Home|Aanmelden intervisie
Aanmelden intervisie2022-11-08T10:50:43+02:00

Gespreksleider: mw. mr. J.G. Mahn
Ik wil worden ingedeeld in een groep met het volgende rechtsgebied:
Ik wil graag bijeenkomen in het arrondissment:

Project sociale advocatuur in het ABB

Het Amsterdams Baliebulletin (ABB) van 26 oktober jl. opent met een artikel over het project ter ondersteuning van de sociale advocatuur dat door de Praktizijn wordt uitgevoerd. Het artikel draagt als titel: “Succesvol Project Sociale Advocatuur van Praktizijns-Sociëteit breidt verder uit”. We zijn er trots Lees meer

27 oktober | 2022|

Titel

Ga naar de bovenkant