U zult hebben begrepen dat de Praktizijnsbibliotheek vanaf half mei weer open is, dat we literatuurvragen beantwoorden en toga’s verhuren. Ook wij hebben daarnaast de draai naar online gemaakt: onze GIO-overleggen vinden voorlopig plaats in Teams en binnenkort organiseren we de eerste online-verdiepingsbijeenkomst. Toch ontkomen we niet aan de gevolgen van de tweede coronagolf.

Bibliotheek
Onze dienstverlening rond het leveren van artikelen, scans van hoofdstukken en het uitlenen van boeken gaat onverminderd door. We zijn met een minimale bezetting aanwezig en kunnen de meeste literatuuraanvragen van huis uit behandelen. Scans uit papieren tijdschriften en boeken maken we gewoon vijf dagen per week in de bibliotheek zelf. We kunnen nu echter maar twee keer per week naar ons archief, namelijk op dinsdagen en op vrijdagen.

Online lezen
We zijn druk bezig om onze collectie proefschriften bij te werken: alle proefschriften en tijdschriftartikelen die als open access gratis online zijn te lezen, voorzien we nu van een link. Inmiddels geven we toegang tot ruim 500 proefschriften en 1.250 artikelen. Hiermee willen we het online lezen vanuit onze catalogus bevorderen.

Verdiepingsbijeenkomst
Binnenkort organiseren we de eerste online-verdiepingsbijeenkomst. We zullen u hiervoor zo snel mogelijk de informatie toesturen.

Praktizijnsdiner en symposium
Met spijt in het hart hebben we de voorbereidingen voor ons jaarlijks Praktizijnsdiner en mini-symposium voortijdig moeten stopzetten. We hebben besloten de bijeenkomsten uit te stellen tot het vroege voorjaar van 2021 in de hoop dat we dan ook weer fysiek bij elkaar mogen komen. Vanzelfsprekend houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Ledenkorting op webinars
We bieden nu al de mogelijkheid om voor 2021 een abonnement te nemen op de webinars van de Academie voor de Rechtspraktijk tegen het sterk gereduceerde tarief van € 395,– excl. BTW per jaar. Aanmelden kan door een mail te sturen aan info@praktizijn.nl.

De programma’s van OSR, SDU en deLex bevatten voor de komende maanden interessante webinars die u met ledenkorting kunt volgen. Kijk voor een actueel overzicht op deze pagina.