We willen het voor advocaten aantrekkelijk maken om in de bibliotheek te komen werken en studeren. Daartoe moeten we een goede wifi en lekkere koffie kunnen aanbieden. De wifi hadden we al en sinds begin augustus hebben we een koffieapparaat in de bibliotheek staan. Onder het motto “Selfservice barista” kunnen bezoekers koffie of cappuccino krijgen voor € 1,50, een strippenkaart voor 10 koppen kost € 12,50.
Wat ons betreft kunnen we advocaten nu dus echt ontvangen in een prettige werkomgeving te midden van duizenden boeken en tijdschriften waarbij we kunnen assisteren in het opzoeken van relevante informatie, zowel op papier als digitaal.