Arbeidsrecht / Sociaal recht

Conflicten bij pensioenontslag / Donner-Broersma, W.C.M. [Cornelien]
Tijdschrift voor Ontslagrecht 2020, afl. 3, p. 98-111
Vraag aan | Informatie
   
De AVG en ontslag: twee jaar na inwerkingtreding AVG / Dorenbos, K.M.J. [Karolina]
Tijdschrift voor Ontslagrecht 2020, afl. 3, p. 112-119
Vraag aan | Informatie
   
Grootmoeder: wat doet u nu? Over toerekening en medeondernemerschap / Reynaers, C.L.C.
ArbeidsRecht 2020, afl. 8/9, p. 20-24
Vraag aan | Informatie
   
Het uitzendbeding bij ziekte / Tanja, M.
ArbeidsRecht 2020, afl. 8/9, p. 16-19
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek: De g-grond, waar komen wij vandaan, waar zijn wij, waar gaan wij naartoe? / Kempen, M.W.A.M. [Maarten] van
Tijdschrift voor Ontslagrecht 2020, afl. 3, p. 83-91
Vraag aan | Informatie
   
Nog een paar praktische pointers voor procederen in arbeidszaken (tip 11t/m 20) / Dempsey, N.T.
ArbeidsRecht 2020, afl. 8/9, p. 3-11
Vraag aan | Informatie
   
Onrechtmatig (verkregen) bewijs en de arbeidsrechtpraktijk / Huys, P.J. [Pieter]
ArbeidsRecht 2020, afl. 8/9, p. 25-29
Vraag aan | Informatie
   
Ruzie op de werkvloer, over een verstoorde horizontale arbeidsverhouding / Briejer, A. [Alexander]
Tijdschrift voor Ontslagrecht 2020, afl. 3, p. 92-97
Vraag aan | Informatie
   
Vrijheid van meningsuiting in de arbeidsverhouding / Laat, I.J. [Inge] de
ArbeidsRecht 2020, afl. 8/9, p. 12-15
Vraag aan | Informatie
   
Bank- en effectenrecht

Pensioen en scheiden vanaf 2022: bewustwording en financiële waakzaamheid / Bollen-Vandenboorn, A.H.H. [Anouk]
Civiel en fiscaal tijdschrift Vermogen ftV 2020, afl. 5, p. 20-25
Vraag aan | Informatie
   
Belastingrecht

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) is objectief en gerechtvaardigd / Kuivenhoven, L.C.H.N. | Nieuwenhuizen, J.H.M. [Jan]
Weekblad fiscaal recht WFR 2020, afl. 7345, p. 946-961
Vraag aan | Informatie
   
Kunstmatige intelligentie in de fiscaliteit: de computer als belastingadviseur? / Hein, R.
Weekblad fiscaal recht WFR 2020, afl. 7345, p. 962-970
Vraag aan | Informatie
   
Bouwrecht

De eisen van de ingebrekestelling (art. 13 lid 1) en protest (art. 16 lid 2) in de DNR 2011 / Chao-Duivis, M.A.B. [Monika] | Evers, A.A.M. [Agnes]
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2020, afl. 8, p. 664-670
Vraag aan | Informatie
   
Het aangaan van aannemingsovereenkomsten in tijden van corona / Moolhuizen, M.A. [Mark] | Hellenberg Hubar, L.E. [Lara] van
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2020, afl. 8, p. 671-677
Vraag aan | Informatie
   
Wet kwaliteitsborging voor het bouwen: slowfox of rock-n-roll? / Leeuwen, G.J. [Gert-Jan]
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2020, afl. 8, p. 685-693
Vraag aan | Informatie
   
Buitenlands recht / Religieus recht

Islamitisch begraven in Nederland ten tijde van Covid-19 / Kadrouch-Outmany, K. [Khadija]
Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid 2020, afl. 2, p. 6-18
Vraag aan | Informatie
   
Kerkelijk dienstrecht en civiel arbeidsrecht volgens NGK/Gort / Pel, P.T. [Pieter Tijmen]
Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid 2020, afl. 2, p. 33-56
Vraag aan | Informatie
   
Over gewetensbeslissingen en het probleem van subjectiviteit bij rechterlijke oordeelsvorming / Malssen, T. [Tom] van
Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid 2020, afl. 2, p. 19-32
Vraag aan | Informatie
   
Burgerlijke rechtsvordering / Rechterlijke organisatie

Betaalbare toegang tot de rechter tegenover het minimumtarief voor advocaten / Mieghem, B. [Bert] van
TGMA : Tijdschrift voor gezondheidschade, milieuschade en aansprakelijkheidsrecht 2020, afl. 2, p. 4-10
Vraag aan | Informatie
   
De dagvaardingsprocedure in civiele zaken bij de rechtbank in eerste aanleg in Duitsland vergeleken met de Nederlandse procedure na KEI-wetgeving en Spoedwet KEI / Mehring, E.W.
Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging 2020, afl. 3, p. 110-121
Vraag aan | Informatie
   
De rol van de kantonrolzitting: meer (van maken) dan een administratieve bijeenkomst / Kraats, K.G.F. [Kim] van der
Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging 2020, afl. 3, p. 79-82
Vraag aan | Informatie
   
Hetzelfde is niet gelijk | : Aandachtspunten bij elektronische zittingen: een arbitragerechtelijk perspectief / Zelst, B. [Bastiaan] van
Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging 2020, afl. 3, p. 98-109
Vraag aan | Informatie
   
Kroniek Familieprocesrecht / Ackermans-Wijn, J.C.E. [Hanneke]
Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging 2020, afl. 3, p. 132-133
Vraag aan | Informatie
   
Wie is u? Deformalisering versus zekerheid: enkele gedachten over de wijziging van partijhoedanigheid tijdens de procedure / Barbiers, D.L. | Klaassen, C.J.M. [Carla]
Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging 2020, afl. 3, p. 69-78
Vraag aan | Informatie
   
Zestien jaar OZ/Roozen: een rustig bezit? / Aerde, A.M. [Thijs] van
Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging 2020, afl. 3, p. 83-97
Vraag aan | Informatie
   
Gemeensschaprecht EU

Getrouwheidskortingen en de weging van valspositieven en valsnegatieven in het mededingingsrecht / Wijck, P.W. [Peter] van
SEW : Tijdschrift voor Europees en economisch recht 2020, afl. 7/8, p. 432-439
Vraag aan | Informatie
   
Regionalisering en afscheiding in de Europese Unie: een multilevel-governance-perspectief / Popelier, P. [Patricia]
SEW : Tijdschrift voor Europees en economisch recht 2020, afl. 7/8, p. 423-431
Vraag aan | Informatie
   
Grondrechten / Rechten van de mens / EVRM / BUPO

De onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens: geen concrete gevolgen, wel schadevergoeding? / Walree, T.F.
Rechtsgeleerd Magazijn Themis RMT 2020, afl. 4, p. 167-180
Vraag aan | Informatie
   
Insolventierecht / Faillissementsrecht

De gelieerde doorstart na het Heiploeg-arrest / Schreurs, P.W. [Flip]
Tijdschrift voor Insolventierecht 2020, afl. 4, p. 207-211
Vraag aan | Informatie
   
De grenzen van de bestuurs- en strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de curator / Karapetian, A. [mw. Arpi] | Verstijlen, F.M.J. [Frank]
Tijdschrift voor Insolventierecht 2020, afl. 4, p. 221-229
Vraag aan | Informatie
   
De verplichting tot betaling van boedelschulden en de verschuldigdheid van rente in geval van een boedelfaillissement / Zanten, T.T. [Thijs] van
Tijdschrift voor Insolventierecht 2020, afl. 4, p. 212-220
Vraag aan | Informatie
   
De waarde van het onderpand onder de WHOA (on)terecht gebaseerd op liquidatiewaarde? / Berg, S.W. [Sebastiaan] van den
Tijdschrift voor Insolventierecht 2020, afl. 4, p. 230-235
Vraag aan | Informatie
   
Intellectuele eigendom

Is de Rijksoctrooiwet 1995 in overeenstemming met de datumvereisten in het Verdrag inzake Octrooirecht? / Mulder, C.A.M. [Cees]
Intellectuele Eigendom en Reclamerecht IER 2020, afl. 4, p. 176-178
Vraag aan | Informatie
   
Ondernemingsrecht

Beveiliging: het privébelang van de aandeelhouder nader beschouwd / Kastelijns, M.C.P.M. | Oomkens, H.C.
Civiel en fiscaal tijdschrift Vermogen ftV 2020, afl. 5, p. 6-12
Vraag aan | Informatie
   
COVID 19 - Zorgdragen voor continuïteit in besluitvorming en vertegenwoordiging / Stroeve, L.E. [Lieke] | Holtman, E. [Eline]
TOP : Tijdschrift voor de ondernemingsrechtpraktijk 2020, afl. 4, p. 28-37
Vraag aan | Informatie
   
De COVID-19-crisis en de share the pain-benadering bij onvoorziene omstandigheden / Tjittes, R.P.J.L. [Rieme-Jan] | Tetelepta, J.V.
TOP : Tijdschrift voor de ondernemingsrechtpraktijk 2020, afl. 4, p. 18-21
Vraag aan | Informatie
   
De broedertwist. Over de Ondernemingskamer en vechtende broers / Hanegraaf, C.E.J.M. [Camiel]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2020, afl. 16, p. 332-336
Vraag aan | Informatie
   
De elektronische handtekening in het ondernemingsrecht / Kampen, V. [Vincent] van
TOP : Tijdschrift voor de ondernemingsrechtpraktijk 2020, afl. 4, p. 22-27
Vraag aan | Informatie
   
Diversiteit van regelovertreding in de chemische industrie: specialisten of generalisten? / Wiering, E. [Ellen] | Kluin, M.H.A. [Marieke] | Peeters, M. [Martijn] | Blokland, A.A.J. [Arjan] | Huisman, W. [Wim]
Tijdschrift voor Toezicht 2020, afl. 2, p. 72-85
Vraag aan | Informatie
   
Het bezits- en voortzettingsvereiste na een activa-passivatransactie of reorganisatie / Hoogwout, T.C. [Theo]
Civiel en fiscaal tijdschrift Vermogen ftV 2020, afl. 5, p. 13-19
Vraag aan | Informatie
   
Het niet van succes verzekerde enqueteverzoek / Hanegraaf, C.E.J.M. [Camiel]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2020, afl. 16, p. 323-331
Vraag aan | Informatie
   
Personen- en familierecht

De peildatum bij toerekening op grond van art. 4:71 BW / Es, P.C. [Peter] van
Weekblad voor privaatrecht, notarisambt en registratie WPNR 2020, afl. 7289, p. 467-468
Vraag aan | Informatie
   
Ruimtelijk bestuursrecht / Milieurecht / Energierecht

Kroniek handhavingsrecht 2017-2019: de bestuursrechtelijke handhaving van het omgevingsrecht / Sanders, T.N. [Thomas] | Buitenhuis, M. [Manuel]
Milieu en Recht 2020, afl. 6, p. 394-406
Vraag aan | Informatie
   
Participatie onder de Omgevingswet: niet nieuw, wel anders geregeld (Deel I) / Derksen, S. [Stefan] | Dekker, H.W.
Tijdschrift voor Bouwrecht TBR 2020, afl. 8, p. 678-684
Vraag aan | Informatie
   
Staatsrecht / Bestuursrecht

Kijken naar het toezicht op de politie | : Selectiviteit, prudentie en responsiviteit bij de Inspectie JenV / Helsloot, I. [Ira] | Lochem, P.J.P.M. [Peter] van
Tijdschrift voor Toezicht 2020, afl. 2, p. 105-112
Vraag aan | Informatie
   
Planologisch paal en perk stellen aan toeristenwinkels in Amsterdam | : Een artikelnoot bij de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 15 april 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:1075) / Feenstra, L.W. [Lieke] | Turenhout, J.J.
De Gemeentestem 2020, afl. 7509, p. 474-477
Vraag aan | Informatie
   
het bestuursrecht en gegevensbeschermingsrecht: de ontmoeting van twee rechtsgebieden in historisch perpsectief / Capkurt, F. [Fatma]
Rechtsgeleerd Magazijn Themis RMT 2020, afl. 4, p. 181-194
Vraag aan | Informatie
   
Strafrecht / Strafvordering / Internationaal strafrecht / Jeugdstrafrecht

Bestuursrechtelijke victimologie | : Empirisch-juridisch onderzoek naar het slachtoffer in de bestuursrechtelijke procedure / Vorm, B. [Benny] van der
Proces : Tijdschrift voor strafrechtspleging 2020, afl. 4, p. 277-288
Vraag aan | Informatie
   
Coronacrisis en fraude: vier mogelijke relaties / Meerts, C. [Clarissa] | Huisman, W. [Wim]
Justitiële verkenningen 2020, afl. 2, p. 8-18
Vraag aan | Informatie
   
Coronakuchen reden voor strafverhoging? / Noord, T.J.C. [Theo] van
TGMA : Tijdschrift voor gezondheidschade, milieuschade en aansprakelijkheidsrecht 2020, afl. 2, p. 11-15
Vraag aan | Informatie
   
De Gulden Route in de realiteit | : Het verloop van verlof tijdens tbs / Clercx, M. [Maartje] | Keulen-de Vos, M. [Marije] | Bussel, H. [Hyacinthe] van
Proces : Tijdschrift voor strafrechtspleging 2020, afl. 4, p. 289-305
Vraag aan | Informatie
   
De Nederlandse positie ten opzichte van godslastering in internationaal verband / Huisjes, T. [Tom]
Proces : Tijdschrift voor strafrechtspleging 2020, afl. 4, p. 268-276
Vraag aan | Informatie
   
De politie als nationale hulpverlener | : Politieoptreden bij incidenten waarbij personen met verward gedrag betrokken zijn / Janssen, M. [Milou] | Buuren, J. [Jelle] van
Proces : Tijdschrift voor strafrechtspleging 2020, afl. 4, p. 253-263
Vraag aan | Informatie
   
F-gamers die mapsen, swipen en bonken: een netnografisch onderzoek naar fraude en oplichting op Telegram Messenger / Roks, R.A. [Robby] | Monshouwer, N. [Nahom]
Justitiële verkenningen 2020, afl. 2, p. 44-58
Vraag aan | Informatie
   
Geen aangifte, en dan? | : Juridische aspecten en politiepraktijken / Salet, R. [Renze] | Kremers, M. [Melvin] | Terpstra, J.B. [Jan]
Proces : Tijdschrift voor strafrechtspleging 2020, afl. 4, p. 240-252
Vraag aan | Informatie
   
Integriteitstoezicht op aanbieders van cryptodiensten / Aelen, M. [Margot] | Prince, H. [Hugo]
Tijdschrift voor Toezicht 2020, afl. 2, p. 86-94
Vraag aan | Informatie
   
Vissen met een nieuwe hengel: een onderzoek naar betaalverzoekfraude / Rooyakkers, J. [Joke] | Weulen Kranenbarg, M. [Marleen]
Justitiële verkenningen 2020, afl. 2, p. 19-43
Vraag aan | Informatie
   
Wie krijgt zijn geld terug? | : Acties van slachtoffers tot schadevergoeding bij bankfraude / Wilsem, J.A. [Johan] van | Sipma, T. [Take] | Meijer-van Leijsen, E. [Esther]
Justitiële verkenningen 2020, afl. 2, p. 76-89
Vraag aan | Informatie
   
Telecom / ICT / Mediarecht / Informatierecht

Digitaal vergaderen bij rechtspersonen / Wit, F. de
Tijdschrift voor Internetrecht 2020, afl. 4, p. 136-140
Vraag aan | Informatie
   
Nut en noodzaak van toezicht op artificiële intelligentie / Bruggen, F. [Frans] van | Beckers, J.J.H. [Joep]
Tijdschrift voor Toezicht 2020, afl. 2, p. 95-104
Vraag aan | Informatie
   
Twintig jaar tobben met de datakluis / Olsthoorn, P. [Peter]
Tijdschrift voor Internetrecht 2020, afl. 4, p. 126-135
Vraag aan | Informatie
   
Verbintenissenrecht / Bijzondere overeenkomsten

De franchisegever immuun? Afdeling oordeelt over overtrederbegrip bij franchiseformules in de zorg | : Notenkraker bij de uitspraak van de ABRvS van 24 juli 2019 in de zaak tussen de minister van VWS en De Drie Notenboomen B.V. (overtrederbegrip in het toezicht) / Boertjens, J. [Jos]
Tijdschrift voor Toezicht 2020, afl. 2, p. 113-116
Vraag aan | Informatie
   
De toepasselijkheid van buitencontractuele zorgvuldigheidsnormen in het financieel contractenrecht / Nelemans, M.D.H. [Matthijs] | Hendrikse, M.L. [Marc]
Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht NTHR 2020, afl. 4, p. 154-166
Vraag aan | Informatie
   
De winst van een ander / Nuninga, W.T. [Thijmen]
Rechtsgeleerd Magazijn Themis RMT 2020, afl. 4, p. 156-166
Vraag aan | Informatie
   
Derdenwerking van arbitrageovereenkomsten in commerciële contracten / Timmer, L.J.E. [Laurens]
Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht NTHR 2020, afl. 4, p. 167-176
Vraag aan | Informatie
   
Ook de notariële akte ontkomt niet aan modernisering / Hillen-Muns, M.I.W.E. [Madeleine]
Weekblad voor privaatrecht, notarisambt en registratie WPNR 2020, afl. 7289, p. 469-479
Vraag aan | Informatie
   
Toetsing van contractuele vervalbedingen in algemene voorwaarden aan zwarte of grijze lijst, een kort overzicht / Boom, H. [Hugo]
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2020, afl. 16, p. 337-339
Vraag aan | Informatie
   
Weigering, aanvaarding en verkrijging bij het beding CAD / Zwitser, R. [Dick]
Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht NTHR 2020, afl. 4, p. 145-153
Vraag aan | Informatie
   
Verzekeringsrecht

De werking van de loss limit-bepaling: wat zijn de voor- en nadelen? / Godwaldt, L.A.
Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten Bb 2020, afl. 16, p. 340-343
Vraag aan | Informatie