De jaarlijkse ledenvergadering van de Praktizijns-Sociëteit zal plaatsvinden op woensdag 26 juni 2019. Tijdens deze vergadering zullen twee bestuursleden aftreden, te weten mr. R.J. van Galen, voorzitter en mr. M. Bijkerk, secretaris. Voorts bestaat de wens om het bestuur met één persoon uit te breiden.

Het bestuur van de Praktizijns-Sociëteit is daarom op zoek naar drie nieuwe bestuursleden.

Het bestuur roept geïnteresseerde leden op om zich vóór 18 mei 2019 per email als gegadigde te melden bij bestuurslid Richard de Haan (email: richard.dehaan@allenovery.com). Het bestuur zal uit de gegadigden drie personen selecteren en deze voor benoeming voordragen. Het voorstel voor benoeming zal bij de oproep tot de ledenvergadering worden gevoegd.

Het is de bedoeling dat benoeming van de nieuwe  bestuursleden zal plaatsvinden tijdens voormelde ledenvergadering.