SDU Licent Academy wil in deze onze­kere tijden waarin fysieke educatie­bijeenkomsten geen door­gang kunnen vinden graag wat meer zeker­heid bieden in de vorm van online­cursussen. Leden van de Praktizijns-Sociëteit die aan een van deze cursus­sen willen deel­nemen ontvan­gen een korting van 10% op de inschrijf­kosten. De online­cursus­sen vindt u op deze pagina.