Advocatenhub2022-03-08T15:32:39+02:00

Advocatenhub

De Praktizijn moedigt advocaten aan om in de bibliotheek te komen werken en studeren. Wat ons betreft kunnen we advocaten ontvangen in een prettige werkomgeving te midden van duizenden boeken en tijdschriften waarbij we kunnen assisteren in het opzoeken van relevante informatie, zowel op papier als digitaal. Deze faciliteit is door onze leden “de Advocatenhub” gedoopt.

Bijeenkomsten

De Praktizijns-Sociëteit organiseert en faciliteert cursussen en bijeenkomsten. Deelname aan deze bijeenkomsten levert PO-punten op. Hierbij gaat het om verdiepingsbijeenkomsten en cursussen van opleidingsinstituten.

Mini-symposium en Praktizijnsdiner

Ieder jaar organiseert de Praktizijns-Sociëteit een mini-symposium en aansluitend het traditionele Praktizijnsdiner.

Cursus Wwft voor de sociale advocatuur

Reguliere Wwft-cursussen sluiten doorgaans onvoldoende aan bij de praktijk van sociaal advocaten. De Praktizijnsacademie heeft geïnventariseerd welke onderwerpen in een cursus voor de sociale advocatuur aan bod zouden moeten komen. Aanvullend hebben we overlegd met de VSAN en OSR over de lijst. Inmiddels is  OSR Lees meer

22 maart | 2022|
Advertenties

Titel

Ga naar de bovenkant