Home|Aanbiedingen/ledenkorting
Aanbiedingen/ledenkorting2020-04-06T14:00:12+01:00

Aanbiedingen/ledenkorting

De Praktizijn onderhandelt met uitgevers en andere aanbie­ders van informatie over voordelen voor de leden. De Praktizijn treedt op als bemidde­laar en zal deze diensten en producten niet zelf inkopen en aan de leden factureren maar dat overlaten aan de aanbie­ders.

De Praktizijns-Sociëteit faciliteert opleidingen voor de leden. Verschillende opleidings­instituten organiseren cursussen in de rechtbank. Deze cursussen worden met aantrek­kelijke kortingen aangeboden aan de leden van de Praktizijn. Niet-leden betalen het reguliere tarief maar krijgen een gratis jaarlid­maatschap van de Praktizijn aangeboden.

In 2020 zal het aanbod verder worden uitgebreid, in eerste instantie door webinars aan te bieden. Hierbij gaat het zowel om inhoudelijke opleidingen als om cursussen over praktijk gerela­teerde zaken zoals de Wwft en zoeken op internet. Naast cursussen in de rechtbank zullen we ook webinars gaan faciliteren.

Diverse uitgevers zijn bereid om bestaande (online-)producten met korting aan de leden van de Praktizijn aan te bieden. Het is uiteraard aan een lid zelf om te beslissen of hij/zij gebruik wil maken van een aanbod. Te denken valt aan abonne­menten op online data­banken van uitgevers of van digitale nieuws­brieven en aanbie­dingen van e-books.

De gesprekken lopen nu nog. Op deze pagina zullen we een actueel overzicht gaan geven van aanbie­dingen.

Afgesloten tijdschriften

Naast actuele tijdschriften heeft de Praktizijnsbibliotheek ook een groot aantal afgesloten tijdschriften in de collectie. Het gaat hierbij om titels die zijn gestopt door de uitgever, die van naam zijn veranderd of waarop de Praktizijn zelf het abonnement heeft opgezegd. We hebben dit overzicht geplaatst waarbij we per titel Lees meer

14 februari | 2020|
Advertentie