Vandaag hebben we de nieuwe aanwinstenlijsten op de website geplaatst. Vanaf volgende week werken we met een nieuw catalogussysteem. De overgang ernaartoe heeft mede tot gevolg gehad dat we de laatste dagen van de afgelopen periode geen nieuwe boeken en artikelen aan de collectie hebben toegevoegd. De lijsten zijn deze keer dan ook opvallend kort.

U kunt zich nog steeds aanmelden voor toezending van de lijsten door een mail aan bieb@praktizijn.nl te sturen.

Artikelen bundel week 2

Boeken week 2

Tijdschriftartikelen week 2