50% korting op cursussen2022-05-23T13:24:02+02:00

50% korting op cursussen

In samenspraak met OSR, SDU Opleidingen en VU Law Academy is een selectie gemaakt van op de sociale advocatuur gerichte cursussen. Op deze cursussen ontvangen deelnemers aan het project een korting van 50%. Hieronder vindt u de cursussen.

12 december 2022 – Wwft voor de sociale advocatuur – OSR Juridische opleidingen

Iedere advocaat moet over voldoende kennis beschikken en zich bewust zijn van de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De wet is voor iedereen gelijk, maar de situaties waarin deze wordt toegepast en de kennis die daarvoor nodig is, verschilt naar de aard van het kantoor. Daarom heeft OSR in samenwerking met de Praktizijnssociëteit een cursus Wwft ontwikkeld die speciaal bedoeld is voor de sociale advocatuur. Met onderwerpen die direct raken aan jouw bedrijfsvoering zoals nooit geclaimde derdengelden.

Na afloop van deze cursus:

 • ben je in staat om te herkennen welke diensten onder de werking van de Wwft vallen (en welk soort diensten en handelingen beslist niet);
 • Heb je antwoorden op specifieke Wwft vragen die veel voorkomen in de sociale advocatuur.
 • kun je in situaties waar de Wwft van toepassing is de voorgeschreven verplichtingen uitvoeren en naleven.

Tijdstip: 
12 december 2022, 15.00-17.00

Deelname:
€ 112,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur*.
€ 225 (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit.

*Let op: het is nog niet zeker dat we na de zomer ook weer 50% korting op cursussen kunnen aanbieden vanuit het fonds. Als u zich in het voorjaar aanmeldt, krijgt u gegarandeerd wél die korting.

PO-punten: 
2 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PS6070SA’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Tijdens deze Verdiepingscursus Arbeids(proces)recht krijgt u van een zeer ervaren kantonrechter en raadsheer en tevens docenten in deze materie een praktisch overzicht van de meest voorkomende fouten in eerste aanleg en in hoger beroep. Beide docenten behandelen daarbij ook het materiële en formele arbeidsrecht. Zij wijzen u op de do’s and dont’s en geven u tips en tricks mee, waardoor u het procederen in arbeidsrechtszaken perfect in de vingers krijgt en u voortaan snel, efficiënt en foutloos gaat procederen.

Tijdstip: 
31 mei 2022, 9.00 – 16.45 uur

Deelname:  
€ 337,50 (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 675,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
6 NOvA Juridisch

Aanmelden:
Gebruik code ‘PSS2022’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

 

Beklag tegen beslag; dat gaat doorlopend mis in de praktijk. In het bijzonder bij het professioneel verschoningsrecht blijkt de procedure nogal eens listig. Deze cursus geeft u antwoord op en inzicht in:

 • Waartegen kun je klagen als beslag is gelegd?
 • Insteek en gronden klaagschrift
 • Hoe verloopt de procedure?
 • Wat zijn de maatstaven?
 • Kansen in cassatie
 • Art. 98 Sv procedure; Beklag bij beslag op geheimhoudersstukken

Tijdstip: 
1 juni  2022, 9.30 – 13.00 uur

Deelname:  
€ 147,50,- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 295,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
3 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PSS2022’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Tijdens deze cursus Actualiteiten en jurisprudentie arbeidsrecht wordt u door  experts uit de arbeidsrechtpraktijk die tevens ervaren docenten in het arbeidsrecht zijn, kort en kernachtig op de hoogte gebracht van de belangrijkste ontwikkelingen en uitspraken in het arbeidsrecht van de afgelopen periode.

Tijdstip: 
2 juni 2022, 9.00 – 16.45 uur

Deelname:  
€ 337,50 (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 675,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
6 NOvA Juridisch

Aanmelden:
Gebruik code ‘PSS2022’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Uw docent geeft u in één dag een update van alle juridische aspecten rondom de afwikkeling van vermogens in het familierecht. Uiteraard met vele praktische tips die u direct in uw praktijk kunt toepassen.

Na afloop bent u helemaal op de hoogte van de actuele ontwikkelingen op het gebied van het verdelen en verrekenen.

Tijdstip: 
2 juni 2022, 9.00 – 16.45 uur

Deelname:  
€ 337,50 (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 675,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
6 NOvA Juridisch

Aanmelden:
Gebruik code ‘PSS2022’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Binnen het huurrecht zijn er veel ontwikkelingen en actualiteiten rondom renovatie. Hierover wordt in de praktijk veel geprocedeerd en geadviseerd. Duurzaam renoveren is bijvoorbeeld een grote trend. Denk dan aan het isoleren van woningen, het aanpassen van warmtebronnen en het plaatsen van zonnepanelen. Vanuit de gedachte van klimaatverandering zou je denken dat verhuurders daarop gerichte voorzieningen aan huurpanden direct zouden uitvoeren. Vanuit huurrechtelijk perspectief is dat echter niet altijd zo vanzelfsprekend.

Tijdstip: 
3 juni 2022, 10.00 – 16.30 uur

Deelname:  
€ 312,50 (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€  625,-(excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
6 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PS6070SA’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Deze cursus is bedoeld voor juristen en advocaten die te maken hebben met het arbeidsrecht. Verder is deze actualiteitencursus relevant voor iedere (juridisch) professional die in zijn of haar praktijk intensief werkzaam is, of gaat worden.

Na afloop van deze cursus:

 • ben je op de hoogte van de laatste stand van zaken op het gebied van het arbeids- en ontslagrecht;
 • kun je deze kennis toepassen in je eigen praktijk.

Tijdstip: 
7 juni 2022, 1 0.00-16.30 uur

Deelname:  
€ 312,50  (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 625,-  (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
5 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PS6070SA’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link.

In deze cursus krijg je een duidelijk overzicht van de belangrijkste relevante Europese en nationale ontwikkelingen in regelgeving, beleid en jurisprudentie. Zo ben je in één dag weer helemaal up-to-date. En werk je optimaal aan je eigen ontwikkeling als jurist.

Na afloop van deze cursus:

 • is jouw kennis over het Europees migratierecht (nadruk op asiel-gerelateerde onderwerpen) weer actueel en verdiept;
 • kun je deze kennis toepassen in je dagelijkse praktijk.

Tijdstip: 
8 juni 2022, 10.00-16.30 uur

Deelname:  
€ 275,- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 550,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
6 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PS6070SA’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link.

De cursus is interessant voor advocaten, vreemdelingenrechters, juridisch medewerkers van de IND/PV en medewerkers Vreemdelingentoezicht.

Na afloop van deze cursus is je inzicht vergroot in:

 • de gevolgen van schendingen van de openbare orde voor eventuele aanspraken op een verblijfsvergunning;
 • de systematiek van het inreisverbod en de ongewenstverklaring en de voorgeschreven handelwijze bij het aantreffen van een persoon met een inreisverbod dan wel ongewenstverklaring;
 • het ‘recht op privé- en/of gezinsleven’ en verwijderbaarheid in relatie tot de openbare orde, vanuit nationale en internationale jurisprudentie gezien de ongewenstverklaring en het inreisverbod;
 • de openbare orde in relatie tot de verschillende EU-richtlijnen en Associatiebesluit 1/80 (EU-TR);
 • de ervaringen van verschillende juridische professionals op dit vakgebied.
 • Tijdstip: 
  8 juni 2022, 10.00-16-30 uur

Deelname:  
€ 275,- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 550,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
5 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PS6070SA’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link.

Het sociale zekersheidrecht is nauw verbonden met arbeidsrecht en een zeer belangrijk onderdeel voor de arbeidsrechtadvocaat om goed van op de hoogte te zijn. Het is een (vervolg-)traject waar cliënten van arbeidsrechtadvocaten ingaan en die zeer veel impact kan hebben.

Het is daarom van groot belang dat u als arbeidsrechtadvocaat uw cliënt ook op dit terrein alvast van goede informatie kunt voorzien en kunt bijstaan. Hiermee creëert u extra toegevoegde waarde voor uw cliënten. Na invoering van de Wwz heeft het sociaal verzekeringsrecht een aantal jaren geleden ook de nodige vernieuwingen ondergaan.

Na het volgen van deze cursus bent u goed en actueel op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen in het sociaal zekerheidsrecht, waarbij zoveel mogelijk een link wordt gelegd naar de arbeidsrechtelijke praktijk en de belangen van zowel werknemer als werkgever niet worden vergeten.

Tijdstip: 
8 juni 2022, 9.00 – 16.46 uur

Deelname:  
€ 337,50 (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€675,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
6 NOvA Juridisch

Aanmelden:
Gebruik code ‘PSS2022’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

De cursus is ontwikkeld voor advocaten, advocatenkantoren, Wwft-verantwoordelijkheden en compliance-officers bij advocatenkantoren.

Na afloop van deze cursus:

 • ben je in staat om te herkennen welke diensten onder de werking van de Wwft vallen (en welk soort diensten en handelingen beslist niet);
 • kun je in situaties waar de Wwft van toepassing is de voorgeschreven verplichtingen uitvoeren en naleven.

Tijdstip: 
8 juni 2022, 1 dag

Deelname:  
€ 112,50 (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 225,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
3 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PS6070SA’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link.

Bij de cursus Juridisch schrijven en argumenteren maakt u kennis met verschillende strategieën om de rechter, de wederpartij of uw cliënt te overtuigen van uw standpunt.

Tijdstip: 
Fysiek: donderdag 9 en 16 juni 2022
Online: vrijdag 10 en 17 juni 2022.

Deelname:
Fysiek € 475,-  (geen BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
Fysiek € 950,- (geen BTW) voor niet-leden
Online € 435,-  (geen BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
Online € 870,-  (geen BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
10 PO-punten

Aanmelden:
Graag in het opmerkingenveld vermelden: “Ik kom in aanmerking voor de korting als sociaal advocaat”. Aanmelden via deze link

In deze cursus wordt ingegaan op veel voorkomende grensgeschillen tussen buren, nl:

 • Hoe stelt men de eigendomsgrens van grondstukken vast?
 • Welke vorderingen kunnen ingesteld worden ter bepaling van de erfgrens?
 • Hoe werkt een grensvaststelling door middel van een vaststellingsovereenkomst?
 • Hoe kunnen de erfgrenzen wijzigen door verjaring?
 • Hoe werkt een notariële verklaring van verjaring?

Actuele ontwikkelingen in zowel literatuur als rechtspraak zullen uitgebreid aan bod komen.

Het betreft een interactieve cursus waarbij aan de hand van casus de leerstukken besproken worden.

Tijdstip: 
10 juni  2022, 9.15 – 12.35 uur

Deelname:  
€ 147,50,- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 295,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
3 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PSS2022’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Tijdens deze actualiteitencursus belicht uw docent, mr. drs. Frank Westenberg, de laatste ontwikkelingen. Hij neemt u mee in praktijksituaties, waarmee iedere jurist, die met de wetten moet werken, geconfronteerd wordt.

De volgende onderwerpen komen in ieder geval aan de orde:
– Termijnoverschrijding en gevolgen
– De inhoud van de zorgmachtiging
– Wijziging van de zorgmachtiging
– Cliënt casuistiek
– Raakvlakken Wvggz en Wzd

Tijdstip: 
13 juni 2022, 12.00 – 17.00 uur

Deelname:  
€ 227,50 (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 455,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
4 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PSS2022’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Tijdens de training Helder en overtuigend beschikkingen schrijven voor juristen krijgt u handvatten aangereikt om de begrijpelijkheid van uw beschikkingen te vergroten. U verbetert de leesbaarheid van uw beschikking, zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de juridische inhoud.

Tijdstip: 
13 juni 2022, 9.00-16.00

Deelname:  
€ 237,50 (geen BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 475,- (geen BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
5 PO-punten

Aanmelden:
Graag in het opmerkingenveld vermelden: “Ik kom in aanmerking voor de korting als sociaal advocaat”. Aanmelden via deze link

Tijdens deze cursus leert u van twee experts in deze materie en tevens zeer ervaren docenten, een advocaat en een rechter, de belangrijkste aspecten van het burgerlijk procesrecht en het bewijsrecht. U leert een proces van begin tot eind goed voor te bereiden en te voeren, waarbij u tevens te horen krijgt welke valkuilen u zeker dient te vermijden. Deze cursus is zeer praktijkgericht, zodat u de opgedane kennis de volgende dag meteen kan toepassen tijdens uw werkzaamheden.

Tijdstip: 
14 juni   2022, 9.00 – 16.45 uur

Deelname:  
€ 337,50,- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 675,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
6 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PSS2022’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Steeds vaker wordt DNA-onderzoek gelast en worden de resultaten tot bewijs gebruikt. Daarom is het goed meer te weten over de uitvoering van het onderzoek en de bruikbaarheid daarvan en uw vaardigheid te vergroten in het juist analyseren van de rapporten.

Tijdens deze cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Mogelijkheden van DNA onderzoek
 • DNA rapportages
 • Biologisch onderzoek op activiteitsniveau

Tijdstip: 
14 juni  2022, 9.00 – 16.55 uur

Deelname:  
€ 337,50,- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 675,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
6 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PSS2022’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Van een advocatenkantoor wordt anno 2022 veel verwacht. Cliënten vragen, toezichthouders eisen. Uw tijd is beperkt en uw aandacht is gericht op de zaken die u doet. Maar bent u op de hoogte van de wijzigingen in de Verordening op de advocatuur, de gedragsregels en de Wwft? Bent u klaar voor een dekenbezoek? Na het volgen van deze cursus bent u (weer) helemaal up to date. Op praktische wijze zult u worden geïnformeerd over de geldende regels én voorgenomen wijzigingen die gaan gelden op de voor u relevante gebieden.

Door het volgen van deze cursus voldoet u aan de opleidingsverplichting op het gebied van de Wwft!

Tijdstip: 
15 juni 2022, 13.30 – 17.30 uur

Deelname:  
€ 227,50 (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 455,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
4 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PSS2022’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Per 1 oktober 2020 is de patroonscursus voor elke patroon die een stagiaire gaat begeleiden verplicht. De patroonscursus moet afgerond zijn vóórdat de patroon in aanmerking komt voor goedkeuring van het patronaat.

Na deze cursus:

 • heb je inzicht in je eigen begeleidingsstijl als patroon en je sterke en verbeterpunten daarin;
 • heb je je coachings- en begeleidingsvaardigheden als patroon versterkt;
 • heb je handvatten gekregen om feedback te geven en de ontwikkelingsstappen van de stagiaire te begeleiden;
 • ken je de rol van de patroon en heb je meer inzicht in de vernieuwde beroepsopleiding (m.n. Via de reader).

Tijdstip: 
15 juni 2022, 9.00-16.45 uur

Deelname:  
€ 325,- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 650,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
6 (NJ)PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘Praktizijn’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link.

Dit kennisnet is bestemd voor advocaten, vakbondsjuristen, rechtsbijstandsjuristen en juristen van vergelijkbare organisaties en uitvoeringsinstellingen. Het niveau van de bijeenkomsten is afgestemd op ervaren rechtshulpverleners die zich specialiseren in het sociale zekerheidsrecht.

Na afloop van deze actualiteitenbijeenkomst ben je helemaal op de hoogte van de nieuwste inzichten en kun je dit in de praktijk toepassen.

Tijdstip: 
15 juni 2022, duur: 14.00-17.15 uur

Deelname:  
€ 125,- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 250,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
3 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘Praktizijn’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link.

Als u als advocaat regelmatig moet procederen in asielzaken is het zeer waardevol en praktisch als u goed op de hoogte bent van de belangrijkste, actuele procedurele aspecten wanneer u uw cliënt bij staat in de voornemenprocedure bij de IND, maar ook wanneer u besluit namens uw cliënt in beroep te gaan tegen het besluit van de IND bij de rechtbank.

 • Welke valkuilen zijn er bij het procederen in asielzaken?
 • Hoe kunt u meest gemaakte fouten eenvoudig voorkomen?
 • Verhouding Europees – nationaal recht; is het verstandig tussen deze twee vooraf een strategische keuze te maken waar u op in gaat zetten tijdens het procederen?

Tijdstip: 
16 juni  2022, 9.00 – 16.45 uur

Deelname:  
€ 337,50,- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 675,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
6 PO-punten

Aanmelden:

Gebruik code ‘PSS2022’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

De doelgroep voor de cursus zijn zowel advocaten die met de Wob te maken hebben als ambtenaren die bij bestuursorganen de Wob uitvoeren.

Na deze cursus:

 • beschrijven wat de theoretische achtergronden van de Wob en Woo zijn;
 • benoemen wie om informatie kan verzoeken;
 • uitleggen wat de absolute en relatieve weigeringsgronden zijn.

Tijdstip: 
16 juni 2022, 9.30-17.00 uur

Deelname:  
€ 375,- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 750,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
6 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘Praktizijn’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link.

In deze online cursus praat docent Jaap Dammingh u bij over de recente ontwikkelingen op het gebied van de huur van woonruimte. Na het volgen van deze cursus bent u op de hoogte van alle highlights.
Denk aan de nieuwe wetgeving over de tijdelijke verhuur van woonruimte (zonder bescherming), de verhuiskostenvergoeding bij renovatie (art. 7:220 lid 5 BW) en de geschillenregeling bij contractuele medehuur.

De volgende onderwerpen komen onder meer aan de orde:

 • Renovatie en verhuiskostenvergoeding
 • Huur voor bepaalde tijd of huur voor onbepaalde tijd?
 • Tussentijdse opzegging door de huurder (Wet Doorstroming Huurmarkt)
 • Het kennisgevingsvereiste ex art. 7:271 lid 1 BW
 • Doelgroepcontracten (art. 7:274a e.v. BW)
 • Boetebedingen en de Richtlijn oneerlijke bedingen
 • Ontbinding wegens verboden onderverhuur
 • Contractuele (en wettelijke) medehuur
 • Andere actualiteiten in rechtspraak en wetgeving

Tijdstip: 
16 juni 2022, 9.30 – 11.45 uur

Deelname:  
€ 97,50 (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 195,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
2 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PSS2022’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

In deze online cursus praat docent Jaap Dammingh u bij over de recente ontwikkelingen op het gebied van de huur van woonruimte. Na het volgen van deze cursus bent u op de hoogte van alle highlights.

Tijdstip: 
16 juni 2022, 09.00-11.45

Deelname:  
€97,50 (ex. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€195,- (ex.  BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
2 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PSS2022’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Vanaf 1 augustus 2022 treedt de nieuwe Brussel II-ter Verordening in werking. Na 17 jaar te hebben gewerkt met de Brussel II-bis Verordening gaat dit instrument veranderen. Dit heeft gevolgen voor de familierechtpraktijk.

Wat verandert er voor u dagelijkse praktijk op het gebied van echtscheiding, gezag en omgang?
In deze actuele middagcursus IPR brengt prof. mr. dr. Ian Sumner je volledig op de hoogte over de wijzigingen zowel op het gebied van de bevoegdheid van de rechter, als de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen.

Tijdstip: 
20 juni 2022, 13.00 – 17.00 uur

Deelname:  
€ 177,50,- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 355,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
3 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PSS2022’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Laat u in twee uur bijpraten over de meeste recente ontwikkelingen in de jurisprudentie op het gebied van het Burgerlijk recht.

De docent, René Klomp, heeft ervaring als procesadvocaat, raadsheer-plv en docent Burgerlijk procesrecht.

Tijdstip: 
21 juni  2022, 10.00 – 12.15 uur

Deelname:  
€ 97,50,- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 195,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
2 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PSS2022’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Tijdens deze verdiepingscursus staan de praktische en procedurele kant van de letselschadepraktijk centraal. Hoe toetst u een letselschadedossier op de beste manier?

Centraal staan echter steeds tips en strategieën zodat u meer uit uw letselschadezaak kunt halen.

Tijdstip: 
21 juni 2022, 9.00 – 17.00 uur

Deelname:  
€ 337,50 (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 675,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
6 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PSS2022’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link.

De cursus Wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden (Wet BOB) geeft u op verdiepend niveau een overzicht van alle Bijzondere Opsporingsbevoegdheden zoals deze zijn opgenomen in het Wetboek van Strafvordering (art 126g e.v.). Allereerst staan de sprekers stil bij vormverzuimen en het doel en de insteek van de Wet BOB. Daarna worden de specifieke bevoegdheden zoals stelselmatige infiltratie, observatie en tappen besproken, maar ook de buitenwettelijke BOB bevoegdheden zoals de lokagent en de stealth-sms. Hoe verhouden deze middelen zich tot elkaar, het Wetboek van Strafvordering en algemene wetten zoals de Politiewet. Wat is nu wel en geen technisch hulpmiddel volgens de wet? Het geleerde wordt toegepast aan de hand van een casus.

Tijdstip: 
22 juni  2022, 9.00 – 16.45 uur

Deelname:  
€ 337,50,- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 675,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
6 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PSS2022’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

In dit actuele webinar geeft Debby Kolk, partner arbeids- en pensioenrecht bij KBS Advocaten te Utrecht, antwoord op de onderstaande vragen:
-Wat is grensoverschrijdend gedrag?
-Wat kan een werkgever doen om dit tegen te gaan en hoe te handelen als het -toch gebeurt?
-Hoe moet een werkgever zich opstellen jegens het slachtoffer, maar ook jegens de vermeende dader?
-Wat betekent dat voor de arbeidsrelatie en een eventuele ontslagvergoeding?
-Moet de werkgever rekening houden met een schadeclaim?

Aan de hand van de meest recente jurisprudentie praat Debby u in 1 uur helemaal bij over waar u allemaal op moet letten en hoe u kunt handelen in dit soort zaken. 

Tijdstip: 
22 juni 2022, 16.00 – 17.00 uur

Deelname:  
€ 45,50,- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 99,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
1 PO-punt

Aanmelden:
Gebruik code ‘PSS2022’  voor 50% korting. Aanmelden via deze link

In deze nieuwe Actualiteitencursus Pensioenrecht voor de arbeidsrechtpraktijk bespreken docenten prof. Mark Heemskerk en mr. Teun Huijg de laatste stand van zaken op het gebied van rechtspraak en pensioenwetgeving. Focus bij deze cursus ligt op de arbeidsrechtelijke aspecten in combinatie met unieke pensioenkennis.

In deze cursus krijgt u onder meer antwoord op de volgende vragen:
-Bent u er al op voorbereid dat volgens het Pensioenakkoord alle pensioenregelingen worden gewijzigd en dat dit gevolgen heeft voor de arbeidsrechtpraktijk?
-Weet u wanneer werkgevers verplicht moeten deelnemen aan bedrijfstakpensioenfondsen (en algemeen verbindend verklaarde cao’s)?

Tijdstip: 
23 juni 2022, 12.30 – 17.15 uur

Deelname:  
€ 227,50 (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 455,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
4 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PSS2022’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Tijdens deze online cursus van twee uur komen de volgende onderwerpen aan de orde:
Verlies Nederlanderschap en burgerschap (artikel 20 VWEU)

 • Zambrano-problematiek & recente ontwikkelingen in de Europese en nationale rechtspraak
 • Richtlijn 2004/38/EG
 1. Voorwaarden voor verblijf en toelating
 2. Middelen van bestaan en sociale bijstand
 3. Beperkingsgronden verblijf: openbare orde en veiligheid

Tijdstip: 
24 juni  2022, 9.30 – 11.45 uur

Deelname:  
€ 97,50,- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 195,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
2 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PSS2022’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Tijdens deze cursus wordt niet alleen de basistheorie van letselschade uitgelegd door twee ervaren letselschadeadvocaten, maar nemen zij u ook mee in de dagelijkse praktijk van schadeverhaal, het inschakelen van deskundigen en toedrachtsonderzoeken. Tevens wordt stil gestaan bij de tactische mogelijkheden van procederen waarmee u in de praktijk uw voordeel mee kunt doen.

Tijdstip: 
27 juni 2022, 9.00 – 16.45 uur

Deelname:  
€ 337,50 (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 675,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
6 NOvA Juridisch

Aanmelden:
Gebruik code ‘PSS2022’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

In één dag een compleet overzicht van de Jeugdwet (Jw) en de Participatiewet (Pw)? Dat kan in deze nieuwe cursus die gegeven wordt door mr. Linda Meys!

Tijdens de opleidingsdag behandelt zij het wettelijk kader, de kernbegrippen, de toegangscriteria en vaste jurisprudentie zowel op het gebied van de Jw (ochtend) als de  Pw (middag). Naast de basis en verdieping neemt ze ook de actuele ontwikkelingen en jurisprudentie met u door zodat u in één dag weer helemaal up-to-date bent.

Tijdstip: 
28 juni 2022, 9.00 – 16.45 uur

Deelname:  
€ 337,50,- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 675,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
6 PO-punt

Aanmelden:
Gebruik code ‘PSS2022’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Inmiddels is het grootste deel van de omvangrijke Wet straffen en beschermen in werking getreden. Na de op 1 juli 2021 in werking getreden wijzigingen in het stelsel van detentiefasering en voorwaardelijke invrijheidstelling, zijn op 1 december 2021 de wijzigingen in de regeling van het penitentiair programma in werking getreden.

Belangrijke wijzigingen
De wet behelst wezenlijke wijzigingen voor de tenuitvoerlegging van zowel korte als langdurende vrijheidsstraffen, met vele veranderingen in het Wetboek van Strafvordering, de Penitentiaire beginselenwet en lagere regelgeving.

Maar wat is er nu precies in werking getreden en wat volgt mogelijk nog later? Welke implicaties hebben deze veranderingen voor de penitentiaire praktijk en is er overgangsrecht van toepassing? Aan al deze actuele aspecten wordt aandacht besteed in deze cursus.

Tijdstip: 
28 juni  2022, 13.30 – 17.00 uur

Deelname:  
€ 147,50,- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 295,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
3 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PSS2022’ voor 50% korting. Aanmelden via deze  link

In deze nieuwe, actuele, cursus worden onder meer de volgende vragen besproken:

 • Welke rol spelen politie, Veilig Thuis, Raad, Jeugdbescherming, en organisaties als Blijf, en hoe benader je dergelijke instanties als advocaat het beste?
 • Wat doe je met zaken zonder feitelijk bewijs?
 • Hoe begeleid je cliënten die gezamenlijk ouderschap vorm moeten geven na (een beschuldiging van) huiselijk geweld?

Op deze en andere vragen wordt in deze cursus uitgebreid ingegaan. De insteek van de cursus is praktisch: u kunt de opgedane kennis direct toepassen in uw eigen praktijk.

Tijdstip: 
30 juni 2022, 12.00 – 16.45 uur

Deelname:  
€ 227,50,- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 455,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
4 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PSS2022’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Hoewel functioneel daderschap geen deelnemingsvorm in de eigenlijke zin van het woord is, wordt hier in deze cursus wel aandacht aan besteed. Voor velen een onbekende materie, maar wel één waarvan het van belang is dat u hiervan kennis heeft, juist vanwege de strengere eisen op het gebied van medeplegen. Deze vorm van daderschap kan zich voordoen in het geval iemand op afstand een rol vervult en zeggenschap heeft over de feitelijk uitvoerder. Tot slot is er aandacht voor uitlokking en doen plegen.

Tijdstip: 
1 juli  2022, 9.30 – 16.15 uur

Deelname:  
€ 287,50,- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 575,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
5 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PSS2022’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Deze cursus voldoet aan de deskundigheidsvereisten van de Raad voor Rechtsbijstand voor de rechtsbijstandverlening aan slachtoffers (zaakcodes Civiel O 013, gewelds- en zedenmisdrijven en Straf Z 110, voeging benadeelde partij in het strafproces)

Tijdstip: 
5 juli 2022, 9.00 – 16.45 uur

Deelname:  
€ 337,50 (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 675,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
6 NOvA Juridisch

Aanmelden:
Gebruik code ‘PSS2022’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Iedere advocaat moet over voldoende kennis beschikken en zich bewust zijn van de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De wet is voor iedereen gelijk, maar de situaties waarin deze wordt toegepast en de kennis die daarvoor nodig is, verschilt naar de aard van het kantoor. Daarom heeft OSR in samenwerking met de Praktizijnssociëteit een cursus Wwft ontwikkeld die speciaal bedoeld is voor de sociale advocatuur. Met onderwerpen die direct raken aan jouw bedrijfsvoering zoals nooit geclaimde derdengelden.

Na afloop van deze cursus:

 • ben je in staat om te herkennen welke diensten onder de werking van de Wwft vallen (en welk soort diensten en handelingen beslist niet);
 • Heb je antwoorden op specifieke Wwft vragen die veel voorkomen in de sociale advocatuur.
 • kun je in situaties waar de Wwft van toepassing is de voorgeschreven verplichtingen uitvoeren en naleven.

Tijdstip: 
12 december 2022, 15.00-17.00

Deelname:
€ 112,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur*.
€ 225 (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit.

*Let op: het is nog niet zeker dat we na de zomer ook weer 50% korting op cursussen kunnen aanbieden vanuit het fonds. Als u zich in het voorjaar aanmeldt, krijgt u gegarandeerd wél die korting.

PO-punten: 
2 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PS6070SA’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Aanwinstenlijsten weken 20 en 21 online

Vandaag hebben we de nieuwe aanwinstenlijsten op deze pagina geplaatst, het gaat om boeken, tijdschriftartikelen en artikelen in bundels. Lees meer

27 mei | 2022|

Titel

Ga naar de bovenkant