50% korting op meerdaagse cursussen2023-09-18T08:38:47+02:00

50% korting op meerdaagse cursussen

OSR juridische opleidingen en de VU Law Academy geven 50% korting op meerdaagse cursussen. Nieuw is de KortingsActie Sociale advocatuur van OSR juridische opleidingen. Dit is een tegemoetkoming voor advocaten die deelnemen aan het project de sociale advocatuur. Met de kortingscode, die bij inschrijving voor een meerdaagse cursus bij OSR kan worden ingevoerd, ontvangt u 50% korting. Voor korting op de opleidingen van de VU Law Academy kan bij inschrijving in het opmerkingenveld “Ik kom in aanmerking voor de korting als sociaal advocaat” worden ingevuld.

In deze training leer je hoe je de controle terugkrijgt door jezelf weer achter het stuur te zetten. Met een meer proactieve werkhouding en een helder werksysteem, waaronder een lege inbox, creëer je meer overzicht en structuur. Daarnaast werken we aan vaardigheden om planmatig te werken. Vervolgens laten we je ervaren wat multitasken doet met je brein en krijg je handvatten om jouw output te verhogen.

Tijdens de training focussen we op jou als persoon. Wat maakt het dat je zo druk bent? Wat zijn je valkuilen? Welke gedragsverandering zal tot meer effectiviteit leiden? Je leert patronen te doorbreken waardoor je minder werkdruk voelt en meer werkgeluk ervaart.

Tijdstip: 
De training start op 25 september 2023

Deelname:  
€   625,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€  1250 ,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
10  PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘KASOSR’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

In deze driedaagse basisopleiding leg je een gedegen basis van het insolventierecht. Naast juridische kennis leer je ook de basis voor het interpreteren en beoordelen van bedrijfscijfers. Na afloop van deze opleiding ben je in staat om in brede zin te adviseren in insolventiekwesties.

Het insolventierecht lijkt het exclusieve terrein van de curator. Maar het speelveld is breder. Denk bijvoorbeeld aan juristen en insolventiemedewerkers bij advocatenkantoren en rechtbanken die faillissementsdossiers voorbereiden. Of aan juridisch adviseurs van aandeelhouders, pand- en hypotheekhouders, producenten, leveranciers en afnemers van een insolvente onderneming bijstaan.

Om in insolventies te kunnen adviseren heb je naast juridische kennis óók inzicht in de relevante bedrijfscijfers nodig. Het is van belang dat je begrijpt over welke bedrijfseconomische informatie je dient te beschikken én dat je vervolgens aan de hand van deze bedrijfseconomische informatie kunt beoordelen hoe de financiële situatie van de onderneming daadwerkelijk is. In deze basisopleiding leggen we daar waar nodig de link tussen de juridische thema’s en de bedrijfscijfers

 

Tijdstip: 
Basiscursus start op 26 september 2023

Deelname:  
€   937,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€   1875,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
15  PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘KASOSR’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

 

In deze driedaagse opleiding doe je kennis op van de fundamenten van het algemeen bestuursrecht en de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Je analyseert de kernbegrippen, behandelt jurisprudentie en verdiept je in casuïstiek. Je leert analyseren, motiveren en adviseren op het terrein van het materieel en formeel bestuursrecht. Vanuit de doorlopende casus keer je steeds terug naar de theorie en doe je je eerste praktijkervaring op. Je leert jezelf bekwamen in het bestuursprocesrecht. Met behulp van zittingscasus leer je de procestechniek kennen en bekwamen in de toepassing daarvan.

Tijdstip: 
De basisopleiding start op 27 september 2023

Deelname:  
€  937,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€  1875 ,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
15  PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘KASOSR’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

In deze unieke tweedaagse training staat de effectiviteit van jouw optreden tijdens de zitting centraal. Deze hooggewaardeerde tweedaagse training staat onder leiding van een senior trainer (tevens praktiserend advocaat) en een ervaren bestuursrechter. Het streven is om zo realistisch en praktijkgericht mogelijk te werken. Er is veel tijd ingeruimd voor een dialoog met de rechter.

Op dag één leer je jouw communicatie met de rechter en de tegenpartij te optimaliseren. Alle noodzakelijke vaardigheden komen aan de orde. Op dag twee breng je jouw vaardigheden in de praktijk in een rechtbanksetting. Je leert flexibel met verschillende omstandigheden ter zitting om te gaan. Je ontvangt feedback van de trainer, van de rechter en ook van medecursisten.

Je zult er verbaasd van staan hoe jouw bekwaamheid in het effectief optreden ter zitting in korte tijd toeneemt. De trainer legt de nadruk op gedrags- en stijlaspecten en de rechter zal je terzijde staan met praktische adviezen.

Tijdstip: 
De training start op 28 september 2023

Deelname:  
€  837,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€  1675 ,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
6 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘KASOSR’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Bij de berekening van het verlies van arbeidsvermogen in een personenschade zaak moet er een vergelijking gemaakt worden van het netto inkomen in de situatie zonder ongeval met de situatie na ongeval. Het verschil vormt de schade. Tijdens deze verdiepingscursus bespreken de docenten hoe je het verlies van arbeidsvermogen kunt berekenen.

Het juist bepalen van het netto inkomen is ingewikkeld, door onder meer de complexe samenhang tussen inkomen en het recht op bepaalde (fiscale) regelingen. In de praktijk blijkt vaak dat geen rekening wordt gehouden met het complete samenspel van factoren die uiteindelijk het netto inkomen vormen. Ook de indirecte gevolgen van de schadevordering en het uiteindelijke schadekapitaal in box 3 wordt regelmatig onderschat. Factoren zoals heffingskortingen en toeslagen worden vaak buiten beschouwing gelaten, maar kunnen van grote invloed zijn op het eindresultaat. Het is van belang om een zorgvuldige benadering te kiezen, zodat het verlies arbeidsvermogen juist berekend wordt.

Tijdstip: 
De Verdiepingscursusstart op 3 oktober 2023

Deelname:  
€   525,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€  1125 ,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
10  PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘KASOSR’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Ben je advocaat of jurist in het vreemdelingenrecht? Heb je goede basiskennis, redelijke praktijkervaring en ervaring in het vreemdelingenrecht? Dan is deze cursusmodule Vreemdelingenrecht regulier B een goed instappunt om je kennis van het vreemdelingenrecht en van vreemdelingenbewaring te verdiepen en te verbreden.

Tijdens de eerste dag van deze tweedaagse module gaan we onder andere in op processtrategieën en actualiteiten binnen het vreemdelingenrecht. De tweede dag staat in het teken van de procedure na beslissing verblijfsbeëindiging, uitzetting en maatregelen van vrijheidsontneming en -beperking en de procedures die daarbij horen.

Tijdstip: 
De cursus start op 4 oktober 2023

Deelname:  
€   562,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€  1125 ,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
10 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘KASOSR’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Tijdens deze training, die bestaat uit zelfstudie en drie klassikale bijeenkomsten (2 fysiek en 1 online), doe je kennis op en ontwikkel je inzicht in Harvard Onderhandelen. De methode leert je nieuwsgierig te zijn naar de inhoud, transparant te handelen en je te verbinden met je gesprekspartner. Ook als het spannend wordt. Je traint je vaardigheid, om een helder gesprek te voeren, en je ontwikkelt een open houding in het gesprek.
Het is belangrijk om de kennis van de methode direct toe te passen, daarvoor werken we tijdens de training aan de hand van praktijkzaken. Ook krijg je voorafgaand aan iedere bijeenkomst een praktijkopdracht die dit stimuleert. Deze sluiten aan bij de onderwerpen die tijdens de opleidingsdagen worden behandeld. Zo kun je optimaal en goed voorbereid deelnemen aan de klassikale bijeenkomsten, die gedeeltelijk online en gedeeltelijk fysiek plaatsvinden.
Als expert in het register Personenschade moet je excelleren in de vaardigheid onderhandelen. Hiervoor wil je kennis opdoen van de theorie, maar het is ook belangrijk om deze kennis toe te kunnen passen op jouw dagelijkse praktijk.

Tijdstip: 
De cursus start op 9 oktober 2023

Deelname:  
€  837,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 1675  ,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
14  PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘KASOSR’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

In deze unieke tweedaagse training staat de effectiviteit van jouw optreden tijdens de zitting centraal. Deze hooggewaardeerde tweedaagse training staat onder leiding van een senior trainer (tevens praktiserend advocaat) en een ervaren bestuursrechter. Het streven is om zo realistisch en praktijkgericht mogelijk te werken. Er is veel tijd ingeruimd voor een dialoog met de rechter.

Op dag één leer je jouw communicatie met de rechter en de tegenpartij te optimaliseren. Alle noodzakelijke vaardigheden komen aan de orde. Op dag twee breng je jouw vaardigheden in de praktijk in een rechtbanksetting. Je leert flexibel met verschillende omstandigheden ter zitting om te gaan. Je ontvangt feedback van de trainer, van de rechter en ook van medecursisten.

Je zult er verbaasd van staan hoe jouw bekwaamheid in het effectief optreden ter zitting in korte tijd toeneemt. De trainer legt de nadruk op gedrags- en stijlaspecten en de rechter zal je terzijde staan met praktische adviezen.

Tijdstip: 
De training start op 9 oktober 2023

Deelname:  
€  837,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€  1675 ,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
6 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘KASOSR’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Wanneer wordt een asielzoeker als vluchteling erkend? En welke omstandigheden leiden tot afwijzing van een asielaanvraag? In deze cursus krijg je een introductie op hoofdlijnen in alle relevante aspecten van het asielrecht: de toelatings- en weigeringsgronden, de asielprocedure en het rechterlijke toetsingskader. Aan de orde komen de nationale en internationale bronnen van het vluchtelingenrecht en de implementatie daarvan in de Nederlandse wetgeving. De toelatings- en afwijzingsgronden die de Vreemdelingenwet 2000 kent worden systematisch doorgenomen. Ook staan we stil bij de rol van derde landen in het asielrecht. Daarnaast komen specifieke aspecten van de asielprocedure binnen de vreemdelingenrechtelijke procedure aan de orde, waaronder de herhaalde aanvraag en de rechterlijke toetsing in beroep en hoger beroep. Tenslotte ga je ook in kleine groepen zelf aan de slag met concrete casussen in een oefenrechtbanksetting. Op deze wijze wordt in de praktijk ervaren hoe het er bij een asielprocedure in de rechtbank aan toe gaat. Tijdstip: 
2023 9.30-17.00 uur

Deelname:  
€  562,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€  1125  ,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
10 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘KASOSR’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Een belangrijk onderdeel van het werk van een professional personenschade is dossierbeheer en regie in de zaak met een proactieve instelling. Een schadebehandeling gaat diverse fases door. Tijdens deze training bespreken de docenten de diverse fases van de schadebehandeling en bespreek je met de docenten en medecursisten de dilemma’s en aandachtspunten die iedere fase met zich meebrengt.

Tijdstip: 
De training start op 19 oktober 2023

Deelname:  
€   937,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€   1875,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
–   PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘KASOSR’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

 Wil je je gaan toeleggen op personenschade? Dan is deze vernieuwde basiscursus de ideale voorbereiding. Er wordt op praktische wijze aandacht besteed aan: de fases van aansprakelijkheid, schadeafwikkeling, de inzet van deskundigen zoals de medisch adviseur, de arbeidsdeskundige en de rekendeskundige en de bewijsmiddelen. Dit is de basis om de eerste stappen in de personenschadepraktijk te zetten.

Tijdens de vierde dag besteden we aandacht aan jouw onderhandelingsvaardigheden: een belangrijk onderdeel in de personenschadebehandeling. Door een introductie van het Harvard onderhandelen voor juristen krijg je onderhandelingshandvatten aangereikt. Je beheerst de basis om onderhandelingsgesprekken in personenschadezaken aan te gaan.

Tijdstip: 
De basiscursus start op 24 oktober 2023

Deelname:  
€  1125 ,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€   2250,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
20 J + 2 NJ (PO) PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code KASOSR’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

De training Ethiek in de personenschadebehandeling biedt een inspirerend programma van twee dagen waarin we samen op zoek gaan naar de grenzen van het vak. Welke signalen kom je tegen, hoe kun je jouw blik verbreden en onderzoek doen en hoe leg je dit vast in je dossier?

Je leert aan de hand van de ethische aspecten die verbonden zijn aan de beroepsuitoefening, nadenken over juist handelen. Wat doe je met onderbuikgevoelens? Een oud-rechercheur, thans werkzaam bij Sedgwick schadebehandeling- en schade-expertise, maakt je bewust van signalen van fraude. Daarnaast worden relevante wet- en regelgeving, gedragsregels, kwaliteitsnormen en fatsoensregels besproken. Dit gebeurt onder andere aan de hand van dilemma’s in de personenschadebehandeling. Wat doe je bijvoorbeeld bij een vermoeden van fraude? Soms weet je als personenschadebehandelaar bij een verzekeraar dat het letsel ernstiger is dan de belangenbehartiger denkt. Ook weet een belangenbehartiger soms dat het slachtoffer terminaal ziek is door een andere aandoening dan het ongeval. Informeer je de andere partij hier dan over of juist niet?

Tijdstip: 
De basistraining start op 6 november 2023

Deelname:  
€  625 ,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€   1250,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
12  PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘KASOSR’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

In deze cursus komen op de eerste lesdag de algemene huurrecht thema’s aan bod, zoals het aangaan en beëindigen van huurovereenkomsten en de verplichtingen van huurder en verhuurder. Tijdens de tweede lesdag rondom de huur van woonruimte wordt onder meer ingegaan op de onderwerpen renovatie, derdenbescherming (bijv. onderhuur) en tijdelijke huur.

Het programma is gebaseerd op de toetstermen en leerdoelstellingen van het groot keuzevak huurrecht, uit de Beroepsopleiding Advocatuur van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA).

Binnen huurrecht is specifieke wet- en regelgeving en gedegen kennis van de rechtspraak een vereiste om adequaat te adviseren en procederen. Ben je praktijkjurist met weinig of geen kennis van het huurrecht dan omvat deze basiscursus alle elementaire onderdelen van het huurrecht op het gebied van woonruimte.

Naast de basiscursus huurrecht woonruimte bieden we ook een driedaagse basiscursus aan. Onze driedaagse Basiscursus huurrecht woon- en bedrijfsruimte is interessant je als je op beide terreinen, dus zowel het woon- als het bedrijfsruimterecht, werkzaam bent of gaat zijn. Werk je specifiek op het deelgebied huurrecht bedrijfsruimte, dan kun je kiezen voor de tweedaagse Basiscursus huurrecht bedrijfsruimte .

Tijdstip: 
De basiscursus start op 8 november 2023

Deelname:  
€   625,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€  1250 ,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
10  PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘KASOSR’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

In deze cursus komen op de eerste lesdag de algemene huurrechtthema’s aan bod, zoals aangaan en beëindigen van huurovereenkomsten en de verplichtingen van huurder en verhuurder. Tijdens de tweede lesdag rondom de huur van bedrijfsruimtes wordt onder meer ingegaan op de onderwerpen als indeplaatsstelling, vaststelling huurprijzen, en beëindiging van de huur van bedrijfsruimten.

Het programma is gebaseerd op de toetstermen en leerdoelstellingen van het groot keuzevak huurrecht, uit de Beroepsopleiding Advocatuur van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA).

Binnen huurrecht is specifieke wet- en regelgeving en gedegen kennis van de rechtspraak een vereiste om adequaat te adviseren en procederen. Ben je praktijkjurist met weinig of geen kennis van het huurrecht? Dan omvat deze basiscursus alle elementaire onderdelen van het huurrecht op het gebied van bedrijfsruimte.

Onze driedaagse Basiscursus Huurrecht woon- en bedrijfsruimte is interessant je als je op beide terreinen, dus zowel het woon- als bedrijfsruimterecht werkzaam bent of gaat zijn. Werk je specifiek op het deelgebied huurrecht woonruimte, dan kun je kiezen voor de tweedaagse Basiscursus Huurrecht

Tijdstip: 
De basiscursus start op 8 november 2023

Deelname:  
€   625,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€  1250 ,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
10 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘KASOSR’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Om huurders of verhuurders bij te staan of te adviseren in huurrechtelijke kwesties heb je een goede basis nodig van het huurrecht. Onze basisopleiding huurrecht biedt deze. Gedurende deze opleiding komen alle elementaire onderdelen van het huurrecht met betrekking tot woonruimten en bedrijfsruimten aan bod. Begrip ‘huur’, de verplichtingen van huurders en verhuurders en de gebrekenregeling worden uitvoerig besproken en toegelicht. Daarnaast gaan we in op de belangrijkste thema’s rondom de huur van woonruimten en van bedrijfsruimten en ook het huurprijzenrecht van woonruimten komt intensief aan bod. De opleiding wordt afgesloten met het technische onderdeel huurprijzenrecht woonruimte en de praktijkmiddag waarin specifieke casuïstiek binnen het woonruimterecht wordt behandeld.

Tijdstip: 
De basisopleiding start op 8 november 2023

Deelname:  
€ 1125 ,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€  2250 ,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
20  PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘KASOSR’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Om huurders of verhuurders bij te staan of te adviseren in huurrechtelijke kwesties rondom woonruimte heb je een goede basis nodig van het huurrecht. Onze driedaagse basiscursus huurrecht biedt deze. Gedurende deze opleiding komen alle elementaire onderdelen van het huurrecht met betrekking tot woonruimten aan bod. Begrip ‘huur’, de verplichtingen van huurders en verhuurders en de gebrekenregeling worden uitvoerig besproken en toegelicht. Daarnaast gaan we in op de belangrijkste thema’s rondom de huur van woonruimten. De cursus wordt afgesloten met het technische onderdeel huurprijzenrecht woonruimte en de praktijkmiddag waarin specifieke casuïstiek binnen het woonruimterecht wordt behandeld.8-11-2023 3 29-11-2023 1.875,00 15

Tijdstip: 
De basiscursus start op 8 november 2023

Deelname:  
€ 937 ,-50(excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 1875 ,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
15 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘KASOSR’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Om werknemers of werkgevers bij te staan of te adviseren in arbeidsrechtelijke kwesties heb je een goede basis nodig van het arbeidsrecht. Onze basisopleiding arbeidsrecht biedt deze. Gedurende deze opleiding komen alle elementaire onderdelen van het arbeidsrecht aan bod. Begrippen als arbeidsverhoudingen, ziekte en re-integratie worden uitvoerig besproken en toegelicht. Daarnaast gaan we in op diverse vormen van het ontslagrecht en de uitdagingen van de dagelijkse procespraktijk. Vooral in de praktijk valt veel winst te boeken door de juiste keuzes te maken, bijvoorbeeld bij het bepalen of je wel of niet de gang naar de rechter maakt.

Tijdstip: 
De basiscursus start op 8 november 2023

Deelname:  
€  1125,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€  2250 ,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
20 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘KASOSR’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

In deze basiscursus komen op de eerste lesdag de algemene huurrechtthema’s aan bod, zoals het aangaan en beëindigen van huurovereenkomsten en de verplichtingen van huurder en verhuurder. Tijdens de lesdag rondom de huur van woonruimte wordt onder meer ingegaan op de onderwerpen renovatie, derdenbescherming (bijv. onderhuur) en tijdelijke huur. De derde en laatste lesdag komt het huurrecht bedrijfsruimte aan de orde met onder andere thema’s zoals indeplaatsstelling, vaststelling huurprijzen en beëindiging van de huur van bedrijfsruimten.

Tijdstip: 
De basiscursus start op 8 november 2023

Deelname:  
€  937,-50(excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€  1875 ,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
15  PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘KASOSR’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Als beginnend juridisch professional op het terrein van aansprakelijkheid en verzekering wil je op de hoogte zijn van regelgeving en actuele thema’s in het verzekeringsrecht. Met deze opleiding ben je helemaal up-to-date.

Tijdens deze cursus worden de belangrijkste materiële aandachtspunten met je doorgenomen, aan de hand van titel 7:17 BW (Verzekering). De docenten maken steeds een praktische vertaling naar jouw praktijk aan de hand van diverse casus. Er is aandacht voor tactiek en strategie bij de behandeling van jouw zaken.

Of je nu uitsluitend verzekeringskwesties behandelt of dat je je incidenteel over een verzekeringspolis buigt om na te gaan of die een deel van de schade dekt waarvoor een derde aansprakelijk is: basale kennis van het polisrecht is van groot belang. Dé kernvraag bij verzekeringskwesties is immers of een voorval is gedekt onder een polis. Daartoe moet je weten hoe verzekeringen tot stand komen, hoe polisvoorwaarden moeten worden uitgelegd, welke schade onder een polis gedekt is en of er redenen of gronden zijn die de toepasselijkheid van de verzekering in de weg staan.

Op dag één van deze cursus gaan we uitvoerig in op deze elementen, aan de hand van korte casusposities. Op dag twee gaat de aandacht uit naar de verplichtingen bij verwezenlijking van schade en voor fraude. ’s Middags pakken twee advocaten een aantal veel voorkomende thema’s bij de kop en werken deze op praktische wijze nader met je uit. Zij gaan in op cauasaliteit en op het onderscheid tussen een schade- en een sommenverzekering. De levensverzekering komt in deze opleiding niet aan bod.

Tijdstip: 
De basiscursus start op 10 november 2023

Deelname:  
€ 562 ,50  (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 1125  ,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
12  PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘KASOSR’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

In deze meerdaagse blended basisopleiding maak je als herstelgerichte dienstverlener kennis met relevante aspecten van de letselschadebranche. Ter voorbereiding op de lesdag start je met zelfstudie op basis van een digitale reader. Tijdens de opleiding komen onder andere de stappen in een letselschadetraject en rechtsgebieden zoals aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht aan de orde. Wat zijn de moet- en mijdregels in de letselschadebranche? Hoe stel je je het beste op in een letselschadetraject, zonder dit in juridisch of financieel opzicht nadelig te beïnvloeden? Je leert welke partijen je kunt tegenkomen en hoe processen verlopen.

De letselschadebranche is een juridische wereld waarin termen als aansprakelijkheid, schade, schadebeperking, causaliteit, schadevergoeding en kosten belangrijk zijn. Als herstelgerichte dienstverlener richt je je op herstel, welzijn en perspectief. Om je rol binnen de letselschadebehandeling goed te kunnen uitoefenen, is kennis en begrip van hoe de letselschadewereld denkt en handelt noodzakelijk.

Omdat herstelgerichte dienstverlening nog relatief onbekend is in de letselschadebehandeling worden mogelijkheden door verzekeraars en belangenbehartigers soms onvoldoende benut. De Letselschade Raad heeft voor het professionaliseren van deze dienstverlening het Reglement Herstelgerichte dienstverleners van Register Letselschade opgesteld. Deze basisopleiding is een van de voorwaarden om als vakvolwassen herstelgerichte dienstverlener werkzaam te zijn in de letselschadebranche.

Tijdstip: 
De basisopleiding start op 14 november 2023

Deelname:  
€ 587,50(excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€  1175,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
–  PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘KASOSR’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Het onderwijsrecht is een dynamisch rechtsgebied. De rechten en plichten van betrokkenen in het beroeps- en hoger onderwijs zijn in uitgebreide, complexe en steeds veranderende regels vastgelegd. Wat is de rechtspositie van docenten en studenten en welke verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden rusten bij het opleidingsmanagement? Hoe zit het met medezeggenschap bij bijvoorbeeld de vaststelling van de OER (Onderwijs- en Examenregeling) en welke rechten hebben studenten met een functiebeperking?

Tijdens de basisopleiding onderwijsrecht mbo, ho en wo krijg je een overzicht van de rechten en plichten in de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) en de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW). Daarnaast krijg je inzicht in de rechtspositie van studenten, bestuur, opleidingsmanagement en medezeggenschapsraad. Ook worden thema’s als de toelating en de verwijdering van studenten, de bevoegdheden van de examencommissie, de mate van aansprakelijkheid van onderwijsinstellingen voor studievertraging en de verplichtingen bij studenten met een handicap of ondersteuningsbehoefte behandeld. Aan de hand van oordelen uit de rechtspraak en instanties zoals het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs wordt duidelijk gemaakt hoe het recht op onderwijs in de praktijk invulling krijgt.

Tijdstip: 
De basisopleiding start op 14 november 2023

Deelname:  
€ 1375 ,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€  2750,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
30  PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘KASOSR’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Als advocaat of bedrijfsjurist, die te maken heeft met zieke werknemers, wil je op de hoogte zijn van actuele thema’s en ontwikkelingen in het arbeidsrecht en het sociaal zekerheidsrecht. Met deze opleiding ben je helemaal up-to-date.

In deze tweedaagse cursus de eerste drie ziektejaren doe je kennis op van alle recente en relevante rechtspraak, van de betekenis en achtergrond van de belangrijkste wet- en regelgeving en van de opvattingen daarover in de literatuur.

Je krijgt concrete antwoorden op vragen die relevant zijn voor je rechtspraktijk. Aan welke voorwaarden moet een werknemer voldoen voor recht op loon bij ziekte? Wat is ziekte? Mag de arbo-arts medische gegevens aan de werkgever verstrekken? Mag de werkgever afgaan op het oordeel van de verzekeringsarts? Hoe ver gaat de re-integratieverplichting van de werkgever en moet een werkgever weer loon doorbetalen indien een zieke werknemer na re-integratie opnieuw ziek wordt? Een doorlopende praktijkcasus vormt de rode draad bij de behandeling van de leerstof.

Tijdstip: 
De cursus start op november 2023

Deelname:  
€  625 ,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€   1250,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
10  PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘KASOSR’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Voor de afwikkeling van personenschadezaken is het belangrijk dat er duidelijkheid komt over de medische gevolgen van het ontstane letsel en of het letsel is ontstaan als gevolg van het ongeval. De inzet van een medisch adviseur die dit kan beoordelen is daarvoor essentieel.

Voor de behandeling van personenschades is het voor de professional personenschade belangrijk inzicht te hebben in de meest voorkomende letsels na een ongeval en de beperkingen en eventuele blijvende invaliditeit die deze letsels kunnen geven. Daarnaast is de werking van het medische beoordelingstraject met al zijn specifieke onderdelen noodzakelijk om te kennen. In deze verdiepingscursus worden deze aspecten behandeld en nog een aantal aanvullende onderwerpen.

In de Verdiepingscursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • De anatomie van de mens (basiskennis)
  • De verschillende soorten letsels
  • De beperkingen en blijvende invaliditeit
  • Het medisch traject: de inzet van een medisch adviseur, de medische machtiging, het medisch advies en de medische expertise
  • De werking van een medisch adviseur
  • Medische risico’s en voorbehouden
  • Privacy- en Fraude- aspecten

Tijdstip: 
De verdiepingscursus start op 22 november 2023

Deelname:  
€ 587 ,-50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 1175  ,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
10  PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘KASOSR’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Deze cursus is geschikt voor iedere jurist die in zijn/haar praktijk betogende teksten moet schrijven (advocaten, notarissen, deurwaarders, bedrijfsjuristen, juristen werkzaam bij de overheid, leden van de rechterlijke macht of het OM en andere academische juristen). Er is geen speciale voorkennis vereist. Door de praktische aanpak is de cursus geschikt voor beginnend juristen en juristen die al ruime praktijkervaring hebben.

 Tijdstip: 
4 en 8 december 2023, 9.00-16.00 uur

Deelname:  
€ 435 ,- (geen BTW) plus 10 % korting voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 870,- (geen BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
10 PO-punten

Aanmelden:
Graag in het opmerkingenveld vermelden: “Ik kom in aanmerking voor de korting als sociaal advocaat” voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Deze cursus is geschikt voor iedere jurist die in zijn/haar praktijk betogende teksten moet schrijven (advocaten, notarissen, deurwaarders, bedrijfsjuristen, juristen werkzaam bij de overheid, leden van de rechterlijke macht of het OM en andere academische juristen). Er is geen speciale voorkennis vereist. Door de praktische aanpak is de cursus geschikt voor beginnend juristen en juristen die al ruime praktijkervaring hebben.

Tijdstip: 
7 en 14 december 2023, 9.00-16.00 uur

Deelname:  
€ 475,- (geen BTW) plus 10 % korting voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 950,- (geen BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
10 PO-punten

Aanmelden:
Graag in het opmerkingenveld vermelden: “Ik kom in aanmerking voor de korting als sociaal advocaat” voor 50% korting. Aanmelden via deze link

In deze unieke tweedaagse training staat de effectiviteit van jouw optreden tijdens de zitting centraal. Deze hooggewaardeerde tweedaagse training staat onder leiding van een senior trainer (tevens praktiserend advocaat) en een ervaren bestuursrechter. Het streven is om zo realistisch en praktijkgericht mogelijk te werken. Er is veel tijd ingeruimd voor een dialoog met de rechter.

Op dag één leer je jouw communicatie met de rechter en de tegenpartij te optimaliseren. Alle noodzakelijke vaardigheden komen aan de orde. Op dag twee breng je jouw vaardigheden in de praktijk in een rechtbanksetting. Je leert flexibel met verschillende omstandigheden ter zitting om te gaan. Je ontvangt feedback van de trainer, van de rechter en ook van medecursisten.

Je zult er verbaasd van staan hoe jouw bekwaamheid in het effectief optreden ter zitting in korte tijd toeneemt. De trainer legt de nadruk op gedrags- en stijlaspecten en de rechter zal je terzijde staan met praktische adviezen.

Tijdstip: 
De training start op 8 december 2023

Deelname:  
€  837,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€  1675 ,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
6 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘KASOSR’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Ben je advocaat of (overheids)jurist in het vreemdelingenrecht? Met deze uitdagende cursus verdiep je je kennis op het gebied van vluchtelingen-/asielrecht. Deze module maakt deel uit van de OSR Basisopleiding voor de Vreemdelingenpraktijk. Module C is de laatste in de reeks. Voordat je module C kunt volgen, moet je eerst modules A en B van de Basisopleiding voor de Vreemdelingenpraktijk afronden (deze gaan over regulier vreemdelingenrecht). En let op: module C vindt slechts 1 keer per jaar plaats!

Tijdstip: 
De leergang start op 8 december 2023

Deelname:  
€ 1375 ,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 2750  ,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
30  PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘KASOSR’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Aanwinstenlijsten week 36 en 37 online

Vandaag hebben we de nieuwe aanwinstenlijsten op deze pagina geplaatst, het gaat om boeken, tijdschriftartikelen en artikelen in bundels. Lees meer

15 september | 2023|
Advertentie

Titel

Ga naar de bovenkant