Home|50% korting op cursussen
50% korting op cursussen2022-07-14T10:00:23+02:00

50% korting op cursussen

In samenspraak met OSR, SDU Opleidingen en VU Law Academy is een selectie gemaakt van op de sociale advocatuur gerichte cursussen. Op deze cursussen ontvangen deelnemers aan het project een korting van 50%. Hieronder vindt u de cursussen.

In samenwerking met de Specialisatievereniging Sociale Zekerheidsadvocaten (SSZ) organiseert OSR jaarlijks vier bijeenkomsten Kennisnet sociale zekerheid. Afhankelijk van de ontwikkelingen in het sociale zekerheidsrecht, kan in plaats van een studiebijeenkomst een studiedag/symposium worden georganiseerd. Tijdens de Kennisnetbijeenkomsten staat altijd een actueel thema op het gebied van het sociale zekerheidsrecht centraal. Een of meerdere praktijkdeskundigen – werkzaam in diverse disciplines op het terrein van de sociale zekerheid – houden een presentatie over een onderwerp dat in overleg met bestuursleden van de specialisatievereniging wordt geselecteerd.

Tijdstip: 
14 september 2022, 14.00-17.15

Deelname:
€ 125,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 250,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
3 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PS6070SA’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Hoe effectief is uw optreden ter zitting in het arbeidsrecht? Procederen in het arbeidsrecht brengt mee dat u als procesjurist vaak te maken krijgt met een terechtzitting bij de kantonrechter. In een ontbindings­zaak, in een kort geding, een comparitie van partijen of een getuigen­verhoor. Voor een succesvol optreden ter zitting is dan niet alleen kennis van het arbeidsprocesrecht en het algemene procesrecht van belang, maar ook uw manier van presenteren en communiceren speelt daarbij een grote rol. In deze cursusProcederen in het arbeidsrecht komen al die aspecten aan bod en worden u middelen aangereikt om u daarin (verder) te ontwikkelen.

Een communicatietrainer/acteur en een rechter bieden u met deze cursus een multidisciplinaire mix van theorie, kennis en vaardigheden, gericht op de dagelijkse praktijk van de procesjurist met ervaring in het arbeidsrecht.

Tijdstip: 
16 september 2022, 9.00 – 15.45 uur

Deelname:  
€ 337,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 675,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
6 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PSS2022’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Tijdens de basiscursus Participatiewet komen met name de kernonderwerpen van voorheen de WWB aan de orde: aanvraag, inlichtingenplicht, inkomen en vermogen, gezamenlijke huishouding, intrekking, terugvordering en boete. Daarnaast bespreken de docenten de kostendelersnorm en de verzwaarde maatregelen en verplichtingen uit de Participatiewet.

Tijdstip: 
19 september 2022, 15.00-17.00

Deelname:
€ 312,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 625,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
5 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PS6070SA’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Het Hybride Werken wordt dé nieuwe standaard. De Ministerraad heeft als officieel besluit vastgelegd dat voor het werken bij het Rijk dit het uitgangspunt van het beleid zal worden.

In dit nieuwe webinar krijgt u vanuit de relevante wet- en regelgeving en jurisprudentie antwoord op onderstaande vragen die zich in de praktijk voordoen:
-Kan een werkgever werknemers zomaar verplichten enkele dagen in de week -thuis of elders te werken?
-Wat als een werknemer zelf een verzoek in dient een of meerdere dagen thuis of elders te werken?
-Waaraan voldoet goed thuiswerkbeleid?
-Hoe de thuiswerkplek arbo-technisch goed in te richten en te controleren?

Tijdstip: 
20 september 2022, 13.00 – 15.10 uur

Deelname:  
€ 97,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 195,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
2 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PSS2022’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Over de mogelijkheden van de opzeggende opdrachtgever en de bescherming van de opgezegde zelfstandige

In deze nieuwe cursus wordt een ronde gemaakt langs de rechten en plichten van de zelfstandige ten aanzien van de beëindiging van de overeenkomst. Anders gezegd: in deze cursus staat centraal of, en zo ja, onder welke omstandigheden de opdrachtgever de overeenkomst met de zelfstandige kan beëindigen.

Tijdstip: 
27 september 2022, 12.30 – 17.15 uur

Deelname:  
€ 227,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 455,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
4 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PSS2022’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Tijdens de opleiding tot advocaat wordt er weinig tot geen aandacht besteed aan het opbouwen, onderhouden en behouden van relaties. Dat terwijl jouw relatie met de klant een essentieel onderdeel is van een stabiele praktijk, ook als je op een (groter) kantoor werkt. Relaties aangaan en uitbouwen, leer je daarom in deze training. Hoe ga jij om met zakelijke relaties? Wat motiveert je en wat belemmert je? Wat ga je doen en vooral hoe ga je dat doen? De training aangaan en behoud van klantrelaties voor advocaten besteedt aandacht aan de structuur van je aanpak en het ontwikkelen van een stijl die bij jou past.

 Tijdstip: 
30 september 2022, 9.30-18.00

Deelname:
€ 325,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 650,- (excl. BTW) voor niet- leden.

PO-punten:
Geen

Aanmelden:
Gebruik code ‘PS6070SA’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Tijdens deze cursus nemen ervaren docenten de belangrijkste regelgeving, aandachtspunten en procedures bij reorganisaties met u door. U leert een reorganisatietraject in goede banen te leiden en af te ronden en valkuilen te vermijden. Uiteraard krijgt actuele jurisprudentie rondom reorganisaties daarbij uitgebreid de aandacht. In het programma is voldoende tijd gereserveerd voor interactie en het stellen van vragen.

Tijdstip: 
30 september 2022, 9.00 – 17.00 uur

Deelname:  
€ 337,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 675,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
6 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PSS2022’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

In deze nieuwe verdiepingscursus bespreekt mr. Zoë Gademan op praktijkgerichte wijze de diverse civielrechtelijke aspecten van ongehuwd samenleven. Ook staat zij stil bij wat u het beste kunt adviseren aan samenlevers met huwelijksplannen: wel of geen huwelijkse voorwaarden maken gezien de sinds 2018 bestaande wettelijke beperkte gemeenschap van goederen?

Tijdstip: 
3 oktober 2022, 13.00 – 16.45 uur

Deelname:  
€ 177,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 355,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
3 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PSS2022’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Tijdens deze cursus wordt ingegaan op de kernbegrippen van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de reikwijdte van de regelgevende bevoegdheid van gemeenteraad en de beleidsruimte van het college. Wil je weten welke eisen gelden bij de voorbereiding van het besluit? Of zoek je antwoord op de vraag waar je in ieder geval gronden tegen moet aanvoeren? Ben je op zoek naar de actuele stand van het recht? Volg dan deze verdiepingscursus.

 

Tijdstip: 
4 oktober 2022, 10.00-16.30

Deelname:
€ 375,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 750,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
6 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PS6070SA’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat persoonlijke overtuiging voor 90% wordt bepaald door non-verbale uitingen. Sta jij daar wel bij stil? Zo niet, dan zie je belangrijke lichaamstaal en intonatie over het hoofd. En laat je mogelijkheden en kansen hierin liggen. Wil jij je boodschap helder overbrengen? Werk dan nu aan de juiste houding en toon.

Tijdstip: 
5 oktober 2022, 10.00-16.30

Deelname:
€ 350,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 700,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
6 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PS6070SA’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

De vaststellingsovereenkomst is iedere advocaat bekend. Maar de vaststellingsovereenkomst heeft bijzondere aspecten in het personen- en familierecht. Dan gelden er uitzonderingen en bijzondere bepalingen waarmee u als advocaat of notaris goed rekening mee dient te houden.

Tijdens deze cursus krijgt u van een ervaren docent in deze materie een goed en helder beeld waar op te letten en wat te doen als u een vaststellingsovereenkomst opstelt die binnen het personen- en familierecht valt. Na het volgen van deze cursus heeft u belangrijke tips & tricks gekregen en heeft u alle kennis paraat om hiermee te werken in de praktijk.

Tijdstip: 
6 oktober 2022, 12.30 – 17.15 uur

Deelname:  
€ 227,50 (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 455,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
4 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PSS2022’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Een lastig onderwerp in het arbeidsrecht is re-integratie van zieke werknemers. Zowel werkgever als de zieke werknemer zijn allebei verantwoordelijk voor de re-integratie om de getroffen werknemer weer zo snel mogelijk aan het werk te krijgen. Wanneer precies start een re-integratie traject? Hoe verloopt het re-integratie traject en wat zijn de (wettelijke) rechten en plichten van werkgever en werknemer in iedere fase van het proces? Wat zijn de gevolgen als één van beide partijen zich niet houdt aan deze wettelijke verplichtingen? Zijn er uitzonderingen mogelijk in een re-integratie proces en zo ja, wanneer en waarom dan?

Tijdens deze cursus krijgt u van een expert in deze materie en ervaren docent een goed en helder beeld van alle belangrijke (juridische) aspecten van re-integratie. Tevens wordt de belangrijkste jurisprudentie op re-integratie gebied besproken. Na het volgen van deze cursus bent u goed op de hoogte van re-integratie en kunt u de opgedane kennis meteen toepassen in de praktijk bij uw advieswerkzaamheden aan zowel werkgever als werknemer.

Tijdstip: 
6 oktober 2022, 12.30 – 17.30 uur

Deelname:  
€ 227,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€ 455,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
4 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PSS2022’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Tijdens de actualiteitencursus Participatiewet komen zowel de nieuwste jurisprudentie als de recente ontwikkelingen over de wetgeving aan de orde. Onder andere de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) en de gevolgen van strafrechtelijke vrijspraak voor besluiten waarbij de bijstand wordt ingetrokken en teruggevorderd komen aan de orde. Verder komen zaken als verplichtingen en maatregelen, leefvormen zoals duurzaam gescheiden leven, gezamenlijke huishouding en kostendelers, middelen, bijzondere bijstand en de aanvraagproblematiek aan bod.

Tijdstip: 
7 oktober 2022, 10.00-16.30

Deelname:
€ 312,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 625,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
5 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PS6070SA’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Deze rekenkundige basiscursus is zeer geschikt voor zowel startende professionals, als voor diegenen die na jarenlange praktijkervaring hun rekenkundige kennis willen opfrissen.

Tijdstip: 
7 oktober 2022, 9.00 – 16.45 uur

Deelname:  
€ 337,50 (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 675,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
6 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PSS2022’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Als gevolg van het groeiend aantal medische behandelingen stijgt ook het aantal medische fouten. Hierdoor is er meer belangstelling  voor het eisen van schadevergoeding. De discussie omtrent de reikwijdte van de medische aansprakelijkheid zet zich om die reden onverkort voort.  Deze cursus geeft u inzicht in de huidige stand van zaken op het gebied van het medisch aansprakelijkheidsrecht.

Tijdstip: 
10 oktober 2022, 12.00 – 17.00 uur

Deelname:  
€227,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 455,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
4 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PSS2022’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Tijdens de actualiteitencursus behandelt Ruben Houweling een selectie aan actuele arbeidsrechtelijke thema’s. Hij brengt je op de hoogte van veranderingen en ontwikkelingen in wet- en regelgeving en bespreekt de meest actuele rechtspraak. Dirk van Genderen behandelt actuele rechtspraak en ontwikkelingen op het thema ‘individueel ontslag’. Aan de orde komen onder andere; de uitspraken van de hoge raad over slapende dienstverbanden, Wet arbeidsmarkt in balans, Wet compensatieregelingen en de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. Ook wordt gesproken over insolventie en overgang van ondernemingen.

Tijdstip: 
10 oktober 2022, 10.00-16.30

Deelname:
€ 312,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 625,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
5 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PS6070SA’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Je bent werkzaam in de arbeidsrecht- of HRM-praktijk. Je bent geen pensioenspecialist, maar loopt in de praktijk regelmatig tegen pensioenvragen aan. Bijvoorbeeld in ontslagzaken, wijziging van de pensioenregeling, etc. Na het volgen van deze cursus ben je in staat voor jezelf uit te maken welke pensioenrechtelijke vragen je zelf kunt beantwoorden en behandelen en voor welke vragen je een pensioendeskundige moet inschakelen. De pensioenonderwerpen die aan bod komen hangen samen met de 3 fasen van het dienstverband: instroom (in dienst treden), doorstroom (in dienst zijn) en uitstroom (uit dienst gaan).

Het programma van deze cursus bestaat uit een online bijeenkomst van 1 contactuur en een klassikale middagcursus van 4 contacturen. De online bijeenkomst zal 7 dagen voor de klassikale bijeenkomst plaatsvinden van 11.00-12.00 uur.

Tijdstip: 
11 oktober 2022, 12.30-17.00

Deelname:
€ 312,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 625 (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
5 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PS6070SA’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Deze, geheel herziene, training richt zich op juristen die voor hun succes afhankelijk zijn van overtuigende communicatie, of dat nu in onderhandelingen is of met cliënt of rechter.
‘Eerst mens, dan jurist’ is een leidraad die in de training omgaan met weerstand al vele jaren een centrale inspiratie is voor het oplossen van juridische problemen die in hun aard ook menselijke problemen van strijdige belangen, conflicten, frustratie en onmacht zijn.

 

Tijdstip: 
12 oktober 2022, 10.00-16.30

Deelname:
€ 375,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 750,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten:
6 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PS6070SA’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Vanaf 1 augustus 2022 treedt de nieuwe Brussel II-ter Verordening in werking. Na 17 jaar te hebben gewerkt met de Brussel II-bis Verordening gaat dit instrument veranderen. Dit heeft gevolgen voor de familierechtpraktijk.  Wat verandert er voor u dagelijkse praktijk op het gebied van echtscheiding, gezag en omgang?

Tijdstip: 
12 oktober 2022, 13.00 – 15.10 uur

Deelname:  
€ 117,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 355,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
3 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PSS2022’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Tijdens dit webinar worden de belangrijkste ontwikkelingen in de jurisprudentie en wetgeving besproken. Onder andere de laatste stand van zaken omtrent corona-rechtspraak, I-grond en billijke vergoeding.

Tijdstip: 
13 oktober 2022, 9.30 – 12.45 uur

Deelname:  
€ 177,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 355,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
3 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PSS2022’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Tijdens deze cursus leert u hoe en wanneer u een hoger beroep in arbeidszaken het beste kan inzetten en waarop u dan moet letten. U krijgt tevens een overzicht van uitspraken, onder andere met betrekking tot vergoedingen tot nu toe waardoor u inzicht krijgt wanneer een hoger beroep voor uw cliënt zinvol is of juist niet.

Tijdstip: 
27 oktober 2022, 12.30 – 17.15 uur

Deelname:  
€ 227,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 455,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
4 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PSS2022’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Zowel de rechten en plichten van de verzekerde als van de verzekeraar worden uitgebreid belicht. Aan de hand van allerlei praktijkvoorbeelden bespreekt Peter verschillende verzekeringsrechtelijke onderwerpen. Om er een paar te noemen:
– Toepasselijkheid verzekeringsvoorwaarden,
– Is sprake van een ‘kernbeding’ en wat maakt dat uit?
– Dekkingsuitsluiting,
– De mededelingsplicht,
– Verzekeringsfraude.

Tijdstip: 
2 november 2022, 9.00 – 16.45 uur

Deelname:  
€ 337,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€ 675,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
6 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PSS2022’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Zowel de rechten en plichten van de verzekerde als van de verzekeraar worden uitgebreid belicht. Aan de hand van allerlei praktijkvoorbeelden bespreekt Peter verschillende verzekeringsrechtelijke onderwerpen. Om er een paar te noemen:
– Toepasselijkheid verzekeringsvoorwaarden,
– Is sprake van een ‘kernbeding’ en wat maakt dat uit?
– Dekkingsuitsluiting,
– De mededelingsplicht,
– Verzekeringsfraude.

Tijdstip: 
2 november 2022, 9.00 – 16.45 uur

Deelname:  
€ 337,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 675,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
6 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PSS2022’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Conform Artikel 6c. sub 2a. deskundigheidsvereisten voor de rechtsbijstandverlening aan psychiatrische patiënten dient u voor voortgezette inschrijving op het rechtsgebied psychiatrisch patiëntenrecht en het psychiatrisch patiëntenpiket jaarlijkstenminste 6 opleidingspuntente behalen. Met deze cursus behaalt u 4 van de tenminste 6 vereiste opleidingspunten. 

De volgende onderwerpen komen in ieder geval aan de orde:
– Honoreren wilsbekwaam verzet (na HR uitspraak van 4 februari 2022)
– Termijnoverschrijding en gevolgen
– De inhoud van de zorgmachtiging
– Wijziging van de zorgmachtiging
– Cliënt casuistiek
– Raakvlakken Wvggz en Wzd

Tijdstip: 
3 november 2022, 12.00 – 17.00 uur

Deelname:  
€ 227,50 (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 455,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
4 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PSS2022’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Een zeer gevoelig onderwerp in het arbeidsrecht is de privacy van werknemers. Privacy speelt namelijk van begin tot eind van de arbeidsrelatie een belangrijke rol.

De volgende vragen komen in de praktijk vaak voor:
-Mag een werkgever zonder toestemming de gezondheidssituatie of (crimineel) verleden van een sollicitant natrekken?
-Mag internet surfgedrag en e-mail verkeer tijdens werkzaamheden onaangekondigd worden bekeken en worden ingezet bij ontslag?
-Wat als de werknemer er een ongezonde levensstijl op na houdt met toenemende kans op uitval?
-Mag de werkgever hiertegen maatregelen nemen?
-Hoe zit het met het gebruik van social media die schadelijk kan zijn voor de reputatie van het bedrijf?

Tijdstip: 
3 november 2022, 12.30 – 17.15 uur

Deelname:  
€ 227,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 455,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
4 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PSS2022’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Als juridisch professional wil je de hoogte zijn van actuele thema’s en ontwikkelingen die spelen in Verenigingen van Eigenaars (VvE) en in het appartementsrecht. Met deze opleiding verdiep je je kennis en kunde op dit gebied in één dag.

Tijdstip: 
4 november 2022, 10.00-16.30

Deelname:
€ 312,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 625,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
5 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PS6070SA’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Het kabinet zet in op meer vaste dienstverbanden en minder flexibele arbeidsvormen. Tegelijkertijd wordt in de praktijk nog veel gebruik gemaakt van flexibele arbeidskrachten zoals uitzendkrachten en ZZP-ers. Ook het verrichten van werk via platforms zoals Deliveroo, Temper en Uber heeft een vlucht genomen. Inmiddels is er een concept EU richtlijn die platformarbeid zal reguleren. Na afloop van deze cursus hebt u een compleet overzicht over de belangrijkste aspecten van platformarbeid en andere vormen van flexwerk.

Tijdstip: 
7 november 2022, 9.00 – 16.45 uur

Deelname:  
€ 337,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 675,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
6 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PSS2022’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

U krijgt tijdens deze Verdiepingscursus familieprocesrecht alle informatie die u nodig heeft om uw familierechtzaken procesrechtelijk optimaal te kunnen afhandelen. Als jurist met een aantal jaren ervaring in de familierechtpraktijk een unieke kans om uw kennis actueel te houden.

Na afloop van deze cursus bent u volledig op de hoogte van de laatste stand van zaken van het familieprocesrecht in eerste aanleg en hoger beroep.

Tijdstip: 
7 november 2022, 9.00 – 16.45 uur

Deelname:  
€ 337,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 675,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
6 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PSS2022’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

In de verdiepingscursus handhaving en toezicht in het sociale domein wordt ingegaan op de regelgeving, beleid en jurisprudentie met betrekking tot toezicht en handhaving in Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en Wet langdurige zorg (Wlz).

Tijdstip: 
10 november 2022, 10.00-16.30

Deelname:
€ 187,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 375,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
3 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PS6070SA’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Als advocaat in de familie- en jeugdrechtpraktijk wil je op de hoogte zijn van actuele thema’s en ontwikkelingen. Met deze opleiding ben je in één dag weer helemaal up-to-date. Zo werk je optimaal aan je eigen ontwikkeling als jurist.

Tijdstip: 
10 november 2022, 10.00-17.15

Deelname:
€ 375,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 750,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
6 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PS6070SA’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Drank- en drugsgebruik, diefstal, fraude, pesten en #Metoo. Grensoverschrijdend gedrag staat op de agenda, hoewel de grens niet altijd even scherp is voor werkgevers.

-Wat is grensoverschrijdend gedrag?
-Wat kan een werkgever doen om dit tegen te gaan en hoe te handelen als het -toch gebeurt?
-Hoe moet een werkgever zich opstellen jegens het slachtoffer, maar ook jegens de vermeende dader?
-Wat betekent dat voor de arbeidsrelatie en een eventuele ontslagvergoeding?
-Moet de werkgever rekening houden met een schadeclaim?

Tijdstip: 
18 november 2022, 10.00 – 11.00 uur

Deelname:  
€ 49,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 99,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
1 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PSS2022’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

In deze unieke cursus staat de Unieburger, het koppelingsbeginsel en het recht op een uitkering centraal. Na een korte inleiding wordt verkend onder welke voorwaarden een Unieburger verblijfsrecht heeft en onder welke voorwaarden er een recht op een uitkering bestaat. Hierbij zal zowel rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie, als rechtspraak van de nationale rechters, de revue passeren. De cursus is interactief en wordt opgebouwd aan de hand van casus. En natuurlijk krijgen Zambrano burgers en hun aanspraken op sociale uitkeringen ook de nodige aandacht. Na 1 dagdeel weet je wanneer er een verblijfsrecht en een recht op uitkering bestaat!

Tijdstip: 
11 november 2022, 9.30-13.00

Deelname:
€ 187,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 375,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
3 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PS6070SA’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

In deze cursus verken je de finesses van het huidige sociale zekerheidsrecht. Na afloop van de cursusdag weet je hoe je in een sociale zekerheidszaak effectief procedeert voor je cliënt. Je leert ook inschatten in welk soort gevallen procederen de beste kansen biedt en wanneer een schikking mogelijk meer voor de hand ligt. Daarnaast doe je grondige kennis op van de voorlopige voorzieningenprocedure.

Tijdens de cursusdag brengt de docent jouw kennis en die van je medecursisten naar een nieuw niveau. Je zult merken dat je ook veel leert van je vakgenoten en hun ervaringen.

Tijdstip: 
11 november 2022, 10.00-16.30

Deelname:
€ 312,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 625 (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
5 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PS6070SA’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Als juridisch professional wil je op de hoogte zijn van actuele thema’s en ontwikkelingen op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Met deze opleiding ben je in één dag weer helemaal up-to-date.

De cursus gaat in op recente en belangrijke jurisprudentie en ontwikkelingen in wetgeving en beleid. Daarbij komt ook de omvang en intensiteit van de rechterlijke toetsing van besluiten aan de orde.

Tijdstip: 
14 november 2022, 10.00-16.30

Deelname:
€ 312,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 625,- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit.

PO-punten: 
5 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PS6070SA’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

In de basis cursus IPR wordt u meegenomen in de beginselen van het IPR op het gebied van:

 • Echtscheiding;
 • Gezag en omgang;
 • Alimentatie;
 • Huwelijksvermogensrecht;
 • In het bijzonder wordt ingegaan op besteed aan nieuwe en voorgestelde regelgeving op internationaal niveau, alsmede de impact van uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Tijdstip: 
14 november 2022, 9.00 – 16.30 uur

Deelname:  
€ 337,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 675,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
2 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PSS2022’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

In één dag een compleet overzicht van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dat kan in deze nieuwe cursus die gegeven wordt door mr. Linda Meys! Tijdens deze opleidingsdag behandelt zij het wettelijk kader, de kernbegrippen, de toegangscriteria en vaste jurisprudentie zowel op het gebied van de Wlz (ochtend) als de Wmo (middag). Naast de basis en verdieping neemt ze ook de actuele ontwikkelingen en jurisprudentie met u door zodat u in één dag weer helemaal up-to-date bent.

Tijdstip: 
15 november 2022, 9.00 – 16.45 uur

Deelname:  
€ 337,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 675,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
6 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PSS2022’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Tijdens deze praktische verdiepingscursus worden alle actuele ins en outs rondom het scheidingsrecht met u besproken. Na het volgen van deze cursus bent u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen het scheidingsrecht en kunt u de opgedane kennis direct toepassen tijdens uw werkzaamheden en methodisch hanteren.

Tijdstip: 
17 november 2022, 12.30 – 17.15 uur

Deelname:  
€ 227,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 455,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
4 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PSS2022’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Onderwerpen die in ieder geval besproken worden zijn:

–          Schadebegroting
–          Schadeberekening
–          Kwalitatieve aansprakelijkheid
–          Causaliteit
–          Relativiteit
–          Zorgnormen
–          Onrechtmatige daad

Tijdstip: 
17 november 2022, 13.00 – 17.45 uur

Deelname:  
€ 227,50 (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 455,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
4 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PSS2022’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Tijdens deze cursus krijgt u van een expert uit de praktijk een compleet beeld van de belangrijkste (juridische) aspecten rondom de WW zoals verwijtbare werkloosheid, passende arbeid, zelfstandig ondernemerschap en inkomensverrekening. De opgedane kennis kunt u gelijk in uw eigen praktijk toepassen.

Tijdstip: 
18 november 2022, 10.00 – 12.00 uur

Deelname:  
€ 97,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 195,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
2 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PSS2022’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

In deze cursus krijg je een duidelijk overzicht van de belangrijkste relevante Europese en nationale ontwikkelingen in regelgeving, beleid en jurisprudentie. Zo ben je in één dag weer helemaal up-to-date. En werk je optimaal aan je eigen ontwikkeling als jurist.

Tijdstip: 
21 november 2022, 10.00-16.30

Deelname:
€ 275,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 550,-  (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
6 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PS6070SA’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Uw docent, mr. Zoë Gademan, geeft u in één dag een update van alle juridische aspecten rondom de afwikkeling van vermogens in het familierecht. Uiteraard met vele praktische tips die u direct in uw praktijk kunt toepassen. Na afloop bent u helemaal op de hoogte van de actuele ontwikkelingen op het gebied van het verdelen en verrekenen.

Tijdstip: 
21 november 2022, 9.30 – 16.45 uur

Deelname:  
€ 337,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 675,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
2 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PSS2022’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Als ervaren vreemdelingenadvocaat wil je op de hoogte zijn van actuele thema’s en ontwikkelingen in het Europees migratierecht. Met deze opleiding ben je in één dag weer helemaal up-to-date.

 

Tijdstip: 
22 november 2022, 9.30-16.45

Deelname:
€ 250,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 550,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
6 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PS6070SA’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

In deze interactieve online training, die gegeven wordt door twee zeer ervaren mediators, komt de basis van mediation aan de orde. Tijdens deze 2 uur durende online cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

·      Kenmerken van mediation; wat is het wel en wat is het niet?
·      Beroepsprofiel van de mediator; wat moet een mediator allemaal in huis hebben?
·      De onderwerpen van de mediationovereenkomst
·      Indicaties en contra-indicaties van mediation
·      De verschillende fases in het mediationproces
·      Welke rol kan een advocaat hebben in mediation?
·      Wat is de taal van de mediator?
·      Onderhandelen en mediation

Tijdstip: 
22 november 2022, 10.00 – 12.15 uur

Deelname:  
€ 97,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 195,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
2 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PSS2022’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

In deze cursus Arbeidsprocesrecht worden de meest belangrijke arbeidsrechtelijke procedures besproken: de ontbindingsprocedure, het kort geding en de bodemprocedure. Daarnaast krijgt ook de UWV-procedure de aandacht. Zowel de praktische als de procedurele kant van het arbeidsprocesrecht staan in deze cursus centraal. Een zeer ervaren rechter en advocaat zullen u van nuttige tips en trucs voorzien. De opgedane kennis kunt u de volgende dag meteen toepassen in de praktijk. Bij deelname aan deze cursus ontvangt u tevens de uitgave Praktisch arbeidsprocesrecht onder de WWZ.

Tijdstip: 
22 november 2022, 9.00 – 16.45 uur

Deelname:  
€ 337,50 (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 675,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
6 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PSS2022’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Sinds 2009 heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) zich veelvuldig uitgelaten over de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Het CRvB spreekt zich uit over het overgangsrecht, over arbeidsongeschiktheid bij aanvang van de verzekering en over duurzame arbeidsongeschiktheid volgens artikel 47 van de Wet WIA. Maar ook uitspraken over moeilijk objectiveerbare aandoeningen en de waarde van neurologisch onderzoek bij met name whiplash en uiteraard over de omvang van het geding in hoger beroep in arbeidsongeschiktheidszaken.

Tijdstip: 
24 november 2022, 10.00-16.30

Deelname:
€ 312,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 625,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
5 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PS6070SA’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Een advocaat vreemdelingenrecht heeft een zware verantwoordelijkheid. Door je cliënt zo goed mogelijk bij te staan, hoeft deze niet langer gedetineerd te blijven dan strikt noodzakelijk. Een groot belang, waarbij een eenvoudige verwijzing naar het oordeel van de rechter niet volstaat. Er wordt veel meer van je verwacht, zoals een goede argumentatie. Na het volgen van deze cursus ben je in een dag op de hoogte van alle actuele jurisprudentie en wet- en regelgeving.

Tijdstip: 
24 november 2022, 9.30-17.00

Deelname:
€ 325,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 650,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
6 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PS6070SA’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Een advocaat vreemdelingenrecht heeft een zware verantwoordelijkheid. Door je cliënt zo goed mogelijk bij te staan, hoeft deze niet langer gedetineerd te blijven dan strikt noodzakelijk. Een groot belang, waarbij een eenvoudige verwijzing naar het oordeel van de rechter niet volstaat. Er wordt veel meer van je verwacht, zoals een goede argumentatie. Na het volgen van deze cursus ben je in een dag op de hoogte van alle actuele jurisprudentie en wet- en regelgeving.

Tijdstip: 
25 november 2022, 9.30-17.00

Deelname:
€ 325,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 650,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
6 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PS6070SA’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Steeds vaker worden Nederlandse advocaten geconfronteerd met internationale, strafrechtelijke, financiële of familierechtelijke gevallen. Een Nederlandse man is in Las Vegas getrouwd maar dit huwelijk hebben partijen niet geregistreerd in Nederland. Moet hij in Nederland gaan scheiden als hij met iemand anders wil trouwen? Als een Turks stel in Nederland gaat trouwen, welk recht beheerst hun huwelijksvermogensrecht? Kunnen zij een rechtskeuze uitbrengen? Kan dit ook nadat de echtscheiding al is ingeschreven? Wanneer mag de Nederlandse rechter oordelen over een gezagskwestie? Als een buitenlandse vader in Nederland een kind erkend heeft, onder welke omstandigheden verkrijgt hij automatisch het ouderlijk gezag?

Advocaten worden vaak met deze niet dagelijkse vragen geconfronteerd. Dit brengt met zich dat advocaten vaak veel tijd kwijt zijn aan het opnieuw inlezen in de algemene uitgangspunten en begrippen van het ipr. Voor deze professionals is deze cursus ideaal!

Tijdstip: 
28 november 2022, 12.30 – 16.15 uur

Deelname:  
€ 177,50 (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 355,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
3 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PSS2022’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Bij aanvang van deze cursus wordt verder ingezoomd op de legitieme. Inhoudelijke en procedurele verwikkelingen komen daarbij aan bod.
Ook de nietigheid van de uiterste wil vanwege de geestelijke gesteldheid van erflater komt aan de orde net als mogelijkheden tot vernietiging. Wat is hiervoor nodig en waar liggen de kansen en risico’s?
Zeker in de huidige tijd, waarin levenstestamenten een opgeld doen, komt de vraag aan de orde naar de verantwoording daarvoor. Wat is rekening en verantwoording, wanneer is dit aan de orde en wat kan de erfrechtadvocaat hiermee? En wat is mogelijk als er geen recht op rekening en verantwoording bestaat?
Diverse procedures in het kader van de executeren en vereffening komen ook aan bod. Wat kan de executeur of vereffenaar en welke middelen hebben de betrokkenen om daartegen te ageren? Ook hierop wordt dieper ingegaan. Tenslotte komt het sluitstuk van de afwikkeling aan de orde: de verdeling!

Tijdstip: 
29 november 2022, 9.00 – 16.45 uur

Deelname:  
€ 337,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 675,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
6 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PSS2022’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Na het volgen van deze cursus bent u goed en actueel op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen in het sociaal zekerheidsrecht, waarbij zoveel mogelijk een link wordt gelegd naar de arbeidsrechtelijke praktijk en de belangen van zowel werknemer als werkgever niet worden vergeten.

Tijdstip: 
29 november 2022, 9.00 – 16.45 uur

Deelname:  
€ 337,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 675,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
6 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PSS2022’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Tijdens deze cursus wordt niet alleen de basistheorie van letselschade uitgelegd door twee ervaren letselschadeadvocaten, maar nemen zij u ook mee in de dagelijkse praktijk van schadeverhaal, het inschakelen van deskundigen en toedrachtsonderzoeken. Tevens wordt stil gestaan bij de tactische mogelijkheden van procederen waarmee u in de praktijk uw voordeel mee kunt doen.

Na afloop bent u op de hoogte van de belangrijkste aspecten van het letselschaderecht, zodat u een eenvoudige letselschadezaak zelf kunt afhandelen.

Tijdstip: 
29 november 2022, 9.00 – 16.45 uur

Deelname:  
€ 337,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 675,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
6 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PSS2022’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Wilt u een allround deskundige zijn die niet alleen letselschaden behandelt, maar ook overlijdensschade, dan is deze eendaagse op academisch niveau gegeven cursus iets voor u. De overlijdensschadeberekening kenmerkt zich door een complex en verfijnd principe. Veel factoren grijpen op elkaar in. Sommige daarvan hebben weinig invloed op de hoogte van de schade, maar andere daarentegen kunnen de schade verdubbelen of halveren. Deze invloed is per zaak verschillend en onvoorspelbaar, omdat elke zaak met zijn eigen combinatie van factoren verschillend is.

Tijdstip: 
29 november 2022, 9.00 – 12.45 uur

Deelname:  
€ 337,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 675,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
6 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PSS2022’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Tijdens deze cursus wordt niet alleen de basistheorie van letselschade uitgelegd door twee ervaren letselschadeadvocaten, maar nemen zij u ook mee in de dagelijkse praktijk van schadeverhaal, het inschakelen van deskundigen en toedrachtsonderzoeken. Tevens wordt stil gestaan bij de tactische mogelijkheden van procederen waarmee u in de praktijk uw voordeel mee kunt doen.

Tijdstip: 
29 november 2022, 9.00 – 16.45 uur

Deelname:  
€ 337,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 675,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
6 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PSS2022’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Ben je een advocaat of jurist die veelvuldig te maken heeft het sociaal zekerheidsrecht? En wil je op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen? Met deze actualiteitencursus ben je in één dag up-to-date in actuele regelgeving en jurisprudentie, met name op het gebied van werknemersverzekeringen.

Tijdstip: 
30 november 2022, 9.30-16.30

Deelname:
€ 312,50,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 625,- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit.

PO-punten: 
5 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PS6070SA’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Veel richtinggevende uitspraken met betrekking tot het burgerlijk procesrecht worden gewezen in familierechtelijke zaken. In deze cursus komen actuele ontwikkelingen uit de familieprocesrechtelijke jurisprudentie aan de orde. Afhankelijk van de actualiteit wordt tevens aandacht besteed aan een speciaal -per cursus verschillend- thema. Alles wordt besproken vanuit een praktische invalshoek, met aandacht voor do’s en don’ts.

Tijdstip: 
30 november 2022, 12.30 – 17.15 uur

Deelname:  
€ 227,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 455,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
4 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PSS2022’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Van een advocatenkantoor wordt anno 2022 veel verwacht. Cliënten vragen, het toezicht wordt intensiever. De bedrijfsvoering van het moderne advocatenkantoor vraagt aandacht voor onderwerpen zoals integriteit, cultuur en het beheersen van risico’s. Bovendien moet u op de hoogte blijven van regelgeving en jurisprudentie op het gebied van de Wwft en het tuchtrecht.

Tijdens deze cursus wordt u op praktische wijze bijgepraat over deze ontwikkelingen en krijgt u handvatten om een integriteitsbeleid en een risicobeleid vorm te geven.

Met deze cursus voldoet u ook gelijk aan de opleidingsverplichting van de Wwft en de Orde van Advocaten.

Tijdstip: 
1 december 2022, 12.30 – 17.15 uur

Deelname:  
€ 227,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 445,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
4 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PSS2022’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Tijdens deze Verdiepingscursus Arbeids(proces)recht krijgt u van een zeer ervaren kantonrechter en raadsheer en tevens docenten in deze materie een praktisch overzicht van de meest voorkomende fouten in eerste aanleg en in hoger beroep. Beide docenten behandelen daarbij ook het materiële en formele arbeidsrecht. Zij wijzen u op de do’s and dont’s en geven u tips en tricks mee, waardoor u het procederen in arbeidsrechtszaken perfect in de vingers krijgt en u voortaan snel, efficiënt en foutloos gaat procederen.

Tijdstip: 
1 december 2022, 9.00 – 16.45 uur

Deelname:  
€ 337,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€ 675,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
6 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PSS2022’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Wilt u in één middag worden bijgepraat over de laatste stand van zaken op het gebied van alimentatie? Meld u dan aan voor deze online verdiepingscursus, waarin Anouk Wakker de recente jurisprudentie over kinder- en partneralimentatie bespreekt. Zij plaatst deze in de context van de wet en eerdere uitspraken. Ook andere actualiteiten op het gebied van kinder- en partneralimentatie komen uitgebreid aan bod. Na het volgen van deze online cursus bent u weer volledig op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Tijdstip: 
6 december 2022, 12.30 – 17.00 uur

Deelname:  
€ 227,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 455,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
4 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PSS2022’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Tijdens deze verdiepingscursus staan de praktische en procedurele kant van de letselschadepraktijk centraal. Hoe toetst u een letselschadedossier op de beste manier? De docent gaat in op wat u kunt verwachten bij de rechter: zij deelt haar jarenlange praktijkervaring en geeft u op basis daarvan aanwijzingen voor een succesvollere behandeling bij de rechter.

Er is ook aandacht voor de buitengerechtelijke afdoening van schadeclaims. Discrepantie juridische en medische causaliteit en verjaring.
In de middag worden aan de hand van casuïstiek de discrepantie tussen de juridische en medische causaliteit en de vraagstelling aan de medische deskundige besproken. De cursus eindigt met het onderwerp verjaring, waarbij u leert hoe u op de juiste wijze verjaring kunt stuiten.

Centraal staan echter steeds tips en strategieën zodat u meer uit uw letselschadezaak kunt halen.

Tijdstip: 
7 december 2022, 13.00 – 15.10 uur

Deelname:  
€ 337,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 675,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
6 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PSS2022’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Binnen het alimentatierecht zijn er tal van problemen waar u in uw adviespraktijk tegenaan loopt en waarmee u niet altijd goed raad weet. Hierbij kunt u onder meer denken aan de volgende vragen.

– Hoe bereken ik de draagkracht van ondernemers?
– Hoe bereken ik de kinderalimentatie op de juiste wijze?
– Hoe ga ik om met de problematiek rondom de samenloop van onderhoudsverplichtingen?
– Wat is de invloed van een nieuwe partner op de alimentatieplicht?

Tijdstip: 
8 december 2022, 9.30 – 17.30 uur

Deelname:  
€ 337,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 675,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
6 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PSS2022’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Wilt u een allround deskundige zijn die niet alleen letselschaden behandelt, maar ook overlijdensschade, dan is deze eendaagse op academisch niveau gegeven cursus iets voor u. De overlijdensschadeberekening kenmerkt zich door een complex en verfijnd principe. Veel factoren grijpen op elkaar in. Sommige daarvan hebben weinig invloed op de hoogte van de schade, maar andere daarentegen kunnen de schade verdubbelen of halveren. Deze invloed is per zaak verschillend en onvoorspelbaar, omdat elke zaak met zijn eigen combinatie van factoren verschillend is.

Tijdstip: 
9 december 2022, 9.00 – 16.45 uur

Deelname:  
€ 337,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 675,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
6 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PSS2022’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Op de Kinderrechtenhelpdesk van Defence for Children (DCI) komen jaarlijks meer dan 600 vragen binnen van kinderen, ouders en veel advocaten over de rechten van migrantenkinderen.
Vanuit een praktische invalshoek worden in de Actualiteitencursus Kinderrechten en Migratie alle facetten behandeld van kinderrechten in zaken rond gezinshereniging, asielzaken (waaronder Dublin), bewaringszaken, kinderpardonzaken en procedures over het recht op respect voor het privéleven op grond van artikel 8 EVRM.
In deze eendaagse cursus leer je hoe de kinderrechten jouw zaak kunnen versterken.

Tijdstip: 
9 december 2022, 9.30-17.00

Deelname:
€ 325,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 650,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
6 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PS6070SA’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Tijdens deze online cursus besteedt prof. Ian Sumner aandacht aan de huidige stand van zaken met betrekking tot afstamming, gezag en omgang.

Verzoeken tot vervangende toestemming, vernieling erkenning, gerechtelijke vaststelling, eenhoofdig gezag, beëindiging gezag, en vaststellen van een omgangsregeling zullen de revue passeren. Na afloop ben u weer helemaal op de hoogte van de structuur van deze familierechtelijke onderwerpen en de huidige stand van zaken met betrekking tot de toepassing van de criteria op deze terreinen.

Tijdstip: 
12 december 2022, 10.00 – 12.00 uur

Deelname:  
€ 97,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 195,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
2 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PSS2022’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Iedere advocaat moet over voldoende kennis beschikken en zich bewust zijn van de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De wet is voor iedereen gelijk, maar de situaties waarin deze wordt toegepast en de kennis die daarvoor nodig is, verschilt naar de aard van het kantoor. Daarom heeft OSR in samenwerking met de Praktizijnssociëteit een cursus Wwft ontwikkeld die speciaal bedoeld is voor de sociale advocatuur. Met onderwerpen die direct raken aan jouw bedrijfsvoering zoals nooit geclaimde derdengelden.

Na afloop van deze cursus:

 • ben je in staat om te herkennen welke diensten onder de werking van de Wwft vallen (en welk soort diensten en handelingen beslist niet);
 • Heb je antwoorden op specifieke Wwft vragen die veel voorkomen in de sociale advocatuur.
 • kun je in situaties waar de Wwft van toepassing is de voorgeschreven verplichtingen uitvoeren en naleven.

Tijdstip: 
12 december 2022, 15.00-17.00

Deelname:
€ 112,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 225 (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit.

PO-punten: 
2 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PS6070SA’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Regelmatig vinden er veranderingen plaats als het gaat om kinderalimentatie. Als echtscheidingsadvocaat is het van belang dat je op de hoogte bent van wijzigingen en actuele ontwikkelingen in kinderalimentatie. Met deze actuele cursus ben je in één dag weer up-to-date.

Tijdstip: 
12 december 2022, 9.45-17.00

Deelname:
€ 375,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 750,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
6 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PS6070SA’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

In deze actualiteitencursus wordt aandacht besteed aan recente jurisprudentie en nieuwe wetgeving op het gebied van gezondheidsrecht. De docenten zijn lid van de redactie van Gezondheidszorg Jurisprudentie en van het Tijdschrift voor Gezondheidsrecht en zijn vanuit die achtergrond op de hoogte van de laatste stand van zaken.

Tijdens deze cursus krijgt u inzicht in nieuwe wetgeving en de laatste jurisprudentie op de onderwerpen tuchtrecht, grondrechten, openbaarheid en privacy, strafrecht, overeenkomsten, ziektekostenverzekeringen, en regulering. Er is ruimte voor voorbeelden en vragen uit de praktijk van de deelnemers.

Tijdstip: 
12 december 2022, 13.00 – 17.00 uur

Deelname:  
€ 175,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 335,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
3 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PSS2022’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Huiselijk geweld in het familierecht is een complex onderwerp: een juiste aanpak is van groot belang voor een goede afloop van de zaak. In deze nieuwe, actuele, cursus bespreken advocaten mr. drs. Ariane Hendriks en mr. drs. Ingrid Vledder onder meer de volgende vragen:

 • Welke rol spelen politie, Veilig Thuis, Raad, Jeugdbescherming, en organisaties als Blijf, en hoe benader je dergelijke instanties als advocaat het beste?
 • Wat doe je met zaken zonder feitelijk bewijs?
 • Hoe begeleid je cliënten die gezamenlijk ouderschap vorm moeten geven na (een beschuldiging van) huiselijk geweld?

Tijdstip: 
13 december 2022, 12.00 – 16.45 uur

Deelname:  
€ 227,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 455,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
4 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PSS2022’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Tijdens deze online cursus gaan de docenten Suzanne Hendrickx en Bas Martens in op de toepasselijkheid van de Wwft voor advocaten. Denk dan bijvoorbeeld aan de verplichtingen die de wet oplegt. Ook de verhouding meldingsplicht versus geheimhoudingsplicht en de wijzigingen die het gevolg zijn geweest van de implementatie van de 4e en 5e Anti-Witwasrichtlijn (AMLD) komen aan bod. Op een systematische en praktische wijze worden de verplichtingen en de te volgen stappen doorgenomen en is er aandacht voor het risicomanagement-beleid van het advocatenkantoor. Tenslotte wordt in deze cursus gekeken naar de invoering van het UBO-register.

Tijdstip: 
13 december 2022, 9.00-12.15

Deelname:
€ 112,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 225,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
3 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PS6070SA’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Tijdens deze cursus Actualiteiten en jurisprudentie arbeidsrecht wordt u door experts uit de arbeidsrechtpraktijk die tevens ervaren docenten in het arbeidsrecht zijn, kort en kernachtig op de hoogte gebracht van de belangrijkste ontwikkelingen en uitspraken in het arbeidsrecht van de afgelopen periode.

Tijdstip: 
13 december 2022, 9.00 – 16.45 uur

Deelname:  
€ 237,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 675,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
6 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PSS2022’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Op zoek naar verdieping in het verzekeringsrecht? In deze Verdiepingscursus Verzekeringsrecht worden aan de hand van praktijkvoorbeelden verschillende in verzekeringszaken relevante onderwerpen uitgediept.
De onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer de verschillende wijzen waarop de dekking wordt begrensd, de implicaties van de verschillende wijzen van begrenzing, en causaliteit in het verzekeringsrecht.
Ook wordt uitgebreid aandacht besteed aan het verhalen van uitgekeerde schades (de mogelijkheden en valkuilen in dat verband) en beredding.

Tijdstip: 
13 december 2022, 12.30 – 17.15 uur

Deelname:  
€ 227,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 455,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
4 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PSS2022’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

In deze cursus bespreekt mr. Annette M. van Riemsdijk op praktijkgerichte wijze de recente ontwikkelingen in het personen- en familierecht. Aan de orde komen de actualiteiten op het gebied van wet- en regelgeving en jurisprudentie.

Tijdstip: 
14 december 2022, 9.00 – 16.45 uur

Deelname:  
€ 337,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 675,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
6 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PSS2022’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

De Jeugdwet heeft grote gevolgen voor de dagelijkse praktijk van de jeugdrechtadvocaat. Ben jij goed op de hoogte van de wijzigingen die in het civiele jeugdrecht van kracht zijn geworden? Tijdens deze cursus bespreken de docenten de belangrijkste veranderingen voor de advocatenpraktijk en de ervaringen met deze wet, op praktische wijze. De wetgeving op het terrein van de jeugdbescherming en de jeugdzorg komen aan bod. Ook relevante jurisprudentie in jeugdbescherming en jeugdzorg worden besproken en er wordt een casus behandeld.

Tijdstip: 
14 december 2022, 14.00-17.15

Deelname:
€ 125,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 250,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
3 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PS6070SA’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Tijdens de actualiteitencursus Participatiewet komen zowel de nieuwste jurisprudentie als de recente ontwikkelingen over de wetgeving aan de orde. Onder andere de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) en de gevolgen van strafrechtelijke vrijspraak voor besluiten waarbij de bijstand wordt ingetrokken en teruggevorderd komen aan de orde. Verder komen zaken als verplichtingen en maatregelen, leefvormen zoals duurzaam gescheiden leven, gezamenlijke huishouding en kostendelers, middelen, bijzondere bijstand en de aanvraagproblematiek aan bod.

Tijdstip: 
15 december 2022, 10.00-16.30

Deelname:
€ 312,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 625,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
5 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PS6070SA’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

In deze cursus krijgt u onder meer antwoord op de volgende vragen:
-Bent u er al op voorbereid dat volgens het Pensioenakkoord alle pensioenregelingen worden gewijzigd en dat dit gevolgen heeft voor de arbeidsrechtpraktijk?
-Weet u wanneer werkgevers verplicht moeten deelnemen aan bedrijfstakpensioenfondsen (en algemeen verbindend verklaarde cao’s)?

Tijdstip: 
15 december 2022, 12.30 – 17.15 uur

Deelname:  
€ 227,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 455,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
4 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PSS2022’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Wet- en regelgeving binnen het huurrecht zijn continu aan verandering onderhevig. Als juridisch professional wil je op de hoogte zijn van actuele thema’s en ontwikkelingen in het huurrecht. Met deze actualiteitencursus huurrecht ben je in één dag weer helemaal up-to-date.

Tijdstip: 
15 december 2022, 10.00-16.30

Deelname:
€ 312.50,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 625,- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit.

PO-punten: 
5 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PS6070SA’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

De WIA en ZW zijn lastige onderwerpen binnen het sociaal verzekeringsrecht. Toch is het belangrijk voor u als (arbeidsrecht)advocaat en jurist om goed op de hoogte zijn van deze wetten, want in uw werkzaamheden kunnen deze wetten regelmatig naar voren komen in uw adviespraktijk wanneer u cliënten bijstaat en adviseert.

Tijdens deze cursus krijgt u van twee gerenommeerde experts in deze materie in één dag een compleet en helder overzicht van de WIA en ZW en de werking van deze wetten in de praktijk.

Tijdstip: 
16 december 2022, 9.00 – 16.45 uur

Deelname:  
€ 337,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€ 675,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
6 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PSS2022’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

In één dag een compleet overzicht van de Jeugdwet (Jw) en de Participatiewet (Pw)? Dat kan in deze nieuwe cursus die gegeven wordt door mr. Linda Meys!

Tijdens de opleidingsdag behandelt zij het wettelijk kader, de kernbegrippen, de toegangscriteria en vaste jurisprudentie zowel op het gebied van de Jw (ochtend) als de Pw (middag). Naast de basis en verdieping neemt ze ook de actuele ontwikkelingen en jurisprudentie met u door zodat u in één dag weer helemaal up-to-date bent.

Tijdstip: 
19 december 2022, 9.00 – 16.45 uur

Deelname:  
€ 337,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 675,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
6 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PSS2022’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

 

 

In deze middagcursus leer je op welke manier het EU-Handvest doorwerkt in de arresten van het Europese Hof van Justitie en nationale rechters. Na de cursus weet je hoe je de waarborgen uit het EU-Handvest en de jurisprudentie van het Europese Hof en nationale rechters zo goed mogelijk inzet voor je cliënten.

Tijdstip: 
22 december 2022, 9.30-12.45

Deelname:
€ 187,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 375,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
3 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PS6070SA’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Aanwinstenlijsten weken 28 en 29 online

Vandaag hebben we de nieuwe aanwinstenlijsten op deze pagina geplaatst, het gaat om boeken, tijdschriftartikelen en artikelen in bundels. Lees meer

22 juli | 2022|

Titel

Ga naar de bovenkant