Attendering voorkeuren2023-11-16T12:29:30+02:00

Voorkeuren tijdschriftattendering

Hieronder kunt u aangeven op welke rechtsgebieden u wilt worden geattendeerd. Onderaan deze pagina vindt u per rechtsgebied een overzicht van de tijdschriften.
Rechtsgebieden
 1. Advocatenblad
 2. Ars Aequi
 3. Burgerzaken & Recht
 4. Juridisch up to Date
 5. Jurisprudentie in Nederland
 6. Nederlands Juristenblad
 7. Nederlandse Jurisprudentie
 8. NJ Feitenrechtspraak; Civiele uitspraken
 9. Praktijkgids; kantonrechtspraak voor de rechtspraktijk
 10. Pro Memorie
 11. Rechtsgeleerd Magazijn Themis
 12. Rechtspraak van de Week
 13. Tijdschrift voor Sport & Recht (TvS&R)
 1. Arbeidsrecht
 2. Arbeidsrecht Updates
 3. Arbeidsrechtelijke Annotaties
 4. Jurisprudentie Arbeidsrecht
 5. Pensioen Jurisprudentie
 6. Rechtspraak Arbeidsrecht
 7. Rechtspraak Sociale Verzekeringen
 8. Rechtspraak voor Medezeggenschap
 9. Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk
 10. Tijdschrift voor Ambtenarenrecht
 11. Tijdschrift voor Ontslagrecht
 12. Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken
 13. TRA, tijdschrift Recht en Arbeid
 14. Uitspraken Sociale Zekerheid
 1. Bouwrecht
 2. Huurrecht
 3. Huurrecht in Praktijk
 4. Jurisprudentie Huur & Verhuur
 5. Rechtspraak Vastgoedrecht
 6. Tijdschrift voor Bouwrecht
 7. Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte
 8. Vastgoed Fiscaal & Civiel
 9. Vastgoedrecht
 10. WR Tijdschrift voor Huurrecht
 1. EHRC Updates
 2. European transport law / Europees vervoerrecht
 3. Nederlands Internationaal Privaatrecht
 4. Nederlands Tijdschrift voor Europees recht
 5. SEW; Tijdschrift voor Europees en economisch recht
 6. Tijdschrift voor Privaatrecht (TPR)
 1. BNB – Beslissingen in belastingzaken
 2. Financieel Recht in de Praktijk (FRP)
 3. Fiscaal Praktijkblad
 4. Fiscaal Tijdschrift FED
 5. ftV ; Civiel en Fiscaal Tijdschrift Vermogen
 6. Rechtspraak Financieel Recht
 7. Vakstudie Nieuws
 8. Weekblad Fiscaal Recht
 1. Gezondheidsrecht Updates
 2. Gezondheidszorg Jurisprudentie
 3. Handicap & Recht (H&R)
 4. Jurisprudentie Gedwongen Zorg
 5. Jurisprudentie Geneesmiddelenrecht
 6. Tijdschrift voor Gezondheidsrecht
 1. Auteursrecht (was AMI)
 2. Berichten Industriële Eigendom
 3. Computerrecht
 4. Data Cybersecurity & Privacy (DCSP)
 5. Intellectuele Eigendom & Reclamerecht
 6. Jurisprudentie Bescherming Persoonsgegevens
 7. Mediaforum
 8. Privacy & Informatie
 1. Jurisprudentie (voorheen Journaal) Afval
 2. Jurisprudentie Bodem
 3. Jurisprudentie Milieurecht
 4. Jurisprudentie Omgevingsrecht
 5. Milieu & Recht
 6. STAB Omgevingsrecht Updates
 7. Tijdschrift voor Omgevingsrecht
 1. Erfrecht Updates
 2. Fiscale Berichten voor het Notariaat
 3. Juridische Berichten voor het Notariaat
 4. De Notarisklerk
 5. Rechtspraak Notariaat
 6. Tijdschrift Erfrecht
 7. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie
 1. Actuele Rechtspraak Ondernemingspraktijk
 2. Bedrijfsjuridische Berichten
 3. Financiering, Zekerheden & Insolventierechtpraktijk (FIP)
 4. HERO (Herstructurering en recovery online)
 5. Insolventierecht Updates
 6. Journaal Ondernemingsrecht
 7. Jurisprudentie Onderneming & Recht
 8. Maandblad voor Ondernemingsrecht
 9. Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht
 10. Ondernemingsrecht
 11. Ondernemingsrecht Updates
 12. Rechtspraak Insolventierecht
 13. Rechtspraak Ondernemingsrecht
 14. Schip en Schade
 15. Schuldsanering
 16. Tijdschrift Familiebedrijven
 17. Tijdschrift Ondernemingsrechtpraktijk (TOP)
 18. Tijdschrift Vervoer & recht
 19. Tijdschrift voor Insolventierecht
 20. Tijdschrift voor Vennootschapsrecht, Rechtspersonenrecht en Ondernemingsbestuur
 1. EB , tijdschrift voor Scheidingsrecht
 2. Jurisprudentie Personen & Familierecht
 3. Personen- en familierecht Updates
 4. Rechtspraak Familierecht
 5. Relatierecht & Praktijk (REP)
 6. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht
 1. Beslag Executie & Rechtsvordering in de Praktijk (BER)
 2. Jurisprudentie Burgerlijk procesrecht
 3. Nederlands-Vlaams tijdschrift voor mediation en conflictmanagement
 4. Tijdschrift Conflicthantering
 5. Tijdschrift Tuchtrecht (TT)
 6. Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging
 7. Tijdschrift voor de Procespraktijk
 1. AB Rechtspraak Bestuursrecht
 2. Asiel & Migrantenrecht
 3. Gemeentestem
 4. Jurisprudentie Aanbestedingsrecht
 5. Jurisprudentie Bestuursrecht
 6. Jurisprudentie Bestuursrecht Plus
 7. Jurisprudentie voor Gemeenten
 8. Jurisprudentie Vreemdelingenrecht
 9. Jurisprudentie Warenwet
 10. Markt & Mededinging
 11. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
 12. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht
 13. Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten (NTM)
 14. Overheid & Aansprakelijkheid
 15. Praktisch Bestuursrecht
 16. RegelMaat
 17. School en Wet
 18. Tijdschrift Aanbestedingsrecht en Staatssteun (TA)
 19. Tijdschrift voor Constitutioneel Recht
 20. Tijdschrift voor Klachtrecht (TvK)
 21. Tijdschrift voor Toezicht
 1. Boom Strafblad
 2. Crimmigratie & Recht
 3. Delikt & Delinkwent
 4. Expertise & Recht
 5. Justitiële Verkenningen
 6. Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht (NTS)
 7. PROCES, tijdschrift voor Strafrechtspleging
 8. Sancties
 9. Strafrecht Updates
 10. Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving
 11. Tijdschrift voor Criminologie
 12. Tijdschrift voor Herstelrecht
 13. Tijdschrift voor Jeugdrecht (TvJr)
 14. Verkeersrecht
 1. Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade
 2. Afwikkeling Personenschade
 3. Contracteren
 4. Jurisprudentie Aansprakelijkheid
 5. Letsel & Schade
 6. Maandblad voor Vermogensrecht
 7. Overeenkomst in de rechtspraktijk
 8. Personenschade Updates
 9. Rechtspraak Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht
 10. Rechtspraak Contractenrecht
 11. Tijdschrift voor Arbitrage
 12. Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken
 13. Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade
 14. VAST (Verzekeringsrecht, aansprakelijkheid, schade en toezicht)

De VSAN is er voor de sociale advocatuur

De VSAN fungeert als spreekbuis van sociaal advocaten bij media en politiek en behartigt hun belangen bij ketenpartners als de NOvA, de Raad voor Rechtsbijstand, het ministerie van justitie. De VSAN heeft de afgelopen jaren actief gelobbyd bij de politiek voor een noodzakelijke verhoging van vergoedingen en kaartte misstanden Lees meer

12 april | 2023|
Advertentie

 

Titel

Ga naar de bovenkant