Gisteren vond de eerste verdiepingsbijeenkomst van 2019 plaats. Het thema was deze keer Belediging van gezagsdragers. 40 advocaten en rechters hebben drie inspirerende lezingen bijgewoond waarbij ruim voldoende gelegenheid was om vragen te stellen en te discussiëren. Een van de belangrijke elementen van een verdiepingsbijeenkomst is immers discussie tussen advocaten en rechters en ook nu weer bleek dat dit interessante invalshoeken oplevert.

Willem F. Korthals Altes opende de bijeenkomst met een overzicht van de uitkomsten van het rapport dat door de VMC-NJCM Studiecommissie Uitingsdelicten is uitgebracht. Chris van Dam besprak aspecten van belediging vanuit zijn rol als oud-Officier van Justitie en als Tweede Kamerlid. Willem Jebbink tenslotte ging in op een aantal zaken rond belediging die hij voert en heeft gevoerd. Hiermee werd het thema zowel abstract als uiterst concreet aan de orde gesteld.

Het inhoudelijke gedeelte werd afgesloten met een pubquiz over het onderwerp van de verdiepingsbijeenkomst onder leiding van Willem Jebbink. De complexiteit van het onderwerp Belediging werd bevestigd toen uiteindelijk bleek dat slechts twee deelnemers tot 10 goede antwoorden wisten te komen op 16 vragen.

Na afloop was er tijdens de borrel gelegenheid om op informele wijze na te praten.