Home|Aanbiedingen/ledenkorting
Aanbiedingen/ledenkorting2020-06-09T14:37:50+02:00

Aanbiedingen/ledenkorting

De Praktizijn onderhandelt met uitgevers en andere aanbie­ders van informatie over voordelen voor de leden. De Praktizijn treedt op als bemidde­laar en zal deze diensten en producten niet zelf inkopen en aan de leden factureren maar dat overlaten aan de aanbie­ders.

               

Sinds 1 maart 2020 bent u gehouden jaarlijks te voldoen aan nieuwe, door de Nederlandse Orde van Advocaten opgestelde kwaliteitstoetsen, door deel te nemen aan een vorm van gestructureerde feedback met andere advocaten. Recht.nl biedt, in samenwerking met de Praktizijns-Sociëteit, een dienst waarmee u aan de nieuwe verplichting voldoet én waarmee u uw kennis van actuele ontwikkelingen binnen uw rechtsgebied bijhoudt.

In deze “coronaperiode” hebben we opleiders bereid gevonden om webinars en videocursussen met korting voor leden van de Praktizijns-Sociëteit aan te bieden. Het gaat om abonnementen, eenmalige live-webinars en webinars on demand (die dus op ieder gewenst moment kunnen worden gevolgd). De lijst met te volgen cursussen wordt dagelijks bijgehouden en aangevuld.

Op deze pagina staat het cursus­aanbod zoals dat nu bekend is.

Diverse uitgevers zijn bereid om bestaande (online-)producten met korting aan de leden van de Praktizijn aan te bieden. Het is uiteraard aan een lid zelf om te beslissen of hij/zij gebruik wil maken van een aanbod. Te denken valt aan abonne­menten op online data­banken van uitgevers of van digitale nieuws­brieven en aanbie­dingen van e-books.

De gesprekken lopen nu nog. Op deze pagina zullen we een actueel overzicht gaan geven van aanbie­dingen.

Ook in 2021 voordelig webinars volgen via de Praktizijn

Wilt u in 2021 voordelig en flexibel uw opleidingspunten behalen? De Praktizijn heeft voor u de oplossing:  u kunt u via de Praktizijn nu al aanmelden voor een abonnement op het voordelig volgen van webinars bij de Academie voor de Rechtspraktijk of met ledenkorting intekenen op webinars van andere Lees meer

26 oktober | 2020|
Advertentie
Ga naar de bovenkant