Op 14 november jl. zijn het jaarlijkse mini-symposium en Praktizijnsdiner gehouden. Het mini-symposium had als thema Toegang tot het recht. Herman van der Meer (President Hof Amsterdam) gaf een heldere en prikkelende inleiding bij het thema en formuleerde een voorstel voor een gedeeltelijke financiering van de sociale advocatuur. Onder leiding van Friederike van der Jagt bediscussieerde een panel relevante aspecten van het thema, zowel vanuit de sociale advocatuur als vanuit de grote kantoren. Binnenkort publiceren we een uitgebreid verslag.

Het Praktizijnsdiner gaf de leden de mogelijkheid om uitbreid na te praten over het symposium. Voorzitter Richard de Haan memoreerde dat het bestuur een nieuw beleidsplan heeft goedgekeurd en op volle kracht vooruitgaat om in de digitale informatiewereld de leden te ondersteunen. Namens de Amsterdamse Orde sprak Barbara Rumora-Scheltema de leden toe.