Aanwinstenlijsten2023-09-15T12:34:57+02:00

Aanwinstenlijsten

Vanuit de Praktizijnsbibliotheek publiceren we iedere twee weken aanwinstenlijsten om de collectie beter te ontsluiten. Met het publiceren van deze lijsten hopen we u inzicht te geven in de recente toevoegingen aan onze bibliotheekcatalogus.

Het is mogelijk om u te abonneren zodat u automatisch een e-mail ontvangt met de aanwinstenlijsten. Aanmelden kan door dit formulier in te zenden. 

Wilt u ook wekelijks op de hoogte worden gehouden van de inhoudsopgaven van recent verschenen tijdschriften, stuur dan een mail aan info@praktizijn.nl

De Praktizijnsbibliotheek heeft intekeningen op een groot aantal series en schaft daarnaast losse boeken aan. Alle boeken worden opgenomen in de catalogus.  Naast de reguliere aanwinstenlijsten publiceren we aan het einde van ieder kwartaal een overzicht van de aangeschafte boeken. Veel van de ingekochte boeken lenen we uit maar standaardwerken zijn alleen raadpleegbaar in de bibliotheek. Losse pagina’s uit boeken kunnen we op aanvraag mailen.

2023
Week 37
Week 35
Week 33
Week 31
Week 27
Week 25
Week 23
Week 21
Week 19
Week 17
Week 15
Week 11
Week 9
Week 7
Week 5
Week 3

2022
Week 51
Week 49
Week 47
Week 45
Week 43
Week 41
Week 39
Week 37
Week 35
Week 33
Week 29
Week 27
Week 25
Week 23
Week 21
Week 19
Week 17
Week 15
Week 13
Week 11
Week 9
Week 7
Week 5
Week 3

2021
Week 49
Week 47
Week 45
Week 43
Week 41
Week 39
Week 37
Week 35
Week 33 (geen boeken)
Week 31
Week 29
Week 27
Week 25
Week 23
Week 21
Week 19
Week 17
Week 15
Week 13
Week 11
Week 9
Week 7
Week 5
Week 3
Week 1

2020
Week 52
Week 50
Week 48
Week 46
Week 44
Week 42
Week 40
Week 38
Week 36
Week 34
Week 32
Week 30
Week 28
Week26
Week24
Week 22
Week 20
Week 18
Week 16
Kwartaal 1 – 2020
Week 14
Week 12
Week 10
Week 08
Week 06
Week 04
Week 02

2019
Kwartaal 4 – 2019
Week 53
Week 51
Week 49
Week 46
Week 44
Week 42
Week 40
Week 38
Kwartaal 3 – 2019
Week 36
Week 34
Week 31
Week 29
Week 27
Week 25

We beschrijven artikelen uit 120 tijdschriften. Commentaar op jurisprudentie nemen we niet op net zomin als nieuwsberichten en interviews. We concentreren ons dus op de inhoudelijke artikelen. Al deze artikelen zijn opvraagbaar via de bibliotheek. Wilt u ook wekelijks op de hoogte worden gehouden van de inhoudsopgaven van recent verschenen tijdschriften, stuur dan een mail aan info@praktizijn.nl

2023
Week 37
Week 35
Week 33
Week 31
Week 27
Week 25
Week 23
Week 21
Week 19
Week 17
Week 15
Week 11
Week 9
Week 7
Week 5
Week 3

2022
Week 51
Week 49
Week 47
Week 45
Week 43
Week 41
Week 39
Week 37
Week 35
Week 33
Week 29
Week 27
Week 25
Week 23
Week 21
Week 19
Week 17
Week 15
Week 13
Week 11
Week 9
Week 7
Week 5
Week 3

2021
Week 49
Week 47
Week 45
Week 43
Week 41
Week 39
Week 37
Week 35
Week 33
Week 31
Week 29
Week 27
Week 25
Week 23
Week 21
Week 19
Week 17
Week 15
Week 13
Week 11
Week 9
Week 7
Week 5
Week 3
Week 1

2020
Week 52
Week 50
Week 48
Week 46
Week 44
Week 42
Week 40
Week 38
Week 36
Week 34
Week 32
Week 30
Week 28
Week 26
Week 24
Week 22
Week 20
Week 18
Week 16
Week 14
Week 12
Week 10
Week 08
Week 06
Week 04
Week 02

2019
Week 53
Week 51
Week 49
Week 46
Week 44
Week 42
Week 40
Week 38
Week 36
Week 34
Week 31
Week 29
Week 27
Week 25

Van alle bundels die we aanschaffen, beschrijven we de afzonderlijke bijdragen. De bijdragen zijn als losse records in onze catalogus opgenomen en dus opvraagbaar via de bibliotheek. In de onlinecatalogus zijn per bundel alle bijdragen gerangschikt en per artikel is het mogelijk om door te klikken naar de beschrijving van de bundel zelf.

2023
Week 37
Week 35
Week 33
Week 31
Week 27
Week 25 (geen artikelen)
Week 23
Week 21
Week 19 (geen artikelen)
Week 17
Week 15
Week 11 (geen artikelen)
Week 9
Week 7
Week 5
Week 3

2022
Week 51
Week 49
Week 47
Week 45
Week 43
Week 41 (geen artikelen)
Week 39 (geen artikelen)
Week 37
Week 35
Week 33
Week 29
Week 27
Week 25
Week 23
Week 21
Week 19
Week 17
Week 15 (geen artikelen)
Week 13 (geen artikelen)
Week 11
Week 9
Week 7
Week 5
Week 3

2021
Week 49
Week 47 (geen artikelen)
Week 45
Week 43
Week 41
Week 39
Week 37
Week 35 (geen artikelen)
Week 33 (geen artikelen)
Week 31
Week 29
Week 27 (geen artikelen)
Week 25 (geen artikelen)
Week 23
Week 21
Week 19
Week 17 (geen artikelen)
Week 15
Week 13
Week 11 (geen artikelen)
Week 9
Week 7
Week 5 (geen artikelen)
Week 3 (geen artikelen)
Week 1

2020
Week 52
Week 50 (geen artikelen)
Week 48
Week 46 (geen artikelen)
Week 44 (geen artikelen)
Week 42
Week 40
Week 38 (geen artikelen)
Week 36
Week 34
Week 32 (geen artikelen)
Week 30 (geen artikelen)
Week 28 (geen artikelen)
Week 26
Week 24
Week 22
Week 20
Week 18 (geen artikelen)
Week 16 (geen artikelen)
Week 14 (geen artikelen)
Week 12
Week 10
Week 08
Week 06 (geen artikelen)
Week 04
Week 02

2019
Week 53
Week 51
Week 49
Week 46
Week 44
Week 42
Week 40
Week 38
Week 36
Week 34
Week 31
Week 29
Week 27
Week 25

De Praktizijnsbibliotheek beschrijft alle juridische open access- artikelen op dezelfde wijze en onder hantering van dezelfde criteria als de regulier gepubliceerde (tijdschrift)artikelen. Niet alleen wordt beoordeeld of een artikel relevant genoeg is voor opname, ook wordt een artikel pas beschreven als het artikel is goedgekeurd door een redactie van een tijdschrift of open access-bron. Blogs van advocatenkantoren bijvoorbeeld worden niet beschreven.

We beschrijven alleen zogenoemde gouden artikelen, artikelen die meteen al vrij toegankelijk zijn. Er worden weinig artikelen als gouden open access gepubliceerd en de frequentie van onze aanwinstenlijst is veel lager dan die van de andere lijsten. Hiervan zijn nog geen aanwinstenlijsten gepubliceerd.

Beleidsplan 2023-2026 online

In de bestuursvergadering van 26 oktober 2022 is het beleidsplan 2023-2026 definitief aangenomen. In het beleidsplan wordt geschetst hoe de Praktizijns-Sociëteit in de komende jaren de bestaande dienstverlening gaat intensiveren en nieuwe diensten zal ontwikkelen en aan de leden zal aanbieden. De Praktizijn heeft ambities Lees meer

6 december | 2022|
Advertentie

 

Titel

Ga naar de bovenkant