Home|Aanmelden intervisie
Aanmelden intervisie2022-12-20T13:27:20+02:00

Gespreksleider: mw. mr. L.H. Rammeloo
Ik wil worden ingedeeld in een groep met het volgende rechtsgebied:
Ik wil graag bijeenkomen in het arrondissment:

Beleidsplan 2023-2026 online

In de bestuursvergadering van 26 oktober 2022 is het beleidsplan 2023-2026 definitief aangenomen. In het beleidsplan wordt geschetst hoe de Praktizijns-Sociëteit in de komende jaren de bestaande dienstverlening gaat intensiveren en nieuwe diensten zal ontwikkelen en aan de leden zal aanbieden. De Praktizijn heeft ambities Lees meer

6 december | 2022|

Titel

Ga naar de bovenkant