Vorige week heeft OSR Juridische Oplei­dingen een online spreekuur met Matthieu Verhoeven georga­niseerd. Binnen een dag waren de drie online spreek­uren volge­boekt. Dit overwel­digende succes had OSR niet voorzien. Door de enthou­siaste reacties heeft OSR hard gewerkt aan een reeks online spreek­uren met verschil­lende onderwer­pen en juri­disch profes­sionals.

Tijdens de online spreekuren wordt kennis gedeeld, casuïstiek behan­deld en is er de moge­lijk­heid om vragen te stellen en kwes­ties voor te leggen. En dat alles in een uurtje tijd, je hebt alleen een internet­verbinding en computer of tablet nodig.

Deelname is gratis, maar let op: het aantal plaatsen per spreekuur is ook nu weer beperkt. Wees er dus snel bij!

Informatie over de spreekuren vindt u op deze pagina.