Algemeen recht

Begrijpelijke taal en juridisch correcte taal samen op één kussen? | : De duivel zit in de details / Verburg, D.A. [André]
Rechtsgeleerd Magazijn Themis RMT 2020, afl. 5, p. 208-222
Vraag aan | Informatie
   
Het terugkerende rumoer rond Vindicat / Schreurs, S.K. [Sanne]
Tijdschrift Conflicthantering 2020, afl. 5, p. 22-25
Vraag aan | Informatie
   
Arbeidsrecht / Sociaal recht

Art. 7:686 BW en de gedeeltelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst / Jager, R. [Rik] de
ArbeidsRecht 2020, afl. 10, p. 17-20
Vraag aan | Informatie
   
Corona en arbeidsrecht | : hoe NOW verder met loon en werkplek?! / Houweling, A.R. [Ruben]
Maandblad voor vermogensrecht 2020, afl. 9, p. 315-324
Vraag aan | Informatie
   
De betekenis van de nieuwe rechtspositie voor outsourcing en insourcing / Eck, W.H.C. [Willem] van
Tijdschrift voor Ambtenarenrecht 2020, afl. 9, p. 387-390
Vraag aan | Informatie
   
De opmars van subjectief geclausuleerd driekwart dwingend recht en de toetsing daaraan / Heijden, K.N. [Karlijn] van der
ArbeidsRecht 2020, afl. 10, p. 21-24
Vraag aan | Informatie
   
Het verbetertraject na Ecofys / Wiele, F. van der
ArbeidsRecht 2020, afl. 10, p. 10-16
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek statutair bestuurder medio 2018 - medio 2019 / Bock, E.S. [Edward] de
ArbeidsRecht 2020, afl. 10, p. 3-9
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek van het sociaal recht / Barentsen, B. [Barend] | Sagel, S.F. [Stefan]
Nederlands Juristenblad NJB 2020, afl. 35, p. 2729-2753
Vraag aan | Informatie
   
Ondergeschikt aan het algoritme / Kloostra, J. [Jorn]
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA 2020, afl. 10, p. 10-18
Vraag aan | Informatie
   
Ontbinding arbeidsovereenkomst op de i-grond | : geen vliegende start / Brekelmans, F.H.J.G. [Frans] | Vliet, E. [Elmira] van
School en Wet 2020, afl. 5, p. 18-21
Vraag aan | Informatie
   
Stakingsjurisprudentie na Enerco/Amsta | : oude wijn in nieuwe zakken? / Burger, P.H. [Pauline] | Jaspers, A.P.C.M. [Teun] | Sprengers, L.C.J. [Loe] | Stege, R. [Rudi] van der
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA 2020, afl. 10, p. 3-9
Vraag aan | Informatie
   
Statistiek Ontbindingsprocedure Q1 en Q2 2020 | : i-grond vooralsnog dode letter / Kruit, P. [Pascal] | Kersten, I.H.
ArbeidsRecht 2020, afl. 10, p. 25-33
Vraag aan | Informatie
   
Bank- en effectenrecht

De rol van De Nederlandsche Bank als centrale bank en prudentieel toezichthouder bij de green recovery / Beekhoven van den Boezem, F.E.J. [Frits-Joost] | Vleeschhouwer, M.
Tijdschrift voor Financieel Recht 2020, afl. 10, p. 487-492
Vraag aan | Informatie
   
De wetgever is nú aan zet / Koornneef, A.P. [Arie]
Tijdschrift voor Financieel Recht 2020, afl. 10, p. 470-472
Vraag aan | Informatie
   
Duurzaam beleggen in het licht van Europese regelgeving / Abma, R. [Rients] | Gruijters, R.J. [Ron]
Tijdschrift voor Financieel Recht 2020, afl. 10, p. 479-486
Vraag aan | Informatie
   
Duurzaam financieren in het licht van vrijwillige initiatieven en Europese regelgeving / Buijink, C.P. [Chris] | Hazelzet, M. [Maryse] | Mreijen, F. [Floris]
Tijdschrift voor Financieel Recht 2020, afl. 10, p. 473-478
Vraag aan | Informatie
   
Een financiële sector ten dienste van een duurzame economie / Schoenmaker, D. [Dirk]
Tijdschrift voor Financieel Recht 2020, afl. 10, p. 463-469
Vraag aan | Informatie
   
Belastingrecht

Alle seinen op rood voor een gedifferentieerd overdrachtsbelastingtarief / Rozendal, A. [Aad]
Weekblad fiscaal recht WFR 2020, afl. 7353, p. 1255-1262
Vraag aan | Informatie
   
Box 3: het zal je kind maar wezen / Overduin, C. [Cor]
Weekblad fiscaal recht WFR 2020, afl. 7354, p. 1287-1290
Vraag aan | Informatie
   
Fiscaal beleid voor ondernemingen na de coronacrisis / Stevens, S.A. [Stan]
Weekblad fiscaal recht WFR 2020, afl. 7353, p. 1230-1240
Vraag aan | Informatie
   
Fiscale klimaatmaatregelen per 2021 en de Wet CO2-heffing industrie in perspectief / Muller, N.E. [Niels]
Weekblad fiscaal recht WFR 2020, afl. 7353, p. 1263-1272
Vraag aan | Informatie
   
Herbezinning op toeslagensystematiek / Lejour, A. [Arjan] | Stevens, L.G.M. [Leo]
Weekblad fiscaal recht WFR 2020, afl. 7353, p. 1241-1254
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek Fiscaliteiten | : ontwikkelingen btw en overdrachtsbelasting / Ariës, J.M.H.M. [Jerome]
Bouwrecht 2020, afl. 10, p. 473-481
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek van het belastingrecht / Pieterse, L.J.A. [Rens]
Nederlands Juristenblad NJB 2020, afl. 35, p. 2708-2720
Vraag aan | Informatie
   
Van dergelijke consultatievoorstellen wil men verschoond blijven / Hoek, N. [[Nick] van den | Weijers, M.B. [Martijn]
Weekblad fiscaal recht WFR 2020, afl. 7354, p. 1291-1300
Vraag aan | Informatie
   
Bouwrecht

De Wet natuurbescherming, stikstof en de bouwpraktijk na de PAS-uitspraken | : waar staan we? / Collignon, A. [Anna] | Berkouwer, E.C.
Bouwrecht 2020, afl. 10, p. 464-472
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek Fiscaliteiten | : ontwikkelingen btw en overdrachtsbelasting / Ariës, J.M.H.M. [Jerome]
Bouwrecht 2020, afl. 10, p. 473-481
Vraag aan | Informatie
   
Burgerlijke rechtsvordering / Rechterlijke organisatie

De procesbekwaamheid van kinderen in het licht van het procesrecht / Lieber, J.H. [Jan Hein]
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2020, afl. 10, p. 262-267
Vraag aan | Informatie
   
Echt contact met rechter blijft onmisbaar | : Onderzoek videorechtspraak / Droogleever Fortuyn, S. [Sabine]
Advocatenblad 2020, afl. 8, p. 11-16
Vraag aan | Informatie
   
Het voegen van processtukken in strafzaken / Polman, B.J. [Ben]
Advocatenblad 2020, afl. 8, p. 52
Vraag aan | Informatie
   
Hoe verder met Advocatenwet 2015? / Osch, T. [Tijn] van
Advocatenblad 2020, afl. 8, p. 56-60
Vraag aan | Informatie
   
Inkomingsverklaring helpt bij verlaging griffierecht / Loonstein, H. [Herman]
Advocatenblad 2020, afl. 8, p. 54-55
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek van het burgerlijk procesrecht / Boer, M.H. [Margriet] de | Monchy, M. [Machteld] de
Nederlands Juristenblad NJB 2020, afl. 35, p. 2653-2672
Vraag aan | Informatie
   
Proceskosten en de intrekking van een enquêteverzoek | : Een bespreking van de beschikking van het Gerechtshof Amsterdam (Ondernemingskamer) van 19 december 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:4694 (Parhelion) / Hanegraaf, C.E.J.M. [Camiel]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2020, afl. 20, p. 417-420
Vraag aan | Informatie
   
Samenbrenger | : Vormen van ADR voor de overheid / Kramer, A. [Aik] | Bekkers, H. [Hans]
Tijdschrift Conflicthantering 2020, afl. 5, p. 16-21
Vraag aan | Informatie
   
Gezondheidsrecht / Medisch recht / BOPZ

Corona te lijf via een app / Ploem, M.C. [Corette] | Hooghiemstra, T.F.M. [Theo]
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2020, afl. 5, p. 509-523
Vraag aan | Informatie
   
Coronacompensatie van zorgverzekeraars voor zorgaanbieders / Rijken, J.J. [Joris]
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2020, afl. 5, p. 499-508
Vraag aan | Informatie
   
De aanpak van de COVID-19-epidemie: een juridische tussenbalans / Dute, J.C.J. [Jos]
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2020, afl. 5, p. 477-486
Vraag aan | Informatie
   
De coronapandemie en de toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg / Legemaate, J. [Johan]
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2020, afl. 5, p. 487-498
Vraag aan | Informatie
   
Veel psychiatrische diagnoses kloppen niet / Berg-Lotz, Y.M. van den
Nederlands Juristenblad NJB 2020, afl. 36, p. 2408
Vraag aan | Informatie
   
Welke eisen stelt de tuchtrechter aan een deskundigenrapport? / Nunes, O.L. [Oswald]
Letsel en Schade 2020, afl. 3, p. 31
Vraag aan | Informatie
   
Wet toetreding zorgaanbieders en het Uitvoeringsbesluit Wtza | : aanscherping van eisen / Klaassen, A.G.H. [Ageeth]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2020, afl. 7299, p. 736-748
Vraag aan | Informatie
   
Wetenschappelijke vereniging dient medisch specialist te ondersteunen bij deskundigenonderzoek / Knape, H. [Hans] | Marle, H.J.C. [Hjalmar] van | Nunes, O.L. [Oswald] | Verrips, A. [Aad]
Letsel en Schade 2020, afl. 3, p. 28-30
Vraag aan | Informatie
   
Gezondheidsrecht / Medisch recht / BOPZ | Verbintenissenrecht / Bijzondere overeenkomsten

Productaansprakelijkheid en disclaimers bij medische apps / Sewalt, K. [Karlijn] | Lavrijssen, N. [Noortje]
Computerrecht 2020, afl. 4, p. 243-249
Vraag aan | Informatie
   
Grondrechten / Rechten van de mens / EVRM / BUPO

De AVG versus de Awb: Klachten, handhaving en schadevergoeding onder de AVG en de Awb | : Een stand van zaken twee jaar later / Bons, N.E. [Niels] | Franssen, P.E.M. [Peter]
Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht PB 2020, afl. 6, p. 4-8
Vraag aan | Informatie
   
De concessievrije CoronaMelder? / Voort, M.G.P.E. [Maarten] van der
Tijdschrift voor Internetrecht 2020, afl. 5, p. 180-187
Vraag aan | Informatie
   
Toestemming bij digitale gegevensuitwisseling in samenwerkingsverbanden (ketens) / Bonthuis, M.J. [Marie-José ook: Bonthuis-Krijger]
Tijdschrift voor Internetrecht 2020, afl. 5, p. 174-179
Vraag aan | Informatie
   
Insolventierecht / Faillissementsrecht

AVG in de faillissementsprocedure: post van de AP / Buitelaar, L. [Luc]
Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventiepraktijk FIP 2020, afl. 6, p. 43-48
Vraag aan | Informatie
   
Curator, vertel eens ... Over de inhoud van het faillissementsverslag / Oppedijk van Veen, E.J. [Esther] | Leferink, V.G.M.
Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventiepraktijk FIP 2020, afl. 6, p. 35-42
Vraag aan | Informatie
   
De administratie in het faillissement en de AVG / Jansen, J.B. | Hommes, H.J.
Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventiepraktijk FIP 2020, afl. 6, p. 27-30
Vraag aan | Informatie
   
De erkenning van Nederlandse insolventieprocedures in de V.S. / Salah, O. [Omar]
Tijdschrift voor Insolventierecht 2020, afl. 5, p. 300-313
Vraag aan | Informatie
   
De positie van de noodfinancier onder de WHOA | : voldoende comfortabel? / Drift, F. van der | Durlinger, K.B.G.
Tijdschrift voor Insolventierecht 2020, afl. 5, p. 314-321
Vraag aan | Informatie
   
Herstructureringsprocedures in België, Nederland en de richtlijn / Leo, F. [Frederik] de
Tijdschrift voor Insolventierecht 2020, afl. 5, p. 275-288
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek van het insolventierecht / Hees, J.J. [Jako] van | Bil, T.V.J. [Thomas]
Nederlands Juristenblad NJB 2020, afl. 35, p. 2721-2728
Vraag aan | Informatie
   
Overeenkomst, overlijden en vereffening van nalatenschappen | : Over voortbestaan en beëindiging van (huur- en arbeids)overeenkomsten, nieuwe schulden en rente / Biemans, J.W.A. [Jan]
Tijdschrift voor Insolventierecht 2020, afl. 5, p. 289-299
Vraag aan | Informatie
   
Rangorde van schulden der nalatenschap bij vereffening van nalatenschappen / Biemans, J.W.A. [Jan]
Tijdschrift Erfrecht 2020, afl. 5, p. 118-124
Vraag aan | Informatie
   
Uitbreiding van het Centraal Insolventieregister en de AVG | : Meer informatie voor schuldeisers, meer privacyrisicos / Weijland, W. [Wieger]
Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventiepraktijk FIP 2020, afl. 6, p. 49-52
Vraag aan | Informatie
   
Mededinging / Aanbesteding

Aandachtspunten bij een private aanbesteding: met welke regels heeft de private opdrachtgever te maken? / Engels, S. [Sander] | Verbaken, M.J. [Max]
Tijdschrift Aanbestedingsrecht en Staatssteun TA 2020, afl. 5, p. 27-33
Vraag aan | Informatie
   
Crisis, wat een staatssteun! / Kühler, A.M. [Anne-Marie]
Tijdschrift Aanbestedingsrecht en Staatssteun TA 2020, afl. 5, p. 4-6
Vraag aan | Informatie
   
Het spanningsveld tussen burgerinitiatieven en het aanbestedingsrecht: ruimte voor stimulering? / Janssen, W.A. [Willem] | Driessen, E.M.M.A. [Esmée]
Tijdschrift Aanbestedingsrecht en Staatssteun TA 2020, afl. 5, p. 7-14
Vraag aan | Informatie
   
Hoe te verklaren over de ernstige beroepsfout in het UEA? / Jong, A.F. de
Tijdschrift Aanbestedingsrecht en Staatssteun TA 2020, afl. 5, p. 23-26
Vraag aan | Informatie
   
Intellectuele eigendomsrechten en aanbestedingen: een eeuwig spanningsveld / Nijhof, B. [Bram] | Strous, N.M.
Tijdschrift Aanbestedingsrecht en Staatssteun TA 2020, afl. 5, p. 34-40
Vraag aan | Informatie
   
Meer duidelijkheid over horizontale samenwerking tussen aanbestedende diensten? / Gelderman, A.B.B. [Arnold]
Tijdschrift Aanbestedingsrecht en Staatssteun TA 2020, afl. 5, p. 15-22
Vraag aan | Informatie
   
Sleutelen aan het mededingingsrecht / Duijvenvoorde, G.P. [Gera] van
Mediaforum : Tijdschrift voor Media- en Communicatierecht 2020, afl. 5, p. 14-17
Vraag aan | Informatie
   
Nationaliteitsrecht / Vreemdelingenrecht

Kroniek van het migratierecht / Battjes, H. [Hemme] | Brouwer, E.R. [Evelien] | Cornelisse, G.N. [Galina] | Hilbrink, E. [Eva] | Ismaïli, N. [Nadia] | Reneman, A.M. [Marcelle] | Slingenberg, L. [Lieneke] | Spijkerboer, T.P. [Thomas] | Stronks, M.C. [Martijn]
Nederlands Juristenblad NJB 2020, afl. 35, p. 2687-2698
Vraag aan | Informatie
   
Strafonderbreking voor onbepaalde tijd van vreemdelingen zonder rechtmatig verblijf is in strijd met het Unierecht / Grütters, C.A.F.M. [Carolus]
Sancties : Tijdschrift over straffen en maatregelen 2020, afl. 5, p. 327-336
Vraag aan | Informatie
   
Ondernemingsrecht

Collectieve bestuursverantwoordelijkheid versus passiviteit en ouderdom. Ofwel de vergevingsgezindheid van de Ondernemingskamer | : Een bespreking van de beschikking van het Gerechtshof Amsterdam (Ondernemingskamer) van 17 oktober 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:3796 / Hanegraaf, C.E.J.M. [Camiel]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2020, afl. 21, p. 423-429
Vraag aan | Informatie
   
De (rechts)positie van door de Ondernemingskamer in enquêteprocedures benoemde functionarissen nader beschouwd / Josephus Jitta, M.W. [Marius]
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2020, afl. 13/14, p. 726-736
Vraag aan | Informatie
   
Een zakelijke beoordeling van onzakelijke verhoudingen, onzakelijke onwelwillendheid en onzakelijk eigenmachtig handelen / Hanegraaf, C.E.J.M. [Camiel]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2020, afl. 21, p. 430-435
Vraag aan | Informatie
   
Goederenrechtelijke aspecten van certificaten | : overdracht, overdraagbaarheid, verpanding en uitwinning van het Wetsvoorstel opheffing verpandingsverboden / Biemans, J.W.A. [Jan]
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2020, afl. 13/14, p. 719-725
Vraag aan | Informatie
   
Het Wetsontwerp Homologatie Onderhands Akkoord | : vervolg op Ondernemingsrecht 2020/39 / Galen, R.J. [Robert] van
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2020, afl. 13/14, p. 737-740
Vraag aan | Informatie
   
Over de verantwoordelijke onderneming | : Naar een Paradise by the dashboard light? / Kluiver, H.J. [Harm-Jan] de
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2020, afl. 13/14, p. 711-718
Vraag aan | Informatie
   
Proceskosten en de intrekking van een enquêteverzoek | : Een bespreking van de beschikking van het Gerechtshof Amsterdam (Ondernemingskamer) van 19 december 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:4694 (Parhelion) / Hanegraaf, C.E.J.M. [Camiel]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2020, afl. 20, p. 417-420
Vraag aan | Informatie
   
Selectieve betalingen en bestuurdersaansprakelijkheid, een gemiste kans voor de Hoge Raad / Wahlbrinck, S.A.C.R. | Klift, J.P.D. van de
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2020, afl. 21, p. 438-440
Vraag aan | Informatie
   
Wet toetsing economie en nationale veiligheid - in consultatie / Schaufeli, M.J. | Koeman, A.A. [Arnout]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2020, afl. 21, p. 436-437
Vraag aan | Informatie
   
Onderwijs / Studiefinanciering

De maatschappelijke waarde van het diploma in crisistijden / Berendsen, H.A.A. | Roekel, M.H. van
School en Wet 2020, afl. 5, p. 13-17
Vraag aan | Informatie
   
Het terugkerende rumoer rond Vindicat / Schreurs, S.K. [Sanne]
Tijdschrift Conflicthantering 2020, afl. 5, p. 22-25
Vraag aan | Informatie
   
Ontbinding arbeidsovereenkomst op de i-grond | : geen vliegende start / Brekelmans, F.H.J.G. [Frans] | Vliet, E. [Elmira] van
School en Wet 2020, afl. 5, p. 18-21
Vraag aan | Informatie
   
Wie betaalt, bepaalt? | : De worsteling tussen bekostiging en ouderbijdragen / Vorstermans, B. [Bas] | Streefkerk, J. [Jochem]
School en Wet 2020, afl. 5, p. 5-12
Vraag aan | Informatie
   
Personen- en familierecht

De kwetsbare legitimaris, de langstlevende partner en de kantonrechter / Haar, J.H.M. [Hans] ter | Tuinstra, G.A.
Tijdschrift Erfrecht 2020, afl. 5, p. 111-117
Vraag aan | Informatie
   
De processuele mogelijkheden voor minderjarigen in het personen- en familierecht: tijd voor een heroverweging / Mol, C. [Charlotte] | Bou-Sfia, S. [Soraya] | Huijer, J. [Joost]
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2020, afl. 10, p. 254-251
Vraag aan | Informatie
   
De waarde(ring) van het niet-opeisbare prelegaat en de erfdelen van de kinderen bij de wettelijke verdeling / Brinkman, R.E. [Ronald]
Tijdschrift Erfrecht 2020, afl. 5, p. 125-129
Vraag aan | Informatie
   
Het WODC-rapport Kind in proces vanuit Belgisch perspectief / Boone, I. [Ingrid] | Declerck, C. [Charlotte] | Vertommen, E. [Eva]
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2020, afl. 10, p. 245-253
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek van het personen- en familierecht / Forder, C.J. [Caroline]
Nederlands Juristenblad NJB 2020, afl. 35, p. 2699-2707
Vraag aan | Informatie
   
Rangorde van schulden der nalatenschap bij vereffening van nalatenschappen / Biemans, J.W.A. [Jan]
Tijdschrift Erfrecht 2020, afl. 5, p. 118-124
Vraag aan | Informatie
   
Voor de verandering: de lange weg naar een formele rechtsingang voor minderjarigen / Kloosterboer, K. [Karin] | Punselie, E.C.C. [Lies]
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2020, afl. 10, p. 238-244
Vraag aan | Informatie
   
Ruimtelijk bestuursrecht / Milieurecht / Energierecht

De Wet natuurbescherming, stikstof en de bouwpraktijk na de PAS-uitspraken | : waar staan we? / Collignon, A. [Anna] | Berkouwer, E.C.
Bouwrecht 2020, afl. 10, p. 464-472
Vraag aan | Informatie
   
De niet-rechtsgeldige opzegging van overeenkomsten van opdracht en de mogelijke gevolgen daarvan / Engels, S. [Sander] | Verbaken, M.J. [Max]
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2020, afl. 10, p. 863-871
Vraag aan | Informatie
   
De nieuwe Warmtewet | : Marktordening op het grensvlak van het energie- en omgevingsrecht / Dieperink, M.A.M. [Marjolein] | Wit, M. [Maarten] de
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2020, afl. 10, p. 844-862
Vraag aan | Informatie
   
Voorzorg op het juiste niveau? | : Over gezondheidsrisicos en het voorzorgbeginsel in de ruimgelijke ordening / Kegge, R. [Rogier]
Milieu en Recht 2020, afl. 8, p. 566-574
Vraag aan | Informatie
   
Staatsrecht / Bestuursrecht

Afschaffing van geborgde waterschapszetels gestoeld op drijfzand? | : Over de taak en democratische legitimatie van het waterschap als communicerende vaten / Landman, K.M. [Karlijn] | Groothuijse, F.A.G. [Frank] | Rijswick, M. van
Nederlands Juristenblad NJB 2020, afl. 36, p. 2758-2766
Vraag aan | Informatie
   
De AVG versus de Awb: Klachten, handhaving en schadevergoeding onder de AVG en de Awb | : Een stand van zaken twee jaar later / Bons, N.E. [Niels] | Franssen, P.E.M. [Peter]
Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht PB 2020, afl. 6, p. 4-8
Vraag aan | Informatie
   
De onthoudingsregeling voor raadsleden: de onzekerheid houdt aan / Theunisse, M. [Max]
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2020, afl. 8, p. 481-187
Vraag aan | Informatie
   
Kansberekeningen voor het bestuur / Rog, M.E.
De Gemeentestem 2020, afl. 7512, p. 631-635
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek van het algemeen bestuursrecht: Bestuursrecht in crisistijd | : Awb doorstaat coronastresstest / Bootsma, J. [Jannetje] | Heijden, I.M. van der | Heinrich, J.P. [Jean-Paul]
Nederlands Juristenblad NJB 2020, afl. 35, p. 2623-2638
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek van het constitutioneel recht | : Constitutie in tijden van corona / Boogaard, G. [Geerten] | Emmerik, M.L. [Michiel] van | Geertjes, G.J.A. | Verhey, L.F.M. [Luc] | Uzman, J. [Jerfi]
Nederlands Juristenblad NJB 2020, afl. 35, p. 2673-2686
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek: Bestuurlijke organisatie / Greef, R.J.M.H. [Rob] de | Jak, N. [Niels] | Timmermans, L.J.M. [Leon]
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2020, afl. 8, p. 538-554
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek: Subsidies en bestuursrechtelijke geldschulden / Kennis, J. [Jasper] | Visch, S.O. | Heinrich, J.P. [Jean-Paul]
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2020, afl. 8, p. 555-572
Vraag aan | Informatie
   
Maatwerk aan de keukentafel: van hoera begrip tot betwiste norm / Linthorst, E. [Eline] | Oldenhof, L. [Lieke]
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2020, afl. 8, p. 511-521
Vraag aan | Informatie
   
Naar een indringender exceptieve toetsing van algemeen verbindende voorschriften aan algemene rechtsbeginselen / Zanten, M. [Melanie] van
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2020, afl. 8, p. 465-461
Vraag aan | Informatie
   
Ontvangstbevestigingen en tegenberichten: wat er gebeurt na de melding / Meulen, W.P. [Wybrand] van der
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2020, afl. 8, p. 504-510
Vraag aan | Informatie
   
Ontwikkelingen in het subsidierecht in 2019 | : Een overzicht van de jurisprudentie van de ABRvS, de CRvB en het CBb / Toet, F.B. | Drahmann, A. [Annemarie]
De Gemeentestem 2020, afl. 7512, p. 620-630
Vraag aan | Informatie
   
Rechterlijke toetsing van de evidence base van AVV: over het waarom, wanneer en hoe / Heusden, L. [Louise] van
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2020, afl. 8, p. 497-503
Vraag aan | Informatie
   
Transparant revolveren kan men leren! | : Naar een transparante verdeling van publiek geld via revolverende fondsen / Waarde, V.A. van
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2020, afl. 8, p. 488-496
Vraag aan | Informatie
   
Tussen stimuleren en contracteren: over de concurrentie tussen subsidies en opdrachten, in het bijzonder bij prijsvragen / Verboeket, L. [Louise]
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2020, afl. 8, p. 456-464
Vraag aan | Informatie
   
Uitvoeringsverplichtingen in vergunningsstelsels / Coerts, M.
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2020, afl. 8, p. 522-529
Vraag aan | Informatie
   
Wie zijn zij...?! De representativiteit van procederende belangenorganisaties / Stolk, R. [Rowie]
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB 2020, afl. 8, p. 472-480
Vraag aan | Informatie
   
Strafrecht / Strafvordering / Internationaal strafrecht / Jeugdstrafrecht

Bewijs en disciplinaire straf / Vries, P. de
Sancties : Tijdschrift over straffen en maatregelen 2020, afl. 5, p. 337-343
Vraag aan | Informatie
   
De Euthanasiearresten van de Hoge Raad: lessen voor de toekomst | : Een analyse van het strafrechtelijk en tuchtrechtelijk arrest in de zaak kastanje / Vis, J.T.E. [Tim]
Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht 2020, afl. 4, p. 233-250
Vraag aan | Informatie
   
De juridische plicht om euthanasie te bespreken met patiënten met dementie voordat artsen schriftelijke wilsverklaringen kunnen uitvoeren / Rozemond, N. [Klaas]
Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht 2020, afl. 4, p. 224-232
Vraag aan | Informatie
   
De stelselmatige informatie-inwinning van artikel 126j Sv | : transparantie als noodzakelijke voorwaarde voor een effectieve rechtmatigheids- en betrouwbaarheidstoets / Brinkhoff, S. [Sven]
Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht 2020, afl. 4, p. 262-269
Vraag aan | Informatie
   
De unus testis-regel voorbij | : Een aanbeveling tot herziening van de bewijsminimumregel ex artikel 342 lid 2 Sv in het licht van de modernisering van het Wetboek van Strafvordering / Thuijsman, V.L.
Delikt en Delinkwent DenD 2020, afl. 8, p. 636-647
Vraag aan | Informatie
   
De witwasgedragingen van de a-grond van artikel 420bis Sr nader beschouwd / Graaf, F.C.W. de
Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht 2020, afl. 4, p. 279-286
Vraag aan | Informatie
   
Electronic Monitoring toekomstbestendig maken: een inhaalslag / Veen, M. [Martijn] van der
Sancties : Tijdschrift over straffen en maatregelen 2020, afl. 4, p. 268-272
Vraag aan | Informatie
   
Herstel de relatie tussen gedetineerde ouder en kind | : juist in tijden van COVID0-19 / Verhagen, A.C.J. [ Angela] | Janssen, J.H.L.J. [Janine] | Claes, B.
Sancties : Tijdschrift over straffen en maatregelen 2020, afl. 5, p. 344-351
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek van het straf(proces)recht / Lestrade, S.M.A. [Sjarai]
Nederlands Juristenblad NJB 2020, afl. 35, p. 2639-2652
Vraag aan | Informatie
   
Omgaan met technologie in gevangenissen: het belang van een goede balans tussen doel- en waarde-rationaliteit / Nelissen, P. [Peter]
Sancties : Tijdschrift over straffen en maatregelen 2020, afl. 4, p. 239-248
Vraag aan | Informatie
   
Over de omvang van het hoger beroep | : De uitleg van de tenlastelegging en de beperking van het hoger beroep nader beschouwd / Rasterhoff, M. [Menco] | Bektesevic, D.
Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht 2020, afl. 4, p. 251-261
Vraag aan | Informatie
   
Straffen met meer dan twintig jaar | : aantallen en aandachtspunten / Hattum, W.F. [Wiene] van | Volkers, W. [Winnie] | Schutte, B.
Sancties : Tijdschrift over straffen en maatregelen 2020, afl. 5, p. 317-326
Vraag aan | Informatie
   
Strafonderbreking voor onbepaalde tijd van vreemdelingen zonder rechtmatig verblijf is in strijd met het Unierecht / Grütters, C.A.F.M. [Carolus]
Sancties : Tijdschrift over straffen en maatregelen 2020, afl. 5, p. 327-336
Vraag aan | Informatie
   
Van denken en praten naar doen en ervaren: op zoek naar de toegevoegde waarde van technologie voor de forensische psychiatrie / Kip, H. | Bouman, Y.H.A.
Sancties : Tijdschrift over straffen en maatregelen 2020, afl. 4, p. 249-260
Vraag aan | Informatie
   
Waarover men niet kan spreken, daarover moet men zwijgen / Reisinger, J.C. [Justus]
Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht 2020, afl. 4, p. 270-278
Vraag aan | Informatie
   
Telecom / ICT / Mediarecht / Informatierecht

Abusieve clausules in B2B IT-contracten naar Belgisch recht / Belleflamme, O. [Olivier] | Wulf, S. [Sarah] De
Computerrecht 2020, afl. 5, p. 333-341
Vraag aan | Informatie
   
De concessievrije CoronaMelder? / Voort, M.G.P.E. [Maarten] van der
Tijdschrift voor Internetrecht 2020, afl. 5, p. 180-187
Vraag aan | Informatie
   
De ontgrendelplicht in rechtsvergelijkend perspectief (deel 1) / Toor, D.A.G. [Dave] van | Albers, W. | Taylor Parkins-Ozephius, C.M. | Beekhuis, T.
Computerrecht 2020, afl. 4, p. 233-242
Vraag aan | Informatie
   
De ontgrendelplicht in rechtsvergelijkend perspectief (deel 2) / Beekhuis, T. | Taylor Parkins-Ozephius, C.M. | Albers, W. | Toor, D.A.G. [Dave] van
Computerrecht 2020, afl. 5, p. 304-311
Vraag aan | Informatie
   
De rechter is mijn hoeder - Aanzet tot een klanttevredenheidsonderzoek / Vegchel, J.J. [Jan]
Mediaforum : Tijdschrift voor Media- en Communicatierecht 2020, afl. 5, p. 18-21
Vraag aan | Informatie
   
De verantwoordelijkheid van nieuwsmedia om de stem van minderjarigen te laten horen / Breedijk, M. [Mieke]
Mediaforum : Tijdschrift voor Media- en Communicatierecht 2020, afl. 5, p. 22-24
Vraag aan | Informatie
   
Hoe technologieneutraal is de nieuwe Telecomcode? / Gijrath, S.J.H. [Serge]
Computerrecht 2020, afl. 5, p. 323-332
Vraag aan | Informatie
   
Inbreuk of wanprestatie, of allebei? | : Over de moeizame verhouding tussen softwareauteursrecht en contractenrecht en de noden van de markt / Krikke, J.I. [Judica] | Klopper, J. [Jasper]
Computerrecht 2020, afl. 4, p. 227-232
Vraag aan | Informatie
   
KNLTB-boete: wie kaatst kan de bal verwachten of toch een misslag? / Jansen, M.
Computerrecht 2020, afl. 5, p. 312-322
Vraag aan | Informatie
   
Lotsverbondenheid van IT-overeenkomsten / Bolscher, A.D.B.
Computerrecht 2020, afl. 4, p. 221-226
Vraag aan | Informatie
   
Ondergeschikt aan het algoritme / Kloostra, J. [Jorn]
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA 2020, afl. 10, p. 10-18
Vraag aan | Informatie
   
Productaansprakelijkheid en disclaimers bij medische apps / Sewalt, K. [Karlijn] | Lavrijssen, N. [Noortje]
Computerrecht 2020, afl. 4, p. 243-249
Vraag aan | Informatie
   
Tekent u op de digitale stippellijn | : Online contracteren in het schemergebied van voldoende betrouwbare elektronische handtekeningen / Konings, K. [Koen]
Tijdschrift voor Internetrecht 2020, afl. 5, p. 168-173
Vraag aan | Informatie
   
Toestemming bij digitale gegevensuitwisseling in samenwerkingsverbanden (ketens) / Bonthuis, M.J. [Marie-José ook: Bonthuis-Krijger]
Tijdschrift voor Internetrecht 2020, afl. 5, p. 174-179
Vraag aan | Informatie
   
Virtual Reality | : Een veelbelovende tool voor risicotaxatie, gedragsinterventie en re-integratie / Cornet, L.J.M. [Liza] | Gelder, J.L. [Jean-Louis] van
Sancties : Tijdschrift over straffen en maatregelen 2020, afl. 4, p. 261-267
Vraag aan | Informatie
   
Zorgen over de zorgplicht bij ransomware aanvallen? | : Rechtbank Amsterdam, 14 november 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:10124 / Feenstra, I.S.
Tijdschrift voor Internetrecht 2020, afl. 5, p. 188-190
Vraag aan | Informatie
   
Verbintenissenrecht / Bijzondere overeenkomsten

Aansprakelijkheid voor gebruik ongeschikte medische hulpzaken | : Hoge Raad schept duidelijkheid maar beslist is het nog niet / Wijne, R.P. [Rolinka]
Letsel en Schade 2020, afl. 3, p. 6-22
Vraag aan | Informatie
   
Abstracte schadeberekening bij het herstellen van leidingschade in eigen beheer | : Bespreking van HR 21 februari 2020, ECLI:NL:HR:2020:315 (Liander/Meeùs) / Vijverberg, M.T.M.
Maandblad voor vermogensrecht 2020, afl. 9, p. 331-337
Vraag aan | Informatie
   
De Nederlandse gevolmachtigde agent en de Belgische gevolmachtigde onderschrijver - een rechtsvergelijkende verkenning / Henskens, C. | Jong, C.J. [Cees] de
Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht NTHR 2020, afl. 5, p. 205-216
Vraag aan | Informatie
   
De schikkende pandhouder | : De deur op een kier voor goederenrechtelijke partijafspraken? / Jonckers, M. [Marleen] | Eck, J.M.J.M. [Jeroen] van
Maandblad voor vermogensrecht 2020, afl. 9, p. 325-330
Vraag aan | Informatie
   
Een nieuwe richtlijn consumentenkoop | : wijzigingen op het gebied van conformiteit en commerciële garanties / Verhoeff, N.R. [Renske]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2020, afl. 20, p. 414-416
Vraag aan | Informatie
   
Een praktische bespreking van de Wet tot herziening van het beslag- en executierecht / Viruly, A.J.F. [Anne]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2020, afl. 20, p. 421-422
Vraag aan | Informatie
   
Enkele opmerkingen over het contractuele evenwicht in de nieuwe Franse Code civil | : een gemiste kans? (deel 2) / Grosheide, F.W. [Willem]
Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk ORP 2020, afl. 7, p. 4-8
Vraag aan | Informatie
   
Goederenrechtelijke aspecten van certificaten | : overdracht, overdraagbaarheid, verpanding en uitwinning van het Wetsvoorstel opheffing verpandingsverboden / Biemans, J.W.A. [Jan]
Ondernemingsrecht - Financieel Recht 2020, afl. 13/14, p. 719-725
Vraag aan | Informatie
   
Het toepassingsbereik van de regeling inzake de pakketreisovereenkomst en het gekoppeld reisarrangement / Snel, M.V.R. [Marnix]
Tijdschrift voor consumentenrecht & handelspraktijken [TvC] 2020, afl. 5, p. 245-254
Vraag aan | Informatie
   
Inbreuk of wanprestatie, of allebei? | : Over de moeizame verhouding tussen softwareauteursrecht en contractenrecht en de noden van de markt / Krikke, J.I. [Judica] | Klopper, J. [Jasper]
Computerrecht 2020, afl. 4, p. 227-232
Vraag aan | Informatie
   
Klassiekers: CBB/JPO | : het afbreken van onderhandelingen en het positief contractsbelang / Wallart, M. [Marco]
Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk ORP 2020, afl. 7, p. 23-28
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek consumentenkoop 2019 / Cauffman, C.A.N.M.Y. [Caroline]
Tijdschrift voor consumentenrecht & handelspraktijken [TvC] 2020, afl. 5, p. 275-282
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek van het vermogensrecht / Wechem, T.H.M. [Edwin] van | Rinkes, J.G.J. [Jac]
Nederlands Juristenblad NJB 2020, afl. 35, p. 2611-2622
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek vermogensrecht / Drion, C.E. [Coen] | Zwalve, A.C.L. | Kout, B. [Bastiaan]
Advocatenblad 2020, afl. 8, p. 65-85
Vraag aan | Informatie
   
Lotsverbondenheid van IT-overeenkomsten / Bolscher, A.D.B.
Computerrecht 2020, afl. 4, p. 221-226
Vraag aan | Informatie
   
Mediation kan bij vroegtijdige interventie re-integratie bevorderen en schade beperken / Charlier, L.E.M. [Lydia]
Letsel en Schade 2020, afl. 3, p. 32-36
Vraag aan | Informatie
   
Online platformen en onveilige producten / Verbruggen, P.W.J. [Paul]
Tijdschrift voor consumentenrecht & handelspraktijken [TvC] 2020, afl. 5, p. 255-264
Vraag aan | Informatie
   
Over het opstellen van achterstellingsovereenkomsten / Pannevis, N.B. [Niels]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2020, afl. 7299, p. 749-756
Vraag aan | Informatie
   
Overeenkomst, overlijden en vereffening van nalatenschappen | : Over voortbestaan en beëindiging van (huur- en arbeids)overeenkomsten, nieuwe schulden en rente / Biemans, J.W.A. [Jan]
Tijdschrift voor Insolventierecht 2020, afl. 5, p. 289-299
Vraag aan | Informatie
   
Schade door gaswinning, wachten op compensatie / Brink, H. [Henneke]
Tijdschrift Conflicthantering 2020, afl. 5, p. 11-15
Vraag aan | Informatie
   
Schaderegeling zonder erkenning van aansprakelijkheid: een reactie | : Nuttige mogelijkheid op het palet / Lauxtermann, M.R.
Letsel en Schade 2020, afl. 3, p. 23-27
Vraag aan | Informatie
   
Statiegeld en consument: de prijs van circulariteit / Pavillon, C.M.D.S. [Charlotte]
Tijdschrift voor consumentenrecht & handelspraktijken [TvC] 2020, afl. 5, p. 242-244
Vraag aan | Informatie
   
Storm of supercel? | : Toepassing van de dominant-cause-leer en de mogelijkheden die meervoudige causaliteit biedt / Brouwer, H.M.B.
Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht NTHR 2020, afl. 5, p. 224-227
Vraag aan | Informatie
   
Tekent u op de digitale stippellijn | : Online contracteren in het schemergebied van voldoende betrouwbare elektronische handtekeningen / Konings, K. [Koen]
Tijdschrift voor Internetrecht 2020, afl. 5, p. 168-173
Vraag aan | Informatie
   
The Steady Creep of an Average Consumer as a Reference Consumer in the Assessment of the Transparent Provision of Mandatory Information / Luzak, J.A. [Joasia]
Tijdschrift voor consumentenrecht & handelspraktijken [TvC] 2020, afl. 5, p. 265-274
Vraag aan | Informatie
   
Verjaring van vernietigings- en ontbindingsacties (I) / Stuij, S. [Steven]
Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk ORP 2020, afl. 7, p. 16-22
Vraag aan | Informatie
   
Verpanding van andere objecten dan eigendom, beperkte rechten en vorderingsrechten / Verdaas, A.J. [Ronald]
Maandblad voor vermogensrecht 2020, afl. 9, p. 338-342
Vraag aan | Informatie
   
Voorhands taalkundig uitleggen van contracten | : Onderdeel van de gereedschapskist of de grabbelton van de rechter? / Breeman, M.S.
Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk ORP 2020, afl. 7, p. 9-15
Vraag aan | Informatie
   
Vervoerrecht

Het MH17-proces | : creativiteit in internationale strafrechtelijke samenwerking / Rijken, C.R.J.J. [Conny]
VerkeersRecht 2020, afl. 10, p. 290-297
Vraag aan | Informatie
   
Verzekeringsrecht

Samenloop tussen een CAR-verzekering en een aansprakelijkheidsverzekering / Noordermeer, R.
Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht NTHR 2020, afl. 5, p. 217-223
Vraag aan | Informatie