Home|Aanvraagformulier sociale advocatuur
Aanvraagformulier sociale advocatuur2021-06-06T20:41:17+02:00

 

Aanmeldformulier ondersteuning sociale advocatuur

 
De Praktizijns-Sociëteit treedt op als uitvoerder voor het ondersteuningsproject van de sociale advocatuur dat is geïnitieerd door grote advocatenkantoren

  U kunt zich hier aanmelden voor een of meerdere onderdelen uit het project:

  Ik maak gebruik van de mogelijkheid om gratis tijdschriftartikelen op te vragen
  Ik wil deelnemen aan een van de GIO-groepen, namelijk:

  Deelname staat open voor advocaten die voldoen aan de volgende criteria:

  Ik voldoe aan de criteria:

  • tenminste 60-70% van mijn praktijk besteed ik aan cliënten die aangewezen zijn op een toevoeging; of:
  • ik ben lid van een vereniging als de VSAN, VA of een specialistenvereniging; en:
  • ik heb aantoonbare affiniteit met en ervaring in de sociale advocatuur; en:
  • ik ben/word lid van de Praktizijns-Sociëteit:

  Ik ben al lidIk meld me hierbij aan als lid

  Postcode
  Plaats
  Telefoon
  Postbus
  Postcode
  Plaats

  Petra Charbon

  Petra Charbon De praktijk van Petra Charbon richt zich volledig op het arbeidsrecht in de meest brede zin. Zij adviseert, procedeert en onderhandelt over (collectieve) ontslagen, reorganisaties en overnames, arbeidscontracten (waaronder die van statutair bestuurders), sociaal plan, arbeidsvoorwaarden (waaronder WNT issues), gelijke behandeling, flexibele arbeidsrelaties en het medezeggenschapsrecht. Met Lees meer

  7 juni | 2021|
  Ga naar de bovenkant