Aanmelden intervisie2023-03-29T15:26:53+02:00

Gespreksleider: mw. mr. S.M.W. Cox
Ik wil worden ingedeeld in een groep met het volgende rechtsgebied:
Ik wil graag bijeenkomen in het arrondissment:

Kort verslag ALV 28 juni 2023

Op 28 juni jl. is de Algemene ledenvergadering van de Praktizijns-Sociëteit gehouden. Het volgende is aan de orde geweest: De jaarrekening 2022 is na een positief advies van de kascommissie goedgekeurd. De vergadering heeft decharge verleend aan de bestuurders voor het gevoerde beleid. Jolien van Woudenberg en Arnout Stroeve Lees meer

29 juni | 2023|

Titel

Ga naar de bovenkant