In de afgelopen jaren hebben we samen met de rechtbank Amsterdam 19 verdiepingsbijeenkomsten georganiseerd. Het unieke aan deze bijeenkomsten is de combinatie van een gedegen cursus met de mogelijkheid voor discussie. De bijeenkomsten worden bezocht, zowel door advocaten als door leden van de rechterlijke macht.

In 2020 staan vier bijeenkomsten gepland die ieder 2 PO-punten opleveren.

De eerste vindt plaats op 17 maart a.s. vanaf 16.00 uur in de rechtbank. Het thema zal zijn: Scheiden zonder schade.

Het Programma Scheiden zonder Schade (SzS) is op 1 september 2018 gestart, in opdracht van de minister van Justitie en Veiligheid, de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport en in partnerschap met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Doel van het Programma is uitvoering geven aan de 45 acties en 2 ontwikkelpunten uit de Agenda voor actie “Scheiden… en de kinderen dan?” van André Rouvoet, voorzitter van het Platform SzS. Het Uitvoeringsprogramma Scheiden zonder schade is via deze link te downloaden, het rapport Scheiden en de kinderen dan via deze link.

Sprekers tijdens de bijeenkomst zijn:

  • André Rouvoet, voorzitter van het platform.
  • Marion Beckers, projectvoorzitter van het programma SzS voor de rechtspraak en raadsheer bij het Gerechtshof Amsterdam.
  • Caroline Forder, bijzonder hoogleraar Rechten van het kind aan de VU en advocaat in Amsterdam.
  • Dianne Kroezen, advocaat en scheidingsmediator in Amsterdam.

Na afloop van de bijeenkomst is er tijdens een informele borrel alle gelegenheid om verder te praten.

U kunt zich aanmelden door dit formulier in te vullen en te mailen aan info@praktizijn.nl.