De Praktizijns-Sociëteit biedt een nieuwe dienst waarmee u aan uw GIO-kwaliteitsverplichting voldoet én waarmee u uw kennis van actuele ontwikkelingen binnen uw rechtsgebied bijhoudt.
De Amsterdamse Orde van Advocaten heeft deze dienst goedgekeurd als ‘gestructureerd intercollegiaal overleg’.

Voor meer informatie, klik hier.