50% korting op eendaagse cursussen2023-09-21T07:42:40+02:00

50% korting op eendaagse cursussen

In samenspraak met OSR, SDU Opleidingen, Academie voor de Rechtspraktijk, VU Law Academy en Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap is een selectie gemaakt van op de sociale advocatuur gerichte cursussen. Op onderstaande cursussen ontvangen deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur een korting van 50%.

Snel alle recente ontwikkelingen op een rij en van een praktische duiding voorzien, inclusief praktische tips & tricks!
Tijdens dit webinar worden de belangrijkste ontwikkelingen in de jurisprudentie en wetgeving besproken. Onder andere de laatste stand van zaken omtrent corona-rechtspraak, I-grond en billijke vergoeding.

Tijdstip: 
26 september  2023, 9.30 – 12.45 uur

Deelname:  
€ 177,50   (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€ 355 ,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
3 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code PSS2023 voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Als advocaat, overheidsjurist of bedrijfsjurist wil je op de hoogte zijn van de fundamenten van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Met deze opleiding krijg je een grondige introductie en ben je bekend met de basis van het bestuursrecht.

Deze cursus biedt een analyse van de opbouw, reikwijdte en kernbegrippen van de Awb. Ook krijg je inzicht in de verhouding van de Awb tot het bijzondere bestuursrecht en leer je de meest recente ontwikkelingen in (aanbouw)wetgeving. Daarnaast is er aandacht voor de betekenis van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur binnen en buiten de Awb.

Tijdstip: 
27 september 2023, 10.00-16.30 uur

Deelname:
€ 325,50,-  (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 625,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
6 PO-punten

Aanmelden:
Let op. Gebruik code ‘KASOSR’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

In de basiscursus Jeugdwet neemt de docent Lieske de Jongh, rechter bij de Rechtbank Gelderland, je mee in de maatregelen van de kinderbescherming die gewijzigd zijn door de komst van de jeugdwet in 2015. De Jeugdwet stelt hoge eisen aan de uitvoering en aan de juridische deskundigheid van de uitvoerders.

Naast de Jeugdwet hebben ook wetswijzigingen op verwante terreinen hun invloed op de uitvoering. Hierbij kun je denken aan de wijzigingen van de kindregelingen, de Wet langdurige zorg (Wlz) en de wijzigingen in de Wajong.

Daarnaast moet bij de uitvoering van de Jeugdwet rekening worden gehouden met complex overgangsrecht en met het feit dat veel cliënten er door de wijzigingen op achteruit zijn gegaan met als gevolg dat er veel bezwaarschriften worden ingediend.
Al met al een wijziging in het sociaal domein die zich eens in de twintig jaar voordoet! Na deze cursus ben je helemaal voorbereid op deze wijzigingen.

Tijdstip: 
27 september  2023, 10.00-16.30 uur

D elname:
€ 313,50  (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€  625,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
5 PO-punten

Aanmelden:
Let op. Gebruik code ‘KASOSR’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

De Participatiewet van 2015 gaat op de schop en zal fasegewijs worden aangepast aan de veranderende maatschappelijke verhoudingen.?De noodzaak van deze wijzigingen is evident: de wettelijke regeling sluit niet meer aan op de behoeften van de inwoner en het doel van de wet.

Belangrijke voorgenomen wijzigingen zien toe op de klantbejegening – ‘menselijke maat’ , de wijze van invulling van de terugvordering, het middelenbegrip, hulp bij re-integratie, uniformering van de maatregelen en de mogelijkheden van het realiseren van meer maatwerk bij de uitvoering van de wet. Doel van deze wijzigingen is vereenvoudiging van de wetgeving en het realiseren van een toereikend bestaansminimum.

De eerste ingrijpende wijzigingen hebben plaatsgevonden per 1 januari 2023. De verwachting is dat de volgende wijzigingen in 2023 en 2024 worden gerealiseerd.

Tijdens deze cursus behandelen de docenten alle wijzigingen van de wet en vertalen zij deze wijzigingen naar de gevolgen voor het beleid en de uitvoeringpraktijk. Aan bod komen vragen als:

 • Hoe gaan we met bijverdiensten om?
 • Welke invulling hebben de begrippen giften en besparingen?
 • Hoe kunnen burgers hun eigen participatie vormgeven?
 • Welke mogelijkheden zijn er om categoriale bijzondere bijstand te verstrekken?

Uiteraard wordt ook alle jurisprudentie behandeld die uiteindelijk gecodificeerd wordt bij de herziening van de Participatiewet.

Tijdstip: 
28 september 2023, 10.00-16.30 uur

e elname:
€ 375,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 750,-  (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
PO-punten

Aanmelden:
Let op. Gebruik code ‘KASOSR’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Onmisbaar voor je familierechtpraktijk: nieuwe verdiepingscursus over verdelen en verrekenen!

Je docent, mr. Zoë Gademan, geeft je in één dag een update van alle juridische aspecten rondom de afwikkeling van vermogens in het familierecht. Uiteraard met vele praktische tips die je direct in je praktijk kunt toepassen.

Na afloop ben je helemaal op de hoogte van de actuele ontwikkelingen op het gebied van het verdelen en verrekenen.

Tijdstip: 
2 oktober 2023, 9.00 – 16.45 uur

Deelname:  
€ 337,50   (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€  675,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
6 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code PSS2023 voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Deze online cursus is erop gericht om jouw eigen stijl en kunde als patroon te zoeken en te versterken door jouw praktijkervaring te analyseren en te leren van de andere deelnemers. Daarnaast doe je (basis)kennis op over de beroepsopleiding en wat jouw rol als patroon inhoudt (m.n via de reader). We werken met diverse interactieve werkvormen om jouw begeleidingsvaardigheden als patroon te ontwikkelen. Verder zetten we een bijzondere werkvorm in: aan de hand van filmfragmenten bekijken we diverse stijlen van mentorschap en reflecteer je op je eigen (gewenste) stijl als patroon. Kortom, je leert op de meest complete manier: door te ervaren en te doen.

Tijdstip: 
3 oktober 2023

Deelname:
€325,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 650,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
6 PO-punten

Aanmelden:
Let op. Gebruik code ‘KASOSR’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Jaarlijks behandelen bestuursorganen in Nederland meer dan 2,6 miljoen bezwaarschriften. Daarmee is het maken van bezwaar een zeer belangrijke manier waarop burgers, bedrijven en instellingen in contact komen met de overheid.

Deze cursus volg je als je effectiever wilt omgaan met de Awb-bezwaarschriftprocedure. Je leert hoe de procedure precies werkt en waar je goed op moet letten voor het best mogelijke resultaat. Je krijgt een gedegen overzicht van de wettelijke kaders en juridische mogelijkheden die de Algemene wet bestuursrecht (Awb) biedt.

Tijdens de cursus komen zowel procedurele als inhoudelijke vragen aan de orde. Een ‘evergreen’ zijn de ontvankelijkheidsvragen: tegen welke handelingen kan bezwaar worden gemaakt? wanneer is een bezwaarschrift op tijd ingediend? aan welke vormvereisten moet een bezwaar voldoen? Ook de eisen die de wet stelt aan het horen in bezwaar passeren de revue. Daarnaast gaat de cursus in op de inhoudelijke eisen waaraan de heroverweging moet voldoen. Welke argumenten mogen in de heroverweging een rol spelen? Mag die heroverweging leiden tot een ongunstiger resultaat voor de bezwaarmaker?

Tijdstip: 
4 oktober 2023, 10.00-16.30 uur

Deelname:
€ 312,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€  625,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
5 PO-punten

Aanmelden:
Let op. Gebruik code ‘KASOSR’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Tijdens de actualiteitencursus behandelt Ruben Houweling een selectie aan actuele arbeidsrechtelijke thema’s. Hij brengt je op de hoogte van veranderingen en ontwikkelingen in wet- en regelgeving en bespreekt de meest actuele rechtspraak. Dirk van Genderen behandelt actuele rechtspraak en ontwikkelingen op het thema ‘individueel ontslag’. Aan de orde komen onder andere; de uitspraken van de hoge raad over slapende dienstverbanden, Wet arbeidsmarkt in balans, Wet compensatieregelingen en de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. Ook wordt gesproken over insolventie en overgang van ondernemingen.

Tijdstip: 
4 oktober 2023, 10.00-16.30 uur

Deelname:
€ 312,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 625,-  (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
5 PO-punten

Aanmelden:
Let op. Gebruik code ‘KASOSR’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Deze, geheel herziene, training richt zich op juristen die voor hun succes afhankelijk zijn van overtuigende communicatie, of dat nu in onderhandelingen is of met cliënt of rechter.
‘Eerst mens, dan jurist’ is een leidraad die in de training omgaan met weerstand al vele jaren een centrale inspiratie is voor het oplossen van juridische problemen die in hun aard ook menselijke problemen van strijdige belangen, conflicten, frustratie en onmacht zijn.

De menselijke respons op handhaving en druk om maatregelen uit te voeren, kan gepaard gaan met emoties omdat de betrokkenen de uitkomsten als ingrijpend ervaren. Aan welke kant van een procedure iemand ook actief is, alle betrokkenen kunnen druk ervaren en daartegen in verzet willen komen, ofwel weerstand bieden aan een ongewenste situatie. Hoewel dit een natuurlijke en zeer menselijke reactie is, is zij niet functioneel voor het oplossen van wederzijdse weerstand en eveneens dysfunctioneel wat het eigen welbevinden aangaat.

‘Wegslikken’ of doen alsof het niet deert zijn geen duurzame oplossingen omdat er mentaal en fysiek ongewenste gezondheidsconsequenties kunnen ontstaan. Wat wel, dat is de vraag die de docenten met de deelnemers aan deze training zullen onderzoeken en beantwoorden.

Tijdstip: 
5 oktober 2023, 10.00-16.30 uur

Deelname:
€ 375,-  (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 750,-  (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
6 PO-punten

Aanmelden:
Let op. Gebruik code ‘KASOSR’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

 

Als professional in een juridische setting neem je in je werk verschillende rollen aan. Soms ben je een overlegpartner voor je cliënten, soms een collega, maar ook een partner in de onderneming, onderhandelaar, pleiter of werkgever. Iedere rol en iedere situatie stelt andere eisen aan de manier waarop je optreedt. Daarbij is je overtuigingskracht van essentieel belang. Met deze training leer je in één dag overtuigend pleiten en presenteren. En werk je optimaal aan je eigen ontwikkeling.

In onze training Overtuigend pleiten en presenteren leer je hoe je de juiste argumenten succesvol overbrengt. We werken aan jouw vaardigheden om een boodschap in een gesprek net zo duidelijk over te brengen, als dat je dat op papier ook al kunt. Tijdens deze, door cursisten zéér hoog gewaardeerde, training versterk je jouw persoonlijke mondelinge communicatie. Doel daarvan is dat je nog effectiever kunt optreden in regelmatig terugkerende situaties en rollen. De deelnemers waardeerden de laatst gegeven training met een 9.5 en gaven zelfs een 10 voor de praktijkgerichtheid.

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat persoonlijke overtuiging voor 90% wordt bepaald door non-verbale uitingen. Sta jij daar wel bij stil? Zo niet, dan zie je belangrijke lichaamstaal en intonatie over het hoofd. En laat je mogelijkheden en kansen hierin liggen. Wil jij je boodschap helder overbrengen? Werk dan nu aan de juiste houding en toon.

Tijdstip: 
11 oktober 2023, 10.00-16.30 uur

Deelname:
€ 350,-  (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€  700,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
6 PO-punten

Aanmelden:
Let op. Gebruik code ‘KASOSR’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

 

 

Deze rekenkundige basiscursus is zeer geschikt voor zowel startende professionals, als voor diegenen die na jarenlange praktijkervaring hun rekenkundige kennis willen opfrissen.

Let op: deze cursus richt zich op werknemers. Voor zelfstandigen heeft Sdu de tweedaagse cursus Schadevaststelling bij ondernemers met letsel op 10 en 17 november 2023.

Welke onderwerpen worden in deze cursus onder meer behandeld?

– Wat vertelt de salarisstrook je en welke aanknopingspunten bevatten de CAO en andere beloningsreglementen?
– Hoe krijg je zicht op de toekomstige inkomensontwikkeling en hoe beïnvloedt dat jouw uitgangspunten?
– Bruto en netto: fiscale wetgeving
– (Gedeeltelijk) arbeidsongeschikt en dan?
– Sociale uitkeringen: mogelijkheden en onmogelijkheden
– Kapitalisatie
– Looptijd, rendement en inflatie

en meer!!

Tijdstip: 
6 oktober  2023, 9.00 – 16.45 uur

Deelname:  
€ 337,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€ 675 ,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
6 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code PSS2023 voor 50% korting. Aanmelden via deze link

De overeenkomst van verzekering biedt aan de consument zekerheid door risico’s die hij in het maatschappelijk verkeer loopt en die hij niet zelf kan dragen, af te wentelen op een collectiviteit. De (soms: wat kwetsbare) positie van de consument wordt door de wetgever erkend en onderkend door een aantal wettelijke bepalingen als dwingendrechtelijk aan te merken. “De natuurlijke persoon die de verzekering sluit anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf” wordt daarmee beschermd. Tijdens dit onderdeel van de colleges wordt ingegaan op een aantal consument-specifieke onderdelen binnen het verzekeringsrecht, zoals verzwijging, algemene voorwaarden & uitleg, de rol en positie van de contra-expert, eigen schuld en fraude.

Tijdstip:  10 oktober 2023, 13.00 –17.15  uur

Deelname:  
€ 167,50  (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 335 ,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 4 PO-punten

Aanmelden:
Vraag de code voor 50% korting aan bij info@praktizijn.nl

Relatievermogensrecht in de praktijk: een stevig fundament
Om jouw clienten in je familierechtpraktijk goed te kunnen adviseren is het van belang dat je de basisbeginselen van het relatievermogensrecht beheerst. Het relatievermogensrecht omvat het huwelijks-, partnerschaps- en samenlevingsvermogensrecht.

De docente, mr. Mirella Peereboom-van Drunick, is een expert op dit gebied. Zij geeft je naast de benodigde praktische kennis ook nuttige tips & tricks voor jouw praktijk.

Na afloop van deze nieuwe compacte basiscursus relatievermogensrecht heb je een compleet overzicht van de voor jouw praktijk benodigde vermogensrechtelijke onderwerpen ten aanzien van gehuwden en partners die ongehuwd (en ongeregistreerd) met elkaar samenwonen.

Tijdstip: 
10 oktober   2023, 9.00 – 16.45 uur

Deelname:  
€ 337,50    (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€675  ,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
6 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code PSS2023 voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Op de Kinderrechtenhelpdesk van Defence for Children (DCI) komen jaarlijks meer dan 600 vragen binnen van kinderen, ouders en veel advocaten over de rechten van migrantenkinderen.
Vanuit een praktische invalshoek worden in de Actualiteitencursus Kinderrechten en Migratie alle facetten behandeld van kinderrechten in zaken rond gezinshereniging, asielzaken (waaronder Dublin), bewaringszaken, kinderpardonzaken en procedures over het recht op respect voor het privéleven op grond van artikel 8 EVRM.
In deze eendaagse cursus leer je hoe de kinderrechten jouw zaak kunnen versterken.

Tijdstip: 
10 oktober 2023, 10.00-16.30 uur

Deelname:
€ 325,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 650,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
6 PO-punten

Aanmelden:
Let op. Gebruik code ‘KASOSR’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Tijdens de actualiteitencursus Participatiewet komen zowel de nieuwste jurisprudentie als de recente ontwikkelingen over de wetgeving aan de orde. Onder andere de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) en de gevolgen van strafrechtelijke vrijspraak voor besluiten waarbij de bijstand wordt ingetrokken en teruggevorderd komen aan de orde. Verder komen zaken als verplichtingen en maatregelen, leefvormen zoals duurzaam gescheiden leven, gezamenlijke huishouding en kostendelers, middelen, bijzondere bijstand en de aanvraagproblematiek aan bod.

De wetgeving van 1 januari 2013, waarbij de bestuurlijke boete in onder andere de bijstandswetgeving is ingevoerd, leidt nog steeds tot belangwekkende jurisprudentie. Daarbij kun je denken aan klassieke thema’s zoals verwijtbaarheid, opzet en grove schuld maar ook aan wie de boete moet worden opgelegd, de eisen waaraan de besluitvorming moet voldoen en vooral ook aan de bewijsvoering.

Er zijn ook belangwekkende uitspraken gedaan over de cautie. Wanneer moet deze bijvoorbeeld worden gegeven? Wat zijn de gevolgen als de cautie niet of niet tijdig wordt gegeven? Op welke manier moet de gemeente omgaan met verzoeken om herzieining van onherroepelijke boetebesluiten?

Tot slot wordt er ook aandacht besteed aan de kostendelersregeling, verplichtingen en maatregelen van de wet en jurisprudentie van de Wet werk en bijstand.

Tijdstip: 
10 oktober 2023, 10.00-16.30 uur

Deelname:
€ 312,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 625,-  (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
5 PO-punten

Aanmelden:
Let op. Gebruik code ‘KASOSR’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Je bent nieuw in de bestuursprocesrechtpraktijk, of je bent er even uit geweest. Graag wil je helemaal op de hoogte zijn van de huidige beroepsprocedure bij de bestuursrechter. Met deze opleiding ben je in één dag weer helemaal up-to-date.

In deze cursus leer je wat de Algemene wet bestuursrecht (Awb) precies voorschrijft. We behandelen de valkuilen die je kunt tegenkomen tijdens de beroepsprocedure en bespreken actuele ontwikkelingen. De cursus wordt gegeven door een ervaren bestuursrechter. Met actuele casus en handige tips komt de beroepsprocedure tot leven. We behandelen zowel de theorie (zoals de Nederlandse en internationale wet- en regelgeving), als de praktijk. Met behulp van een zittingscasus uit de praktijk leer je effectief procederen.

Tijdstip: 
11 oktober 2023, 10.00-16.30 uur

Deelname:
€ 315,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 625,-   (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
5 PO-punten

Aanmelden:
Let op. Gebruik code ‘KASOSR’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Wanneer is het delen van een medisch advies met de arbeidsdeskundige toegestaan? Mag de verzekeraar de schadebehandeling zomaar aan een schaderegelingsbureau uitbesteden? Waar moet ik op letten wanneer ik gegevens wil uitwisselen bij regres? En hoe moet ik omgaan met het BSN?

Deze en tal van andere vragen spelen in de letselschaderegeling een belangrijke rol.
Bij het behandelen van letselschade worden veel persoonsgegevens verwerkt. Vrijwel altijd is het beoordelen van vertrouwelijke informatie nodig om een schade af te kunnen wikkelen. Dit geldt in het bijzonder voor de medische gegevens van het slachtoffer.

Verzekeraars, schaderegelingsbureaus en belangenbehartigers van benadeelden moeten in het kader van het gebruik en de uitwisseling van (gevoelige) persoonsgegevens voldoen aan de strenge verplichtingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG en UAVG) en de diverse regels uit de personenschadebranche, zoals de Medische Paragraaf van de GBL.

In deze verdiepingscursus geeft de docent inzicht in hoe je “privacy-proof” omgaat met de uitwisseling van (gevoelige) persoonsgegevens in personenschadezaken. We bespreken de regelgeving en concrete lastige privacy-issues uit de letselschadepraktijk staan centraal. Daarnaast is er ruimte voor inbreng en bespreking van eigen praktijkvragen.

 

Tijdstip: 
11 oktober2023, 10.00-16.30 uur

Deelname:
€ 187,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 375,-   (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
3 PO-punten

Aanmelden:
Let op. Gebruik code ‘KASOSR’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Sinds de introductie van de Handreiking Zorgschade in 2017 wordt het begrip zorgschade op verschillende manieren uitgelegd in de personenschadebranche. Er bestaan vooroordelen over zorgschade en de inzet van een eventuele zorgschadedeskundige. De essentie van wat nu eigenlijk zorgschade is, wordt soms uit het oog wordt verloren. Dit heeft invloed op de behandeling van een personenschadezaak. Meer inzicht in wat zorgschade is en wie met zorgschade te maken hebben, lijkt onontbeerlijk. Door een gebrek aan kennis van deze veelal complexe materie, kan het zijn dat partijen een benadeelde en/of zichzelf hierin tekort doen.

De zorg waarin het publieke zorgaanbod voorziet blijkt in de praktijk niet constant, omdat de zorgvoorzieningen afnemen. De toegang tot deze zorgvoorzieningen wordt beperkt en door decentralisatie zijn ook regionale verschillen in het publieke zorgaanbod ontstaan. De benadeelde met zorgbehoefte wordt geconfronteerd met deze problemen. Oplossingen hiervoor liggen vooral in betere informatie over het zorgaanbod en in begeleiding in het bereiken en optimaal benutten van dat aanbod.

Om kosten die het gevolg zijn van zorgschade te vergoeden, kunnen meerdere wegen bewandeld worden: het publiek zorgstelsel en het civiele aansprakelijkheidsrecht. Veelal is een combinatie van beiden uiteindelijk de meest geëigende route, mits optimaal op elkaar afgestemd. Tijdens de cursus gaan we in op deze onderwerpen

Tijdstip: 
12 oktober 2023, 10.00-16.30 uur

Deelname:
€ 425,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 850,-  (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
5 PO-punten

Aanmelden:
Let op. Gebruik code ‘KASOSR’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Als ervaren vreemdelingenadvocaat wil je op de hoogte zijn van actuele thema’s en ontwikkelingen in het Europees migratierecht. Met deze opleiding ben je in één dag weer helemaal up-to-date.

Het Europees migratierecht heeft zijn stempel gezet op het nationale vreemdelingenrecht. Dit Europees migratierecht heeft niet alleen gevolgen voor de inhoudelijke normen die de rechtspositie van jouw cliënten beïnvloeden, maar vereist van jou een Europese manier van denken die niet altijd overeenkomt met de vertrouwde regels van nationaal (proces)recht. Ook heb je kennis nodig van de rechtspraak van het Hof van Justitie EU. De ontwikkelingen gaan snel en dit geldt helemaal voor de rechtspraak van het Hof van Justitie. Regelmatige bijscholing is noodzakelijk om niet achterop te raken. Daarom biedt OSR de unieke actualiteitencursus EU-migratierecht aan. Hierin belichten we de recente ontwikkelingen in Europa die belangrijk zijn voor jouw dagelijkse praktijk.

Tijdstip: 
12 oktober 2023, 10.00-16.30 uur

Deelname:
€ 325,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€  650,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
6 PO-punten

Aanmelden:
Let op. Gebruik code ‘KASOSR’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

De Omgevingswet is aangenomen door de Eerste Kamer en treedt op 1 januari 2024 in werking. 26 huidige wetten over onder meer milieu, ruimtelijke ordening, natuur, water en bouwen worden teruggebracht naar één wet.

Heb je jouw collega’s ook wel eens termen horen gebruiken als ‘ja, mits’, ‘integraal werken’ en ‘het omgevingsplan’, maar weet je eigenlijk niet precies wat deze termen betekenen? Of wil je weten wat de Omgevingswet precies beoogt, wat je met de wet kunt bereiken en welke instrumenten je daarvoor tot je beschikking krijgt? In deze basiscursus ontdek je onder leiding van een expert op het gebied van de Omgevingswet en samen met andere deelnemers wat de wet allemaal omvat en wat die wet kan gaan betekenen voor jouw werk.

De Omgevingswet heeft echter niet alleen juridische gevolgen, maar vereist ook een verandering in mentaliteit. De verhouding burger-overheid en de samenwerking binnen verschillende afdelingen van bijvoorbeeld een gemeente worden anders. In deze basiscursus wordt besproken welke gevolgen de invoering van de Omgevingswet op dat vlak met zich mee brengt in het dagelijks werk en wordt hierover gedicussieerd tussen de docent en deelnemers.

Tijdstip: 
12 oktober 2023, 10.00-16.30 uur

Deelname:
€ 312,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€  625,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
PO-punten

Aanmelden:
Let op. Gebruik code ‘KASOSR’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

In het eerste deel van deze cursus staat het internationaal relatievermogensrecht centraal, waarbij in het bijzonder wordt ingegaan op het toepasselijke recht op het huwelijksvermogensregime volgens het Haags Huwelijksvermogensverdrag 1978 en de Europese Verordening Huwelijksvermogensstelsels 2016. Daarnaast wordt kort aandacht besteed aan de ipr-aspecten van het geregistreerd partnerschap.

In het tweede deel van de cursus wordt u bijgepraat over enige voor het notariaat interessante ipr-ontwikkelingen op het gebied van rechtspraak (huwelijksvermogensrecht) en regelgeving (rechtsbetrekkingen tussen echtgenoten, art.10:45 BW, afstamming).

Docenten: mr. E.N. Frohn & mr. A.J.I. Mullenders, beiden verbonden aan het Internationaal Juridisch Instituut in Den Haag.

Tijdstip: 
12 oktober  2023, 13.30-17.00 uur

Deelname:
 € 124,50 (geen BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€  249,- (geen BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
3  PO-punten

Aanmelden:
Graag in het opmerkingenveld vermelden:  “Ik ben lid van de Praktizijns-sociëteit” voor 50% korting. Aanmelden via deze link

In één dag een compleet overzicht van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dat kan in deze nieuwe cursus die gegeven wordt door mr. Linda Meys!

Tijdens deze opleidingsdag behandelt zij het wettelijk kader, de kernbegrippen, de toegangscriteria en vaste jurisprudentie zowel op het gebied van de Wlz (ochtend) als de Wmo (middag). Naast de basis en verdieping neemt ze ook de actuele ontwikkelingen en jurisprudentie door zodat je in één dag weer helemaal up-to-date bent.

Tijdstip: 
13 oktober   2023, 9.00 – 16.45 uur

Deelname:  
€ 337,50   (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€675  ,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
6 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code PSS2023 voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Als procederend jurist of procesvertegenwoordiger in het arbeidsrecht streef je ernaar om zo effectief mogelijk te procederen. Dat levert het beste resultaat op voor jouw client. Maar hoe haal je alles uit een procedure en welke strategie kies je? Deze praktisch ingestoken cursus gaat je daarbij helpen.

De docenten van deze cursus zijn beiden kantonrechter en weten als geen ander wat er goed, maar zeker ook, wat minder goed gaat in arbeidsprocedures. Zij behandelen in deze cursus onderwerpen met betrekking tot de voorfase, de mondelinge behandeling en de executiefase, waarvan zij uit eigen ervaring constateren dat procesvertegenwoordigers deze onderwerpen onbenut laten of foutief inzetten.
Ook krijg je gedurende de cursus diverse tips en trucs met betrekking tot de processtrategie en komt ook de actuele stand van zaken op het gebied van het arbeidsprocesrecht aan bod

Tijdstip: 
13 oktober 2023, 10.00-16.30 uur

Deelname:
€ 325,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€  650,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
5 PO-punten

Aanmelden:
Let op. Gebruik code ‘KASOSR’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Als juridisch professional wil je op de hoogte zijn van actuele thema’s en ontwikkelingen op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Met deze opleiding ben je in één dag weer helemaal up-to-date.

De cursus gaat in op recente en belangrijke jurisprudentie en ontwikkelingen in wetgeving en beleid. Daarbij komt ook de omvang en intensiteit van de rechterlijke toetsing van besluiten aan de orde.

We bespreken welke plaats de wetten Wmo en de Wlz innemen in het zorgstelsel in Nederland. Een aantal essentiële onderdelen staat hierbij centraal, zoals de inhoud van de begrippen ondersteuning in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en zorg in de Wet langdurige zorg (Wlz). Verder behandelen we de procedure om het recht geldend te maken en begrippen als zelfredzaamheid, participatie, permanent toezicht en compensatieplicht.

Tijdstip: 
19 oktober 2023, 10.00-16.30 uur

Deelname:
€ 312,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 625,-  (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
5 PO-punten

Aanmelden:
Let op. Gebruik code ‘KASOSR’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

In deze unieke cursus staat de Unieburger, het koppelingsbeginsel en het recht op een uitkering centraal. Na een korte inleiding wordt verkend onder welke voorwaarden een Unieburger verblijfsrecht heeft en onder welke voorwaarden er een recht op een uitkering bestaat. Hierbij zal zowel rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie, als rechtspraak van de nationale rechters, de revue passeren. De cursus is interactief en wordt opgebouwd aan de hand van casus. En natuurlijk krijgen Zambrano burgers en hun aanspraken op sociale uitkeringen ook de nodige aandacht. Na 1 dagdeel weet je wanneer er een verblijfsrecht en een recht op uitkering bestaat!

Tijdstip: 
20 oktober 2023, 9.30-13.00 uur

Deelname:
€ 187,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€  375,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
3 PO-punten

Aanmelden:
Let op. Gebruik code ‘KASOSR’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Als gevorderde praktijkjurist wil je effectief kunnen procederen in het bestuursrecht. Deze cursus biedt je een routeplanning in het bestuursrecht. Je krijgt tips voor effectief interveniëren in het bestuursproces. Deze praktische opleiding van één dag geeft je inzicht in het verloop van de bestuursrechtelijke procedure en in jouw mogelijkheden om het bestuursproces te beïnvloeden. We geven aandacht aan de verschillen in de bestuursrechtelijke procedures bij rechtbank, Centrale Raad van Beroep, Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en College van Beroep voor het Bedrijfsleven. Zo ben je optimaal voorbereid op het procederen binnen het bestuursrecht.

Tijdstip: 
20 oktober 2023, 10.00-16.30 uur

Deelname:
€ 375,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€  750,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
5 PO-punten

Aanmelden:
Let op. Gebruik code ‘KASOSR’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Volg deze korte verdiepingscursus als je wilt weten hoe je effectief en efficiënt kan optreden in een geschil rond de aankoop of verkoop van een woning. In de cursus maak je uitgebreid kennis met de zogenoemde non-conformiteitsproblematiek. Ook andere veelvoorkomende aanleidingen voor geschillen bij woningtransacties komen aan bod. Denk hierbij aan boetebedingen, financieringsvoorbehoud en de koop-garant-problematiek. Ook de aansprakelijkheid van de makelaar wordt behandeld.

Tijdstip: 
26 oktober 2023, 10.00-16.30 uur

Deelname:
€ 250,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 500,-   (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
4 PO-punten

Aanmelden:
Let op. Gebruik code ‘KASOSR’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

De theorie van de werkgeversaansprakelijkheid ken je. Maar hoe ga je in dit soort zaken slim om met de stelplicht (en bewijslast).

Strategie
Wat stel je wel? Maar misschien nog wel belangrijker: wat stel je niet?
Hoe zorg je ervoor dat je voor jouw cliënt in rechte het gewenste resultaat behaalt?
Wanneer zet je een voorlopig getuigenverhoor in? Wanneer gebruik je het voorlopig deskundigenbericht?
Start je een deelgeschil of toch een ‘gewone’ bodemprocedure?

Tijdens deze masterclass wordt op gevorderd niveau het procederen over werkgeversaansprakelijkheid bij arbeidsongevallen interactief behandeld.

 Tijdstip: 
30 oktober   2023, 9.00 – 16.45 uur

Deelname:  
€  177,50  (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€ 355 ,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
3 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code PSS2023 voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Als juridisch professional wil je op de hoogte zijn van de actuele ontwikkelingen rondom de Wet open overheid (Woo) die per 1 mei 2022 de huidige Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangt. Met deze opleiding ben je in één dag weer helemaal up-to-date.

Openbaarheid van bij de overheid berustende informatie is aan te merken als een hot item. De roep om transparantie neemt alleen maar toe en tegelijkertijd staat de uitvoering door overheden onder druk, onder meer door relatief korte beslistermijnen en toegenomen openbaarmakingsverzoeken.

De Woo legt een verdergaande plicht op aan bestuursorganen om informatie te verstrekken. Ook voor bedrijven, burgers en journalisten heeft de nieuwe wet Woo gevolgen, wanneer zij in contact staan met overheden en informatie wensen te ontvangen of juist vertrouwelijk wensen te houden.

Tijdstip: 
31 oktober 2023, 10.00-16.30 uur

Deelname:
€375,-  (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 750,-  (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
6 PO-punten

Aanmelden:
Let op. Gebruik code ‘KASOSR’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

In dit nieuwe webinar krijg je vanuit de relevante wet- en regelgeving en jurisprudentie antwoord op onderstaande vragen die zich in de praktijk voordoen:

 • Kan een werkgever werknemers zomaar verplichten enkele dagen in de week -thuis of elders te werken?
 • Wat als een werknemer zelf een verzoek in dient een of meerdere dagen thuis of elders te werken?
 • Waaraan voldoet goed thuiswerkbeleid?
 • Hoe de thuiswerkplek arbo-technisch goed in te richten en te controleren?

Tijdstip: 
31 oktober  2023, 10.00 – 12.10 uur

Deelname:  
€ 97,50   (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€ 195 ,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
2 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code PSS2023 voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Sociale voorzieningen; Jeugdwet en Participatiewet
In één dag een compleet overzicht van de Jeugdwet (Jw) en de Participatiewet (Pw)? Dat kan in deze nieuwe cursus die gegeven wordt door mr. Linda Meys!

Tijdens de opleidingsdag behandelt zij het wettelijk kader, de kernbegrippen, de toegangscriteria en vaste jurisprudentie zowel op het gebied van de Jw (ochtend) als de Pw (middag). Naast de basis en verdieping neemt ze ook de actuele ontwikkelingen en jurisprudentie door zodat je in één dag weer helemaal up-to-date bent.

Tijdstip: 
31 oktober  2023, 9.00 – 16.45 uur

Deelname:  
€ 337,50    (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€ 675  ,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
6 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code PSS2023 voor 50% korting. Aanmelden via deze link

1 januari 2023: een nieuwe rekenmethode partneralimentatie!
Voor partneralimentatie geldt met ingang van 1 januari 2023 een nieuwe rekenmethode, die grote overeenkomsten vertoont met de wijze waarop kinderalimentatie wordt berekend.

Ben jij al op de hoogte over deze nieuwe rekenwijze partneralimentatie? Volg dan deze nieuwe middagcursus waarin alle ins & outs hierover aan de orde komen.

Twee experts op dit gebied, te weten Jan Bram de Groot en Laura Kurvers-Vrieling, verzorgen voor jou een middag vol theorie en praktijk. Na afloop ben je dan ook volledig geïnformeerd en weet je hoe je de nieuwe rekenmethode partneralimentatie kan toepassen in jouw eigen praktijk.

Tijdstip: 
1 november 2023, 9.00 – 16.45 uur

Deelname:  
€227,50    (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€ 455  ,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
4  PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code PSS2023 voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Onderwerpen

 • (Bewijs van) causaal verband
 • Mogelijke oplossingen bij bewijsproblemen: de omkeringsregel, proportionele aansprakelijkheid en kansschade; wat kun en moet je ermee in de praktijk?

 Tijdstip:  2 november 2023, 13.00 –17.15  uur

Deelname:  
€ 167,50  (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 335 ,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 4 PO-punten

Aanmelden:
Vraag de code voor 50% korting aan bij info@praktizijn.nl

De Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden
Tijdens dit actuele webinar bespreekt prof. mr. dr. Ruben Houweling de belangrijkste ins & outs van de nieuwe Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (TVA) die op 1 augustus 2022 in werking is getreden. Wat zijn de gevolgen voor jouw praktijk? En wat zijn de eerste ervaringen?

Door het bijwonen van dit nieuwe webinar ben je gelijk weer helemaal up to date!

Tijdstip: 
2 november  2023, 10.00 – 12.10 uur

Deelname:  
€  97.50  (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€ 195  ,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
2 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code PSS2023 voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Bestemd voor: (Bopz-)advocaten en andere geïnteresseerde juristen bijv. van GGZ-instellingen

Handle with Care: werken met de Wet Verplichte GGZ en Wet Zorg en Dwang
In de praktijk worden de precieze contouren van de nieuwe zorgwetten steeds duidelijker. Inmiddels heeft de Hoge Raad een aantal belangrijke vragen beantwoord. Na de eerste spoedreparatie staat een tweede reparatie in de steigers. Het blijft werk in uitvoering.

Tijdens deze actualiteitencursus belicht de docent, mr. drs. Frank Westenberg, de laatste ontwikkelingen. Hij neemt je mee in praktijksituaties, waarmee iedere jurist, die met de wetten moet werken, geconfronteerd wordt.

De volgende onderwerpen komen in ieder geval aan de orde:
– Honoreren wilsbekwaam verzet (na HR uitspraak van 4 februari 2022)
– Termijnoverschrijding en gevolgen
– De inhoud van de zorgmachtiging
– Wijziging van de zorgmachtiging
– Cliënt casuïstiek
– Raakvlakken Wvggz en Wzd

Raad voor Rechtsbijstand
Conform artikel 6c. sub 2a. deskundigheidsvereisten voor de rechtsbijstandverlening aan psychiatrische patiënten dien je voor voortgezette inschrijving op het rechtsgebied psychiatrisch patiëntenrecht jaarlijks tenminste 6 opleidingspunten te behalen. Met deze cursus behaal je 4 van de tenminste 6 vereiste opleidingspunten.

Tijdstip: 
2 november  2023, 9.00 – 16.45 uur

Deelname:  
€  227,70  (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€ 455 ,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
4 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code PSS2023 voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Een zeer gevoelig onderwerp in het arbeidsrecht is de privacy van werknemers. Privacy speelt namelijk van begin tot eind van de arbeidsrelatie een belangrijke rol.

De volgende vragen komen in de praktijk vaak voor:
-Mag een werkgever zonder toestemming de gezondheidssituatie of (crimineel) verleden van een sollicitant natrekken?
-Mag internet surfgedrag en e-mail verkeer tijdens werkzaamheden onaangekondigd worden bekeken en worden ingezet bij ontslag?
-Wat als de werknemer er een ongezonde levensstijl op na houdt met toenemende kans op uitval?
-Mag de werkgever hiertegen maatregelen nemen?
-Hoe zit het met het gebruik van social media die schadelijk kan zijn voor de reputatie van het bedrijf?

Tijdens deze cursus krijg je van een ervaren docent in deze materie een goed en helder beeld van de belangrijkste privacy aspecten in het arbeidsrecht die in de praktijk spelen. De cursus geeft antwoord op bovenstaande vragen.
Tevens wordt de belangrijkste jurisprudentie op dit gebied besproken en krijgt u tips & tricks wanneer een privacy aspect van een cliënt(e) in het geding is.
Na het volgen van deze cursus kun je de opgedane kennis meteen toepassen in de praktijk.

Tijdstip: 
2 november   2023, 9.00 – 16.45 uur

Deelname:  
€ 227,50   (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€455  ,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
4 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code PSS2023 voor 50% korting. Aanmelden via deze link

In de praktijk en in de rechtspraak zijn de afgelopen jaren vragen gesteld over de positie van de verhuurder in situaties van medehuur. Vragen als: “Kan de verhuurder invloed uitoefenen op de vraag wie de huur voortzet als de huurder en medehuurder uit elkaar gaan?” En: “Hoe zit het als twee of meer partijen als huurders in het contract worden genoemd?”
Over deze twee vragen heeft de Hoge Raad eind december 2021 antwoorden gegeven, maar er blijven er onduidelijkheden bestaan. In deze online actualiteitencursus wordt naast de bovengenoemde uitspraak ook andere recente jurisprudentie behandeld en is er ruimte voor vragen en discussie. Ten slotte komen ook recente ontwikkelingen bij onderhuur, voortzetting van de huur na overlijden van de huurder en woningruil aan bod.
De wettelijke bescherming bij de huur van woonruimte is sinds 1979 niet alleen beperkt tot de huurder zelf. Onder omstandigheden ontlenen ook andere personen die het huurcontract bij de aanvang niet zelf als huurder hebben gesloten, rechten aan de huurverhouding. Denk hierbij aan de onderhuurder van een zelfstandige woning of aan situaties van zogenoemde ‘medehuurders’, zoals de in de huurwoning wonende echtgenoot of geregistreerde partner van een huurder. Of iemand die in de woning met de huurder een zogenoemde ‘duurzame gemeenschappelijke huishouding’ heeft. Deze status is met name van belang op het moment dat de huurovereenkomst met de huurder eindigt.

Tijdstip: 
2 november 2023, 10.00-16.30 uur

Deelname:
€ 75,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 150,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
2 PO-punten

Aanmelden:
Let op. Gebruik code ‘KASOSR’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Rechtsbescherming in familiezaken 
Werk je als jurist in de familierechtpraktijk? Dan heb je vast behoefte aan heldere antwoorden op een of meerdere van onderstaande vragen.
In deze nieuwe cursus Rechtsbescherming in familiezaken’ krijg je van een rechter en een raadsheer een duidelijk antwoord op al deze vraagstukken!

In deze actuele cursus familieprocesrecht komt onder meer aan de orde:
-Wat is de rechtspositie van ouders en verzorgers bij kinderbeschermingsmaatregelen?
-Welke rechten hebben minderjarigen in de procedure?
-Wat kan de ouder doen als hij het niet eens is met de wijze waarop de ondertoezichtstelling wordt uitgevoerd?
-Hoe staat het met de rechtsbescherming tegen het perspectiefbesluit? -Aan welke eisen moet een Raadsonderzoek voldoen?
-Is een ouder verplicht om mee te werken aan een deskundigenonderzoek?
-Kan de ouder voorkomen dat de uitslag van het deskundigenonderzoek in de procedure wordt gebracht?
-Wanneer kan een verzoek om een contra-expertise worden toegewezen?
-Hoe wordt het bewijsrecht in familiezaken toegepast?

Na afloop ben je helemaal op de hoogte van de laatste stand van zaken en weet je hoe je het een en ander kan toepassen in jouw eigen praktijk.
 

Tijdstip: 
2 november  2023, 9.00 – 16.45 uur

Deelname:  
€ 337,50   (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€ 675 ,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
6 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code PSS2023 voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Op jaarbasis is het aantal slachtoffers dat om het leven komt door aan derden toe te rekenen oorzaken gelukkig relatief gering. Een professional personenschade heeft dan ook niet dagelijks een overlijdensschade in handen. Overlijdensschade is echter ingewikkeld onderdeel in personenschade en vereist specifieke deskundigheid. Kennis van onder andere het personen- en familierecht en van het sociaal verzekeringsrecht, maar niet in de laatste plaats ook van arbeidsvoorwaarden en van de fiscale wetgeving is een vereiste. Tijdens de verdiepingscursus komen deze onderwerpen aan de orde.

Om adequaat te handelen heb je inzicht nodig in het verzamelen van alle relevante gegevens en stukken die nodig zijn voor de afwikkeling van door nabestaanden geleden en nog te lijden onderhoudsschade. Dit inzicht is nodig om lange regelingstrajecten te voorkomen.

Tijdstip: 
2 november 2023, 10.00-16.30 uur

Deelname:
€ 287,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 575,-  (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
5 PO-punten

Aanmelden:
Let op. Gebruik code ‘KASOSR’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Het kabinet zet in op meer vaste dienstverbanden en minder flexibele arbeidsvormen. Tegelijkertijd wordt in de praktijk nog veel gebruik gemaakt van flexibele arbeidskrachten, zoals uitzendkrachten en ZZP-ers. Ook het verrichten van werk via platforms zoals Deliveroo, Temper en Uber heeft een vlucht genomen. Inmiddels is er een concept EU richtlijn die platformarbeid zal reguleren.

Actualiteiten vanuit verschillende invalshoeken belicht
In deze cursus belichten de docenten Cara Pronk, Linda Jansen en Jorn de Bruin de recente ontwikkelingen vanuit arbeidsrechtelijk, fiscaal en pensioenrechtelijk perspectief.

Tijdstip: 
6 november  2023, 9.00 – 16.45 uur

Deelname:  
€    (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€  ,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code PSS2023 voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Het sociale zekersheidrecht is nauw verbonden met arbeidsrecht en een zeer belangrijk onderdeel voor de arbeidsrechtadvocaat om goed van op de hoogte te zijn. Het is een (vervolg-)traject waar cliënten van arbeidsrechtadvocaten ingaan en die zeer veel impact kan hebben.

Het is daarom van groot belang dat je als arbeidsrechtadvocaat jouw cliënt ook op dit terrein alvast van goede informatie kunt voorzien en kunt bijstaan. Hiermee creëer je extra toegevoegde waarde voor jouw cliënten. Na invoering van de Wwz heeft het sociaal verzekeringsrecht een aantal jaren geleden ook de nodige vernieuwingen ondergaan.

Na het volgen van deze cursus ben je goed en actueel op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen in het sociaal zekerheidsrecht, waarbij zoveel mogelijk een link wordt gelegd naar de arbeidsrechtelijke praktijk en de belangen van zowel werknemer als werkgever niet worden vergeten.

Tijdstip: 
7 november   2023, 9.00 – 16.45 uur

Deelname:  
€  337,50  (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€675  ,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
6 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code PSS2023 voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Als jurist die werkt op het gebied van huurrecht wil je op de hoogte zijn van actuele thema’s en ontwikkelingen. Met deze opleiding verdiep je je kennis in één dag.

In deze eendaagse cursus gaan Wendela Raas en Justine van Lochem )beiden Dentons Boekel) dieper in op diverse onderdelen en de laatste stand van zaken van het huurrecht rondom bedrijfsruimte(n). De docenten benaderen de onderwerpen en thema’s op niveau en in vlot tempo, mede vanuit hun eigen professie. Naast kennisoverdracht krijg je in deze cursus handige tips en praktische adviezen voor jouw praktijk. Vanzelfsprekend is er ruime gelegenheid voor het stellen van vragen of het inbrengen van eigen praktijkkwesties.

Tijdstip: 
7 november 2023, 10.00-16.30 uur

Deelname:
€ 362,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€  625,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
5  PO-punten

Aanmelden:
Let op. Gebruik code ‘KASOSR’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Steeds meer mensen wonen ongehuwd samen en hun aantal zal de komende jaren alleen maar toenemen. Met alle (vermogens)rechtelijke gevolgen van dien.

In deze nieuwe verdiepingscursus bespreekt mr. Zoë Gademan op praktijkgerichte wijze de diverse civielrechtelijke aspecten van ongehuwd samenleven.

Ook staat zij stil bij wat je het beste kunt adviseren aan samenlevers met huwelijksplannen: wel of geen huwelijkse voorwaarden maken gezien de sinds 2018 bestaande wettelijke beperkte gemeenschap van goederen?

Kortom: een actuele verdiepingscursus die heden ten dage onmisbaar is voor jouw familierechtpraktijk.

Tijdstip: 
7 november  2023, 9.00 – 16.45 uur

Deelname:  
€ 177,50   (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€ 355 ,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
3 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code PSS2023 voor 50% korting. Aanmelden via deze link

 – Sdu Opleidingen

Deze cursus biedt kennis, inzicht en vaardigheden over hoe medische en psychische problematiek een rol speelt in de asielprocedure en hoe je hier als rechtshulpverlener mee om kunt te gaan.
In deze interactieve cursus ga je, na overdracht van de beleidskaders, praktijksituaties met een hoog realiteitsgehalte bespreken en oplossen. De cursus omvat een prikkelende afwisseling van beleid, regelgeving en praktisch handelen. De docenten belichamen als arts en advocaat de twee kennisvelden die in het werken met deze zaken verbonden dienen te worden.
Deze cursus is een uiterst geschikte manier om je kennis te verdiepen en ervaringen uit te wisselen.
Het doel van deze compacte specialisatiecursus is om effectief leren om te gaan met de (gevolgen van) medische aspecten in asielzaken.
Het gaat er hierbij allereerst om hoe de uitkomsten van het Medisch Advies te hanteren. Daarbij spelen IND-werkinstructies een belangrijke rol, zowel in het handelen van de IND als van de advocaat. Essentieel is hierbij dat er ‘geopereerd’ wordt op het ‘snijvlak’ van het asielrecht en de medische zorg. Dit vraagt om een actieve houding van een rechtshulpverlener in het medische domein, waar het voor een jurist niet altijd gemakkelijk opereren is.

Tijdstip: 
8 november 2023, 10.00-16.30 uur

Deelname:
€ 375,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€  750,-(excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
5 PO-punten

Aanmelden:
Let op. Gebruik code ‘KASOSR’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Al jaren zijn vanuit verschillende richtingen geluiden te horen dat de zelfstandige momenteel (nagenoeg) rechteloos is. De coronapandemie lijkt bepaalde pijnpunten nog meer onder een vergrootglas te leggen. Zo werden de overeenkomsten met zelfstandigen direct opgezegd.

Toch valt het te betwijfelen of de zelfstandige niet meer rechten bezit dan momenteel vaak wordt gedacht. Deze bescherming kan naast contractuele afspraken bijvoorbeeld voortvloeien uit het algemene verbintenissenrecht, die de rechtspositie van de zelfstandige onder omstandigheden aanvult of corrigeert.

In deze nieuwe cursus wordt een ronde gemaakt langs de rechten en plichten van de zelfstandige ten aanzien van de beëindiging van de overeenkomst. Anders gezegd: in deze cursus staat centraal of, en zo ja, onder welke omstandigheden de opdrachtgever de overeenkomst met de zelfstandige kan beëindigen.

De dagelijkse rechtspraktijk staat hierbij voorop. Om deze reden wordt vooral de situatie besproken waarin de opdrachtgever de opzeggende partij is. Hierbij kan met name worden gedacht aan de opzeggingsbevoegdheid, opzeggingstermijn en financiële gevolgen van de opzegging.

Tijdstip: 
8 november  2023, 9.00 – 16.45 uur

Deelname:  
€  227,50  (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€ 455 ,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
4 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code PSS2023 voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Tijdens deze verdiepingscursus gaan we in op letselschade bij zelfstandig ondernemers. Hierbij spelen namelijk andere aspecten dan bij letselschade van werknemers. Het kan lastig zijn het inkomensverlies van zelfstandigen te bepalen. Hoe moet de gederfde winst worden berekend? Daarvoor moet je kunnen beoordelen wat de winst zou zijn geweest zonder ongeval en dit vergelijken met de winst na het ongeval. Daarnaast is het lezen en interpreteren van jaarrekeningen en winst- en verliesrekeningen van belang. Ook wordt bij letsel onderzocht hoeveel toekomst het bedrijf zou hebben gehad zonder letsel. In de cursus houden we rekening met de verschillende rechtsvormen en de daarbij behorende fiscale regelgeving. Is het sprake van een eenmanszaak, een vof of bijvoorbeeld en bv?

Wanneer zelfstandigen niet meer kunnen werken, betekent dit vaak dat hun inkomen meteen (gedeeltelijk) stopt. Zelfstandigen met letsel kunnen zich niet ziekmelden bij hun werkgever en krijgen geen loon doorbetaald. De omzet valt weg en de zelfstandige maakt geen winst meer, terwijl de kosten doorlopen. Veel zelfstandigen hebben geen oudedagsvoorziening en geen arbeidsongeschiktheidsverzekering en kunnen daardoor snel in problemen komen. Het gevolg is inkomensschade. Daarnaast kan ook de continuïteit van het bedrijf snel in gevaar komen.

Omdat steeds meer mensen als zelfstandige aan de slag gaan, neemt het aantal zelfstandigenschades toe. Het belang van het kunnen berekenen van inkomensschade wordt hierdoor steeds groter.

Tijdstip: 
9 november 2023, 10.00-16.30 uur

Deelname:
€ 287,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 575,-  (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
5 PO-punten

Aanmelden:
Let op. Gebruik code ‘KASOSR’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Erfrecht in de praktijk: een stevig fundament
Om je clienten in jouw familierechtpraktijk goed te kunnen adviseren is het van belang dat je de basisbeginselen van erfrecht beheerst.

In 1 dag geeft de docent, mr. Eelco Anink, je alle voor de praktijk benodigde praktische kennis op het gebied van het erfrecht inclusief nuttige tips & tricks voor jouw praktijk.

Tijdstip: 
9 november  2023, 9.00 – 16.45 uur

Deelname:  
€ 337,50   (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€675  ,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
6 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code PSS2023 voor 50% korting. Aanmelden via deze link

In de verdiepingscursus handhaving en toezicht in het sociale domein wordt ingegaan op de regelgeving, beleid en jurisprudentie met betrekking tot toezicht en handhaving in Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en Wet langdurige zorg (Wlz).

In het begin van de Wmo 2015 en de Jeugdwet heeft de nadruk vooral gelegen op vraagstukken over de verstrekking van hulp en ondersteuning. Sinds enige tijd laat de praktijk echter zien dat gemeenten meer werk maken van het tegengaan van misbruik en oneigenlijk gebruik. Hetzelfde gebeurt in het kader van de Wlz. Dit speelt zowel bij de toegang tot de ondersteuning of zorg als naderhand bij de controle of de betrokkene de verplichtingen is nagekomen die zijn verbonden aan het krijgen van een persoonsgebonden budget (Pgb) voor zorg, ondersteuning en jeugdhulp. Daarnaast vindt controle op de aanbieders van zorg en ondersteuning plaats.

Tijdstip: 
10 november 2023, 10.00-16.30 uur

Deelname:
€ 187,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 375,-   (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
3 PO-punten

Aanmelden:
Let op. Gebruik code ‘KASOSR’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Dit trainingsprogramma biedt houvast voor iedere advocaat die zich als ondernemer wil ontwikkelen om daarmee een stabiele praktijk te bouwen. Het ondernemen wordt in het juiste perspectief geplaatst en de training helpt je vaardigheden te ontwikkelen die je helpen om met vertrouwen aan cliëntrelaties te werken.

Een advocaat kan niet alleen bestaan op basis van de kwaliteit van het juridisch advies. In iedere adviespraktijk is het opbouwen en onderhouden van (nieuwe) relaties onderdeel van het werk van de adviseur, dus ook in de advocatuur.

Tijdens de opleiding tot advocaat wordt er weinig tot geen aandacht besteed aan het opbouwen, onderhouden en behouden van relaties. Dat terwijl jouw relatie met de cliënt een essentieel onderdeel is van een stabiele praktijk, ook als je op een (groter) kantoor werkt. Relaties aangaan en uitbouwen, leer je daarom in deze training. Hoe ga jij om met zakelijke relaties? Wat motiveert je en wat belemmert je? Wat ga je doen en vooral hoe ga je dat doen? De training aangaan en behoud van klantrelaties voor advocaten besteedt aandacht aan de structuur van je aanpak en het ontwikkelen van een stijl die bij jou past.

Tijdstip: 
13 november 2023, 10.00-16.30 uur

Deelname:
€ 325,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 650,-  (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
6 PO-punten

Aanmelden:
Let op. Gebruik code ‘KASOSR’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Deze basiscursus geeft je gedegen en relevante kennis van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Je maakt jezelf de best practices eigen voor het voeren van de meest voorkomende bezwaarprocedures op dit terrein. Aan de hand van twee WIA-praktijkdossiers leer je hoe je het beste te werk gaat als je dit soort procedures voert.

Tijdens de cursus werk je met materiaal van de Nederlandse Documentatie Sociale Zekerheid (NDSZ). Zo word je gelijk wegwijs in dit materiaal, dat onmisbaar is bij het voeren van arbeidsongeschiktheidsprocedures. Je leert ook hoe je het sjabloon van de Commissie Van der Meer efficiënt gebruikt, zodat je een WIA-bezwaar binnen de maximumduur van elf uur kan behandelen.

Tijdstip: 
13 november 2023 2023, 10.00-16.30 uur

Deelname:
€ 312,50,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 625 ,-  (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
5 PO-punten

Aanmelden:
Let op. Gebruik code ‘KASOSR’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Tijdens de cursus besteden de docenten aandacht aan actualiteiten op het gebied van mensenhandel.

Tijdstip: 
13 november 2023, 14.00-17.15 uur

Deelname:  
€ 167,50,- (geen BTW) plus 10 % korting voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 335,- (geen BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
3 PO-punten

Aanmelden:
Graag in het opmerkingenveld vermelden: “Ik kom in aanmerking voor de korting als sociaal advocaat” voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Inhoud volgt nog.

Tijdstip:  14 november 2023, 13.00 –17.15  uur

Deelname:  
€ 167,50  (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 335 ,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 4 PO-punten

Aanmelden:
Vraag de code voor 50% korting aan bij info@praktizijn.nl

Alle ins & outs van de vaststellingsovereenkomst in de familierechtpraktijk
De vaststellingsovereenkomst is iedere advocaat bekend. Maar de vaststellingsovereenkomst heeft bijzondere aspecten in het personen- en familierecht. Dan gelden er uitzonderingen en bijzondere bepalingen waarmee je als advocaat, notaris of mediator goed rekening mee dient te houden.

Tijdens deze cursus krijg je van een ervaren docent in deze materie een goed en helder beeld waar op te letten en wat te doen als je een vaststellingsovereenkomst opstelt die binnen het personen- en familierecht valt. Na het volgen van deze cursus heb je belangrijke tips & tricks gekregen en heb je alle kennis paraat om hiermee te werken in de praktijk.

Tijdstip: 
14 november  2023, 9.00 – 16.45 uur

Deelname:  
€ 227,50   (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€ 455 ,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
4 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code PSS2023 voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Actuele cursus voor ervaren advocaten die slachtoffers bijstaan in het strafproces
In deze bijscholingscursus worden zowel uit civiel- als uit strafrechtelijk oogpunt de recente ontwikkelingen op het gebied van de benadeelde partij besproken. In één dag ben je weer volledig op de hoogte van de laatste stand van zaken in de jurisprudentie op dit gebied. Je kunt deze cursus gebruiken om te voldoen aan de jaarlijkse bijscholingsverplichting van de Raad voor Rechtsbijstand op dit gebied.

Na afloop van deze cursus ben je weer helemaal up to date over de actuele ontwikkelingen en recente jurisprudentie omtrent de vordering benadeelde partij bij slachtofferzaken in het strafproces.

Tijdstip: 
14 november 2023, 10.00-16.30 uur

Deelname:
€ 312,50  (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 625,-  (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
5 PO-punten

Aanmelden:
Let op. Gebruik code ‘KASOSR’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Heb je al voldoende voorkennis over middelzwaar letsel, bijvoorbeeld omdat je ergens anders dan bij OSR een -interne- opleiding hebt gevolgd of omdat je al veel werkervaring hebt, en wil je het MZL-instroomprogramma NIVRE expert personenschade volgen? Hier kun je je aanmelden voor deze kennistoets die je met goed gevolg af moet ronden om toegelaten te worden tot het instroomprogramma.

Tijdstip: 
14 november 2023, 10.00-12.00 uur

Deelname:
€225, – (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 450 ,-  (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
– PO-punten

Aanmelden:
Let op. Gebruik code ‘KASOSR’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Tijdens de cursus Actualiteiten Jurisprudentie Onderwijspersoneel bespreken Jochem Streefkerk en Jorn de Bruin de belangrijkste jurisprudentie uit het afgelopen jaar op het gebied van onder andere gelijke behandeling, onderwijscao’s, payrolling, overgang van onderneming en overige arbeidsrechtelijke onderwerpen.

Tijdstip: 
14 november 2023, 13.00-17.30 uur

Deelname:  
€ 197,50,- (geen BTW) plus 10 % korting voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 395,- (geen BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
4 PO-punten

Aanmelden:
Graag in het opmerkingenveld vermelden: “Ik kom in aanmerking voor de korting als sociaal advocaat” voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Mag een supermarkt een vakkenvuller ontslaan na het eten van één chipje uit een kapotte zak chips? En mag een warenhuis een kassamedewerker ontslaan die een kapotte broek uit de afvalbak mee naar huis neemt? Of zijn dat excessen die de media halen?

Een ontslag (op staande voet) is een zware sanctie maar in bepaalde gevallen niet onmogelijk. Soms moet een werkgever echter meer geduld opbrengen. Waar ligt de grens en hoe weet je nu wanneer je te snel tot een te zware maatregel overgaat?

In één middag praat Martijn je bij over hoe als (advocaat of adviseur van een) werkgever te handelen richting werknemers in een situatie van grensoverschrijdend of ander verwijtbaar gedrag.

Hij doet dit op interactieve wijze aan de hand van recente rechtspraak en de vele voorbeelden uit zijn praktijk. Daarnaast praat Martijn je bij over de nieuwe Wet bescherming klokkenluiders en de daarop gebaseerde interne klokkenluidersregeling.

Tijdstip: 
15 november 2023, 9.30 – 12.45 uur

Deelname:  
€  227,50   (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€ 455 ,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
4 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code PSS2023 voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Door veranderde marktomstandigheden of tegenvallende bedrijfsresultaten zien veel bedrijven zich vaak genoodzaakt om hun organisatie kritisch onder de loep te nemen en waar nodig te reorganiseren. Afhankelijk van de grootte van het bedrijf kunnen dit lange en ingewikkelde trajecten zijn, die moeten worden doorlopen waarbij met veel verschillende zaken rekening moet worden gehouden.

-Wat zijn de belangrijkste regels die je in acht moet nemen als er ontslagen gaan vallen?
-In tegenstelling tot het verleden kunnen ontslagaanvragen bij reorganisaties nu alleen bij het UWV ingediend worden. Hoe werkt dit en welke procedures moeten daarbij worden gevolgd?
-Wat is de status van een sociaal plan bij een reorganisatie?
-En wanneer en hoe benaderje de bonden en de ondernemingsraad?

Tijdens deze cursus nemen ervaren docenten de belangrijkste regelgeving, aandachtspunten en procedures bij reorganisaties met je door. Je leert een reorganisatietraject in goede banen te leiden en af te ronden en valkuilen te vermijden.

Tijdstip: 
16 november  2023, 9.00 – 17.00 uur

Deelname:  
€  337,50  (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€ 675  ,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
6 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code PSS2023 voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Het familieprocesrecht kent vele voetangels en klemmen en er gaat geregeld wat mis in de familieprocedure.
De rechter vindt bijv. jouw petitum onduidelijk en wijst daarom je verzoek af, of de rechter neemt jouw stukken niet mee, omdat hij van oordeel is dat je ze te laat hebt overgelegd. Of je krijgt een “geraden gevolgtrekking” om de oren omdat je te weinig of onjuiste informatie zou hebben gegeven. Of je hebt het nakijken omdat de rechter vindt dat je niet aan uw stelplicht hebt voldaan. En in een art. 1:160 BW zaak wordt het door jou aangedragen bewijs van tafel geveegd. Leg dat jouw cliënt maar eens uit….

Processuele aandachtspunten in het familierecht
Maar iedereen maakt fouten, jouw tegenpleiters en rechters ook. Hoe fijn is het dan om dan de rechter op tijd van de juistheid van jouw argumenten te kunnen overtuigen? Met deze cursus maakt je in ieder geval de juiste start!

Tijdstip: 
16 november   2023, 9.00 – 16.45 uur

Deelname:  
€ 337,50   (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€  675,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
6 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code PSS2023 voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Als juridisch professional wil je de hoogte zijn van actuele thema’s en ontwikkelingen die spelen in Verenigingen van Eigenaars (VvE) en in het appartementsrecht. Met deze opleiding verdiep je je kennis en kunde op dit gebied in één dag.

In deze cursus ga je, samen met vakgenoten, dieper in op de belangrijkste en vaak voorkomende onderdelen die spelen binnen VvE’s en op het vlak van het appartementsrecht. Ook bespreken we actualiteiten. Naast kennisoverdracht is ook alle ruimte voor casuïstiek uit jouw praktijk. Er is ook ruimschoots gelegenheid voor vragen over andere gerelateerde thema’s.

Tijdstip: 
16 november 2023, 10.00-16.30 uur

Deelname:
€ 312,50,,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 625,-  (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
5 PO-punten

Aanmelden:
Let op. Gebruik code ‘KASOSR’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Tijdens de cursus wordt er besproken wat een causaal verband inhoudt en wat de vereisten zijn voor het aannemen van een causaal verband. Hoe ga je om met de meest belangrijke causaliteitsdiscussies en wat zijn de oplossingen voor onzekerheid over het causaal verband? De docent gaat tijdens de bijeenkomst in op deze vragen.

In vrijwel iedere letselschadezaak vindt discussie plaats over het causaal verband, zeker bij niet-objectiveerbaar letsel. Iedere letselschadeprofessional krijgt dus te maken krijgt met causaliteitdiscussies. Daarom is het belangrijk om meer kennis en kunde te verkrijgen over het onderwerp causaliteit. Zo kunnen oplossingen bedacht worden in de letselschadezaken waarin vaak een impasse ontstaat voor de discussie op het causaliteitsvraagstuk.

Tijdstip: 
16 november 2023, 9.30-13.00 uur

Deelname:
€187,50 ,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 375,-  (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
3 PO-punten

Aanmelden:
Let op. Gebruik code ‘KASOSR’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Deze cursus is erop gericht om jouw eigen stijl en kunde als patroon te zoeken en te versterken door jouw praktijkervaring te analyseren en te leren van de andere deelnemers. Daarnaast doe je (basis)kennis op over de beroepsopleiding en wat jouw rol als patroon inhoudt (m.n. via de reader). We werken met diverse interactieve werkvormen om jouw begeleidingsvaardigheden als patroon te ontwikkelen. Verder zetten we een bijzondere werkvorm in: aan de hand van filmfragmenten bekijken we diverse stijlen van mentorschap en reflecteer je op je eigen (gewenste) stijl als patroon. Kortom, je leert op de meest complete manier: door te ervaren en te doen

Tijdstip: 
16 november 2023, 10.00-16.30 uur

Deelname:
€ 325 ,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 650,-  (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
6 PO-punten

Aanmelden:
Let op. Gebruik code ‘KASOSR’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Tijdens de cursus wordt er besproken wat een causaal verband inhoudt en wat de vereisten zijn voor het aannemen van een causaal verband. Hoe ga je om met de meest belangrijke causaliteitsdiscussies en wat zijn de oplossingen voor onzekerheid over het causaal verband? De docent gaat tijdens de bijeenkomst in op deze vragen.

In vrijwel iedere letselschadezaak vindt discussie plaats over het causaal verband, zeker bij niet-objectiveerbaar letsel. Iedere letselschadeprofessional krijgt dus te maken krijgt met causaliteitdiscussies. Daarom is het belangrijk om meer kennis en kunde te verkrijgen over het onderwerp causaliteit. Zo kunnen oplossingen bedacht worden in de letselschadezaken waarin vaak een impasse ontstaat voor de discussie op het causaliteitsvraagstuk.

Tijdstip: 
16 november 2023, 10.00-16.30 uur

Deelname:
€ 312,50,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€625 ,-  (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
6 PO-punten

Aanmelden:
Let op. Gebruik code ‘KASOSR’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Onderhandelingen verlopen niet altijd even soepel. Onderhandelaars kunnen te maken krijgen met gesprekspartners die niet willen luisteren, hun hakken in het zand zetten of die met manipulatief gedrag hun zin proberen door te drukken door boos te worden, te dreigen of weg te lopen. Tijdens de training Onderhandelen krijgt u tools en tips om deze situaties het hoofd te bieden. U krijgt praktische adviezen om de onderhandeling voor te bereiden en concrete tips om de onderhandeling succesvol te laten verlopen.

Tijdstip: 
16 november 2023, 9.00-16.30 uur

Deelname:  
€ 237,50,- (geen BTW) plus 10 % korting voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 475,- (geen BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
5 PO-punten

Aanmelden:
Graag in het opmerkingenveld vermelden: “Ik kom in aanmerking voor de korting als sociaal advocaat” voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Wanneer kun je een internationaal familierechtvraagstuk aan de Nederlandse rechter voorleggen en wanneer niet? Wat verandert er daarnaast door de vernieuwde regelgeving op internationaal niveau?

In de basis cursus IPR word je meegenomen in de beginselen van het IPR op het gebied van:

 • Echtscheiding;
 • Gezag en omgang;
 • Alimentatie;
 • Huwelijksvermogensrecht;
 • In het bijzonder wordt ingegaan op besteed aan nieuwe en voorgestelde regelgeving op internationaal niveau, alsmede de impact van uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

De basiscursus IPR biedt advocaten en notarissen die zich bezighouden met het familierecht praktische handvatten voor internationale vragen die zij tegenkomen in hun dagelijkse praktijk.

Tijdstip: 
17 november   2023, 9.00 – 16.45 uur

Deelname:  
€  337,50  (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€ 675 ,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
6 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code PSS2023 voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Deze actualiteitencursus brengt je in één dag helemaal op de hoogte van de veranderingen, nieuwe inzichten en ontwikkelingen rond de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). Als je in je werk te maken hebt met de Wsnp, heb je vast al ervaren dat hierin regelmatig van alles verandert. Daarom krijg je in deze cursus les van drie ervaren docenten die je meenemen in de wet- en regelgeving, rechtspraak en actuele thema’s uit de Wsnp.

 Tijdstip: 
17 november 2023, 10.00-16.30 uur

Deelname:
€ 250 ,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€500 ,-  (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
6 PO-punten

Aanmelden:
Let op. Gebruik code ‘KASOSR’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Niet kunnen werken betekent voor zelfstandigen vaak dat hun inkomen meteen (gedeeltelijk) stopt. Zelfstandigen met letsel kunnen zich niet ziekmelden bij hun werkgever en krijgen geen loon doorbetaald. De omzet valt weg en de zelfstandige maakt geen winst meer, terwijl de kosten doorlopen. Veel zelfstandigen hebben geen oudedagsvoorziening en geen arbeidsongeschiktheidsverzekering en kunnen daardoor snel in problemen komen. Het gevolg is inkomensschade. Daarnaast kan ook de continuïteit van het bedrijf snel in gevaar komen. Omdat steeds meer mensen als zelfstandige aan de slag gaan, neemt het aantal zelfstandigenschades toe. Het belang van het kunnen berekenen van inkomensschade wordt hierdoor steeds groter.

Op dit moment zijn bovendien de gevolgen van letsel in combinatie met de effecten van de coronacrisis relevant. Denk bijvoorbeeld aan een zelfstandige die grote evenementen organiseert en deze nu niet kan organiseren als gevolg van de coronacrisis. Als deze zelfstandige nu een ongeval overkomt, is het de vraag welke inkomensachteruitgang te wijten is aan het letsel en welk deel aan de crisis

Tijdstip: 
17 november 2023, 14.00-16.30 uur

Deelname:
€ 187,50,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€375 ,-  (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
3 PO-punten

Aanmelden:
Let op. Gebruik code ‘KASOSR’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Tijdens deze cursus wordt niet alleen de basistheorie van letselschade uitgelegd door twee ervaren letselschadeadvocaten, maar nemen zij je ook mee in de dagelijkse praktijk van schadeverhaal, het inschakelen van deskundigen en toedrachtsonderzoeken. Tevens wordt stil gestaan bij de tactische mogelijkheden van procederen waarmee je in de praktijk jouw voordeel mee kunt doen.

Tijdstip: 
20 november   2023, 9.00 – 16.45 uur

Deelname:  
€  337,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€  675,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
6 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code PSS2023 voor 50% korting. Aanmelden via deze link

De scheidingspraktijk staat voortdurend bloot aan veranderingen als gevolg van veranderende inzichten, jurisprudentie en regelgeving. Mr. Annette M. van Riemsdijk (advocaat, mediator en rechter plv) neemt met je de onderwerpen door waarmee je te maken kunt krijgen.

Tijdens deze praktische verdiepingscursus worden alle actuele ins en outs rondom het scheidingsrecht met je besproken. Na het volgen van deze cursus ben je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen het scheidingsrecht en kun je de opgedane kennis direct toepassen tijdens jouw werkzaamheden en methodisch hanteren.

Door het volgen van deze cursus kun je jouw kennis opfrissen, verbreden, verdiepen en actualiseren.

Tijdstip: 
20 november  2023, 9.00 – 16.45 uur

Deelname:  
€  227,50  (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€ 455 ,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
4 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code PSS2023 voor 50% korting. Aanmelden via deze link

In deze cursus Arbeidsprocesrecht worden de meest belangrijke arbeidsrechtelijke procedures besproken: de ontbindingsprocedure, het kort geding en de bodemprocedure. Daarnaast krijgt ook de UWV-procedure de aandacht. Zowel de praktische als de procedurele kant van het arbeidsprocesrecht staan in deze cursus centraal. Een zeer ervaren rechter en advocaat zullen je van nuttige tips en trucs voorzien. De opgedane kennis kun je de volgende dag meteen toepassen in de praktijk.

Tijdstip: 
21 november   2023, 9.00 – 16.45 uur

Deelname:  
€ 337,50   (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€ 675 ,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
6 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code PSS2023 voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Heb je altijd al meer willen weten over mediation? Wil je weten hoe je conflicten nog beter kunt hanteren? Denk je er al geruime tijd over na om een mediationopleiding te volgen?

Maak dan nu van de gelegenheid gebruik om deze Introductiecursus Mediation online te volgen! 

In deze interactieve online training, die gegeven wordt door twee zeer ervaren mediators, komt de basis van mediation aan de orde. Tijdens deze 2 uur durende online cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Kenmerken van mediation; wat is het wel en wat is het niet
 • Beroepsprofiel van de mediator; wat moet een mediator allemaal in huis hebben?
 • De onderwerpen van de mediationovereenkomst
 • Indicaties en contra-indicaties van mediation
 • De verschillende fases in het mediationproces
 • Welke rol kan een advocaat hebben in mediation?
 • Wat is de taal van de mediator?
 • Onderhandelen en mediation

Het doel van deze training is om je op een laagdrempelige inspirerende wijze kennis te laten maken met mediation. Middels de speciaal voor deze cursus ontwikkelde interactieve online oefeningen kan je gelijk de opgedane kennis oefenen zodat je na de training wat je geleerd hebt ook kunt inzetten in (moeilijke) gesprekken tijdens en buiten het werk.

Tijdstip: 
2023, 9.00 – 16.45 uur

Deelname:  
€ 97,50   (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€ 195 ,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
2  PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code PSS2023 voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Sinds 2009 heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) zich veelvuldig uitgelaten over de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Het CRvB spreekt zich uit over het overgangsrecht, over arbeidsongeschiktheid bij aanvang van de verzekering en over duurzame arbeidsongeschiktheid volgens artikel 47 van de Wet WIA. Maar ook uitspraken over moeilijk objectiveerbare aandoeningen en de waarde van neurologisch onderzoek bij met name whiplash en uiteraard over de omvang van het geding in hoger beroep in arbeidsongeschiktheidszaken.

Tijdens de actualiteitencursus arbeidsongeschiktheidsrecht worden de belangrijkste actuele onderwerpen op het gebied van arbeidsongeschiktheid uitgebreid doorgenomen.

Tijdstip: 
21 november  2023, 10.00-16.30 uur

Deelname:
€312,50 ,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 625 ,-  (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
5  PO-punten

Aanmelden:
Let op. Gebruik code ‘KASOSR’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Alle ins & outs inzake de WW
Als (arbeidsrecht)advocaat en jurist in de arbeidsrechtpraktijk heb je regelmatig te maken met cliënten die hun baan kwijt raken en in de WW terechtkomen.
Het is belangrijk dat je in dat geval deze cliënten goed kunt adviseren en informeren wat zij voor deze komende WW-periode kunnen verwachten van het UWV en wat hun rechten en plichten zijn voor deze WW-uitkering.

Praktische cursus op verdiepend niveau
Tijdens deze cursus krijg je van een expert uit de praktijk een compleet beeld van de belangrijkste (juridische) aspecten rondom de WW zoals verwijtbare werkloosheid, passende arbeid, zelfstandig ondernemerschap en inkomensverrekening. De opgedane kennis kun je gelijk in je eigen praktijk toepassen.

Tijdstip: 
22 november  2023, 10.00 – 12.10 uur

Deelname:  
€97,50    (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€195  ,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
2 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code PSS2023 voor 50% korting. Aanmelden via deze link

In deze cursus verken je de finesses van het huidige sociale zekerheidsrecht. Na afloop van de cursusdag weet je hoe je in een sociale zekerheidszaak effectief procedeert voor je cliënt. Je leert ook inschatten in welk soort gevallen procederen de beste kansen biedt en wanneer een schikking mogelijk meer voor de hand ligt. Daarnaast doe je grondige kennis op van de voorlopige voorzieningenprocedure.

Tijdens de cursusdag brengt de docent jouw kennis en die van je medecursisten naar een nieuw niveau. Je zult merken dat je ook veel leert van je vakgenoten en hun ervaringen.

Tijdstip: 
22 november 2023, 10.00-16.30 uur

Deelname:
€ 312,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 625 ,-  (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
5 PO-punten

Aanmelden:
Let op. Gebruik code ‘KASOSR’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Een advocaat vreemdelingenrecht heeft een zware verantwoordelijkheid. Door je cliënt zo goed mogelijk bij te staan, hoeft deze niet langer gedetineerd te blijven dan strikt noodzakelijk. Een groot belang, waarbij een eenvoudige verwijzing naar het oordeel van de rechter niet volstaat. Er wordt veel meer van je verwacht, zoals een goede argumentatie. Na het volgen van deze cursus ben je in een dagdeel op de hoogte van alle actuele jurisprudentie en wet- en regelgeving.

Tijdstip: 
22 november 2023, 10.00-16.30 uur

Plaats:
Amersfoort

Deelname:
€ 225 ,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€450 ,-  (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
4 PO-punten

Aanmelden:
Let op. Gebruik code ‘KASOSR’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

In deze cursus krijgt u adviezen waarmee u grip krijgt op de tijd, uw omgeving kunt beïnvloeden en kunt doen wat u besloten hebt om te doen.

Van druk naar te druk is een kleine stap. Tijdgebrek wordt chronisch, tijd en aandacht schieten tekort voor planning en werkorganisatie en voor een goede inschakeling van collega’s en secretariaat. Het gevolg: stress, (te) lange werkdagen, een negatieve spiraal van weinig effectief gedrag. Velen ervaren chronisch tijdgebrek als onvermijdelijk aan hun juridische praktijk. Toch is dat vaak ten onrechte. In deze cursus krijgt u adviezen waarmee u grip krijgt op de tijd, uw omgeving kunt beïnvloeden en kunt doen wat u besloten hebt om te doen.

 Tijdstip: 
23 november2023, 10.00-16.30 uur

Deelname:  
€ 237,50,- (geen BTW) plus 10 % korting voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 475,- (geen BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
5 PO-punten

Aanmelden:
Graag in het opmerkingenveld vermelden: “Ik kom in aanmerking voor de korting als sociaal advocaat” voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Relatievermogensrecht: complexe vraagstukken nader toegelicht
Wanneer een huwelijk of samenwoonrelatie eindigt, bijv. door echtscheiding of het overlijden van één van de partners, is de vraag wie waarop aanspraak maakt in vermogensrechtelijke zin. Daarbij spelen allerlei (complexe) onderwerpen een rol die in deze nieuwe cursus nader worden uitgediept: het vraagstuk wanneer is er sprake van privévermogen bij de (beperkte) gemeenschap van goederen, vergoedingsrechten, zaaksvervanging, huwelijkse voorwaarden met verrekenbedingen en de echtgenoot-ondernemer.

De docent, mr. Eelco Anink, is een ervaren advocaat en specialist op dit gebied. Hij voorziet je van actuele kennis op bovenstaande thematiek en geeft je daarnaast ook nuttige tips & tricks voor jouw praktijk.

Na het volgen van deze nieuwe verdiepingscursus ben je op de hoogte laatste ontwikkelingen op het gebied van relatievermogensrecht.

Tijdstip: 
23 november 2023, 9.00 – 16.45 uur

Deelname:  
€ 337,50   (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€ 675 ,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
6 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code PSS2023 voor 50% korting. Aanmelden via deze  link

Op 8 juni 2022 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) in de zaak TQ bepaald dat het huidige terugkeerbeleid voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’ers) in strijd is met het beleid dat de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie in december 2021 formuleerde.

De kern van de uitspraak van de Afdeling in het hoger beroep in de zaak TQ is dat de staatssecretaris voortvarend te werk moet gaan bij het onderzoek naar adequate opvang in het land van terugkeer, zodat onbegeleide kinderen zo kort mogelijk in onzekerheid blijven over hun verblijfsstatus.

Maar wat betekent dit nu concreet? In uitspraak van de Afdeling wordt gesproken over verantwoordelijkheid amv’er. Hoe ver reikt deze? Wat zijn bepalende factoren voor de duur van het onderzoek? Welke opvang is adequaat? En wat gebeurt er met ex-amv’ers?

In deze cursus behandelen de docenten deze vragen en alle andere relevante aspecten om deze uitspraak op correcte wijze toe te passen in de praktijk.

Tijdstip: 
24 november  2023, 10.00-16.30 uur

Deelname:
€ 187 50- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 375 ,-  (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
3 PO-punten

Aanmelden:
Let op. Gebruik code ‘KASOSR’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Deze cursus is erop gericht om jouw eigen stijl en kunde als patroon te zoeken en te versterken door jouw praktijkervaring te analyseren. Daarnaast doe je (basis)kennis op over de beroepsopleiding en wat jouw rol als patroon inhoudt (m.n. via de reader). We werken met diverse interactieve werkvormen om jouw begeleidingsvaardigheden als patroon verder door te ontwikkelen. Verder zetten we een bijzondere werkvorm in: aan de hand van filmfragmenten bekijken we diverse stijlen van mentorschap en reflecteer je op je eigen (gewenste) stijl als patroon. Kortom, je leert op de meest complete manier: door te ervaren en te doen. Vooraf deel je jouw ontwikkelvragen met ons zodat je hiermee tijdens de cursus concreet mee aan de slag kunt. Door de inbreng van vragen, leer je ook van de andere deelnemers. Met deze cursus versterk je jouw coachings- en begeleidingsvaardigheden en krijg je alle handvatten voor begeleiden van jouw stagiaires in zowel hun ontwikkeling als stressmanagement.

Vooraf ontvang je een reader met daarin alle relevante basisinformatie over het nieuwe patronaat en tijdens de cursus zetten de trainers verschillende werkvormen in om interactie te stimuleren.

De cursus wordt, conform de eisen van de NOvA, afgerond door middel van een reflectieve opdracht. Het inleveren van de reflectieve opdracht is een voorwaarde voor het verkrijgen van het certificaat.

 Tijdstip: 
27 november 2023, 10.00-16.30 uur

Deelname:
€ 175 ,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 350,-  (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
3 PO-punten

Aanmelden:
Let op. Gebruik code ‘KASOSR’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Een advocaat vreemdelingenrecht heeft een zware verantwoordelijkheid. Door je cliënt zo goed mogelijk bij te staan, hoeft deze niet langer gedetineerd te blijven dan strikt noodzakelijk. Een groot belang, waarbij een eenvoudige verwijzing naar het oordeel van de rechter niet volstaat. Er wordt veel meer van je verwacht, zoals een goede argumentatie. Na het volgen van deze cursus ben je in een dagdeel op de hoogte van alle actuele jurisprudentie en wet- en regelgeving.

Tijdstip: 
29 november 2023, 10.00-16.30 uur

Plaats:
Amsterdam

Deelname:
€ 250 ,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€550 ,-  (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
4 PO-punten

Aanmelden:
Let op. Gebruik code ‘KASOSR’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

IPR voor gevorderden
Steeds vaker worden Nederlandse advocaten geconfronteerd met internationale, strafrechtelijke, financiële of familierechtelijke gevallen.

Een Nederlandse man is in Las Vegas getrouwd maar dit huwelijk hebben partijen niet geregistreerd in Nederland. Moet hij in Nederland gaan scheiden als hij met iemand anders wil trouwen?

Als een Turks stel in Nederland gaat trouwen, welk recht beheerst hun huwelijksvermogensrecht? Kunnen zij een rechtskeuze uitbrengen? Kan dit ook nadat de echtscheiding al is ingeschreven?

Wanneer mag de Nederlandse rechter oordelen over een gezagskwestie?

Als een buitenlandse vader in Nederland een kind erkend heeft, onder welke omstandigheden verkrijgt hij automatisch het ouderlijk gezag?

Advocaten en juristen worden vaak met bovenstaande niet dagelijkse vragen geconfronteerd. Voor deze professionals is deze actuele verdiepingscursus ideaal!

Tijdstip: 
30 november  2023, 9.00 – 16.45 uur

Deelname:  
€ 177,50   (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€ 355 ,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
3 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code PSS2023 voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Een lastig onderwerp in het arbeidsrecht is re-integratie van zieke werknemers. Zowel werkgever als de zieke werknemer zijn allebei verantwoordelijk voor de re-integratie om de getroffen werknemer weer zo snel mogelijk aan het werk te krijgen.

Je krijgt in deze cursus antwoord op de volgende vragen:
-Wanneer precies start een re-integratie traject?
-Hoe verloopt het re-integratie traject en wat zijn de (wettelijke) rechten en plichten van werkgever en werknemer in iedere fase van het proces?
-Wat zijn de gevolgen als één van beide partijen zich niet houdt aan deze wettelijke verplichtingen?
-Zijn er uitzonderingen mogelijk in een re-integratie proces en zo ja, wanneer en waarom dan?

Tijdens deze cursus krijg je van een expert in deze materie en ervaren docent een goed en helder beeld van alle belangrijke (juridische) aspecten van re-integratie. Tevens wordt de belangrijkste jurisprudentie op re-integratie gebied besproken.

Na het volgen van deze cursus ben je goed op de hoogte van re-integratie en kun je de opgedane kennis meteen toepassen in de praktijk bij jouw advieswerkzaamheden aan zowel werkgever als werknemer.

Tijdstip: 
30 november   2023, 13.00 – 17.15 uur

Deelname:  
€227,50    (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€ 455 ,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
4 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code PSS2023 voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Tijdens deze interactieve verdiepingscursus gaat mr. Edwin Bosch o.a. in op de positie van de afhankelijke minderjarige en de opbouw van een vordering benadeelde partij. Hoe zorg je ervoor dat die zo eenvoudig is dat deze kan worden toegewezen? Vervolgens komt aan bod welke mogelijkheden er zijn wanneer het onverhoopt toch een niet-ontvankelijkheid wordt.

NB Deze bijscholingscursus voldoet aan de opleidingsverplichting van de Raad voor Rechtsbijstand inzake voortzetting van de specialisatie Slachtofferzaken. 

Tijdstip: 
30 november   2023, 9.00 – 16.45 uur

Deelname:  
€  337,50  (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€ 675 ,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
6 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code PSS2023 voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Tijdens deze cursus worden de belangrijkste thema’s binnen het tuchtrecht voor het notariaat besproken. Aan de hand van recente tuchtrechtjurisprudentie en praktijkvoorbeelden zal o.m. worden ingegaan op onderwerpen als (i) de informatie-, onderzoeks- en waarschuwingsplicht, (ii)  geheimhoudingsplicht en verschoningsrecht, (iii) dienstweigeren vs ministerieplicht (Novitaris), (iv) derdengelden en de kwaliteitsrekening, (v) wilsbekwaamheid, (vi) dossiernotities en bewijs en (vii) beslag en executie. Verder wordt het formele tuchtrecht en de rol van de toezichthouder besproken en voorts hoe om te gaan met een tuchtklacht tijdens een tuchtprocedure. Ten slotte zal er ook voldoende ruimte zijn voor eigen dilemma’s en vragen van deelnemers, waardoor de cursus zoveel mogelijk aansluit op de praktijk van de deelnemer.

Docenten: mr. E.J.M. van Rijckevorsel-Teeuwen, advocaat bij Van Rijckevorsel Mencke en mr. J.M. Mencke, advocaat bij Van Rijckevorsel Mencke

Tijdstip: 
30 november  2023, 13.30 – 17.00 uur

Deelname:
 €  124,50 (geen BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€   249,- (geen BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
3 PO-punten

Aanmelden:
Graag in het opmerkingenveld vermelden:  “Ik ben lid van de Praktizijns-sociëteit” voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Tijdens deze verdiepingscursus staan de praktische en procedurele kant van de letselschadepraktijk centraal. Hoe toets je een letselschadedossier op de beste manier?

De docent gaat in op wat je kunt verwachten bij de rechter: zij deelt haar jarenlange praktijkervaring en geeft je op basis daarvan aanwijzingen voor een succesvollere behandeling bij de rechter.

Er is ook aandacht voor de buitengerechtelijke afdoening van schadeclaims. Discrepantie juridische en medische causaliteit en verjaring.

In de middag worden aan de hand van casuïstiek de discrepantie tussen de juridische en medische causaliteit en de vraagstelling aan de medische deskundige besproken.

De cursus eindigt met het onderwerp verjaring, waarbij je leert hoe je op de juiste wijze verjaring kunt stuiten.

Centraal staan echter steeds tips en strategieën zodat je meer uit jouw letselschadezaak kunt halen.

Tijdstip: 
1 december 2023, 9.00 – 16.45 uur

Deelname:  
€ 337,50    (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€ 675 ,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
6 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code PSS2023 voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Snel alle recente ontwikkelingen op een rij en van een praktische duiding voorzien, inclusief praktische tips & tricks!
Tijdens dit webinar worden de belangrijkste ontwikkelingen in de jurisprudentie en wetgeving besproken. Onder andere de laatste stand van zaken omtrent corona-rechtspraak, I-grond en billijke vergoeding.

Tijdstip: 
1 december 2023, 9.30 – 12.45 uur

Deelname:  
€ 177,50   (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€355 ,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
3 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code PSS2023 voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Als advocaat en/of bewindvoerder wil je op de hoogte zijn van actuele thema’s en ontwikkelingen in het beschermingsbewind. Deze verdiepende cursus behandelt de onderwerpen bewind, mentorschap en curatele en staat onder leiding van een kantonrechter die voorbeelden uit haar eigen praktijk behandelt. Deze cursus is een praktische vertaling van de wet- en regelgeving met aandacht voor de procedurele aspecten. Daarnaast krijg je inzicht in de kwaliteitseisen die aan de beschermingsbewindvoerder worden gesteld. Zo ben je in één dag weer helemaal up-to-date.

Tijdstip: 
1 december  2023, 10.00-16.30 uur

Deelname:
€ 312,50 ,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 625 ,-  (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
5 PO-punten

Aanmelden:
Let op. Gebruik code ‘KASOSR’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

We vallen van crisis in crisis: corona, de oorlog in Oekraïne en tussendoor kwam ook nog het alarmerende klimaatrapport van het VN-klimaatpanel. Tegelijkertijd stijgen de arbeidsmarktkrapte en inflatie tot ongekende hoogtes.

Kortom: het zijn onzekere tijden, zowel voor werkgevers als werknemers. Met dit in het achterhoofd wordt in deze nieuwe middagcursus een rondreis gemaakt langs de ins and outs van het wijzigen van arbeidsvoorwaarden door de werkgever en de rechtspositie van de werknemer in deze context.

In deze middagcursus krijg je o.a. antwoord op de volgende vragen uit de praktijk:
-Wat zijn de mogelijkheden om arbeidsvoorwaarden te wijzigen?
-Kan de werkgever het recht op de vervuilende leaseauto intrekken met het oog op het klimaatrapport?
-Wat te denken van minder loon als de inflatie stagneert of de kosten voor de werkgever flink stijgen?
-Wat kan de werknemer in zo’n situatie het beste doen?
-Heeft de werknemer bij wijziging recht op een (gedeeltelijke) transitievergoeding?
-En wat valt er te leren van de recente rechtspraak op dit gebied?

Tijdstip: 
4 december 2023, 9.00 – 16.45 uur

Deelname:  
€ 177,50   (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€ 355 ,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
3 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code PSS2023 voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Tijdens de actualiteitencursus behandelt Ruben Houweling een selectie aan actuele arbeidsrechtelijke thema’s. Hij brengt je op de hoogte van veranderingen en ontwikkelingen in wet- en regelgeving en bespreekt de meest actuele rechtspraak. Dirk van Genderen behandelt actuele rechtspraak en ontwikkelingen op het thema ‘individueel ontslag’. Aan de orde komen onder andere; de uitspraken van de hoge raad over slapende dienstverbanden, Wet arbeidsmarkt in balans, Wet compensatieregelingen en de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. Ook wordt gesproken over insolventie en overgang van ondernemingen.

Tijdstip: 
5 december 2023, 10.00-16.30 uur

Deelname:
€ 312,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 625,-  (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
5 PO-punten

Aanmelden:
Let op. Gebruik code ‘KASOSR’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

 

Als advocaat in arbeidsrechtszaken wil je goed beslagen ten ijs komen voor de kantonrechter in eerste aanleg en voor het Hof als je besluit in hoger beroep te gaan. Maar toch worden er nog steeds veel fouten gemaakt bij het procederen in arbeidszaken. Fouten die onnodig zijn en voorkomen hadden kunnen worden als je goed op de hoogte was geweest van alle ins en outs van het procederen in arbeidszaken.

Tijdens deze Verdiepingscursus Arbeids(proces)recht krijg je van een zeer ervaren kantonrechter en raadsheer en tevens docenten in deze materie een praktisch overzicht van de meest voorkomende fouten in eerste aanleg en in hoger beroep. Beide docenten behandelen daarbij ook het materiële en formele arbeidsrecht. Zij wijzen je op de do’s and dont’s en geven je tips en tricks mee, waardoor je het procederen in arbeidsrechtszaken perfect in de vingers krijgt en je voortaan snel, efficiënt en foutloos gaat procederen.

Tijdstip: 
6 december   2023, 9.00 – 16.45 uur

Deelname:  
€  337,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€ 675 ,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
6 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code PSS2023 voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Als juridisch professional wil je op de hoogte zijn van actuele thema’s en ontwikkelingen op het gebied van het contractentrecht. Met deze actualiteitencursus ben je in één middag weer helemaal up-to-date. Zo werk je optimaal aan je eigen ontwikkeling als jurist.

Jaap Dammingh (Universitair docent en advocaat) behandelt de actuele thema’s. Hiij brengt je op de hoogte van de veranderingen in wet- en regelgeving en bespreekt de laatste ontwikkelingen in de rechtspraak. Ook behandelt hij diverse casusposities om het geleerde direct in de praktijk toe te passen.

Cursusvorm
Deze actualiteitencursus bestaat uit een bijeenkomst van één middag.

Docenten
Onze docenten uit de juridische praktijk weten uitstekend wat er speelt in het jouw praktijk. Ze hanteren actuele casus en doceren met aanstekelijk enthousiasme. Om jou optimaal te laten leren, ondersteunen de docenten interactie tijdens onze opleidingen.

 Tijdstip: 
7 december  2023, 12.30-17.00 uur

Deelname:
€ 250,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 500,-  (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
4 PO-punten

Aanmelden:
Let op. Gebruik code ‘KASOSR’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Tijdens deze actualiteitencursus word je aan de hand van recente jurisprudentie en actuele thema’s bijgepraat over de laatste ontwikkelingen op het gebied van personenschade.
Met deze cursus ben je in één keer weer helemaal up-to-date. Zo werk je optimaal aan je eigen ontwikkeling als professional.

De online bijeenkomst bestaat uit drie delen. Allereerst staat de docent stil bij de belangrijkste arresten van de Hoge Raad en de relevantie hiervan voor de dagelijkse praktijk. Tijdens het tweede deel worden de ontwikkelingen besproken op een aantal actuele thema’s. Tijdens het derde deel komt de lagere rechtspraak voor de dagelijkse praktijk aan de orde.

Tijdstip: 
7 december  2023, 10.00-16.30 uur

Deelname:
€125 ,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 250 ,-  (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
2 PO-punten

Aanmelden:
Let op. Gebruik code ‘KASOSR’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Veel richtinggevende uitspraken met betrekking tot het burgerlijk procesrecht worden gewezen in familierechtelijke zaken. In deze cursus komen actuele ontwikkelingen uit de familieprocesrechtelijke jurisprudentie aan de orde.

Afhankelijk van de actualiteit wordt tevens aandacht besteed aan een speciaal -per cursus verschillend- thema. Alles wordt besproken vanuit een praktische invalshoek, met aandacht voor do’s en don’ts.

Tijdstip: 
7 december  2023, 9.00 – 16.45 uur

Deelname:  
€  227,50  (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€ 455  ,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
4 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code PSS2023 voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Complexe WIA en ZW vraagstukken
De WIA en ZW zijn lastige onderwerpen binnen het sociaal verzekeringsrecht. Toch is het belangrijk dat je als (arbeidsrecht)advocaat en jurist goed op de hoogte bent en blijft van deze wetten. In de werkzaamheden kunnen deze wetten regelmatig naar voren komen, wanneer je cliënten bijstaat en adviseert.

Docenten
Tijdens deze cursus krijg je van twee gerenommeerde experts in deze materie, in één dag een compleet en helder overzicht van de WIA en ZW en de werking van deze wetten in de praktijk.

Tijdstip: 
7 december   2023, 9.00 – 16.45 uur

Deelname:  
€ 337,50   (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€ 675 ,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
6 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code PSS2023 voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Tijdens de actualiteitencursus gaan de docenten in op wat een inreisverbod is, hoe je eraan komt en hoe je het voorkomt. Ook wordt er aandacht besteed aan verblijfsprocedures die je nog kunt voeren als je cliënt een inreisverbod heeft. Daarmee samenhangend gaan we ook in op signaleringen in het Schengeninformatie systeem, de ongewenst-verklaring, terugkeerbesluit en vertrektermijn en rechtsmiddel(en) tegen het inreisverbod.

Het Europese inreisverbod is een administratieve maatregel om ongewenste vreemdelingen uit Nederland te weren. Het terugkeerbesluit dat aan illegale vreemdelingen opgelegd kan worden, kan gecombineerd worden met een inreisverbod. Een illegale vreemdeling die niet binnen de in het terugkeerbesluit gestelde termijn vertrekt, kan een inreisverbod opgelegd krijgen voor maximaal vijf jaar. Wie ondanks het inreisverbod in Nederland blijft is strafbaar. Ook kan het inreisverbod na het verlopen van de vrijwillige vertrektermijn, dus bij latere beslissing, opgelegd worden. Alle in en outs van het inreisverbod komen in deze cursus aan de orde.

Tijdstip: 
7 december  2023, 10.00-16.30 uur

Deelname:
€ 225,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 450 ,-  (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
4  PO-punten

Aanmelden:
Let op. Gebruik code ‘KASOSR’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

In deze cursus krijgt u een overzicht van de meest actuele ontwikkelingen op het terrein van het Burgerlijk (proces)recht en de civiele rechtspleging.

Tijdstip: 
7 december 2023, 13.00-17.30 uur

Deelname:  
€ 197,50 ,- (geen BTW) plus 10 % korting voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 395,- (geen BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
4 PO-punten

Aanmelden:
Graag in het opmerkingenveld vermelden: “Ik kom in aanmerking voor de korting als sociaal advocaat” voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Verrekenbedingen leiden heel dikwijls tot uitlegdiscussies. In deze cursus worden die uitlegperikelen belicht en gekeken hoe dergelijke discussies zoveel mogelijk kunnen worden voorkomen.

Docent: mr. drs. E.Z. Anink, advocaat bij De Boorder advocaten

Tijdstip: 
7 december  2023, 13.30 – 17.00 uur

Deelname:
€ 124,50  (geen BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€  249,- (geen BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
3 PO-punten

Aanmelden:
Graag in het opmerkingenveld vermelden:  “Ik ben lid van de Praktizijns-sociëteit” voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Wil je een allround deskundige zijn die niet alleen letselschaden behandelt, maar ook overlijdensschade, dan is deze eendaagse cursus iets voor jou.

De overlijdensschadeberekening kenmerkt zich door een complex en verfijnd principe. Veel factoren grijpen op elkaar in. Sommige daarvan hebben weinig invloed op de hoogte van de schade, maar andere daarentegen kunnen de schade verdubbelen of halveren. Deze invloed is per zaak verschillend en onvoorspelbaar, omdat elke zaak met zijn eigen combinatie van factoren verschillend is.

Belangrijke knelpunten, die altijd van grote invloed zijn op de schade, zijn onder andere: het vaststellen van de vaste lasten en de wijze waarop opkomende voordelen in de berekening moeten worden verdisconteerd. Bovendien is het lezen van de berekening een vak apart.

Welke onderwerpen worden in deze cursus onder meer behandeld? 

– Kring van gerechtigden en hun recht op vergoeding
– Systematiek van de berekening
– Definitie en vaststelling vaste lasten
– concreet (checklist) of
– abstract (NIBUD en/of CBS)
– behoefte en behoeftigheid
– Wijziging vaste lasten na ongeval
– Inkomsten na ongeval en toerekening ervan
– arbeidsinkomen
– bedrijfspensioen
– aparte weduwe- en wezenpensioen
– ANW-uitkering en “kinderdeel”?
– Amsterdamse schaal na ongeval?
– Voordeeltoerekening
– wanneer, bij wie en hoeveel
– verdiscontering vrijval hypotheek
– Een (substantieel) meeverdienende partner

– Diversen
– kinderbijslag
– huishoudelijke hulp/zelfwerkzaamheid
– hertrouwkansen
– verzorgingskosten/studerende kinderen
– Verzamelen en interpreteren benodigde gegevens
– Lezen en begrijpen van een schaderapport

Tijdstip: 
8 december  2023, 9.00 – 16.45 uur

Deelname:  
€    337,50(excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€ 675 ,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
6 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code PSS2023 voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Grensoverschrijdend gedrag vanuit arbeidsrechtelijk perspectief
Drank- en drugsgebruik, diefstal, fraude, pesten en #Metoo. Grensoverschrijdend gedrag staat op de agenda, hoewel de grens niet altijd even scherp is voor werkgevers.

In dit actuele webinar geeft Debby Kolk, partner arbeids- en pensioenrecht bij KBS Advocaten te Utrecht, antwoord op de onderstaande vragen:
-Wat is grensoverschrijdend gedrag?
-Wat kan een werkgever doen om dit tegen te gaan en hoe te handelen als het -toch gebeurt?
-Hoe moet een werkgever zich opstellen jegens het slachtoffer, maar ook jegens de vermeende dader?
-Wat betekent dat voor de arbeidsrelatie en een eventuele ontslagvergoeding?
-Moet de werkgever rekening houden met een schadeclaim?

Aan de hand van de meest recente jurisprudentie praat Debby je in 1 uur helemaal bij over waar je allemaal op moet letten en hoe je kunt handelen in dit soort zaken.

Tijdstip: 
8 december   2023, 9.00 – 16.45 uur

Deelname:  
€ 227,50   (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€ 455 ,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
4  PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code PSS2023 voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Het bestuursrecht is continu is beweging. Ook de afgelopen tijd zijn er belangrijke uitspraken gedaan over tal van verschillende onderwerpen. Deze actualiteitencursus start met een behandeling van de basisbegrippen uit de Awb om de in het verleden opgedane kennis weer even op te frissen. Daarna besteden de docenten in deze actualiteitencursus uitvoerig aandacht aan jurisprudentie en wetgeving, maar ook aan actuele ontwikkelingen.

Tijdstip: 
8 december  2023, 10.00-16.30 uur

Deelname:
€ 312,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 625 ,-  (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
5 PO-punten

Aanmelden:
Let op. Gebruik code ‘KASOSR’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

In deze actualiteitencursus wordt aandacht besteed aan recente jurisprudentie en nieuwe wetgeving op het gebied van gezondheidsrecht. De docenten zijn lid van de redactie van Gezondheidszorg Jurisprudentie en van het Tijdschrift voor Gezondheidsrecht en zijn vanuit die achtergrond op de hoogte van de laatste stand van zaken.

Tijdens deze cursus krijg je inzicht in nieuwe wetgeving en de laatste jurisprudentie op de onderwerpen tuchtrecht, grondrechten, openbaarheid en privacy, strafrecht, overeenkomsten, ziektekostenverzekeringen, en regulering. Er is ruimte voor voorbeelden en vragen uit de praktijk van de deelnemers.

Deze middag zal gedoceerd worden door advocaat-partner, auteur en niet-praktiserend arts mr. J.J. (Joris) Rijken (AKD) met ruime ervaring als advocaat in het gezondheidsrecht en mr. A.C. (Annechien) Beijering advocaat-partner Zorg bij Nysingh advocaten-notarissen NV.

Na het volgen van deze cursus ben je weer op de hoogte van de actualiteiten en kan je de nieuwste ontwikkelingen ook in jouw praktijk plaatsen.

Tijdstip: 
11 december  2023, 9.00 – 16.45 uur

Deelname:  
€   177,50(excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€  355,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
3 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code PSS2023 voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Tijdens de actualiteitencursus Participatiewet komen zowel de nieuwste jurisprudentie als de recente ontwikkelingen over de wetgeving aan de orde. Onder andere de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) en de gevolgen van strafrechtelijke vrijspraak voor besluiten waarbij de bijstand wordt ingetrokken en teruggevorderd komen aan de orde. Verder komen zaken als verplichtingen en maatregelen, leefvormen zoals duurzaam gescheiden leven, gezamenlijke huishouding en kostendelers, middelen, bijzondere bijstand en de aanvraagproblematiek aan bod.

De wetgeving van 1 januari 2013, waarbij de bestuurlijke boete in onder andere de bijstandswetgeving is ingevoerd, leidt nog steeds tot belangwekkende jurisprudentie. Daarbij kun je denken aan klassieke thema’s zoals verwijtbaarheid, opzet en grove schuld maar ook aan wie de boete moet worden opgelegd, de eisen waaraan de besluitvorming moet voldoen en vooral ook aan de bewijsvoering.

Er zijn ook belangwekkende uitspraken gedaan over de cautie. Wanneer moet deze bijvoorbeeld worden gegeven? Wat zijn de gevolgen als de cautie niet of niet tijdig wordt gegeven? Op welke manier moet de gemeente omgaan met verzoeken om herzieining van onherroepelijke boetebesluiten?

Tot slot wordt er ook aandacht besteed aan de kostendelersregeling, verplichtingen en maatregelen van de wet en jurisprudentie van de Wet werk en bijstand.

Tijdstip: 
12 december 2023, 10.00-16.30 uur

Deelname:
€ 312,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 625,-  (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
5 PO-punten

Aanmelden:
Let op. Gebruik code ‘KASOSR’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Update voor de arbeidsrechtprakijk
Tijdens deze cursus Actualiteiten en jurisprudentie arbeidsrecht word je door experts uit de arbeidsrechtpraktijk, die tevens ervaren docenten in het arbeidsrecht zijn, kort en kernachtig op de hoogte gebracht van de belangrijkste ontwikkelingen en uitspraken in het arbeidsrecht van de afgelopen periode.

Onmisbare kennis om bij te blijven en up to date te zijn in dit vakgebied.

Tijdstip: 
12 december  2023, 9.00 – 16.45 uur

Deelname:  
€ 337,50   (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€ 675 ,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
6PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code PSS2023 voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Uit onderzoek is gebleken dat in minstens de helft van de complexe echtscheidingen sprake was van huiselijk geweld. Een familierechtadvocaat of -mediator wordt in de praktijk dus regelmatig geconfronteerd met zaken waarin huiselijk geweld een rol speelt. Voor een goede behandeling van dit soort zaken is het cruciaal om een juiste analyse te maken van de aard van het geweld en hoe dit doorwerkt in de onderlinge verhouding van partijen.

In deze actuele cursus geven advocaten mr. drs. Ariane Hendriks en mr. drs. Ingrid Vledder jou antwoord op onder meer de volgende vragen: 
· Welke verschijningsvormen van huiselijk geweld zien we het meest in familierechtelijke zaken?
· Hoe breng je huiselijk geweld op een constructieve manier in de procedure naar voren?
· Wat is intieme terreur en hoe werkt dit door in conflictueuze scheidingen?
· Wat is het verband tussen huiselijk geweld en ouderverstoting?
· Welke signalen duiden op een mogelijke dreiging van femicide?
· Waar moet je op letten als je optreedt voor een cliënt(e) met PTSS?

Op deze en andere vragen wordt in deze cursus uitgebreid ingegaan. We bespreken ook relevante jurisprudentie en kijken naar de mogelijkheden die het EVRM en Verdrag van Istanbul bieden in dit soort zaken.

Tijdstip: 
12 december  2023, 9.00 – 16.45 uur

Deelname:  
€ 227,50    (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€ 455 ,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
4  PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code PSS2023 voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Krijg je in je praktijk te maken met gecompliceerde alimentatievraagstukken met betrekking tot particulieren? Dan is basiskennis van het bruto alimentatierekenen vaak niet meer toereikend. Met deze verdiepingscursus Alimentatierekenen kun je in één dag je kennis uitbreiden en verdiepen.

Docent Agnes van Wieren zet tijdens deze verdiepingscursus weer even de puntjes op de i. Met voldoende snelheid om meerdere onderwerpen te behandelen en toch verdieping te bieden. Zo worden onder andere het netto gezinsinkomen, de jaaropgave, problematiek van Box 3, eigen woningperikelen en de wijziging van omstandigheden besproken.

Tijdstip: 
12 december 2023, 10.00-16.30 uur

Deelname:
€ 312,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 625 ,-  (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
6 PO-punten

Aanmelden:
Let op. Gebruik code ‘KASOSR’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Iedere advocaat dient op de hoogte te zijn van de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Bij bepaalde aangewezen diensten moet je als advocaat de cliënt identificeren en de identiteit verifiëren. Ook moet in het kader van die dienstverlening verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties worden gemeld. Het is dan ook van belang dat je weet welke diensten onder de werking van de Wwft vallen en dat je de voorgeschreven verplichtingen kunt uitvoeren en naleven.

Tijdens deze online cursus gaan de docenten Suzanne Hendrickx en Bas Martens in op de toepasselijkheid van de Wwft voor advocaten. Denk dan bijvoorbeeld aan de verplichtingen die de wet oplegt. Ook de verhouding meldingsplicht versus geheimhoudingsplicht en de wijzigingen die het gevolg zijn geweest van de implementatie van de 4e en 5e Anti-Witwasrichtlijn (AMLD) komen aan bod. Op een systematische en praktische wijze worden de verplichtingen en de te volgen stappen doorgenomen en is er aandacht voor het risicomanagement-beleid van het advocatenkantoor. Tenslotte wordt in deze cursus gekeken naar de invoering van het UBO-register.

Tijdstip: 
12 december  2023, 10.00-16.30 uur

Deelname:
€ 125,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 250 ,-  (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
3 PO-punten

Aanmelden:
Let op. Gebruik code ‘KASOSR’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

In samenwerking met de Specialisatievereniging Sociale Zekerheidsadvocaten (SSZ) organiseert OSR jaarlijks vier bijeenkomsten Kennisnet sociale zekerheid. Afhankelijk van de ontwikkelingen in het sociale zekerheidsrecht, kan in plaats van een studiebijeenkomst een studiedag/symposium worden georganiseerd. Tijdens de Kennisnetbijeenkomsten staat altijd een actueel thema op het gebied van het sociale zekerheidsrecht centraal. Een of meerdere praktijkdeskundigen – werkzaam in diverse disciplines op het terrein van de sociale zekerheid – houden een presentatie over een onderwerp dat in overleg met bestuursleden van de specialisatievereniging wordt geselecteerd.

Tijdstip: 
13 december 2023, 14.00-17.15 uur

Deelname:
€ 125,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 250,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
3 PO-punten

Aanmelden:
Let op. Gebruik code ‘KASOSR’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Als advocaat wil je op de hoogte zijn van actuele thema’s en ontwikkelingen in het burgerlijk procesrecht en het civiele bewijsrecht. Je hebt basiskennis en weet natuurlijk dat het bijhouden van die kennis onontbeerlijk is om adequaat te kunnen procederen. Met deze cursus ben je in één dag weer helemaal up-to-date.

De senior-raadsheer van een gerechtshof, tevens vast docent burgerlijk procesrecht en auteur op dit gebied, behandelt in deze cursus de actualiteiten burgerlijk procesrecht, juist ook vanuit het rechterlijk oogpunt.
In één dag zet de docent de voor de praktijk meest relevante ontwikkelingen en onderwerpen van de afgelopen periode op een rij. Deze worden ook in een groter kader geplaatst, zodat je de consequenties voor je praktijk goed kunt overzien.

Thema’s zijn onder andere: actuele highlights in de jurisprudentie van de Hoge Raad invoering Spoedwet Rechtsvordering per 1 oktober 2019, actuele jurisprudentie en de ontwikkelingen rond digitaal procederen

 Tijdstip: 
13 december  2023, 9.30-16.00 uur

Deelname:
€ 312,50  (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 625 ,-  (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
5 PO-punten

Aanmelden:
Let op. Gebruik code ‘KASOSR’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Binnen het alimentatierecht zijn er tal van problemen waar u in uw adviespraktijk tegenaan loopt en waarmee u niet altijd goed raad weet. Hierbij kunt u onder meer denken aan de volgende vragen.

– Hoe bereken ik de draagkracht van ondernemers?
– Hoe bereken ik de kinderalimentatie op de juiste wijze?
– Hoe ga ik om met de problematiek rondom de samenloop van onderhoudsverplichtingen?
– Wat is de invloed van een nieuwe partner op de alimentatieplicht?

Op deze vragen wordt tijdens deze cursus ingegaan. Er wordt daarbij vanuit gegaan dat de cursisten beschikken over de nodige basiskennis op het gebied van kinderalimentatie en partneralimentatie.

Tijdstip: 
13 december 2023, 9.00 – 16.45 uur

Deelname:  
€  337,50  (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€ 675 ,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
6  PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code PSS2023 voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Wet- en regelgeving binnen het huurrecht zijn continu aan verandering onderhevig. Als juridisch professional wil je op de hoogte zijn van actuele thema’s en ontwikkelingen in het huurrecht. Met deze actualiteitencursus huurrecht ben je in één dag weer helemaal up-to-date.

Tijdstip: 
13 december  2023, 9.30-16.00 uur

Deelname:
€  312,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 625 ,-  (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
5 PO-punten

Aanmelden:
Let op. Gebruik code ‘KASOSR’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Deze online cursus is er op gericht om jouw eigen stijl en kunde als patroon te zoeken en te versterken door jouw praktijkervaring te analyseren. Daarnaast doe je (basis)kennis op over de beroepsopleiding en wat jouw rol als patroon inhoudt (m.n. via de reader). We werken met diverse interactieve werkvormen om jouw begeleidingsvaardigheden als patroon verder door te ontwikkelen. Verder zetten we een bijzondere werkvorm in: aan de hand van filmfragmenten bekijken we diverse stijlen van mentorschap en reflecteer je op je eigen (gewenste) stijl als patroon. Kortom, je leert op de meest complete manier: door te ervaren en te doen. Vooraf deel je jouw ontwikkelvragen met ons zodat je hiermee tijdens de online cursus concreet mee aan de slag kunt. Door de inbreng van vragen, leer je ook van de andere deelnemers. Met deze cursus versterk je jouw coachings- en begeleidingsvaardigheden en krijg je alle handvatten voor begeleiden van jouw stagiaires in zowel hun ontwikkeling als stressmanagement.

Vooraf ontvang je een reader met daarin alle relevante basisinformatie over het nieuwe patronaat en tijdens de cursus zetten de trainers verschillende werkvormen in om interactie te stimuleren.

De cursus wordt, conform de eisen van de NOvA, afgerond door middel van een reflectieve opdracht. Het inleveren van de reflectieve opdracht is een voorwaarde voor het verkrijgen van het certificaat.

 Tijdstip: 
14 december    2023, 9.00-16.45 uur

Deelname:
€  175,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 350 ,-  (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
3 PO-punten

Aanmelden:
Let op. Gebruik code ‘KASOSR’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Op de hoogte blijven van de relevante ontwikkelingen op het gebied van het asiel- en migratierecht? Een goede reden om bij de VU Law Academy de te volgen op donderdag 14 december 2023 (9-17uur). In deze cursus bespreken experts van het Centrum voor Migratie en Asielrecht van de Vrije Universiteit Amsterdam, onder meer professor Hemme Battjes en professor Lieneke Slingenberg de belangrijkste ontwikkelingen aan de hand van de meest recente jurisprudentie. Tevens wordt stilgestaan bij nieuwe (en op handen zijnde) wetgeving.

Aan bod komen, onder meer, de volgende onderwerpen:
– Asielprocedure
– Opvang van asielzoekers
– Nationaliteit en staatloosheid
– Gezinsmigratie

 Tijdstip: 
14 december 2023, 9.00-17.00 uur

Deelname:  
€ 270,- (geen BTW) plus 10 % korting voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 540,- (geen BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
6 PO-punten

Aanmelden:
Graag in het opmerkingenveld vermelden: “Ik kom in aanmerking voor de korting als sociaal advocaat” voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Actualiteiten Afstamming, gezag en omgang
Tijdens deze online cursus besteedt prof. Ian Sumner aandacht aan de huidige stand van zaken met betrekking tot afstamming, gezag en omgang.

Verzoeken tot vervangende toestemming, vernieling erkenning, gerechtelijke vaststelling, eenhoofdig gezag, beëindiging gezag, en vaststellen van een omgangsregeling zullen de revue passeren.

Na afloop ben je weer helemaal op de hoogte van de structuur van deze familierechtelijke onderwerpen en de huidige stand van zaken met betrekking tot de toepassing van de criteria op deze terreinen.

Tijdstip: 
15 december 2023, 9.00 – 16.45 uur

Deelname:  
€ 97,50   (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€ 195 ,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
2 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code PSS2023 voor 50% korting. Aanmelden via deze link

In deze actuele verdiepingscursus erfrecht worden de erfrechtelijke onderwerpen die je het meeste in jouw (advocaten)praktijk tegenkomt op praktische wijze nader uitgediept.

Complexe vraagstukken erfrecht in de familierechtpraktijk
Bij aanvang van deze cursus wordt verder ingezoomd op de legitieme. Inhoudelijke en procedurele verwikkelingen komen daarbij aan bod.

Ook de nietigheid van de uiterste wil vanwege de geestelijke gesteldheid van erflater komt aan de orde net als mogelijkheden tot vernietiging. Wat is hiervoor nodig en waar liggen de kansen en risico’s?

Zeker in de huidige tijd, waarin levenstestamenten een opgeld doen, komt de vraag aan de orde naar de verantwoording daarvoor. Wat is rekening en verantwoording, wanneer is dit aan de orde en wat kan de erfrechtadvocaat hiermee? En wat is mogelijk als er geen recht op rekening en verantwoording bestaat?

Diverse procedures in het kader van de executeren en vereffening komen ook aan bod. Wat kan de executeur of vereffenaar en welke middelen hebben de betrokkenen om daartegen te ageren? Ook hierop wordt dieper ingegaan.

Tenslotte komt het sluitstuk van de afwikkeling aan de orde: de verdeling!

Tijdstip: 
18 december  2023, 9.00 – 16.45 uur

Deelname:  
€ 337,50    (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€ 675 ,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
6  PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code PSS2023 voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Deze online cursus is erop gericht om jouw eigen stijl en kunde als patroon te zoeken en te versterken door jouw praktijkervaring te analyseren en te leren van de andere deelnemers. Daarnaast doe je (basis)kennis op over de beroepsopleiding en wat jouw rol als patroon inhoudt (m.n via de reader). We werken met diverse interactieve werkvormen om jouw begeleidingsvaardigheden als patroon te ontwikkelen. Verder zetten we een bijzondere werkvorm in: aan de hand van filmfragmenten bekijken we diverse stijlen van mentorschap en reflecteer je op je eigen (gewenste) stijl als patroon. Kortom, je leert op de meest complete manier: door te ervaren en te doen.

Tijdstip: 
18 december 2023

Deelname:
€325,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 650,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
6 PO-punten

Aanmelden:
Let op. Gebruik code ‘KASOSR’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Tijdens deze actualiteitencursus komen diverse onderwerpen aan bod. Afhankelijk van relevante ontwikkelingen en uitspraken zijn dat bijvoorbeeld vraagstukken rondom de Dienstenrichtlijn, handhaving en exploitatieplannen. Recente uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) worden gebruikt als bespreekpunten.

De wereld van de ruimtelijke ordening en vergunningverlening bouwen is continu in beweging, zowel qua wetgeving (Wabo, Chw, Wro) als de stroom aan jurisprudentie. En nu komt ook de nieuwe Omgevingswet er aan. In deze bijeenkomst komen recente ontwikkelingen binnen in de omgevingsrechtelijke jurisprudentie van de ABRvS aan bod. Hierbij wordt vanuit het perspectief van de ruimtelijke ordening ook onderwerpen uit sectorale wet- en regelgeving aan de orde, zoals natuurbescherming en geluid. Ook komt belangrijke rechtspraak van de Wro, de Wabo en Awb vanuit dit perspectief aan bod.

Tijdstip: 
18 december   2023, 9.15-13.00 uur

Deelname:
€ 200,-  (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 400 ,-  (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
4 PO-punten

Aanmelden:
Let op. Gebruik code ‘KASOSR’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

In deze actualiteitencursus geneesmiddelenrecht besteedt de docent, advocaat-partner mr. M.F. (Melita) van der Mersch, aandacht aan de recente jurisprudentie en nieuwe wetgeving op het gebied van het geneesmiddelenrecht.
Zij houdt zich als advocaat bezig met juridische vraagstukken rondom de verhandeling, vergoeding, financiering en terhandstelling van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen en kan dus vanuit haar eigen praktijkervaring de theorie toelichten.

Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk bespreekt Melita de volgende onderwerpen:
·       Verhandeling van geneesmiddelen;
·       Vergoeding van geneesmiddelen;
·       Kwaliteit van en toezicht op de farmaceutische zorg.

Uiteraard is er ruimte voor het beantwoorden van vragen.

Tijdstip: 
18 december  2023, 9.30 – 12.45 uur

Deelname:  
€ 177,50    (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€ 355 ,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
3  PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code PSS2023 voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Discriminatie op de werkvloer 
Binnen arbeidsverhoudingen wordt regelmatig gediscrimineerd. Ken je het gevoel dat je niet precies weet hoe je als arbeidsrechtdeskundige handen en voeten kunt geven aan een bepaalde situatie van ongelijke behandeling op de werkvloer?

Juridische handvatten 
Veel mensen die werkzaam zijn binnen het arbeidsrecht willen graag meer weten over dit onderwerp, zodat zij ook juridisch gezien op de juiste wijze kunnen handelen. Voor al deze mensen is deze nieuwe cursus ‘Gelijke behandeling in het arbeidsrecht’ bedoeld!

In een middag praat de docent, advocaat mr. Ruben van Arkel, je helemaal bij over gelijke behandeling binnen het arbeidsrecht en de juridische aspecten daarvan.

Onderwerpen 
Aan bod komen onder andere: de vele wetten en regels, de procedurele mogelijkheden, het verschil tussen direct en indirect onderscheid, de rechtvaardigingsgronden om onderscheid te maken, de bewijslastverdeling en de manier waarop een werkgever met een discriminatieklacht moet omgaan.

Tijdens de cursus geeft de docent je veel praktijkvoorbeelden en zorgt hij ervoor dat aan de hand van verschillende casusposities de theorie in praktijk wordt gebracht.

Tijdstip: 
9 december   2023, 9.00 – 16.45 uur

Deelname:  
€  227,50  (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€ 455 ,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
4 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code PSS2023 voor 50% korting. Aanmelden via deze link

In deze cursus bespreekt mr. Annette M. van Riemsdijk op praktijkgerichte wijze de recente ontwikkelingen in het familie- en jeugdrecht. Aan de orde komen de actualiteiten op het gebied van wet- en regelgeving en jurisprudentie.

Na afloop van deze cursusdag ben je weer helemaal bij!

Tijdstip: 
19 december  2023, 9.00 – 16.45 uur

Deelname:  
€ 337,50   (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€ 675 ,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
6  PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code PSS2023 voor 50% korting. Aanmelden via deze link

  In deze middagcursus leer je op welke manier het EU-Handvest doorwerkt in de arresten van het Europese Hof van Justitie en nationale rechters. Na de cursus weet je hoe je de waarborgen uit het EU-Handvest en de jurisprudentie van het Europese Hof en nationale rechters zo goed mogelijk inzet voor je cliënten.

Je raakt tijdens deze cursus vertrouwd met de reikwijdte van het EU-Handvest en de interpretatie van nieuwe grondrechtbepalingen uit het Handvest. Daarnaast vergroot je je kennis van de beperkingen die mogelijk zijn op grondrechten uit het Handvest. Ook leer je wat de verhouding is tussen het EU-Handvest en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).

Tijdstip: 
19 december   2023, 12.45-17.00 uur

Deelname:
€  250,-  (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€  500,-  (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
4PO-punten

Aanmelden:
Let op. Gebruik code ‘KASOSR’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Wilt u op de hoogte worden gebracht van de actuele ontwikkelingen in het algemeen bestuursrecht en het bestuursprocesrecht? Dan is de cursus Actualiteiten bestuurs(proces)recht van de VU Law Academy zeker iets voor u!

Tijdstip: 
19 december 2023, 13.00-17.30 uur

Deelname:  
€ 197,50,- (geen BTW) plus 10 % korting voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 395,- (geen BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
4 PO-punten

Aanmelden:
Graag in het opmerkingenveld vermelden: “Ik kom in aanmerking voor de korting als sociaal advocaat” voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Deze cursus behandelt de laatste ontwikkelingen in het sociaal zekerheidsrecht, zowel wat betreft regelgeving als jurisprudentie en dan met name de werknemersverzekeringen: WW, WAO, WIA en Ziektewet. Ook relevante aspecten van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) komen aan de orde.

Wat is er het afgelopen jaar in de WIA- en WW-rechtspraak gebeurd? Wat is er doorgegaan van de plannen om bijvoorbeeld loonsanctie af te schaffen? Wat is nu het beleid van het UWV? En wat verandert er nog verder nog in de WW, de WAO en de WIA? Deze actualiteitencursus geeft je concrete antwoorden op vragen uit jouw praktijk.

Tijdstip: 
19 december   2023, 10.00-16.30 uur

Deelname:
€ 312,50  (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 625 ,-  (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
5 PO-punten

Aanmelden:
Let op. Gebruik code ‘KASOSR’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Deze, geheel herziene, training richt zich op juristen die voor hun succes afhankelijk zijn van overtuigende communicatie, of dat nu in onderhandelingen is of met cliënt of rechter.
‘Eerst mens, dan jurist’ is een leidraad die in de training omgaan met weerstand al vele jaren een centrale inspiratie is voor het oplossen van juridische problemen die in hun aard ook menselijke problemen van strijdige belangen, conflicten, frustratie en onmacht zijn.

De menselijke respons op handhaving en druk om maatregelen uit te voeren, kan gepaard gaan met emoties omdat de betrokkenen de uitkomsten als ingrijpend ervaren. Aan welke kant van een procedure iemand ook actief is, alle betrokkenen kunnen druk ervaren en daartegen in verzet willen komen, ofwel weerstand bieden aan een ongewenste situatie. Hoewel dit een natuurlijke en zeer menselijke reactie is, is zij niet functioneel voor het oplossen van wederzijdse weerstand en eveneens dysfunctioneel wat het eigen welbevinden aangaat.

‘Wegslikken’ of doen alsof het niet deert zijn geen duurzame oplossingen omdat er mentaal en fysiek ongewenste gezondheidsconsequenties kunnen ontstaan. Wat wel, dat is de vraag die de docenten met de deelnemers aan deze training zullen onderzoeken en beantwoorden.

Tijdstip: 
20 december 2023, 10.00-16.30 uur

Deelname:
€ 375,-  (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 750,-  (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
6 PO-punten

Aanmelden:
Let op. Gebruik code ‘KASOSR’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

 

Aanwinstenlijsten week 36 en 37 online

Vandaag hebben we de nieuwe aanwinstenlijsten op deze pagina geplaatst, het gaat om boeken, tijdschriftartikelen en artikelen in bundels. Lees meer

15 september | 2023|
Advertentie

 

Titel

Ga naar de bovenkant