Bank- en effectenrecht

De bancaire zorgplicht, klimaatverandering en het Europese Actieplan: duurzame groei financieren / Bierens, B. [Bart]
In bundel: Zorgplicht in de financiële sector Bundel ter gelegenheid tienjarig bestaan van het Instituut voor Financieel Recht, p. 173-206
Vraag aan | Informatie
   
De toekomst van de bijzondere zorgplicht in de financiele sector / Busch, D. [Danny]
In bundel: Zorgplicht in de financiële sector Bundel ter gelegenheid tienjarig bestaan van het Instituut voor Financieel Recht, p. 1-34
Vraag aan | Informatie
   
De toetsing van oneerlijke bedingen in kredietovereenkomsten en verzekeringsovereenkomsten aan Richtlijn 1993/13 / Lieverse, C.W.M. [Kitty]
In bundel: Zorgplicht in de financiële sector Bundel ter gelegenheid tienjarig bestaan van het Instituut voor Financieel Recht, p. 63-122
Vraag aan | Informatie
   
Drie arresten over renteswaps dwaling en zorgplicht / Seriele, V.P.G. [Victor] de
In bundel: Zorgplicht in de financiële sector Bundel ter gelegenheid tienjarig bestaan van het Instituut voor Financieel Recht, p. 35-62
Vraag aan | Informatie
   
Pensioenfondsen en zorgplichten | : uitdijen of indammen? / Maatman, R.H. [Rene]
In bundel: Zorgplicht in de financiële sector Bundel ter gelegenheid tienjarig bestaan van het Instituut voor Financieel Recht, p. 141-172
Vraag aan | Informatie
   
Zorgplicht bij overdracht van vorderingen van een bank naar een niet-bank / Beekhoven van den Boezem, F.E.J. [Frits-Joost] | Diamant, Y. [Yael]
In bundel: Zorgplicht in de financiële sector Bundel ter gelegenheid tienjarig bestaan van het Instituut voor Financieel Recht, p. 123-140
Vraag aan | Informatie
   
Staatsrecht / Bestuursrecht

De bestuurlijke strijd tegen drugscriminaliteit | : De War on Drugs vermomd als aanpak ondermijning / Bruijn, L.M. [Michelle]
In bundel: Ondermijning, p. 81-116
Vraag aan | Informatie
   
Met het goede belang voor ogen | : Preadvies over adequate aanpak van ontwrichtende effecten van ondermijning in de gemeente / Kort, J.V. de
In bundel: Ondermijning, p. 47-80
Vraag aan | Informatie
   
Ondermijning: een nieuw kwaad of oude wijn in nieuwe zakken? | : Een onderzoek naar de Amsterdamse aanpak van ondermijning / Wilschut, A.J.
In bundel: Ondermijning, p. 9-46
Vraag aan | Informatie