Vandaag hebben we de nieuwe aanwinstenlijsten op de website geplaatst. We hebben voor een gewijzigde vormgeving gekozen: alle boeken en artikelen zijn nu ingedeeld naar rechtsgebied. Hiermee kan het dus voorkomen dat een titel tweemaal in de lijst is opgenomen. We hopen dat de overzichten op deze manier toegankelijker zijn dan voorheen.
U kunt zich nog steeds aanmelden voor toezending van de lijsten door een mail aan bieb@praktizijn.nl te sturen.
Klik hier om de lijsten te bekijken.