De Praktizijn brengt graag de volgende oproep van de Amsterdamse Rechtswinkel onder uw aandacht.

De Rechtswinkel Amsterdam geeft al sinds 1972 juridisch advies. Dit wordt mogelijk gemaakt door 32 ambitieuze en enthousiaste universitaire rechtenstudenten die zich naast hun studie vrijwillig inzetten voor de Rechtswinkel. Om bezoekers zo goed mogelijk te kunnen adviseren met informatie die up-to-date is, krijgt het team iedere week scholingen over uiteenlopende onderwerpen.

De Rechtswinkel vraagt nu ondersteuning van advocaten in de vorm van begeleiding van secties door scholingen te verzorgen, advies te geven over zaken en de medewerkers mee te laten kijken in de praktijk van een kantoor. Het gaat met name om de secties Arbeidsrecht, Consumentenrecht, Personen- en familierecht en Socialezekerheidsrecht.

Nikki Damen en Joske de Koning gingen u al voor. In deze flyer leest u de contactmogelijkheden. Meer informatie over de Rechtswinkel vindt u op www.rechtswinkelamsterdam.nl.

Overigens ondersteunt de Praktizijn zelf de Rechtswinkel door werk te bieden aan een aantal studenten uit de gelederen van de Rechtswinkel. De Praktizijn heeft daarnaast de bibliotheek opengesteld voor de medewerkers van de Rechtswinkel.