Home|Algemene Ledenvergadering 17 juni 2020
Algemene Ledenvergadering 17 juni 20202020-06-18T10:32:28+02:00

ALV 17 juni 2020

In de ledenvergadering van 17 juni jl. hebben de leden de jaarrekening 2019 goedgekeurd en ingestemd met de tariefswijzigingen. Voorts is de vergadering akkoord gegaan met de benoeming van Anouk Rosielle en Evert Verwey als bestuurslid, zij vervangen de afgetreden Tineke Kothe en Wouter Jongepier. Het bestuur heeft tenslotte de voortgang in de uitvoering van het beleidsplan toegelicht en aangegeven dat na de tijdelijke sluiting van de bibliotheek vanwege de coronamaatregelen de activiteiten weer op het oude niveau zijn aanbeland.

Meer dan 1.250 proefschriften als open access toegankelijk

De Praktizijnsbibliotheek beschikt over een unieke collectie van meer dan 3.200 proefschriften. In de afgelopen weken hebben we van alle proefschriften bekeken welke als open access gratis online opgevraagd kunnen worden. We zijn uitgekomen op ruim 1.250 titels. Bij deze proefschriften is in de titelbeschrijving in onze webcatalogus de link Lees meer

10 december | 2020|
Ga naar de bovenkant