Door het vertrek van Sofia Yasin per 1 oktober hadden we een vacature in de bibliotheek. We zijn er gelukkig in geslaagd om vlot een vervanger voor haar te werven en op 14 oktober is Heidi Boer begonnen als juridisch bibliothecaris. Heidi heeft in vergelijkbare functies onder meer 15 jaar gewerkt bij respectievelijk het toenmalige AKD Prinsen Van Wijmen en Lawton. Met haar komst hebben we ons team zowel kwalitatief als kwantitatief weer op orde.

Over personeelszaken gesproken: sinds 1 juni is Eveline van Haren tijdelijk in dienst als bibliothecaris. Zij kan zich nu volledig richten op de voorbereidingen van onze verhuizing naar de nieuwe rechtbank in december 2020.