Arbeidsrecht / Sociaal recht

De aansprakelijkheid van de school jegens haar werknemer / Emden, J. [Jim] van
School en Wet 2020, afl. 4, p. 17-21
Vraag aan | Informatie
   
Het geuniformeerde afstemmingsregime in de Participatiewet - vijf jaar na invoering / Venderbos, M.W. | Bruggeman, C.W.C.A. [Kees-Willem] | Tollenaar, A. [Albertjan]
De Gemeentestem 2020, afl. 7511, p. 582-594
Vraag aan | Informatie
   
Bank- en effectenrecht

Crowdlending en zekerheden voor de crowd | : Economisch empirisch onderzoek en juridische analyse / Biemans, J.W.A. [Jan] | Galema, R.
Tijdschrift voor Financieel Recht 2020, afl. 9, p. 399-412
Vraag aan | Informatie
   
De nieuwe Prospectusverordening | : een jaar later / Rkhaoui, F. [Fatiha] | Kroesemeijer, R. [Ralph] | Mielekamp, V. [Valerie]
Tijdschrift voor Financieel Recht 2020, afl. 9, p. 390-398
Vraag aan | Informatie
   
Dwaling in de rentederivatenproblematiek | : de verhouding tussen mededelingsplicht en waarschuwingsplicht / Wallinga, M.W.
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht NTBR 2020, afl. 6, p. 183-191
Vraag aan | Informatie
   
Het Supervisory Review and Evaluation Process en Pillar 2-kapitaal onder de Investment Firm Directive / Joosen, E.P.M. [Bart]
Tijdschrift voor Financieel Recht 2020, afl. 9, p. 377-389
Vraag aan | Informatie
   
Het UBO-register voor trusts en soortgelijke juridische constructies (II, slot) / Zaman, D.F.M.M. [Niek] | Filesia, K.R.
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2020, afl. 7296, p. 646-656
Vraag aan | Informatie
   
Rechtsbescherming voor aandeelhouders van banken bij maatregelen van ECB en SRB / Arons, T.M.C. [Tomas]
Tijdschrift voor Financieel Recht 2020, afl. 9, p. 413-419
Vraag aan | Informatie
   
Belastingrecht

Belastingvoordelen van buiten de EU | : krijgt staatsteun na Apple extraterritoriale werking? / Luja, R.H.C. [Raymond]
Weekblad Fiscaal Recht WFR 2020, afl. 7350, p. 1118-1126
Vraag aan | Informatie
   
De flexinrichting / Nguyen, T.D.
Weekblad Fiscaal Recht WFR 2020, afl. 7350, p. 1134-1139
Vraag aan | Informatie
   
De nationale aspecten van de voorgestelde Wet excessief lenen van de eigen vennootschap / Boer, J.P. [Koos] | Heithuis, E.J.W. [Edwin]
Weekblad Fiscaal Recht WFR 2020, afl. 7351, p. 1150-1160
Vraag aan | Informatie
   
Een verzilverbare zorgtoeslagkorting in de inkomstenbelasting | : een gouden idee? / Linden, A.T.H. van der
Weekblad Fiscaal Recht WFR 2020, afl. 7351, p. 1161-1168
Vraag aan | Informatie
   
Enkele aandachtspunten bij het ontwerpen van een verliesoverdrachtsregeling in de vennootschapsbelasting / Kok, Q.W.J.C.H. [Reinout]
Weekblad Fiscaal Recht WFR 2020, afl. 7349, p. 1086-1094
Vraag aan | Informatie
   
Het belasten van winst in het bouwstenenrapport / Hofman, A.W. [Arthur]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2020, afl. 7295, p. 618-624
Vraag aan | Informatie
   
Introductie van een piekvereiste voor het vormen van een fiscale voorziening groot onderhouden? / Visser, P. [Pieter] de | Vloet, R.E.F.M. van der
Weekblad Fiscaal Recht WFR 2020, afl. 7349, p. 1095-1103
Vraag aan | Informatie
   
Persoonlijke houdstervennootschap zonder substance | : een kunstmatige constructie? / Albert, P.G.H. [Philippe]
Weekblad Fiscaal Recht WFR 2020, afl. 7350, p. 1127-1133
Vraag aan | Informatie
   
Verliesverrekeningstemporisering / Elsweier, F.J. [Frank]
Weekblad Fiscaal Recht WFR 2020, afl. 7351, p. 1169-1177
Vraag aan | Informatie
   
Burgerlijk recht

De rol van wanverhoudingen bij de toetsing van exoneratiebedingen / Katan, B.
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht NTBR 2020, afl. 7, p. 207-212
Vraag aan | Informatie
   
Doorwerking van het Europese Unierecht in het burgerlijk recht van de Caribische Koninkrijksdelen / Snel, M.V.R. [Marnix]
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht NTBR 2020, afl. 6, p. 163-170
Vraag aan | Informatie
   
Een kroniek van ontwikkelingen op het snijvlak van aansprakelijkheid en innovatie op drie niveaus | : Over innovatiebeleid, systemen van aansprakelijkheid en ontwikkelingsrisicoverweren / Jong, E.R. [Elbert] de
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht NTBR 2020, afl. 7, p. 202-206
Vraag aan | Informatie
   
Het EVRM en de aansprakelijkheid van de indirecte veroorzaker / Jansen, K.J.O. [Kasper]
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht NTBR 2020, afl. 7, p. 196-201
Vraag aan | Informatie
   
Risicoverdeling in geval van zaaksbeschadiging na een ongeldige koop naar Nederlands en Duits recht | : de billijkheid van art. 6:204 lid 1 BW / Jonkers, T. [Tobias]
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht NTBR 2020, afl. 6, p. 143-152
Vraag aan | Informatie
   
Burgerlijke rechtsvordering / Rechterlijke organisatie

Parttime vanuit huis, parttime vanuit kantoor / Droogleever Fortuyn, S. [Sabine]
Advocatenblad 2020, afl. 7, p. 16-19
Vraag aan | Informatie
   
Testcase Marengo / Dunk, S. [Stijn]
Advocatenblad 2020, afl. 7, p. 22-26
Vraag aan | Informatie
   
Gemeensschaprecht EU

De hoedanigheid en de parlementaire immuniteit van Europese parlementsleden te paard tussen nationaal recht en Europese beginselen / Muylle, K. [Koen]
SEW : Tijdschrift voor Europees en economisch recht 2020, afl. 9, p. 478-486
Vraag aan | Informatie
   
Doorwerking van het Europese Unierecht in het burgerlijk recht van de Caribische Koninkrijksdelen / Snel, M.V.R. [Marnix]
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht NTBR 2020, afl. 6, p. 163-170
Vraag aan | Informatie
   
Europese minimumeisen voor veiligheid en ladingzekeren | : Hoe minimumharmonisatie weer tot differentiatie heeft geleid / Zwanikken, A.H.M.
Tijdschrift Vervoer en Recht TVR 2020, afl. 4, p. 91-96
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek - Toepassing van de Mededingingswet door de ACM in 2019 / Vijver, T.D.O. [Tjarda] van der | Boekelman, W.A. | Crespo van de Kooij, A. | Smit, J.E.W.A. | Blij, J.B. van der | Vancraybex, M.R.H. [Eline] | Vanderveen, H.J.
SEW : Tijdschrift voor Europees en economisch recht 2020, afl. 9, p. 487-506
Vraag aan | Informatie
   
Grondrechten / Rechten van de mens / EVRM / BUPO

Over de rechtshistorische achtergrond van de privaatrechtelijke bescherming van privacy in Nederland / Jansen, C. [Corjo]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2020, afl. 7296, p. 637-645
Vraag aan | Informatie
   
Huurrecht / Woonrecht

Buitengerechtelijke ontbinding van de huurovereenkomst op grond van art. 7:210 BW / Dijkman, M.H.L. van | Fraai, T.S.M. [Therese]
Tijdschrift Huurrecht in Praktijk HIP 2020, afl. 4, p. 23-26
Vraag aan | Informatie
   
De ouderdoms- en niet-zelfbewoningsclausule in de rechtspraktijk / Vries, F.J. [Frits] de
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht NTBR 2020, afl. 6, p. 171-182
Vraag aan | Informatie
   
Huurbescherming van huurders van (ligplaatsen voor) woonboten en (standplaatsen voor) woonwagens / Droge, L. [Lotte]
Tijdschrift Huurrecht in Praktijk HIP 2020, afl. 4, p. 16-22
Vraag aan | Informatie
   
Standaardclausules in huurovereenkomsten | : de omschrijving van het gehuurde / Beij, G.I. [Ginio]
Tijdschrift Huurrecht in Praktijk HIP 2020, afl. 4, p. 27-29
Vraag aan | Informatie
   
Insolventierecht / Faillissementsrecht

Gelijk oversteken (II) | : De notary letter in transacties / Meijeren, D.J.S. [David] | Quist, P.H.N. [Paul]
TOP : Tijdschrift voor de ondernemingsrechtpraktijk 2020, afl. 5, p. 15-24
Vraag aan | Informatie
   
Grensoverschrijdende insolvente nalatenschappen in het licht van de Erfrecht- en Insolventieverordening / Biemans, J.W.A. [Jan] | Schreurs, M.R.
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2020, afl. 7294, p. 587-597
Vraag aan | Informatie
   
Intellectuele eigendom

Digitale exemplaren in het auteursrecht / Tweehuysen, V. [Valerie]
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht NTBR 2020, afl. 7, p. 217-222
Vraag aan | Informatie
   
Mededinging / Aanbesteding

ACM-besluit gemeente Heumen: de overheid als onderneming? | : ACM 3 april 2020, zaken ACM/19/036491 en ACM/19/036503 (Besluit op de bezwaren van de gemeente Heymen en Laco Malden B.V. tegen het besluit van de ACM van 16 augustus 2019? / Dekker, C.T. [Cees]
Markt en Mededinging 2020, afl. 3, p. 125-131
Vraag aan | Informatie
   
Concernaansprakelijkheid bij inbreuken op het EU-mededingingsrecht: Skanska in actie | : Hof Arnhem-Leeuwarden 26 november 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:10165 (Alstom/TenneT) / Meijer, R. [Rogier]
Markt en Mededinging 2020, afl. 3, p. 118-124
Vraag aan | Informatie
   
De dag die je wist dat zou komen - kanttekeningen bij PostNL/Sandd | : Rechtbank Rotterdam 11 juni 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:5122 (PostNL/Sandd - vernietiging besluit artikel 47 Mw) / Knibbeler, W. [Winfred] | Kreijger, P.J. [Paul]
Markt en Mededinging 2020, afl. 3, p. 105-117
Vraag aan | Informatie
   
De renaissance van de voorlopige maatregelen in het mededingingsrecht / Bredenoord-Spoek, M.G. | Jong, S. [Stijn] de
Markt en Mededinging 2020, afl. 3, p. 88-95
Vraag aan | Informatie
   
Territoriale leveringsbeperkingen tussen de Benelux-landen | : werkt de interne markt voor iedereen? / Huveneers, C. [Christian]
Markt en Mededinging 2020, afl. 3, p. 96-102
Vraag aan | Informatie
   
Nationaliteitsrecht / Vreemdelingenrecht

Gedwongen huwelijk in het Nederlandse asielrecht / Arbaoui, Y. [Younous]
Asiel- en Migrantenrecht [A&MR] 2020, afl. 8, p. 376-384
Vraag aan | Informatie
   
Vergelijking van 1F-uitsluitingen van Syrische asielzoekers in Nederland en Belgi? / Bolhuis, M. [Maarten] | Ditzel, T. [Tara] | Wijk, J. [Joris] van
Asiel- en Migrantenrecht [A&MR] 2020, afl. 8, p. 385-390
Vraag aan | Informatie
   
Ondernemingsrecht

Conversie en certificaten van aandelen / Kelterman, L.W. [Laurens]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2020, afl. 7294, p. 598-605
Vraag aan | Informatie
   
De Ondernemingskamer op herhalingsoefening. Over het Goede Leven en een ernstig verstoorde verhouding | : Een bespreking van de beschikking van het Gerechtshof Amsterdam (Ondernemingskamer) van 29 januari 2019, ECLI:N:GHAMS:2019:305 (Raboni) / Hanegraaf, C.E.J.M. [Camiel]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2020, afl. 19, p. 397-400
Vraag aan | Informatie
   
De nationale contactpunten voor de OESO-Richtlijnen | : Een uniek systeem voor alternatieve geschillenbeslechting / Gratia, M. [Marianne] | Liance, C. [Cyril]
Mediation en conflictmanagement 2020, afl. 2, p. 22-59
Vraag aan | Informatie
   
De personenvennootschap en de Hoge Raad. Begripsvorming en rechtsvorming / Blanco Fernandez, J.M. [Jose]
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2020, afl. 7294, p. 576-586
Vraag aan | Informatie
   
De wijzigingen in het enqueterecht als opgenomen in het voorontwerp voor de Wet aanpassing geschillenregeling en verduidelijking ontvankelijkheidseisen enqueteprocedure / Hanegraaf, C.E.J.M. [Camiel]
Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur TvOB 2020, afl. 4, p. 144-152
Vraag aan | Informatie
   
Een nieuw hoofdstuk in de geschillenregelingssaga | : het voorontwerp van het Wetsvoorstel inzake de aanpassing van de geschillenregeling en de verduidelijking van de ontvankelijkheidseisen in een enqueteprocedure / Graaf, M.J. van de
Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur TvOB 2020, afl. 4, p. 130-143
Vraag aan | Informatie
   
Gelijk oversteken (II) | : De notary letter in transacties / Meijeren, D.J.S. [David] | Quist, P.H.N. [Paul]
TOP : Tijdschrift voor de ondernemingsrechtpraktijk 2020, afl. 5, p. 15-24
Vraag aan | Informatie
   
Genderdiversiteit aan de top van het Nederlandse bedrijfsleven / Hu, W.Y. [Yong Yong]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2020, afl. 19, p. 401-403
Vraag aan | Informatie
   
Het UBO-register voor trusts en soortgelijke juridische constructies (I) / Zaman, D.F.M.M. [Niek] | Filesia, K.R.
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2020, afl. 7295, p. 625-632
Vraag aan | Informatie
   
Richtlijn voor grensoverschrijdende omzetting / Leemkolk, T.N. [Tijmen] van de | Snijder-Kuipers, B. [Birgit ook: Birgit Kuipers]
TOP : Tijdschrift voor de ondernemingsrechtpraktijk 2020, afl. 5, p. 25-30
Vraag aan | Informatie
   
Risicomanagement in een data-gedreven wereld | : de rol en expertise van bestuurders en commissarissen nader beschouwd / Falier, M.J.C. van | Lafarre, A. [Anne]
Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur TvOB 2020, afl. 4, p. 118-129
Vraag aan | Informatie
   
Statutaire dos and donts | : het Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen / Spoelman, E.H.W. [Elote] | Holtman, E. [Eline]
TOP : Tijdschrift voor de ondernemingsrechtpraktijk 2020, afl. 5, p. 31-37
Vraag aan | Informatie
   
UBO-register: duur en fraudegevoelig / Valk, J. van der
Advocatenblad 2020, afl. 7, p. 54-56
Vraag aan | Informatie
   
Onderwijs / Studiefinanciering

De aansprakelijkheid van de school jegens haar werknemer / Emden, J. [Jim] van
School en Wet 2020, afl. 4, p. 17-21
Vraag aan | Informatie
   
Online proctoring in het mbo | : Mag dat? / Dutij, N. [Niels]
School en Wet 2020, afl. 4, p. 5-11
Vraag aan | Informatie
   
Wetsvoorstel Uitbreiding bestuurlijk handhavingsinstrumentarium | : Symboolwetgeving of exit voor bestuurders en toezichthouders? / Berendsen, H.A.A. | Roekel, M.H. van
School en Wet 2020, afl. 4, p. 12-16
Vraag aan | Informatie
   
Personen- en familierecht

Achterlating en huwelijksdwang | : juridische mogelijkheden / Gremmen, M.D. [Rieke]
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2020, afl. 9, p. 214-222
Vraag aan | Informatie
   
Bemiddeling na, maar ook voor het openvallen van de nalatenschap van het familiebedrijf / Verbeke, A.L.P.G. [Alain Laurent] | Bollen, K. [Katalien]
Mediation en conflictmanagement 2020, afl. 2, p. 5-21
Vraag aan | Informatie
   
Bevallen onder pseudoniem | : de oplossing voor zwangere vrouwen met een anonimiteitswens? / Groenestijn, J.C.M. [Jolene]
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2020, afl. 9, p. 208-213
Vraag aan | Informatie
   
De rangorde van de kosten van vereffening van een nalatenschap, met inbegrip van het loon van de vereffenaar wordt bepaald in het Boek 3 BW / Jong, E.A. de
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2020, afl. 7295, p. 633-636
Vraag aan | Informatie
   
Grensoverschrijdende insolvente nalatenschappen in het licht van de Erfrecht- en Insolventieverordening / Biemans, J.W.A. [Jan] | Schreurs, M.R.
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2020, afl. 7294, p. 587-597
Vraag aan | Informatie
   
In de kinderschoenen. Onderzoek naar kindvriendelijke uitspraken in de Nederlandse civiele rechtspraktijk / Poot, S.D. [Sarah-Devorah]
Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht FJR 2020, afl. 9, p. 202-207
Vraag aan | Informatie
   
Onwaardigheid: hoe voordelig is het zijn van een executeur en bewindvoerder? / Vries, M. [Marije] de
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2020, afl. 7294, p. 606-613
Vraag aan | Informatie
   
Ruimtelijk bestuursrecht / Milieurecht / Energierecht

Publiekrechtelijke afhandeling van mijnbouwschade: eens, maar nooit weer? | : Gemiste kansen bij de instelling van de landelijke commissie Mijnbouwschade / Bronsema, R.
De Gemeentestem 2020, afl. 7511, p. 574-581
Vraag aan | Informatie
   
Staatsrecht / Bestuursrecht

Aanpassingen coronawet vooral windowdressing / Werff, W. [Willem] van der
Advocatenblad 2020, afl. 7, p. 62-64
Vraag aan | Informatie
   
Verkiezingen in Suriname en de werking van het kiesstelsel / Fernandes Mendes, H.K. | Breeveld, H.
Nederlands Juristenblad NJB 2020, afl. 32, p. 2391-2397
Vraag aan | Informatie
   
Wetsvoorstel verschoningsrecht brengt juist geen duidelijkheid / Liem, D.
Advocatenblad 2020, afl. 7, p. 66-67
Vraag aan | Informatie
   
Strafrecht / Strafvordering / Internationaal strafrecht / Jeugdstrafrecht

Belangrijke keuzes voor het slachtoffer in het strafproces! / Janssen, J.H. [Jacco]
Nederlands Juristenblad NJB 2020, afl. 32, p. 2398-2399
Vraag aan | Informatie
   
De invoering van artikel 2.3 Wet forensische zorg | : Consequenties voor de strafrechtspraktijk / Oploo, L.E. [Laura] van | Prinsen, M.M. [Merel] | Bakkum, T.J.G. [Theo]
Nederlands Juristenblad NJB 2020, afl. 32, p. 2384-2390
Vraag aan | Informatie
   
Delinquentie, vrienden en boosheid met liefde / Denkers, A. [Adriaan] | Jong, J.D.A. [Jan Dirk] de
Tijdschrift voor criminologie 2020, afl. 2/3, p. 278-297
Vraag aan | Informatie
   
Een eerste blik op online delinquentie | : Verkennend onderzoek bij Vlaamse jongeren en vergelijking met offline delinquentie / Coenen, E. [Ena]
Tijdschrift voor criminologie 2020, afl. 2/3, p. 130-152
Vraag aan | Informatie
   
Jonge veelplegers en hun worsteling om te stoppen met criminaliteit | : Een vierfasenmodel / Weijers, I. [Ido]
Tijdschrift voor criminologie 2020, afl. 2/3, p. 228-246
Vraag aan | Informatie
   
Online jeugdcriminaliteit en verkeerde vrienden | : wanneer is de samenhang het sterkst? / Toolen, Y. [Yaloe] van der | Weulen Kranenbarg, M. [Marleen] | Weerman, F.M. [Frank]
Tijdschrift voor criminologie 2020, afl. 2/3, p. 153-179
Vraag aan | Informatie
   
Partner in prosecution | : De terugkeer van de criminele burger in de opsporing / Janssen, S.L.J. [Sander]
Nederlands Juristenblad NJB 2020, afl. 32, p. 2376-2383
Vraag aan | Informatie
   
Partners in crime? De rol van de antropologie in de criminologie / Oude Breuil, B.C. [Brenda ook: Brenda Carina]
Tijdschrift voor criminologie 2020, afl. 2/3, p. 336-356
Vraag aan | Informatie
   
Prevalentie van slachtofferschap van seksueel grensoverschrijdend gedrag onder universiteitsstudenten | : Eerste resultaten van een Belgisch cohorteonderzoek / Fieuw, A. [Aude] | Depraetere, J. [Joke] | Pauwels, L.J.R. [Lieven] | Beken, T. [Tom] Vander | Vandeviver, C. [Christophe]
Tijdschrift voor criminologie 2020, afl. 2/3, p. 325- 335
Vraag aan | Informatie
   
Risicogedrag van jongeren | : In hoeverre verschilt de invloed van leeftijdsgenoten op het beginnen met risicogedrag en aanpassen in risicogedrag? / Franken, A. [Aart] | Dijkstra, J.K. [Jan Kornelis] | Harakeh, Z. [Zeena] | Vollebergh, W. [Wilma]
Tijdschrift voor criminologie 2020, afl. 2/3, p. 180-199
Vraag aan | Informatie
   
Welzijn, primaire levensbehoeften en delinquentie bij adolescenten | : Etiologische assumpties van het Good Lives Model getoetst / Serie, C. [Colinda] | Pleysier, S. [Stefaan] | Put, J. [Johan] | Ruiter, C. [Corine] de
Tijdschrift voor criminologie 2020, afl. 2/3, p. 298-324
Vraag aan | Informatie
   
Wie houdt de wacht? | : Veranderingen in toezicht tijdens de jongvolwassenheid / Hill, J. [Jessica] | Blokland, A.A.J. [Arjan]
Tijdschrift voor criminologie 2020, afl. 2/3, p. 247-277
Vraag aan | Informatie
   
Wie zijn jeugdige veelplegers? | : Een onderzoek naar aantallen en kenmerken op basis van politieregistraties en zelfrapportage / Weerman, F.M. [Frank] | Bruinsma, G.J.N. [Gerben] | Bernasco, W. [Wim] | Pauwels, L.J.R. [Lieven]
Tijdschrift voor criminologie 2020, afl. 2/3, p. 200-227
Vraag aan | Informatie
   
Verbintenissenrecht / Bijzondere overeenkomsten

Betaaltermijnen | : the never ending story / Grooten, W.M.H. [Winand]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2020, afl. 19, p. 406-410
Vraag aan | Informatie
   
Contractenrechtelijke correctiemechanismen (deel 2) / Bakker, P.S. [Sjoerd]
Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk ORP 2020, afl. 6, p. 10-15
Vraag aan | Informatie
   
De Richtlijn Rekenmodel Overlijdensschade van De Letselschade Raad past naadloos in rechtspraak en regelgeving / Dijk, C.H. [Chris] van
Tijdschrift voor vergoeding personenschade 2020, afl. 2, p. 38-46
Vraag aan | Informatie
   
De Wet Affectieschade in de praktijk | : duidelijke afbakening of onsmakelijke discussies? / Roest, C. [Camiel] van der | Keizer, J.G. [Jasper]
Tijdschrift voor vergoeding personenschade 2020, afl. 2, p. 47-57
Vraag aan | Informatie
   
De deelgeschilprocedure | : tien jaar appel en cassatie / Wesselink, M. [Monique]
Tijdschrift voor vergoeding personenschade 2020, afl. 2, p. 58-64
Vraag aan | Informatie
   
De ouderdoms- en niet-zelfbewoningsclausule in de rechtspraktijk / Vries, F.J. [Frits] de
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht NTBR 2020, afl. 6, p. 171-182
Vraag aan | Informatie
   
De rechtvaardiging van tussentijdse ontbinding / Bokhorst, J.J.A.
Contracteren : Tijdschrift voor de contractspraktijk 2020, afl. 3, p. 85-90
Vraag aan | Informatie
   
Dwaling in de rentederivatenproblematiek | : de verhouding tussen mededelingsplicht en waarschuwingsplicht / Wallinga, M.W.
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht NTBR 2020, afl. 6, p. 183-191
Vraag aan | Informatie
   
Dwalingsnadeel en vermindering koopprijs bij overnamecontracten / Janssen, M.A.J.G. [Marc]
Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk ORP 2020, afl. 6, p. 4-9
Vraag aan | Informatie
   
Een kleine kroniek van het schadevergoedingsrecht / Lindenbergh, S.D. [Siewert]
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht NTBR 2020, afl. 7, p. 213-216
Vraag aan | Informatie
   
Een verlate annotatie bij een beschadigde Jan van Goyen (hof Amsterdam 11 september 2012, NJF 2013/12) | : Over de onderzoeksplicht van de koper bij kunstkoop / Vries, F.J. [Frits] de
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht NTBR 2020, afl. 7, p. 229-235
Vraag aan | Informatie
   
Enkele opmerkingen over het contractuele evenwicht in de nieuwe Franse Code civil | : een gemiste kans? (Deel 1) / Grosheide, F.W. [Willem]
Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk ORP 2020, afl. 6, p. 16-21
Vraag aan | Informatie
   
Kan een non disclosure agreement worden ontbonden? / Wechem, T.H.M. [Edwin] van | Rijsterborgh, A.J. [Sander]
Contracteren : Tijdschrift voor de contractspraktijk 2020, afl. 3, p. 78-84
Vraag aan | Informatie
   
Lessen uit de eerste rechterlijke uitspraken over de COVID-19-crisis en onvoorziene omstandigheden en overmacht bij commerciele contracten / Tjittes, R.P.J.L. [Rieme-Jan]
Contracteren : Tijdschrift voor de contractspraktijk 2020, afl. 3, p. 101-111
Vraag aan | Informatie
   
Ontwikkelingen jurisprudentie agentuurovereenkomsten / Kleinjan, H.S.
Contracteren : Tijdschrift voor de contractspraktijk 2020, afl. 3, p. 91-100
Vraag aan | Informatie
   
Openbaarmaking boetebesluiten AVG-proof? | : De openbaarmaking en bewaring van ongeanonimiseerde boetebesluiten bezien vanuit privacy-perspectief / Emre, H.S. [Hakan]
Nederlands Juristenblad NJB 2020, afl. 31, p. 2318-2325
Vraag aan | Informatie
   
Opheffing ex artikel 6:230 lid 2 BW van dwalingsnadeel bij een overname (ECLI:NL:HR:2019:1910) / Hanegraaf, C.E.J.M. [Camiel]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2020, afl. 19, p. 391-396
Vraag aan | Informatie
   
Personenschade: hoe rekbaar is het causaal verband / Kolder, A.
VerkeersRecht 2020, afl. 9, p. 265-271
Vraag aan | Informatie
   
Privacy-schending door het letselschadeproces behoort vergoed te worden / Smeehuijzen, J.L. [Lodewijk]
Nederlands Juristenblad NJB 2020, afl. 31, p. 2310-2317
Vraag aan | Informatie
   
Publiekrechtelijke afhandeling van mijnbouwschade: eens, maar nooit weer? | : Gemiste kansen bij de instelling van de landelijke commissie Mijnbouwschade / Bronsema, R.
De Gemeentestem 2020, afl. 7511, p. 574-581
Vraag aan | Informatie
   
Rekenmethodiek overlijdensschade nieuwe stijl compleet / Koning, C.C.J. de | Laumen-de Valk, J.
Tijdschrift voor vergoeding personenschade 2020, afl. 2, p. 33-37
Vraag aan | Informatie
   
Risicoverdeling in geval van zaaksbeschadiging na een ongeldige koop naar Nederlands en Duits recht | : de billijkheid van art. 6:204 lid 1 BW / Jonkers, T. [Tobias]
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht NTBR 2020, afl. 6, p. 143-152
Vraag aan | Informatie
   
Stuitingsverklaring jegens de vof / Boeve, G.J. [Gert Jan]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2020, afl. 19, p. 404-405
Vraag aan | Informatie
   
Uit de ban van corrigerende rechtvaardigheid | : Over de begroting en afwikkeling van massaschade / Loth, M. [Martijn]
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht NTBR 2020, afl. 6, p. 153-162
Vraag aan | Informatie
   
Verjaring en het ontstaan van schade / Verheul, E.F. [Emil]
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht NTBR 2020, afl. 7, p. 223-228
Vraag aan | Informatie
   
Vervoerrecht

Derdenwerking in Boek 8 BW | : een huidig en historisch perspectief / Salome, P.F.
Tijdschrift Vervoer en Recht TVR 2020, afl. 4, p. 104-108
Vraag aan | Informatie
   
Een gewoon leerstuk op het (toch) niet zo gewone terrein dat medische aansprakelijkheid heet / Wijne, R.P. [Rolinka]
VerkeersRecht 2020, afl. 9, p. 258-264
Vraag aan | Informatie
   
Titel 8.6.6 BW. Wrakopruiming en de theoretisch verstrekte verhaalspositie van de Staat tegenover onschuldige, verdwenen en beperkende scheepseigenaren / Zwanikken, A.H.M.
Tijdschrift Vervoer en Recht TVR 2020, afl. 4, p. 97-103
Vraag aan | Informatie