De cursus Inleiding in de AVG is verplaatst naar 20 januari 2020.

Er gaat heel veel veranderen in de privacyregelgeving. Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) volledig van kracht. Het niet voldoen aan de verordening kan leiden tot boetes van 20 miljoen euro of maximaal 4 % van de totale omzet. Vrijwel alle overheden en bedrijven die op grote schaal gevoelige informatie gebruiken, moeten inzicht hebben in de informatiestromen, procedures aanpassen, medewerkers trainen en mogelijk een Data Protection Officer (DPO) aanstellen. De International Association of Privacy Professionals berekende onlangs dat er tenminste 28.000 Data Protection Officers nodig zijn om aan de eisen van de Verordening te voldoen.

In deze introductiecursus bespreken we alle belangrijke onderdelen van de nieuwe privacyregels. En krijg je een goed beeld van de AVG. Belangrijke vragen die we behandelen: Hoe begin je? Hoe zorg je dat je organisatie aan de eisen van de Verordening voldoet? Wie betrek je daarbij? Welke stappen doorloop je en hoe houd je iedereen aan boord? Zijn er sjablonen of ervaringen van andere organisaties die bruikbaar zijn? Welke risico’s loopt jouw organisatie en wat is nu werkelijk de kans op handhaving? Wat moet er nu eigenlijk precies gebeuren en wie moet dat doen?

Docenten:
•    Nils Winthagen, advocaat bij WinthagenMensink

Tijdstip:   20 januari 2020, 16.00 - 19.00 uur (inloop vanaf 15.45 uur)
Deelname:   € 150,-- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
            € 375,-- (excl. BTW) voor niet-leden
Locatie:    Dedelzaal in de Rechtbank Amsterdam
PO-punten:  3 PO-punten

Aanmelden: klik hier.