In de ledenvergadering van 17 juni jl. hebben de leden de jaarrekening 2019 goedgekeurd en ingestemd met de tariefswijzigingen. Voorts is de vergadering akkoord gegaan met de benoeming van Anouk Rosielle en Evert Verwey als bestuurslid, zij vervangen de afgetreden Tineke Kothe en Wouter Jongepier. Het bestuur heeft tenslotte de voortgang in de uitvoering van het beleidsplan toegelicht en aangegeven dat na de tijdelijke sluiting van de bibliotheek vanwege de coronamaatregelen de activiteiten weer op het oude niveau zijn aanbeland.