Arbeidsrecht / Sociaal recht

Werkgevers en overheid | : voorkom WIEGedood bij de 30%-regeling / Schober, J.B.
Juridisch up to date JUtD 2020, afl. 9, p. 2-4
Vraag aan | Informatie
   
Bank- en effectenrecht

CCPs: te stabiel om te vallen? / Ubink, T.J. [Tamara]
Tijdschrift Financieel Recht in de Praktijk FRP 2020, afl. 6, p. 48-53
Vraag aan | Informatie
   
Tussen poortwachtersfunctie en toegang tot een nutsvoorziening | : over de zakelijke betaalrekening in het Koninkrijk / Beek, M. [Maartje] van der | Heuvel, R.F. van den
Tijdschrift Financieel Recht in de Praktijk FRP 2020, afl. 6, p. 54-64
Vraag aan | Informatie
   
Verantwoord gebruik van kunstmatige intelligentie in de financi・e sector - een verkenning / Roell, W.Th.
Tijdschrift Financieel Recht in de Praktijk FRP 2020, afl. 6, p. 39-47
Vraag aan | Informatie
   
Belastingrecht

Bouwstenen voor een betere successiewet / Wijkerslooth-Lhoëst, S.A.M. [Sabine] de
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2020, afl. 7298, p. 695-703
Vraag aan | Informatie
   
De fiscale gevolgen van de afwikkeling van interest rate swaps / Schraa, D.G. | Lemmens, R.H.J. | Pater, T.
Weekblad fiscaal recht WFR 2020, afl. 7352, p. 1196-1204
Vraag aan | Informatie
   
De internationale aspecten van de voorgestelde Wet excessief lenen bij eigen vennootschap / Boer, J.P. [Koos] | Heithuis, E.J.W. [Edwin]
Weekblad fiscaal recht WFR 2020, afl. 7352, p. 1186-1195
Vraag aan | Informatie
   
De teruggaaf van btw geheven in strijd met het Unierecht / Klemm, M.T.G.
Weekblad fiscaal recht WFR 2020, afl. 7352, p. 1205-1214
Vraag aan | Informatie
   
Fideicommis en erf- en inkomstenbelasting | : wie betaalt de rekening? / Brinkman, R.E. [Ronald] | Anken, J.M. [Joe] van
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2020, afl. 7298, p. 704-712
Vraag aan | Informatie
   
Burgerlijke rechtsvordering / Rechterlijke organisatie

De moed tot onpartijdigheid / Soeharno, J.E. [Jonathan]
Ars Aequi 2020, afl. 10, p. 942-948
Vraag aan | Informatie
   
De veranderende rol van de Nederlandse rechter / Sorgdrager, W. [Winnie]
Ars Aequi 2020, afl. 10, p. 874-883
Vraag aan | Informatie
   
Ervaringen van - & met - de Rotterdamse Regelrechter / Wetzels, W.J.J. [Wim]
BER : Beslag en executie in de rechtspraktijk 2020, afl. 6, p. 16-24
Vraag aan | Informatie
   
Recht, rechter, rechtsvorming | : een agonistisch perspectief / Esser, J.E.
Ars Aequi 2020, afl. 10, p. 933-941
Vraag aan | Informatie
   
Schorsende werking van hoger beroep tegen een beslagverlof / Loonstein, H. [Herman]
BER : Beslag en executie in de rechtspraktijk 2020, afl. 6, p. 25-27
Vraag aan | Informatie
   
Tijdverloop in een civiel geschil / Heuvelmans, J.F.M.
Juridisch up to date JUtD 2020, afl. 9, p. 17-19
Vraag aan | Informatie
   
Grondrechten / Rechten van de mens / EVRM / BUPO

De evolutie van mensenrechten en haar wisselwerking met de trias / Leijten, A.E.M. [Ingrid]
Ars Aequi 2020, afl. 10, p. 901-910
Vraag aan | Informatie
   
Huurrecht / Woonrecht

De verduurzaming van VvEs | : Hoe kunnen wij de Tragedy of the Anticommons vermijden? / Hoops, B. [Bjorn]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2020, afl. 7297, p. 662-673
Vraag aan | Informatie
   
Het Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten 2017 | : een toelichting / Kolster, H. [Helen] | Mertens, R.F.H. [Roel] | Peter, J.A.J. [Jacqueline]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2020, afl. 7297, p. 674-685
Vraag aan | Informatie
   
Kanttekeningen bij het Modelreglement 2017 / Vonck, F.J. [Fokke Jan]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2020, afl. 7297, p. 686-693
Vraag aan | Informatie
   
Insolventierecht / Faillissementsrecht

1 Overheidsconvenant versnelt hulp bij schulden / Vliet, L.M. [Linda] van | Schouwstra, A.W. [Auke]
Schuldsanering : tijdschrift voor schuldhulpverlening en wettelijke schuldsanering 2020, afl. 3, p. 19-23
Vraag aan | Informatie
   
Armoede en schulden bij statushouders / Noble, G.A. [Guido] le
Schuldsanering : tijdschrift voor schuldhulpverlening en wettelijke schuldsanering 2020, afl. 3, p. 11-14
Vraag aan | Informatie
   
Bestaansminimum beter beschermd (deel 2) / Moerman, A.J. [André]
Schuldsanering : tijdschrift voor schuldhulpverlening en wettelijke schuldsanering 2020, afl. 3, p. 8-10
Vraag aan | Informatie
   
Coronacrisis vraagt om een preventieve invulling van het stress-sensitief werken / Jungmann, N. [Nadja] | Madern, T.E. [Tamara] | Wesdorp, L.P. [Peter]
Schuldsanering : tijdschrift voor schuldhulpverlening en wettelijke schuldsanering 2020, afl. 3, p. 24-27
Vraag aan | Informatie
   
De gevolgen van het coronavirus in het nakomen van betalingsverplichtingen / Leeuwen, M.J.C. [Michiel] van
Schuldsanering : tijdschrift voor schuldhulpverlening en wettelijke schuldsanering 2020, afl. 3, p. 16-18
Vraag aan | Informatie
   
Een beroep op de Garantstellingsregeling curatoren niet zonder meer verplicht voor de curator / Leijten, S.C.H.M. [Stef]
Juridisch up to date JUtD 2020, afl. 9, p. 5-8
Vraag aan | Informatie
   
Intellectuele eigendom

Verwarrende beestjes of louter versiering? / Louwers, E.J.
Juridisch up to date JUtD 2020, afl. 9, p. 9-11
Vraag aan | Informatie
   
Nationaliteitsrecht / Vreemdelingenrecht

Armoede en schulden bij statushouders / Noble, G.A. [Guido] le
Schuldsanering : tijdschrift voor schuldhulpverlening en wettelijke schuldsanering 2020, afl. 3, p. 11-14
Vraag aan | Informatie
   
Ondernemingsrecht

De internationale aspecten van de voorgestelde Wet excessief lenen bij eigen vennootschap / Boer, J.P. [Koos] | Heithuis, E.J.W. [Edwin]
Weekblad fiscaal recht WFR 2020, afl. 7352, p. 1186-1195
Vraag aan | Informatie
   
Rechterlijke toestemming voor statutenwijziging / Parijs, S. [Sergei]
Juridisch up to date JUtD 2020, afl. 9, p. 14-16
Vraag aan | Informatie
   
Rechts(on)zekerheid en de informele vereniging / Cavalé Medina, A.
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2020, afl. 7298, p. 727-732
Vraag aan | Informatie
   
Sociale ondernemingen in Nederland | : is het BV-recht nog flexibel genoeg? / Uchelen-Schipper, M.J. [Marleen] van
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2020, afl. 7298, p. 713-726
Vraag aan | Informatie
   
Staatsrecht / Bestuursrecht

De evolutie van mensenrechten en haar wisselwerking met de trias / Leijten, A.E.M. [Ingrid]
Ars Aequi 2020, afl. 10, p. 901-910
Vraag aan | Informatie
   
De moed tot onpartijdigheid / Soeharno, J.E. [Jonathan]
Ars Aequi 2020, afl. 10, p. 942-948
Vraag aan | Informatie
   
De trias politica in de gelaagde EU-rechtsorde / Waele, H.C.F.J.A. [Henri] de
Ars Aequi 2020, afl. 10, p. 891-899
Vraag aan | Informatie
   
De veranderende rol van de Nederlandse rechter / Sorgdrager, W. [Winnie]
Ars Aequi 2020, afl. 10, p. 874-883
Vraag aan | Informatie
   
Digitalisering en de (dis)balans binnen de trias politica / Passchier, R. [Reijer]
Ars Aequi 2020, afl. 10, p. 916-927
Vraag aan | Informatie
   
Nieuwe Orde in de regelgeving / Berg, J.Th.J. [Joop] van den
Ars Aequi 2020, afl. 10, p. 864-872
Vraag aan | Informatie
   
Recht, rechter, rechtsvorming | : een agonistisch perspectief / Esser, J.E.
Ars Aequi 2020, afl. 10, p. 933-941
Vraag aan | Informatie
   
Telecom / ICT / Mediarecht / Informatierecht

Digitalisering en de (dis)balans binnen de trias politica / Passchier, R. [Reijer]
Ars Aequi 2020, afl. 10, p. 916-927
Vraag aan | Informatie
   
Verbintenissenrecht / Bijzondere overeenkomsten

Geen aansprakelijkheid arts voor gebrekkige PIP-implantaten | : HR 19 juni 2020 (X/JBZ) ECLI:NL:HR:2020:1090 / Franken, A.C.H. [Stijn]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2020, afl. 20, p. 411-413
Vraag aan | Informatie
   
Heronderhandelings- en gerelateerde bepalingen in internationale contracten / Hennis, E. [Edgar]
Juridisch up to date JUtD 2020, afl. 9, p. 12-13
Vraag aan | Informatie