Home|Aanmelden intervisie
Aanmelden intervisie2022-11-08T10:50:43+02:00

Gespreksleider: mw. mr. J. Bravo Mougán
Ik wil worden ingedeeld in een groep met het volgende rechtsgebied:
Ik wil graag bijeenkomen in het arrondissment:

Cursus Wwft voor de sociale advocatuur

Reguliere Wwft-cursussen sluiten doorgaans onvoldoende aan bij de praktijk van sociaal advocaten. De Praktizijnsacademie heeft geïnventariseerd welke onderwerpen in een cursus voor de sociale advocatuur aan bod zouden moeten komen. Aanvullend hebben we overlegd met de VSAN en OSR over de lijst. Inmiddels is  OSR Lees meer

22 maart | 2022|

Titel

Ga naar de bovenkant