Algemeen recht

Potretten van het recht | : 150 jaar NJV / Smilde, M.J. [Miek]
ISBN: 9789013158724 - Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Arbeidsrecht / Sociaal recht

Arbeidsrechtelijke maatregelen in corona-tijd | : NOW-1, NOW-2, TOGS, TOZO en TOFS / Boot, G.C. [Gerrard]
ISBN: 9789013160130 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
De vrijblijvendheid bij platformarbeid | De rol van het vrijblijvende karakter van platformarbeid binnen de arbeidsverhouding tussen het werkplatform en de platformwerker / Armah, Q.M.J.
ISBN: 9789088632778 - Celsus : Weert
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
UWV ontslagprocedure | : Uitvoeringsregels en regelgeving /
ISBN: 9789462908451 - Boom Juridische Uitgevers BJU : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Bank- en effectenrecht

Financiele Koninkrijksbelangen | : De onderzoeksbevoegdheden van centrale Rekenkamers in Nederland, Aruba, Curacao en Sint-Maarten / Ven, L.J.C.M. van der
ISBN: 9789088632785 - Celsus : Weert
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Belastingrecht

Fiscaal procesrecht : bestuursprocesrecht in belastingzaken bij de rechtbanken, de gerechtshoven en de Hoge Raad / Meyjes, P. | Bergman, C.M. | Koopman, R.J. | Niessen-Cobben, R.M.P.G. | Suilen, A.J.H. van
ISBN: 9789013155617 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Scheiding van zeggenschap en belang in de familiesfeer /
ISBN: 9789013160307 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Burgerlijke rechtsvordering / Rechterlijke organisatie

Pachtprocesrecht / Menu, J.M.M.
ISBN: 9789013160314 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Potretten van het recht | : 150 jaar NJV / Smilde, M.J. [Miek]
ISBN: 9789013158724 - Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Gezondheidsrecht / Medisch recht / BOPZ

Geestelijke stoornis in juridisch perspectief : een studie naar de aard, strekking en rechtsgevolgen van een geestelijke stoornis en naar de rechtspositie van de verstandelijk gehandicapte meerderjarige persoon / Rossum, M.M. van
ISBN: 9789462908314 - Boom Juridische Uitgevers : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Intellectuele eigendom

Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht / Geerts, P.G.F.A. | Verschuur, A.M.E.
ISBN: 9789013157352 - Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Internationaal privaatrecht

International Law for a Digitalised World / Busstra, M. [Marjolein] | Theeuwen, W. [Wieteke] | Svantesson, D.J.B [Dan] | Buruma, Y. [Ybo]
ISBN: 9789067043625 - T.M.C. Asser Press : Leiden
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Sdu Commentaar Internationaal Privaatrecht (Boek 10 BW) / Vlas, P. [Paul] | Zilinsky, M. [Marek]
ISBN: 9789012405539 - Sdu : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Ondernemingsrecht

Arbeidsrechtelijke maatregelen in corona-tijd | : NOW-1, NOW-2, TOGS, TOZO en TOFS / Boot, G.C. [Gerrard]
ISBN: 9789013160130 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Van het concern / Bartman, S.M. [Steef] | Dorresteijn, A.F.M. [Adriaan] | Olaerts, M.
ISBN: 9789013153651 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Personen- en familierecht

Het hedendaagse personen- en familierecht (behoudens het huwelijksvermogensrecht) / Vlaardingerbroek, P. [Paul] | Blankman, C. [Kees] | Linden, A.P. [Ad] van der | Punselie, E.C.C. [Lies] | Schrama, W.M. [Wendy]
ISBN: 9789013157185 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Jeugdrecht en jeugdhulp / Bruning, M.R. [Marële] | Brink, Y.N. van den | Punselie, E.C.C. [Lies]
ISBN: 9789012406369 - Sdu : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Personen-, Familie- en Erfrecht 2020/2021 / Schrama, W.M. [Wendy] | Bou-Sfia, S. [Soraya]
ISBN: 9789493199132 - Ars Aequi Libri : Nijmegen
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Tekst & Commentaar Erfrecht civiel en fiscaal | : de tekst van Boek 4 Burgerlijk Wetboek en aanverwante wetten voorzien van commentaar / Kolkman, W.D. [Wilbert] | Reinhartz, B.E. [Barbara] | Verstappen, L.C.A. [Leon] | Vijfeijken, I.J.F.A. [Inge] van
ISBN: 9789013155945 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Staatsrecht / Bestuursrecht

De orde in het bestuursrecht : een praktische toelichting op bestuursrechtelijke aspecten van de Advocatenwet / Koenraad, L.M.
ISBN: 9789013159530 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Sdu Commentaar Gemeentewet / Knieriem, B.C. [Bart] | Geertsema, M. | Verkuijlen, R. [Robbert] | Vlieger, C.L. de
ISBN: 9789012402033 - Sdu : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Strafrecht / Strafvordering / Internationaal strafrecht / Jeugdstrafrecht

Handleiding optreden plaats delict / Amelsvoort, A.G. [Adri] van | Groenendal, H. [Henk]
ISBN: 9789012406413 - Sdu : Den Haag
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Telecom / ICT / Mediarecht / Informatierecht

International Law for a Digitalised World / Busstra, M. [Marjolein] | Theeuwen, W. [Wieteke] | Svantesson, D.J.B [Dan] | Buruma, Y. [Ybo]
ISBN: 9789067043625 - T.M.C. Asser Press : Leiden
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Verbintenissenrecht / Bijzondere overeenkomsten

Exoneratiebedingen: kleine lettertjes met grote gevolgen | : Praktische aanwijzingen voor de contractenmaker voor het opstellen en beoordelen van exoneratiebedingen in algemene voorwaarden / Rijken, G.J. [Gerhard]
ISBN: 9789462512375 - Paris : Zutphen
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Pachtprocesrecht / Menu, J.M.M.
ISBN: 9789013160314 - Wolters Kluwer : Deventer
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie
   
Schadevergoeding voor mijnbouwschade door bodemdaling en aardbevingen | : Het Dossier Groningen - Publicaties 2002-2020 / Duné, J.M. [Jan] van
ISBN: 9789462512320 - Paris : Zutphen
Vraag dit boek aan | Koop dit boek | Informatie