In de bestuursvergadering van 13 november jl. zijn het beleidsplan en de hieruit voortvloeiende begroting definitief aangenomen. In het beleidsplan wordt geschetst hoe de Praktizijns-Sociëteit in 2019 en 2020 de bestaande dienstverlening gaat intensiveren en nieuwe diensten zal ontwikkelen en aan de leden zal aanbieden. Centraal staat hierbij dat de Praktizijn mee zal gaan in de digitale ontwikkelingen en hierin een voortrekkersrol wil vervullen. U kunt de samenvatting op deze pagina vinden.