Home|Algemene Ledenvergadering 17 juni 2020
Algemene Ledenvergadering 17 juni 20202020-06-18T10:32:28+02:00

ALV 17 juni 2020

In de ledenvergadering van 17 juni jl. hebben de leden de jaarrekening 2019 goedgekeurd en ingestemd met de tariefswijzigingen. Voorts is de vergadering akkoord gegaan met de benoeming van Anouk Rosielle en Evert Verwey als bestuurslid, zij vervangen de afgetreden Tineke Kothe en Wouter Jongepier. Het bestuur heeft tenslotte de voortgang in de uitvoering van het beleidsplan toegelicht en aangegeven dat na de tijdelijke sluiting van de bibliotheek vanwege de coronamaatregelen de activiteiten weer op het oude niveau zijn aanbeland.

Praktizijnsdepot

De eerste zendingen voor het Praktizijnsdepot zijn binnengekomen: we hebben ongeveer 100 dozen met boeken mogen uitpakken die we van grote advocatenkantoren toegestuurd hebben gekregen. Het gaat om oudere boeken die niet gedigitaliseerd worden maar waarvan het zonde zou zijn om ze weg te gooien. De Praktizijnsbibliotheek neemt deze Lees meer

17 september | 2020|
Go to Top