Home|50% korting op cursussen
50% korting op cursussen2023-03-28T10:44:44+02:00

50% korting op cursussen

In samenspraak met OSR, SDU Opleidingen, Academie voor de Rechtspraktijk en VU Law Academy is een selectie gemaakt van op de sociale advocatuur gerichte cursussen. Op onderstaande cursussen ontvangen deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur een korting van 50%.

Op on demand cursussen van de Sdu krijgen deelnemers aan het project ook 50% korting en deze staan onderop in het cursusoverzicht.

Geen enkel kind zou zich moeten bevinden in de spagaat van twee vechtende ouders. Toch gebeurt het maar al te vaak en zien we bovendien dat complexe scheidingen bovengemiddeld zwaar drukken op de gehele jeugdketen.

Initiatieven, pilots en aanbevelingen voor de aanpak van complexe scheidingen zijn er, maar zetten ze zoden aan de dijk? Wat is de algehele tendens aan de hand van actuele jurisprudentie?

Oplossingen voor omgangsproblematiek en ouderverstoting
Vanuit de rechterlijke macht, advocatuur, jeugdbescherming, Ministerie Justitie en Veiligheid en wetenschap kijken we naar de huidige stand van zaken, maar vooral naar oplossingsrichtingen voor omgangsproblematiek en ouderverstoting.

Dit symposium biedt u:

 • Inzicht in recente initiatieven en adviezen rondom aanpak van complexe scheidingen;
 • Inzicht in actuele jurisprudentie op gebied van ouderverstoting en omgang;
 • Handvatten om vanuit uw eigen professie, als bijvoorbeeld rechter, advocaat of jurist werkzaam in jeugdbescherming, bij te dragen aan oplossingen.

Tijdstip: 
30 maart 2023, 12.00 – 17.30 uur

Deelname:  
€ 227,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€ 455  ,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
4  PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code PSS2023 voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Veel richtinggevende uitspraken met betrekking tot het burgerlijk procesrecht worden gewezen in familierechtelijke zaken. In deze cursus komen actuele ontwikkelingen uit de familieprocesrechtelijke jurisprudentie aan de orde. Afhankelijk van de actualiteit wordt tevens aandacht besteed aan een speciaal -per cursus verschillend- thema. Alles wordt besproken vanuit een praktische invalshoek, met aandacht voor do’s en don’ts.

Tijdstip: 
3 april 2023, 12.30 – 17.15 uur

Deelname:  
€ 227,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€ 455,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
4 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code PSS2023 voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Tijdens deze cursus krijgt u van een expert uit de praktijk een compleet beeld van de belangrijkste (juridische) aspecten rondom de WW zoals verwijtbare werkloosheid, passende arbeid, zelfstandig ondernemerschap en inkomensverrekening. De opgedane kennis kunt u gelijk in uw eigen praktijk toepassen.

Tijdstip: 
4 april 2023,  10.00 – 12.10 uur

Deelname:  
€ 97,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€ 195,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
2 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code PSS2023 voor 50% korting. Aanmelden via deze link

 Willem Jan Ausma, strafrechtadvocaat en Jan-Willem Grimbergen, senior advocaat-generaal bij het Openbaar Ministerie brengen u op de hoogte van de belangrijkste arrresten van de laatste drie maanden.

U krijgt een overzicht van relevante uitspraken en recente ontwikkelingen voor uw strafrecht(proces)praktijk.

Tijdstip: 
5 april 2023, 16.00 – 17.00 uur

Deelname:  
€ 47,50  ,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€ 95 ,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
1 PO-punt

Aanmelden:
Gebruik code PSS2023 voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Als procederend jurist of procesvertegenwoordiger in het arbeidsrecht streef je ernaar om zo effectief mogelijk te procederen. Dat levert het beste resultaat op voor jouw client. Maar hoe haal je alles uit een procedure en welke strategie kies je? Deze praktisch ingestoken cursus gaat je daarbij helpen.
De docenten van deze cursus zijn beiden kantonrechter en weten als geen ander wat er goed, maar zeker ook, wat minder goed gaat in arbeidsprocedures.

Tijdstip: 
6 april 2023, 10.00-16.30 uur

Deelname:
€325,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€650,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
5 PO-punten

Aanmelden:
Let op. Gebruik code ‘PS6070SA’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Tijdens de actualiteitencursus behandelt Ruben Houweling een selectie aan actuele arbeidsrechtelijke thema’s. Hij brengt je op de hoogte van veranderingen en ontwikkelingen in wet- en regelgeving en bespreekt de meest actuele rechtspraak. Dirk van Genderen behandelt actuele rechtspraak en ontwikkelingen op het thema ‘individueel ontslag’. Aan de orde komen onder andere; de uitspraken van de hoge raad over slapende dienstverbanden, Wet arbeidsmarkt in balans, Wet compensatieregelingen en de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. Ook wordt gesproken over insolventie en overgang van ondernemingen.

Tijdstip: 
11 april 2023, 10.00-16.30 uur

Deelname:
€312,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€625,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
5 PO-punten

Aanmelden:
Let op. Gebruik code ‘PS6070SA’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

In deze cursus Arbeidsprocesrecht worden de meest belangrijke arbeidsrechtelijke procedures besproken: de ontbindingsprocedure, het kort geding en de bodemprocedure. Daarnaast krijgt ook de UWV-procedure de aandacht. Zowel de praktische als de procedurele kant van het arbeidsprocesrecht staan in deze cursus centraal. Een zeer ervaren rechter en advocaat zullen u van nuttige tips en trucs voorzien. De opgedane kennis kunt u de volgende dag meteen toepassen in de praktijk.

Tijdstip: 
11 april 2023,  9.00 – 16.45 uur

Deelname:  
€ 337,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€ 675,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
6 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code PSS2023 voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Als advocaat, overheidsjurist of bedrijfsjurist wil je op de hoogte zijn van de fundamenten van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Met deze opleiding krijg je een grondige introductie en ben je bekend met de basis van het bestuursrecht.

Deze cursus biedt een analyse van de opbouw, reikwijdte en kernbegrippen van de Awb. Ook krijg je inzicht in de verhouding van de Awb tot het bijzondere bestuursrecht en leer je de meest recente ontwikkelingen in (aanbouw)wetgeving. Daarnaast is er aandacht voor de betekenis van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur binnen en buiten de Awb.

 

Tijdstip: 
12 april 2023, 10.00-16.30 uur

Deelname:
€315,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€625,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
5 PO-punten

Aanmelden:
Let op. Gebruik code ‘PS6070SA’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

De Omgevingswet heeft echter niet alleen juridische gevolgen, maar vereist ook een verandering in mentaliteit. De verhouding burger-overheid en de samenwerking binnen verschillende afdelingen van bijvoorbeeld een gemeente worden anders. In deze basiscursus wordt besproken welke gevolgen de invoering van de Omgevingswet op dat vlak met zich mee brengt in het dagelijks werk en wordt hierover gedicussieerd tussen de docent en deelnemers.

Tijdstip: 
13 april 2023, 10.00-16.30 uur

Deelname:
€315,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€625,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
5 PO-punten

Aanmelden:
Let op. Gebruik code ‘PS6070SA’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Een van de uitgangspunten van het Nederlandse burgerlijk procesrecht is rechtspraak in twee feitelijke instanties. Ten opzichte van de procedure in eerste aanleg heeft het hoger beroep zijn eigen aardigheden. Uit de rechtspraak over de rechtsstrijd in hoger beroep, de positieve en negatieve zijde van de devolutieve werking en de vraag of incidenteel appel noodzakelijk is, blijkt het appelprocesrecht vol lastig te ontwijken valkuilen te zitten. Het is de taak van de advocaat om ook die valkuilen zoveel mogelijk te ontwijken. Goede kennis van het appelprocesrecht is dus onontbeerlijk.

Tijdstip: 13 april 2023, 13.00 –17.15  uur

Deelname:  
€ 167,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 335,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 4 PO-punten

Aanmelden:
Vraag de code voor 50% korting aan bij info@praktizijn.nl

 

De rechtsverhouding tussen school en kind roept vele vragen op. Welke ruimte heeft een schoolbestuur om eisen te stellen, om leerlingenstromen te reguleren? Is het zinvol om die afspraken nader vast te leggen? We werpen een blik op individueel en collectief, regionaal beleid van schoolbesturen. Onder invloed van demografische krimp (te weinig leerlingen) en schoolvoorkeuren (teveel leerlingen) zijn deze vragen ieder jaar weer zeer actueel. Na deze verdiepingscursus ben je bekend met actuele juridische en bestuurlijke vragen omtrent aanmelden, toelaten en plaatsen. Dat geeft houvast om concrete vragen in de dagelijkse praktijk (als adviseur, of als beleidsmaker) te duiden en in perspectief te plaatsen.

Tijdstip: 
14 april 2023, 9.30-16.00 uur

Deelname:
€315,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€625,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
5 PO-punten

Aanmelden:
Let op. Gebruik code ‘PS6070SA’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Steeds meer mensen wonen ongehuwd samen en hun aantal zal de komende jaren alleen maar toenemen. Met alle (vermogens)rechtelijke gevolgen van dien.

In deze nieuwe verdiepingscursus bespreekt mr. Zoë Gademan op praktijkgerichte wijze de diverse civielrechtelijke aspecten van ongehuwd samenleven.

Ook staat zij stil bij wat u het beste kunt adviseren aan samenlevers met huwelijksplannen: wel of geen huwelijkse voorwaarden maken gezien de sinds 2018 bestaande wettelijke beperkte gemeenschap van goederen?

Tijdstip: 
17 april 2023,  13.00 – 16.45 uur

Deelname:  
€177,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€ 355,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
3 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code PSS2023 voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Tijdens de actualiteitencursus Participatiewet komen zowel de nieuwste jurisprudentie als de recente ontwikkelingen over de wetgeving aan de orde. Onder andere de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) en de gevolgen van strafrechtelijke vrijspraak voor besluiten waarbij de bijstand wordt ingetrokken en teruggevorderd komen aan de orde. Verder komen zaken als verplichtingen en maatregelen, leefvormen zoals duurzaam gescheiden leven, gezamenlijke huishouding en kostendelers, middelen, bijzondere bijstand en de aanvraagproblematiek aan bod.

 

Tijdstip: 
18 april 2023, 10.00-16.30 uur

Deelname:
€315,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€625,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
5 PO-punten

Aanmelden:
Let op. Gebruik code ‘PS6070SA’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

De inwerkingtreding van de Jeugdwet en de Wet herziening Kinderbeschermingsmaatregelen hebben grote impact gehad op de dagelijkse praktijk van advocaten en (overheids)juristen werkzaam op het gebied van het civiele jeugdrecht.

Inmiddels zijn beide wetten alweer enige tijd van kracht en is de nodige ervaring opgedaan in het werken met de wetgeving. Daarnaast is reeds veel jurisprudentie ontwikkeld.

Paul Vlaardingerbroek brengt u op de hoogte van de inhoudelijke veranderingen en de jurisprudentie. Daarnaast gaat hij in op de gevolgen voor uw dagelijkse praktijk.

NB. Voor deze cursus ontvangt u 4 PO civiel jeugdrecht. Er zijn geen jeugdstrafrecht PO aan deze cursus verbonden.

Tijdstip: 
18 april 2023, 13.00 – 17.15 uur

Deelname:  
€ 197,50  (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€  395,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
4 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code PSS2023 voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Tijdens deze cursus krijgt u van een ervaren docent in deze materie een goed en helder beeld waar op te letten en wat te doen als u een vaststellingsovereenkomst opstelt die binnen het personen- en familierecht valt. Na het volgen van deze cursus heeft u belangrijke tips & tricks gekregen en heeft u alle kennis paraat om hiermee te werken in de praktijk.

 

Tijdstip: 
18 april 2023, 12.00 –17.15 uur

Deelname:  
€ 227,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€ 455,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
4 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code PSS2023 voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Deze, geheel herziene, training richt zich op juristen die voor hun succes afhankelijk zijn van overtuigende communicatie, of dat nu in onderhandelingen is of met cliënt of rechter.

‘Eerst mens, dan jurist’ is een leidraad die in de training omgaan met weerstand al vele jaren een centrale inspiratie is voor het oplossen van juridische problemen die in hun aard ook menselijke problemen van strijdige belangen, conflicten, frustratie en onmacht zijn.

Tijdstip: 
19 april 2023, 10.00-17.00 uur

Deelname:
€375,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€750,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
6 PO-punten

Aanmelden:
Let op. Gebruik code ‘PS6070SA’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Tijdens de cursus komen zowel procedurele als inhoudelijke vragen aan de orde. Een ‘evergreen’ zijn de ontvankelijkheidsvragen: tegen welke handelingen kan bezwaar worden gemaakt? wanneer is een bezwaarschrift op tijd ingediend? aan welke vormvereisten moet een bezwaar voldoen? Ook de eisen die de wet stelt aan het horen in bezwaar passeren de revue. Daarnaast gaat de cursus in op de inhoudelijke eisen waaraan de heroverweging moet voldoen. Welke argumenten mogen in de heroverweging een rol spelen? Mag die heroverweging leiden tot een ongunstiger resultaat voor de bezwaarmaker?

Tijdstip: 
19 april 2023, 10.00-16.30 uur

Deelname:
€ 312,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 625,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
5 PO-punten

Aanmelden:
Let op. Gebruik code ‘PS6070SA’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

In deze verdiepende schrijftraining werk je stap voor stap toe naar teksten die voor iedereen, dus ook niet-juristen, begrijpelijk zijn. De cliënt begrijpt de tekst voortaan, waardoor je jouw doel bereikt. Ook bespaar je tijd en energie. Bovendien heeft de cliënt meer vertrouwen in jou en in het proces.

Tijdstip: 
20 april  2023,  12.45 – 17.45 uur

Deelname:  
€ 177,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€ 355,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
3 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code PSS2023 voor 50% korting. Aanmelden via deze link.

Onderwijs staat steeds minder op zichzelf en onderwijsorganisaties werken steeds nauwer samen met private partijen. Van basisscholen die samenwerken met kinderopvang, tot wetenschappers die optrekken met het bedrijfsleven. De scheiding tussen publieke en private activiteiten is soms diffuus en heeft tegelijk de bijzondere aandacht van het ministerie en de onderwijsinspectie. Na deze verdiepingscursus ben je volledig op de hoogte van actuele juridische en bestuurlijke vragen omtrent publiek-private samenwerking. Dat geeft houvast om concrete vragen in de dagelijkse praktijk (als adviseur, of als beleidsmaker) te duiden en in perspectief te plaatsen.

Tijdstip: 
20 april 2023, 9.30-16.00 uur

Deelname:
€312,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€625,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
5 PO-punten

Aanmelden:
Let op. Gebruik code ‘PS6070SA’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

In samenwerking met het NFI organiseert Sdu vijf cursussen (los van elkaar te volgen) over de (on)mogelijkheden van het forensisch onderzoek in strafzaken.

Op 20 april krijgt u antwoord op: Wat is de bewijskracht en bewijswaarde van biologische sporen en DNA?

Tijdstip: 
20 april 2023, 9.00 – 16.55 uur

Deelname:  
€ 337 ,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€ 675 ,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
6  PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code PSS2023 voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Voor notarissen zijn dergelijke bedrijfseconomische, financiële kennis en inzichten ook cruciaal. Dat werd benadrukt in de publieke managementletter Waarvan Akte door de NBA (Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants). De NBA gaf aan dat hoewel de notaris bij uitstek juridisch expert is, hij ook over de nodige financiële kennis en inzichten moet beschikken. Niet alleen om als ondernemer te kunnen functioneren, maar ook om zijn poortwachtersrol vanuit Wwft goed te vervullen, de wet tegen het witwassen.

Tijdstip: 
24 april  2023, 13.00 – 17.15 uur

Deelname:  
€ 197,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€ 395,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
4 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code PSS2023 voor 50% korting. Aanmelden via deze link.

In deze cursus leer je wat de Algemene wet bestuursrecht (Awb) precies voorschrijft. We behandelen de valkuilen die je kunt tegenkomen tijdens de beroepsprocedure en bespreken actuele ontwikkelingen. De cursus wordt gegeven door een ervaren bestuursrechter. Met actuele casus en handige tips komt de beroepsprocedure tot leven. We behandelen zowel de theorie (zoals de Nederlandse en internationale wet- en regelgeving), als de praktijk. Met behulp van een zittingscasus uit de praktijk leer je effectief procederen.

Tijdstip: 
26 april 2023, 10.00-16.30 uur

Deelname:
€315,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€625,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
5 PO-punten

Aanmelden:
Let op. Gebruik code ‘PS6070SA’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

De cursus behandelt de stand van zaken in de ‘WIA praktijk’, mede aan de hand van ontwikkelingen in de jurisprudentie, ruim10 jaar na invoering van de Wet WIA. In deze cursus wordt verdiepend ingegaan op de inkomenssituaties van de WIA- gerechtigden die weer aan het werk gaan en vervolgens ziek of werkloos worden. Hierbij wordt uiteraard ook aandacht besteed aan de arbeidsrechtelijke aspecten en de (on) mogelijkheden van het gebruik van de no- risk polis.
Ook komt de rol van werkgevers en eigenrisicodragers WGA in WIA-zaken aan de orde, waarbij onder meer gekeken wordt naar mogelijke sancties die kunnen worden opgelegd aan een werkgever.

Tijdstip: 
9 mei 2023, 9.30-17.00 uur

Deelname:
€ 297,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€595,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
6 PO-punten

Aanmelden:
let op. Gebruik code ‘PS6070SA’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Aangezien er steeds meer schietgevallen zijn, is kennis van de bijzondere Wet wapens en munitie onontbeerlijk voor u als strafrechtadvocaat. De docenten prof. Henny Sackers en prof. Sven Brinkhoff, bespreken de voor uw praktijk belangrijke theorie. Zij zijn in januari 2022 benoemd tot respectievelijk voorzitter en lid van begeleidingscommissie van de Commissie Wet wapens en munitie.

Hierbij gaan zij in op kwesties als de doorzoeking (artikel 49 WWM), de inbeslagneming en het voorhanden hebben, het dragen en overdragen van een (vuur)wapen. Naast de categorisering in artikel 2 WWM, krijgen ook medeplegen en dwaling de aandacht. Ook wordt aandacht besteed aan de wijze waarop u het beste verweer kan voeren.

Tijdstip: 
12 mei 2023, 8.45 – 18.00 uur

Deelname:  
€ 287 ,50  (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€ 575 ,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
5  PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code PSS2023 voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Actuele cursus voor ervaren advocaten die slachtoffers bijstaan in het strafproces. In deze bijscholingscursus worden zowel uit civiel- als uit strafrechtelijk oogpunt de recente ontwikkelingen op het gebied van de benadeelde partij besproken. In één dag ben je weer volledig op de hoogte van de laatste stand van zaken in de jurisprudentie op dit gebied. Je kunt deze cursus gebruiken om te voldoen aan de jaarlijkse bijscholingsverplichting van de Raad voor Rechtsbijstand op dit gebied.

Tijdstip: 
16 mei 2023, 10.00-16.30 uur

Deelname:
€312,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€625,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PS6070SA’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Tijdens dit webinar worden de belangrijkste ontwikkelingen in de jurisprudentie en wetgeving besproken. Onder andere de laatste stand van zaken omtrent corona-rechtspraak, I-grond en billijke vergoeding.

 Tijdstip: 
16 mei 2023,  9.30 – 12.45 uur

Deelname:  
€177,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€ 355,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
3 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code PSS2023 voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Je bent werkzaam in de arbeidsrecht- of HRM-praktijk. Je bent geen pensioenspecialist, maar loopt in de praktijk regelmatig tegen pensioenvragen aan. Bijvoorbeeld in ontslagzaken, wijziging van de pensioenregeling, etc. Na het volgen van deze cursus ben je in staat voor jezelf uit te maken welke pensioenrechtelijke vragen je zelf kunt beantwoorden en behandelen en voor welke vragen je een pensioendeskundige moet inschakelen. De pensioenonderwerpen die aan bod komen hangen samen met de 3 fasen van het dienstverband: instroom (in dienst treden), doorstroom (in dienst zijn) en uitstroom (uit dienst gaan).

Tijdstip: 
16 mei 2023, 11.00-12.00 uur
23 mei 2023, 12.30-17.00 uur

Deelname:
€ 312,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€625,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
5 PO-punten

Aanmelden:
Let op. Gebruik code ‘PS6070SA’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

In deze cursus wordt ingegaan op pand- en hypotheekrechten. Aan de hand van een overzicht van de belangrijkste aspecten van pand- en hypotheekrechten die voor het contractenrecht en in het burgerlijk procesrecht van belang zijn, wordt ingegaan op de belangrijkste actualiteiten en ontwikkelingen op het gebied van pand- en hypotheekrecht, zodat u na het volgen van deze cursus weer helemaal bij bent. Deze actualiteiten en ontwikkelingen worden besproken met name aan de hand van recente rechtspraak van de Hoge Raad, de hoven en lopende wetsvoorstellen op het gebied van pand- en hypotheekrechten.

Tijdstip: 16 mei 2023, 13.00 –17.15  uur

Deelname:  
€ 167,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 335,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 4 PO-punten

Aanmelden:
Vraag de code voor 50% korting aan bij info@praktizijn.nl

Als gevorderde praktijkjurist wil je effectief kunnen procederen in het bestuursrecht. Deze cursus biedt je een routeplanning in het bestuursrecht. Je krijgt tips voor effectief interveniëren in het bestuursproces. Deze praktische opleiding van één dag geeft je inzicht in het verloop van de bestuursrechtelijke procedure en in jouw mogelijkheden om het bestuursproces te beïnvloeden. We geven aandacht aan de verschillen in de bestuursrechtelijke procedures bij rechtbank, Centrale Raad van Beroep, Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en College van Beroep voor het Bedrijfsleven. Zo ben je optimaal voorbereid op het procederen binnen het bestuursrecht.

Tijdstip: 
17 mei 2023, 10.00-16.30 uur

Deelname:
€ 375,-(excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€750,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
5 PO-punten

Aanmelden:
Let op. Gebruik code ‘PS6070SA’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Wet- en regelgeving binnen het huurrecht zijn continu aan verandering onderhevig. Als juridisch professional wil je op de hoogte zijn van actuele thema’s en ontwikkelingen in het huurrecht. Met deze actualiteitencursus huurrecht ben je in één dag weer helemaal up-to-date.

Tijdstip: 
17 mei 2023, 10.00-16.30 uur

Deelname:
€312,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€625,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
5 PO-punten

Aanmelden:
Let op. Gebruik code ‘PS6070SA’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Na het volgen van deze masterclass bent u weer up-to-date met de rechten en plichten in de omgang met zieke werknemers.

Tijdstip: 
23 mei 2023, 13.00-17.30 uur

Deelname:
€ 197,50 (geen BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 395,- (geen BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
4 PO-punten

Aanmelden:
Graag in het opmerkingenveld vermelden: “Ik kom in aanmerking voor de korting als sociaal advocaat”. Aanmelden via deze link

In onze training Overtuigend pleiten en presenteren leer je hoe je de juiste argumenten succesvol overbrengt. We werken aan jouw vaardigheden om een boodschap in een gesprek net zo duidelijk over te brengen, als dat je dat op papier ook al kunt. Tijdens deze, door cursisten zéér hoog gewaardeerde, training versterk je jouw persoonlijke mondelinge communicatie. Doel daarvan is dat je nog effectiever kunt optreden in regelmatig terugkerende situaties en rollen. De deelnemers waardeerden de laatst gegeven training met een 9.5 en gaven zelfs een 10 voor de praktijkgerichtheid.

 

Tijdstip: 
24 mei 2023, 10.00-16.30 uur

Deelname:
€ 350,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€700,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
6 PO-punten

Aanmelden:
Let op. Gebruik code ‘PS6070SA’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Beklag tegen beslag; dat gaat doorlopend mis in de praktijk. In het bijzonder bij het professioneel verschoningsrecht blijkt de procedure nogal eens listig. Deze cursus geeft u antwoord op en inzicht in:

 • Waartegen kun je klagen als beslag is gelegd?
 • Insteek en gronden klaagschrift
 • Hoe verloopt de procedure?
 • Wat zijn de maatstaven?
 • Kansen in cassatie
 • Art. 98 Sv procedure; Beklag bij beslag op geheimhoudersstukken

Tijdstip: 
24 mei 2023, 9.30 – 13.00 uur

Deelname:  
€ 147,50  (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€  295,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
3  PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code PSS2023 voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Na het volgen van deze cursus bent u goed en actueel op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen in het sociaal zekerheidsrecht, waarbij zoveel mogelijk een link wordt gelegd naar de arbeidsrechtelijke praktijk en de belangen van zowel werknemer als werkgever niet worden vergeten.

Tijdstip: 
25 mei 2023,  9.00 – 16.45 uur

Deelname:  
€ 337,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€675,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
6 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code PSS2023 voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Intervisie is een gesprek volgens een heldere gesprekstructuur en is heel krachtig middel om in alle veiligheid met gelijkgestemden te verdiepen in dossiers. Tijdens de intervisiebijeenkomsten reflecteer je op je eigen handelen, en denken andere deelnemers mee over functie- en/of persoonsgebonden vraagstukken en knelpunten uit jouw praktijk. Aan de orde komt bijvoorbeeld waarom een bepaalde zaak voor joú lastig is. Waar word je geraakt, wat heb je wel of juist niet gedaan? En vooral welke tips of advies kunnen de collega’s je geven en jij aan hen? Persoonlijk, inhoudelijk, relationeel en ethisch dus.

Tijdstip: 
25 mei 2023, 17.00-20.30 uur
14 september 2023, 17.00-20.30 uur
11 januari 2023, 17.00-20.30 uur

Deelname:
€ 237,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€475,- (excl. BTW) voor niet-leden.

Aanmelden:
Let op. Gebruik code ‘PS6070SA’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Tijdens de masterclass staat de Modernisering van het Wetboek van Strafvordering centraal.

De afgelopen jaren is gewerkt aan de voorstellen voor een nieuw Wetboek van Strafvordering omdat het huidige wetboek uit 1926 is verouderd en integraal moet worden vernieuwd. De komende periode zal het wetsvoorstel worden ingediend en behandeld in de Tweede Kamer. De Modernisering van het Wetboek van Strafvordering is een zeer omvangrijk project en de beoogde nieuwe regels raken alle organisaties die betrokken zijn bij de strafrechtspleging.

 Tijdstip: 
31 mei 2023, 13.00-18.30 uur

Deelname:
Fysiek: € 175 ,- (geen BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
Fysiek: € 350 ,- (geen BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
3 PO-punten

Aanmelden:
Graag in het opmerkingenveld vermelden: “Ik kom in aanmerking voor de korting als sociaal advocaat”. Aanmelden via deze link

Tijdens deze Verdiepingscursus Arbeids(proces)recht krijgt u van een zeer ervaren kantonrechter en raadsheer en tevens docenten in deze materie een praktisch overzicht van de meest voorkomende fouten in eerste aanleg en in hoger beroep. Beide docenten behandelen daarbij ook het materiële en formele arbeidsrecht. Zij wijzen u op de do’s and dont’s en geven u tips en tricks mee, waardoor u het procederen in arbeidsrechtszaken perfect in de vingers krijgt en u voortaan snel, efficiënt en foutloos gaat procederen.

Tijdstip: 
1 juni 2023,  9.00 – 16.45 uur

Deelname:  
€ 337,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€ 675,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
6  PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code PSS2023 voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Tijdens deze verdiepingscursus staan de praktische en procedurele kant van de letselschadepraktijk centraal.Hoe toetst u een letselschadedossier op de beste manier?

De docent gaat in op wat u kunt verwachten bij de rechter: zij deelt haar jarenlange praktijkervaring en geeft u op basis daarvan aanwijzingen voor een succesvollere behandeling bij de rechter.

Er is ook aandacht voor de buitengerechtelijke afdoening van schadeclaims. Discrepantie juridische en medische causaliteit en verjaring.

In de middag worden aan de hand van casuïstiek de discrepantie tussen de juridische en medische causaliteit en de vraagstelling aan de medische deskundige besproken.

De cursus eindigt met het onderwerp verjaring, waarbij u leert hoe u op de juiste wijze verjaring kunt stuiten.

Tijdstip: 
1 juni 2023,  9.00 – 17.00 uur

Deelname:  
€ 337,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€ 675,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
6 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code PSS2023 voor 50% korting. Aanmelden via deze link

In deze cursus bespreekt mr. Annette M. van Riemsdijk op praktijkgerichte wijze de recente ontwikkelingen in het familie- en jeugdrecht. Aan de orde komen de actualiteiten op het gebied van wet- en regelgeving en jurisprudentie.

Tijdstip: 
1 juni 2023,  9.00 – 16.45 uur

Deelname:  
€ 337,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€ 675,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
6 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code PSS2023 voor 50% korting. Aanmelden via deze link

In deze actualiteitencursus wordt aandacht besteed aan recente jurisprudentie en nieuwe wetgeving op het gebied van gezondheidsrecht. De docenten zijn lid van de redactie van Gezondheidszorg Jurisprudentie en van het Tijdschrift voor Gezondheidsrecht en zijn vanuit die achtergrond op de hoogte van de laatste stand van zaken.

Tijdstip: 
4 juni 2023,  13.00 – 17.00 uur

Deelname:  
€ 177,50(excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€ 335,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
3 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code PSS2023 voor 50% korting. Aanmelden via deze link

De dynamiek binnen het jeugdrecht is de laatste jaren enorm gegroeid. Denk aan actuele ontwikkelingen met betrekking tot uithuisplaatsingen, geldgebrek en wachtlijstproblematiek in de jeugdzorg en inlandse en interlandelijke adopties. Voeg daar de ontstane problemen voor veel jeugdigen door covid-19 aan toe en er valt dan ook heel veel te bespreken!

Onderzoeken van onder meer Defence for Children (‘Terug naar huis’) en de Nationale en Kinderombudsman (‘Samen verder’)  tonen ook aan dat aandacht voor ‘de rechten van het kind’ onverminderd belangrijk is.

Tijdens de verdiepingscursus staat de positie van het kind, in het licht van bovengenoemde ontwikkelingen, in het civiele jeugdrecht centraal. Vanuit wetenschap, rechterlijke macht en advocatuur belichten de docenten recente ontwikkelingen aan de hand van actuele jurisprudentie. U krijgt hiermee praktische handvatten voor uw dagelijkse praktijk.

Tijdstip: 
5 juni 2023, 9.15 – 17.15 uur

Deelname:  
€ 337 ,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€  675,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
6  PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code PSS2023 voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Tijdens de cursus besteden de docenten aandacht aan actualiteiten op het gebied van mensenhandel.

Tijdstip: 
5 juni 2023, 13.00-17.30 uur

Deelname:
€ 167,50,- (geen BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 335,- (geen BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
3PO-punten

Aanmelden:
Graag in het opmerkingenveld vermelden: “Ik kom in aanmerking voor de korting als sociaal advocaat”. Aanmelden via deze link

Bij de cursus Juridisch schrijven en argumenteren maakt u kennis met verschillende strategieën om de rechter, de wederpartij of uw cliënt te overtuigen van uw standpunt.

Voor wie is deze cursus?

Deze cursus is geschikt voor iedere jurist die in zijn/haar praktijk betogende teksten moet schrijven (advocaten, notarissen, deurwaarders, bedrijfsjuristen, juristen werkzaam bij de overheid, leden van de rechterlijke macht of het OM en andere academische juristen). Er is geen speciale voorkennis vereist. Door de praktische aanpak is de cursus geschikt voor beginnend juristen en juristen die al ruime praktijkervaring hebben.

Tijdstip: 
Online: dinsdag 6 en 20 juni 2023, 09.30-16.00 uur

Deelname:
Online: €435,- (geen BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
Online: € 870,- (geen BTW) inclusief digitaal cursusmateriaal voor niet-leden

PO-punten: 
10 PO-punten

Aanmelden:
Graag in het opmerkingenveld vermelden: “Ik kom in aanmerking voor de korting als sociaal advocaat”. Aanmelden via deze link

Tijdens deze online cursus wordt u op een praktische manier getraind in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de stappen die u vervolgens moet nemen. De behandeling van een Wwft-zaak wijkt af van een advocatuurlijke zaak. Met ingang van januari 2019 heeft de Orde van Advocaten een beleidsregel Wwft vastgesteld die van belang is voor de inrichting van uw kantoororganisatie. Voor uw praktijk is het dan ook essentieel om op de hoogte te zijn van de ins en outs op het gebied van de Wwft.

Tijdstip: 
7 juni 2023,  10.00 – 12.10 uur

Deelname:  
€ 97,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€ 195,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
2 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code PSS2023 voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Tijdens deze actualiteitencursus belicht uw docent, mr. drs. Frank Westenberg, de laatste ontwikkelingen. Hij neemt u mee in praktijksituaties, waarmee iedere jurist, die met de wetten moet werken, geconfronteerd wordt.

De volgende onderwerpen komen in ieder geval aan de orde:
– Honoreren wilsbekwaam verzet (na HR uitspraak van 4 februari 2022)
– Termijnoverschrijding en gevolgen
– De inhoud van de zorgmachtiging
– Wijziging van de zorgmachtiging
– Cliënt casuïstiek
– Raakvlakken Wvggz en Wzd

Tijdstip: 
7 juni 2023,  12.00 – 17.00 uur

Deelname:  
€ 227,50(excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€ 455,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
4 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code PSS2023 voor 50% korting. Aanmelden via deze link

In één dag een compleet overzicht van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dat kan in deze nieuwe cursus die gegeven wordt door mr. Linda Meys!

Tijdens deze opleidingsdag behandelt zij het wettelijk kader, de kernbegrippen, de toegangscriteria en vaste jurisprudentie zowel op het gebied van de Wlz (ochtend) als de Wmo (middag). Naast de basis en verdieping neemt ze ook de actuele ontwikkelingen en jurisprudentie met u door zodat u in één dag weer helemaal up-to-date bent.

Tijdstip: 
8 juni 2023,  9.00 – 16.45 uur

Deelname:  
€ 337,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€ 675,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
6  PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code PSS2023 voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Tijdens de opleiding tot advocaat wordt er weinig tot geen aandacht besteed aan het opbouwen, onderhouden en behouden van relaties. Dat terwijl jouw relatie met de cliënt een essentieel onderdeel is van een stabiele praktijk, ook als je op een (groter) kantoor werkt. Relaties aangaan en uitbouwen, leer je daarom in deze training. Hoe ga jij om met zakelijke relaties? Wat motiveert je en wat belemmert je? Wat ga je doen en vooral hoe ga je dat doen? De training aangaan en behoud van klantrelaties voor advocaten besteedt aandacht aan de structuur van je aanpak en het ontwikkelen van een stijl die bij jou past.

Tijdstip: 
12 juni 2023, 10.00 – 17.00 uur

Deelname:  
€ 325,- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 650,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
6 PO-punten

Aanmelden:
Let op. Gebruik code ‘PS6070SA’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

De WIA en ZW zijn lastige onderwerpen binnen het sociaal verzekeringsrecht. Toch is het belangrijk voor u als (arbeidsrecht)advocaat en jurist om goed op de hoogte zijn van deze wetten, want in uw werkzaamheden kunnen deze wetten regelmatig naar voren komen in uw adviespraktijk wanneer u cliënten bijstaat en adviseert.

Tijdstip: 
13 juni  2023,  9.00 – 16.45 uur

Deelname:  
€337,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€ 675 ,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
6  PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code PSS2023 voor 50% korting. Aanmelden via deze link

In deze actualiteitencursus bespreken mr. Edwin Bosch vanuit civielrechtelijk perspectief en mr. Floor Oehlen vanuit strafrechtelijk perspectief de actualiteiten op het gebied van slachtofferzaken. In één dag bent u dan ook weer helemaal op de hoogte van de laatste jurisprudentie en recente ontwikkelingen.

NB. Deze bijscholingscursus voldoet aan de opleidingsverplichting van de Raad voor Rechtsbijstand inzake voortzetting van de specialisatie Slachtofferzaken.

Tijdstip: 
13 juni 2023, 9.00 – 16.45 uur

Deelname:  
€ 337,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€ 675,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
6 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code PSS2023 voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Huiselijk geweld in het familierecht is een complex onderwerp: een juiste aanpak is van groot belang voor een goede afloop van de zaak.

In deze nieuwe, actuele, cursus bespreken advocaten mr. drs. Ariane Hendriks en mr. drs. Ingrid Vledder onder meer de volgende vragen:

 • Welke rol spelen politie, Veilig Thuis, Raad, Jeugdbescherming, en organisaties als Blijf, en hoe benader je dergelijke instanties als advocaat het beste?
 • Wat doe je met zaken zonder feitelijk bewijs?
 • Hoe begeleid je cliënten die gezamenlijk ouderschap vorm moeten geven na (een beschuldiging van) huiselijk geweld?

Tijdstip: 
13 juni 2023, 12.00 – 16.45 uur

Deelname:  
€227,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€ 455,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
4 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code PSS2023 voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Laat u in twee uur bijpraten over de meeste recente ontwikkelingen in de jurisprudentie op het gebied van het Burgerlijk recht.

De docent, René Klomp, heeft ervaring als procesadvocaat, raadsheer-plv en docent Burgerlijk procesrecht.

Tijdstip: 
13 juni 2023,  13.30 – 15.30 uur

Deelname:  
€ 93,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€ 195,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
2 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code PSS2023 voor 50% korting. Aanmelden via deze link

In samenwerking met de Specialisatievereniging Sociale Zekerheidsadvocaten (SSZ) organiseert OSR jaarlijks vier bijeenkomsten Kennisnet sociale zekerheid. Afhankelijk van de ontwikkelingen in het sociale zekerheidsrecht, kan in plaats van een studiebijeenkomst een studiedag/symposium worden georganiseerd. Tijdens de Kennisnetbijeenkomsten staat altijd een actueel thema op het gebied van het sociale zekerheidsrecht centraal. Een of meerdere praktijkdeskundigen – werkzaam in diverse disciplines op het terrein van de sociale zekerheid – houden een presentatie over een onderwerp dat in overleg met bestuursleden van de specialisatievereniging wordt geselecteerd. Meer informatie over de inhoud van de bijeenkomst vindt u onder het tabje ‘Programma’.

 

Tijdstip: 
14 juni 2023, 14.00.-17.15 uur

Deelname:
€ 125,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€250,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
5 PO-punten

Aanmelden:
Let op. Gebruik code ‘PS6070SA’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

In deze verdiepingscursus krijgt u van mr. Irene Francken en mr. Renske van Herpen antwoord op bovenstaande vragen. Tevens behandelen zij de actualiteiten en het juridisch kader rond grensoverschrijdend gedrag. Zij doen dit op interactieve wijze en door het bespreken van recente rechtspraak. Irene en Renske gaan in deze cursus dieper in op de onderhavige materie en ondersteunen dit met praktijkgerichte voorbeelden.

Tijdstip: 
15 juni 2023,  13.00 – 17.45 uur

Deelname:  
€ 227,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€ 455,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
4 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code PSS2023 voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Bij de cursus Juridisch schrijven en argumenteren maakt u kennis met verschillende strategieën om de rechter, de wederpartij of uw cliënt te overtuigen van uw standpunt.

Voor wie is deze cursus?

Deze cursus is geschikt voor iedere jurist die in zijn/haar praktijk betogende teksten moet schrijven (advocaten, notarissen, deurwaarders, bedrijfsjuristen, juristen werkzaam bij de overheid, leden van de rechterlijke macht of het OM en andere academische juristen). Er is geen speciale voorkennis vereist. Door de praktische aanpak is de cursus geschikt voor beginnend juristen en juristen die al ruime praktijkervaring hebben.

Tijdstip: 
Fysiek: donderdag 15 en 29 juni 2023, 09.00-09.30 uur

Deelname:
Fysiek: €475,- (geen BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
Fysiek: € 950,- (geen BTW) inclusief digitaal cursusmateriaal en catering voor niet-leden

PO-punten: 
10 PO-punten

Aanmelden:
Graag in het opmerkingenveld vermelden: “Ik kom in aanmerking voor de korting als sociaal advocaat”. Aanmelden via deze link

Het EU-migratierecht is voortdurend in beweging. Actuele ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op en hierdoor krijgt het EU-migratierecht steeds meer betekenis voor de rechtspositie van burgers en hun familieleden van de Europese Unie.

Tijdens deze online cursus van twee uur komen de volgende onderwerpen aan de orde:
Verlies Nederlanderschap en burgerschap (artikel 20 VWEU)

 • Zambrano-problematiek & recente ontwikkelingen in de Europese en nationale rechtspraak
 • Richtlijn 2004/38/EG
 1. Voorwaarden voor verblijf en toelating
 2. Middelen van bestaan en sociale bijstand
 3. Beperkingsgronden verblijf: openbare orde en veiligheid

Let op! Dit is een online cursus die beschikbaar wordt gesteld via videoconferentie. Zowel docent als deelnemers nemen deel via PC, laptop of tablet. U ontvangt voorafgaand aan de cursus inloginstructies.

Tijdstip: 
16 juni 2023, 9.30 – 11.45 uur

Deelname:  
€ 97,50- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€ 195 ,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
2  PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code PSS2023 voor 50% korting. Aanmelden via deze link

De kinderrechterzittingen zijn in de praktijk verschillend van het reguliere strafrecht. Niet alleen geldt een ander wettelijke kader, maar ook is het doel van een dergelijke zitting niet altijd hetzelfde.

Ook de toepassing van strafvordering is anders als het gaat om minderjarigen en de belangenafwegingen die daarbij nodig kunnen zijn, hebben een ander uitgangspunt dan als het om meerderjarigen gaat. In deze basiscursus wordt u aan de hand van een logische volgorde van aanhouding tot berechting van een minderjarige langs al deze facetten geleid.

Tevens ontvangt u een korte toelichting op het gebied van het civiele jeugdrecht, zodat u de termen die daar van belang zijn kan plaatsen in de context.

 • Wat is in het jeugdstrafrecht de rol van reclassering?
 • Hoe bereidt u uw cliënt voor op een voorgeleiding of zitting?
 • Hoe gaat u om met de ouders/wettelijk vertegenwoordigers?

Deze basiscursus is bedoeld voor advocaten die jeugdzaken behandelen, al dan niet op regelmatige basis.

NB. Voor deze cursus ontvangt u 6 PO jeugdstrafrecht. Er zijn geen civiel jeugdrecht PO aan deze cursus verbonden.

Tijdstip: 
19 juni 2023, 9.30 – 17.15 uur

Deelname:  
€ 337,50 ,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€ 675 ,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
6 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code PSS2023 voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Als juridisch professional wil je op de hoogte zijn van de actuele ontwikkelingen rondom de Wet open overheid (Woo) die per 1 mei 2022 de huidige Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangt. Met deze opleiding ben je in één dag weer helemaal up-to-date.

Tijdstip: 
20 juni 2023, 9.30-17.00 uur

Deelname:
€ 375,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€750,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
PO-punten

Aanmelden:
let op. Gebruik code ‘PS6070SA’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

De cursus Wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden (Wet BOB) geeft u op verdiepend niveau een overzicht van alle Bijzondere Opsporingsbevoegdheden zoals deze zijn opgenomen in het Wetboek van Strafvordering (art 126g e.v.).

Allereerst staan de sprekers stil bij het doel en de insteek van de Wet BOB. Daarna worden de specifieke bevoegdheden zoals stelselmatige infiltratie, observatie en tappen besproken, maar ook de buitenwettelijke BOB bevoegdheden zoals de lokagent en de stealth-sms. Hoe verhouden deze middelen zich tot elkaar, het Wetboek van Strafvordering en algemene wetten zoals de Politiewet. Wat is nu wel en geen technisch hulpmiddel volgens de wet?

Het geleerde wordt toegepast aan de hand van een casus.

Tijdstip: 
20 juni 2023, 9.30 – 14.40 uur

Deelname:  
€ 197 ,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€ 395 ,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
4  PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code PSS2023 voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Tijdens deze cursus gaan wij in op de impact van klimaatverandering en energietransitie voor bedrijven en de juridische implicaties en risico’s.

Tijdstip: 
20 juni 2023, 13.00-17.30 uur

Deelname:
€ 175,- (geen BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 350 ,- (geen BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
3 PO-punten

Aanmelden:
Graag in het opmerkingenveld vermelden: “Ik kom in aanmerking voor de korting als sociaal advocaat”. Aanmelden via deze link

De cursus Actualiteiten onderwijsrecht biedt u een actueel overzicht van de veranderingen in de wet- en regelgeving en recente jurisprudentie in het onderwijs.

Tijdstip: 
21 juni 2023, 13.00-17.30 uur

Deelname:
€ 197,- (geen BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 395,- (geen BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
4 PO-punten

Aanmelden:
Graag in het opmerkingenveld vermelden: “Ik kom in aanmerking voor de korting als sociaal advocaat” voor 50% korting. Aanmelden via deze link

In één dag een compleet overzicht van de Jeugdwet (Jw) en de Participatiewet (Pw)? Dat kan in deze nieuwe cursus die gegeven wordt door mr. Linda Meys!

Tijdens de opleidingsdag behandelt zij het wettelijk kader, de kernbegrippen, de toegangscriteria en vaste jurisprudentie zowel op het gebied van de Jw (ochtend) als de Pw (middag). Naast de basis en verdieping neemt ze ook de actuele ontwikkelingen en jurisprudentie met u door zodat u in één dag weer helemaal up-to-date bent.

Tijdstip: 
22 juni  2023, 9.00 – 16.45 uur

Deelname:  
€ 337,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€ 675,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
6 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code PSS2023 voor 50% korting. Aanmelden via deze link

In deze cursus wordt ingegaan op veel voorkomende grensgeschillen tussen buren, nl:

 • Hoe stelt men de eigendomsgrens van grondstukken vast?
 • Welke vorderingen kunnen ingesteld worden ter bepaling van de erfgrens?
 • Hoe werkt een grensvaststelling door middel van een vaststellingsovereenkomst?
 • Hoe kunnen de erfgrenzen wijzigen door verjaring?
 • Hoe werkt een notariële verklaring van verjaring?

Actuele ontwikkelingen in zowel literatuur als rechtspraak zullen uitgebreid aan bod komen.

Het betreft een interactieve cursus waarbij aan de hand van casus de leerstukken besproken worden.

Let op! Dit is een online cursus die beschikbaar wordt gesteld via videoconferentie. Zowel docent als deelnemers nemen deel via PC, laptop of tablet. U ontvangt voorafgaand aan de cursus inloginstructies.

Tijdstip: 
22 juni 2023,  9.15 – 12.35 uur

Deelname:  
€ 147,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€ 295,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
2 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code PSS2023 voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Medeplegen of medeplichtigheid?
Sinds het overzichtsarrest van de Hoge Raad van 2 december 2014 (2014:3474), heeft de tijd niet stil gestaan: voor de dagelijkse strafrechtspraktijk is een gedegen kennis van de meest recente ontwikkelingen onontbeerlijk. Aan de hand van actuele uitspraken (van met name de Hoge Raad) raakt u, heet van de naald, volledig op de hoogte van de actuele stand van zaken.

Functioneel daderschap 
Hoewel functioneel daderschap geen deelnemingsvorm in de eigenlijke zin van het woord is, wordt hier in deze cursus wel aandacht aan besteed. Voor velen een onbekende materie, maar wel één waarvan het van belang is dat u hiervan kennis heeft, juist vanwege de strengere eisen op het gebied van medeplegen. Deze vorm van daderschap kan zich voordoen in het geval iemand op afstand een rol vervult en zeggenschap heeft over de feitelijk uitvoerder.

Openlijke geweldpleging, uitlokking en doen plegen
Ook de openlijke geweldpleging is volop in beweging en er is alle reden ook dit leerstuk nader te bekijken. Tot slot is er aandacht voor uitlokking en doen plegen.

Tijdstip: 
22 juni 2023, 9.00 – 16.45 uur

Deelname:  
€ 337 ,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€ 675  ,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
6 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code PSS2023 voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Schadeberekening is hét item van de afgelopen jaren. Niet alleen vanwege de recente arresten rond de berekening van vermogensschade maar ook door de opkomst van alternatieve wegen naar compensatie, zoals de gedeeltelijke ontbinding door koopsomvermindering en de inzet van nadeelsopheffing (art. 6:230 BW) in de dagvaarding.

Dit roept belangrijke nieuwe vragen op over de inrichting van het petitum: niet alleen de vraag wat doe je na elkaar (primair/subsidiair) maar wat doe je naast elkaar (nevengeschikt). Zo kan bijvoorbeeld de herstelkosten op art. 6:230 BW worden gebaseerd en de gevolgschade op art. 6:74 BW – in een nevengeschikte opbouw. Verder kan bijvoorbeeld winstafdracht worden verlangd waar winstderving zich laat aantonen, of een andere vorm van compensatie (zoals de vestiging van een erfdienstbaarheid bij wijze van schadevergoeding) als alleen een vergoeding in geld geen soelaas biedt. De cursus biedt aldus ook een training in het schrijven van het “ideale petitum” als een benadeelde compensatie zoekt.

Tijdstip: 22 juni 2023, 13.00 –17.15  uur

Deelname:  
€ 177,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€ 335 ,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 4 PO-punten

Aanmelden:
Vraag de code voor 50% korting aan bij info@praktizijn.nl

Deze online cursus is erop gericht om jouw eigen stijl en kunde als patroon te zoeken en te versterken door jouw praktijkervaring te analyseren en te leren van de andere deelnemers. Daarnaast doe je (basis)kennis op over de beroepsopleiding en wat jouw rol als patroon inhoudt (m.n via de reader). We werken met diverse interactieve werkvormen om jouw begeleidingsvaardigheden als patroon te ontwikkelen. Verder zetten we een bijzondere werkvorm in: aan de hand van filmfragmenten bekijken we diverse stijlen van mentorschap en reflecteer je op je eigen (gewenste) stijl als patroon. Kortom, je leert op de meest complete manier: door te ervaren en te doen.

Tijdstip: 
26 juni 2023, 9.00 – 16.45 uur

Deelname:  
€ 325,- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 650,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
6 PO-punten

Aanmelden:
Let op. Gebruik code ‘PS6070SA’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Tijdens de actualiteitencursus Participatiewet komen zowel de nieuwste jurisprudentie als de recente ontwikkelingen over de wetgeving aan de orde. Onder andere de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) en de gevolgen van strafrechtelijke vrijspraak voor besluiten waarbij de bijstand wordt ingetrokken en teruggevorderd komen aan de orde. Verder komen zaken als verplichtingen en maatregelen, leefvormen zoals duurzaam gescheiden leven, gezamenlijke huishouding en kostendelers, middelen, bijzondere bijstand en de aanvraagproblematiek aan bod.

Tijdstip: 
28 juni 2023, 10.00-16.30 uur

Deelname:
€312,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€625,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
PO-punten

Aanmelden:
Let op. Gebruik code ‘PS6070SA’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Willem Jan Ausma, strafrechtadvocaat en Jan-Willem Grimbergen, senior advocaat-generaal bij het Openbaar Ministerie brengen u op de hoogte van de belangrijkste arresten van de laatste drie maanden.

U krijgt een overzicht van relevante uitspraken en recente ontwikkelingen voor uw strafrecht(proces)praktijk.

Tijdstip: 
28 juni 2023, 16.00 – 17.00 uur

Deelname:  
€ 47 ,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€ 95 ,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
1  PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code PSS2023 voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Tijdens deze cursus Actualiteiten en jurisprudentie arbeidsrecht wordt u door  experts uit de arbeidsrechtpraktijk die tevens ervaren docenten in het arbeidsrecht zijn, kort en kernachtig op de hoogte gebracht van de belangrijkste ontwikkelingen en uitspraken in het arbeidsrecht van de afgelopen periode.

Onmisbare kennis voor u als betrokkene in het arbeidsrecht om bij te blijven en up to date te zijn in uw vak.

Tijdstip: 
29 juni  2023, 9.00 – 16.45 uur

Deelname:  
€ 337,50  (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€ 675,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
6 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code PSS2023 voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Deze online cursus is erop gericht om jouw eigen stijl en kunde als patroon te zoeken en te versterken door jouw praktijkervaring te analyseren en te leren van de andere deelnemers. Daarnaast doe je (basis)kennis op over de beroepsopleiding en wat jouw rol als patroon inhoudt (m.n via de reader). We werken met diverse interactieve werkvormen om jouw begeleidingsvaardigheden als patroon te ontwikkelen. Verder zetten we een bijzondere werkvorm in: aan de hand van filmfragmenten bekijken we diverse stijlen van mentorschap en reflecteer je op je eigen (gewenste) stijl als patroon. Kortom, je leert op de meest complete manier: door te ervaren en te doen.

Tijdstip: 
4 juli 2023, 9.00 – 16.45 uur

Deelname:  
€ 325,- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 650,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
6 PO-punten

Aanmelden:
Let op. Gebruik code ‘PS6070SA’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

On demand cursussen

Met dit on demand aanbod volgt u cursussen en e-learnings waar en wanneer het u uitkomt. Op onderstaande cursussen ontvangen deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur een korting van 50%. 

Deze e-learning behandelt de regeling van afdeling 6.5.3 BW, waarbij uitgebreid aandacht wordt besteed aan de toepassing van die regeling in de rechtspraak.

 • De toepasselijkheid van afdeling 6.5.3 BW
 • De vernietigbaarheid van algemene voorwaarden
 • De terhandstelling van algemene voorwaarden
 • Boetebedingen in algemene voorwaarden

Tijdstip: 
On demand 2023

Deelname:  
€ 70 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€ 140,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
2 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code PSS2023 voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Tijdens deze on demand cursus komen o.m. de volgende aspecten m.b.t. het boetebeding aan de orde:

– Wanneer wordt de boete krachtens het boetebeding verbeurd?
– Boete naast (wettelijke) schadevergoeding;
– Boetebeding in algemene voorwaarden;
– Boetebeding en de Europese Richtlijn oneerlijke bedingen;
– De matiging van een verbeurde boete (art. 6:94 BW);
– De verjaring van een boetebeding;
– Wat kan een schuldeiser vorderen in geval van een boetebeding?
– Welke verweren kan een schuldenaar voeren tegen een gevorderde boete?

Tijdstip: 
On demand 2023

Deelname:  
€ 35 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€ 70,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
1 PO-punt

Aanmelden:
Gebruik code PSS2023 voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Tijdens deze on demand cursus worden de vorderingen die een schuldeiser bij een tekortkoming tegen zijn wederpartij kan instellen, besproken. Ook wordt ingegaan op de verweren die een schuldenaar kan voeren. Naast schadevergoeding, ontbinding en vernietiging wordt ook aandacht besteed aan o.m. opschorting en het boetebeding.

Tijdstip: 
On demand 2023

Deelname:  
€ 35,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€ 70,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
1 PO-punt

Aanmelden:
Gebruik code PSS2023 voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Tijdens deze on demand cursus ‘Actualiteiten koop onroerende zaken’ worden – aan de hand van actuele rechtspraak – de volgende onderwerpen besproken:

 • Non-conformiteit (inclusief risicoregeling in NVM-koopakte).
 • Mededelingsplicht verkoper en onderzoeksplicht koper.
 • Onbekendheidsclausules in koopcontract.
 • Ouderdomsclausules.
 • Schadevergoeding en ontbinding.
 • Onderscheid tussen feitelijke en juridische gebreken.
 • Klachtplicht koper (art. 7:23 BW).
 • Boetebedingen in het koopcontract.
 • Het financieringsvoorbehoud.

Tijdstip: 
On demand 2023

Deelname:  
€ 35,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€ 70,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
1 PO-punt

Aanmelden:
Gebruik code PSS2023 voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Deze on demand stelt u op de hoogte van de basis van het beslagrecht. De docent, mr. Toon Stein is advocaat en heeft een grote expertise op het gebied van het burgerlijk procesrecht en het beslag- en executierecht.

Tijdstip: 
On demand 2023

Deelname:  
€ 35,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€ 70,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
1 PO-punt

Aanmelden:
Gebruik code PSS2023 voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Met deze on demand verdiept u uw kennis van het beslagrecht. Onderwerpen als derdenbeslagrecht en gemeenschapsgoederen komen aan de orde.

De docent, mr. Toon Stein is advocaat en heeft een grote expertise op het gebied van het burgerlijk procesrecht en het beslag- en executierecht

Tijdstip: 
On demand 2023

Deelname:  
€ 35,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€ 70,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
1 PO-punt

Aanmelden:
Gebruik code PSS2023 voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Met deze on demand update u uw kennis als het gaat om de  dagvaardingsprocedure in hoger beroep.

De docent, mr. Toon Stein is advocaat en heeft een grote expertise op het gebied van het burgerlijk procesrecht en het beslag- en executierecht.

Tijdstip: 
On demand 2023

Deelname:  
€ 35,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€ 70,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
1 PO-punt

Aanmelden:
Gebruik code PSS2023 voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Maar al te vaak vinden rechters het ingeleverde bewijs niet sterk genoeg en onvoldoende. Deze on demand geeft u handvatten om ervoor te zorgen dat uw bewijs wel solide in elkaar zit en overtuigend is voor de rechter.

De docent, mr. Toon Stein is advocaat en heeft een grote expertise op het gebied van het burgerlijk procesrecht en het beslag- en executierecht.

Tijdstip: 
On demand 2023

Deelname:  
€ 35,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€ 70,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
1 PO-punt

Aanmelden:
Gebruik code PSS2023 voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Voor zover de bedoeling niet noodzakelijk uit de aard of strekking van het beding voortvloeit, is het verstandig het beding zó te formuleren dat de beoogde post-contractuele werking buiten twijfel wordt gesteld. Interessante vragen hierbij zijn:

 • Kun je een beding dat naar zijn aard en strekking het einde van de overeenkomst in beginsel overleeft zodanig beperken dat het alleen tijdens de overeenkomst van toepassing is?
 • Heeft een partij, die wordt geconfronteerd met een tekortkoming van haar wederpartij en de overeenkomst wil ontbinden, de macht ook de bedingen die in beginsel het einde van de overeenkomst overleven in de ontbinding te betrekken?

Tijdstip: 
On demand 2023

Deelname:  
€ 70,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€ 140,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
2 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code PSS2023 voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Stel u in twee uur op de hoogte van de meeste recente jurisprudentie op het gebied van het Burgerlijk Recht.

De docent, René Klomp, heeft ervaring als procesadvocaat, raadsheer-plv en docent Burgerlijk procesrecht.

Tijdstip: 
On demand 2023

Deelname:  
€ 70,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€ 140,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
2 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code PSS2023 voor 50% korting. Aanmelden via deze link

De cursus Wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden (Wet BOB) geeft u op verdiepend niveau een overzicht van Bijzondere Opsporingsbevoegdheden zoals deze zijn opgenomen in het Wetboek van Straafvordering (art 126g e.v.).

Introductie Bijzondere Opsporingsbevoegdheden

 • Waarom de wet BOB?
 • Functioneren van de wet BOB;
 • Verdenking strafbare feiten/ redelijk vermoeden van beramen/plegen ernstige misdrijven.

Afzonderlijke bevoegdheden inclusief Modernisering Strafvordering

 • Bespreking bijzondere opsporingsbevoegdheden nu en straks in het nieuwe wetboek (stelselmatige observatie, betreden besloten plaats, infiltratie, pseudo koop en dienstverlening, stelselmatige informatie inwinning, opnemen vertrouwelijke communicatie, opnemen telecommunicatie, binnendringen op afstand);
 • Mr BIG jurisprudentie;
 • Nieuwe bevoegdheden: SI plus, stelselmatig overnemen persoonsgegevens uit publiek toegankelijke bronnen en stelselmatige locatiebepaling (zoals de stealth-sms);
 • Algemene regelgeving over de bijzondere opsporingsbevoegdheden: notificatie, omgang met verschoningsgerechtigde informatie, technische hulpmiddelen, verplichting tot inbeslagneming en melding kwetsbaarheden.

Tijdstip: 
On demand 2023

Deelname:  
€ 70,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€ 140,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
2 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code PSS2023 voor 50% korting. Aanmelden via deze link

In de webinar gaat Sven Brinkhoff, Hoogleraar straf(proces)recht bij Universiteit van Amsterdam, in op getuigen in het strafproces vanuit het perspectief van de verdediging. Stil wordt gestaan bij de verschillende belangen die kunnen bestaan bij het oproepen en horen van allerlei soorten getuigen.

Tijdstip: 
On demand 2023

Deelname:  
€ 35,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€ 70,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
1 PO-punt

Aanmelden:
Gebruik code PSS2023 voor 50% korting. Aanmelden via deze link

In de webinar gaat Sven Brinkhoff, Hoogleraar straf(proces)recht bij Universiteit van Amsterdam, in op strafprocesrechtelijke actualiteiten. Deze actualiteiten worden besproken naar chronologie van het strafproces.

De insteek van het webinar is praktisch van aard en erop gericht om de strafadvocaat handvatten te geven om nog effectiever verweer te voeren in strafzaken.

Tijdstip: 
On demand 2023

Deelname:  
€ 35,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€ 70,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
1 PO-punt

Aanmelden:
Gebruik code PSS2023 voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Tijdens deze on demand cursus komen aan bod: oudervervreemding en ouderverstoting, en de signalen en niveaus / vormen van ouderverstoting.

Adviesrapport Expertteam Ouderverstoting en complexe omgangsproblematiek – toegelicht door voorzitter
Uitgebreid wordt ingegaan, o.a. door de voorzitter van het betreffende Expertteam, op het Adviesrapport Expertteam Ouderverstoting en complexe omgangsproblematiek. Ook jurisprudentie komt aan bod.

Omgangsondertoezichtstelling en jurisprudentie
Aangezien er bij ouderverstoting sprake is van ‘non-omgang’, is een van de vragen: ‘wat daar (juridisch) aan te doen?’ In dat kader wordt ingegaan op de omgangsondertoezichtstelling, met name aan de hand van jurisprudentie.

 

Tijdstip: 
On demand 2023

Deelname:  
€ 70 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€ 140,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
2 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code PSS2023 voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Tijdens deze on demand cursus komen actuele ontwikkelingen en relevante jurisprudentie aan bod als het gaat om:

 • non-omgang;
 • onttrekking aan het gezag;
 • de bijzondere curator;
 • het kindgesprek en kindvriendelijke uitspraak.

 

Tijdstip: 
On demand 2023

Deelname:  
€ 70 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€ 140,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
2 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code PSS2023 voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Juridische kennis combineren met orthopedagogische inzichten
Je opereert (als jurist) in complexe, snel veranderende kinderbeschermingszaken. Voor veel van deze zaken is zowel juridische als orthopedagogische kennis noodzakelijk en het liefst in samenhang met elkaar.

Leer initiatief te pakken in civiele zaken
Je krijgt handvatten om je op legitieme gronden te verzetten tegen onnnodig overheidsingrijpen of waarbij je juist leert samen te werken in het belang van de minderjarige en zijn of haar ouders.

Aan de orde komen thema’s als de jeugdwet en de rol van de gemeentes en de Raad voor de Kinderbescherming, rapportages, hechting, uithuisplaatsing en tuchtrecht. Alle kinderbeschermingsmaatregelen worden behandeld samen met verschillende recente uitspraken die u ook als naslagwerk ontvangt.

Tijdstip: 
On demand 2023

Deelname:  
€ 70,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€ 140,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
2 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code PSS2023 voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Het Unierecht  is voortdurend in beweging. Belangrijk onderdeel hiervan zijn de ontwikkelingen op het terrein van het Unieburgerschap. Actuele ontwikkelingen in de rechtspraak van het EU-Hof en de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State hebben bepalen de rechtspositie van Unieburgers en hun familieleden binnen de EU.

Tijdens deze online cursus van twee uur krijgt u inzicht in zowel het Unierechtelijk kader en wordt actuele jurisprudentie besproken.

Aan de hand van de Europese en nationale rechtspraak komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Verlies van Nederlanderschap en Unieburgerschap
 • Zambrano-problematiek
 • België-route

Richtlijn 2004/38/EG

 • Voorwaarden voor verblijf en toelating
 • Middelen van bestaan en sociale bijstand
 • Beperkingsgronden verblijf: openbare orde en veiligheid

Tijdstip: 
On demand 2023

Deelname:  
€ 70,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€ 140,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
2 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code PSS2023 voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Het EU Handvest is, anders dan het EVRM, niet zonder meer van toepassing in alle zaken. De toepasselijkheid ervan wordt per zaak beoordeeld. Deze cursus gaat in op de ontstaansgeschiedenis van het systeem van grondrechten in de Europese Unie en de verschillende rechtsbronnen. Vervolgens wordt ingegaan op het EU-Handvest. Naast een algemene bespreking van de systematiek van het Handvest en de materiële rechten die er in zijn vastgelegd, wordt aandacht besteed aan het toepassingsgebied (artikel 51), de mogelijkheid van beperkingen, het beschermingsniveau en de relatie met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).

Tijdstip: 
On demand 2023

Deelname:  
€ 70 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€ 140,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
2 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code PSS2023 voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Kortingactie contributie Praktizijn nog één keer verlengd

De kortingactie waarbij sociaal advocaten eenmalig korting kunnen krijgen op de contributie van de Praktizijns-Sociëteit is nog een laatste keer verlengd tot en met 30 april 2023. Sociaal advocaten die voldoen aan de door de Raad voor Rechtsbijstand gestelde criteria, betalen dan € Lees meer

30 maart | 2023|

Titel

Ga naar de bovenkant