Home|50% korting op cursussen
50% korting op cursussen2022-12-06T10:09:14+02:00

50% korting op cursussen

In samenspraak met OSR, SDU Opleidingen en VU Law Academy is een selectie gemaakt van op de sociale advocatuur gerichte cursussen. Op deze cursussen ontvangen deelnemers aan het project een korting van 50%. Hieronder vindt u de cursussen.

Tijdens deze verdiepingscursus staan de praktische en procedurele kant van de letselschadepraktijk centraal. Hoe toetst u een letselschadedossier op de beste manier? De docent gaat in op wat u kunt verwachten bij de rechter: zij deelt haar jarenlange praktijkervaring en geeft u op basis daarvan aanwijzingen voor een succesvollere behandeling bij de rechter.

Er is ook aandacht voor de buitengerechtelijke afdoening van schadeclaims. Discrepantie juridische en medische causaliteit en verjaring.
In de middag worden aan de hand van casuïstiek de discrepantie tussen de juridische en medische causaliteit en de vraagstelling aan de medische deskundige besproken. De cursus eindigt met het onderwerp verjaring, waarbij u leert hoe u op de juiste wijze verjaring kunt stuiten.

Centraal staan echter steeds tips en strategieën zodat u meer uit uw letselschadezaak kunt halen.

Tijdstip: 
7 december 2022, 13.00 – 15.10 uur

Deelname:  
€ 337,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 675,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
6 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PSS2022’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Binnen het alimentatierecht zijn er tal van problemen waar u in uw adviespraktijk tegenaan loopt en waarmee u niet altijd goed raad weet. Hierbij kunt u onder meer denken aan de volgende vragen.

– Hoe bereken ik de draagkracht van ondernemers?
– Hoe bereken ik de kinderalimentatie op de juiste wijze?
– Hoe ga ik om met de problematiek rondom de samenloop van onderhoudsverplichtingen?
– Wat is de invloed van een nieuwe partner op de alimentatieplicht?

Tijdstip: 
8 december 2022, 9.30 – 17.30 uur

Deelname:  
€ 337,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 675,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
6 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PSS2022’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Wilt u een allround deskundige zijn die niet alleen letselschaden behandelt, maar ook overlijdensschade, dan is deze eendaagse op academisch niveau gegeven cursus iets voor u. De overlijdensschadeberekening kenmerkt zich door een complex en verfijnd principe. Veel factoren grijpen op elkaar in. Sommige daarvan hebben weinig invloed op de hoogte van de schade, maar andere daarentegen kunnen de schade verdubbelen of halveren. Deze invloed is per zaak verschillend en onvoorspelbaar, omdat elke zaak met zijn eigen combinatie van factoren verschillend is.

Tijdstip: 
9 december 2022, 9.00 – 16.45 uur

Deelname:  
€ 337,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 675,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
6 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PSS2022’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Op de Kinderrechtenhelpdesk van Defence for Children (DCI) komen jaarlijks meer dan 600 vragen binnen van kinderen, ouders en veel advocaten over de rechten van migrantenkinderen.
Vanuit een praktische invalshoek worden in de Actualiteitencursus Kinderrechten en Migratie alle facetten behandeld van kinderrechten in zaken rond gezinshereniging, asielzaken (waaronder Dublin), bewaringszaken, kinderpardonzaken en procedures over het recht op respect voor het privéleven op grond van artikel 8 EVRM.
In deze eendaagse cursus leer je hoe de kinderrechten jouw zaak kunnen versterken.

Tijdstip: 
9 december 2022, 9.30-17.00

Deelname:
€ 325,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 650,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
6 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PS6070SA’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Tijdens deze online cursus besteedt prof. Ian Sumner aandacht aan de huidige stand van zaken met betrekking tot afstamming, gezag en omgang.

Verzoeken tot vervangende toestemming, vernieling erkenning, gerechtelijke vaststelling, eenhoofdig gezag, beëindiging gezag, en vaststellen van een omgangsregeling zullen de revue passeren. Na afloop ben u weer helemaal op de hoogte van de structuur van deze familierechtelijke onderwerpen en de huidige stand van zaken met betrekking tot de toepassing van de criteria op deze terreinen.

Tijdstip: 
12 december 2022, 10.00 – 12.00 uur

Deelname:  
€ 97,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 195,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
2 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PSS2022’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Iedere advocaat moet over voldoende kennis beschikken en zich bewust zijn van de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De wet is voor iedereen gelijk, maar de situaties waarin deze wordt toegepast en de kennis die daarvoor nodig is, verschilt naar de aard van het kantoor. Daarom heeft OSR in samenwerking met de Praktizijnssociëteit een cursus Wwft ontwikkeld die speciaal bedoeld is voor de sociale advocatuur. Met onderwerpen die direct raken aan jouw bedrijfsvoering zoals nooit geclaimde derdengelden.

Na afloop van deze cursus:

 • ben je in staat om te herkennen welke diensten onder de werking van de Wwft vallen (en welk soort diensten en handelingen beslist niet);
 • Heb je antwoorden op specifieke Wwft vragen die veel voorkomen in de sociale advocatuur.
 • kun je in situaties waar de Wwft van toepassing is de voorgeschreven verplichtingen uitvoeren en naleven.

Tijdstip: 
12 december 2022, 15.00-17.00

Deelname:
€ 112,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 225 (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
2 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PS6070SA’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Regelmatig vinden er veranderingen plaats als het gaat om kinderalimentatie. Als echtscheidingsadvocaat is het van belang dat je op de hoogte bent van wijzigingen en actuele ontwikkelingen in kinderalimentatie. Met deze actuele cursus ben je in één dag weer up-to-date.

Tijdstip: 
12 december 2022, 9.45-17.00

Deelname:
€ 375,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 750,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
6 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PS6070SA’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

In deze actualiteitencursus wordt aandacht besteed aan recente jurisprudentie en nieuwe wetgeving op het gebied van gezondheidsrecht. De docenten zijn lid van de redactie van Gezondheidszorg Jurisprudentie en van het Tijdschrift voor Gezondheidsrecht en zijn vanuit die achtergrond op de hoogte van de laatste stand van zaken.

Tijdens deze cursus krijgt u inzicht in nieuwe wetgeving en de laatste jurisprudentie op de onderwerpen tuchtrecht, grondrechten, openbaarheid en privacy, strafrecht, overeenkomsten, ziektekostenverzekeringen, en regulering. Er is ruimte voor voorbeelden en vragen uit de praktijk van de deelnemers.

Tijdstip: 
12 december 2022, 13.00 – 17.00 uur

Deelname:  
€ 175,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 335,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
3 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PSS2022’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

De wet- en regelgeving binnen het arbeidsrecht zijn continu aan verandering onderhevig. Tijdens deze ochtend brengen de docenten je op de hoogte van nieuwe en gewijzigde wetgeving en regelgeving en bespreken zij de laatste actuele jurisprudentie.

Tijdstip: 
12 december 2022, 9.00-12.15

Deelname:
€ 187,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 375 (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
3 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PS6070SA’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

De wet- en regelgeving binnen het arbeidsrecht zijn continu aan verandering onderhevig. Tijdens deze middag brengen de docenten je op de hoogte van nieuwe en gewijzigde wetgeving en regelgeving en bespreken zij de laatste actuele jurisprudentie.

Tijdstip: 
12 december 2022, 13.00-15.15

Deelname:
€ 125,-  (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 250,-  (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
2 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PS6070SA’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Huiselijk geweld in het familierecht is een complex onderwerp: een juiste aanpak is van groot belang voor een goede afloop van de zaak. In deze nieuwe, actuele, cursus bespreken advocaten mr. drs. Ariane Hendriks en mr. drs. Ingrid Vledder onder meer de volgende vragen:

 • Welke rol spelen politie, Veilig Thuis, Raad, Jeugdbescherming, en organisaties als Blijf, en hoe benader je dergelijke instanties als advocaat het beste?
 • Wat doe je met zaken zonder feitelijk bewijs?
 • Hoe begeleid je cliënten die gezamenlijk ouderschap vorm moeten geven na (een beschuldiging van) huiselijk geweld?

Tijdstip: 
13 december 2022, 12.00 – 16.45 uur

Deelname:  
€ 227,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 455,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
4 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PSS2022’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Tijdens deze online cursus gaan de docenten Suzanne Hendrickx en Bas Martens in op de toepasselijkheid van de Wwft voor advocaten. Denk dan bijvoorbeeld aan de verplichtingen die de wet oplegt. Ook de verhouding meldingsplicht versus geheimhoudingsplicht en de wijzigingen die het gevolg zijn geweest van de implementatie van de 4e en 5e Anti-Witwasrichtlijn (AMLD) komen aan bod. Op een systematische en praktische wijze worden de verplichtingen en de te volgen stappen doorgenomen en is er aandacht voor het risicomanagement-beleid van het advocatenkantoor. Tenslotte wordt in deze cursus gekeken naar de invoering van het UBO-register.

Tijdstip: 
13 december 2022, 9.00-12.15

Deelname:
€ 112,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 225,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
3 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PS6070SA’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Tijdens deze cursus Actualiteiten en jurisprudentie arbeidsrecht wordt u door experts uit de arbeidsrechtpraktijk die tevens ervaren docenten in het arbeidsrecht zijn, kort en kernachtig op de hoogte gebracht van de belangrijkste ontwikkelingen en uitspraken in het arbeidsrecht van de afgelopen periode.

Tijdstip: 
13 december 2022, 9.00 – 16.45 uur

Deelname:  
€ 237,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 675,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
6 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PSS2022’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Op zoek naar verdieping in het verzekeringsrecht? In deze Verdiepingscursus Verzekeringsrecht worden aan de hand van praktijkvoorbeelden verschillende in verzekeringszaken relevante onderwerpen uitgediept.
De onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer de verschillende wijzen waarop de dekking wordt begrensd, de implicaties van de verschillende wijzen van begrenzing, en causaliteit in het verzekeringsrecht.
Ook wordt uitgebreid aandacht besteed aan het verhalen van uitgekeerde schades (de mogelijkheden en valkuilen in dat verband) en beredding.

Tijdstip: 
13 december 2022, 12.30 – 17.15 uur

Deelname:  
€ 227,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 455,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
4 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PSS2022’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

In deze cursus bespreekt mr. Annette M. van Riemsdijk op praktijkgerichte wijze de recente ontwikkelingen in het personen- en familierecht. Aan de orde komen de actualiteiten op het gebied van wet- en regelgeving en jurisprudentie.

Tijdstip: 
14 december 2022, 9.00 – 16.45 uur

Deelname:  
€ 337,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 675,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
6 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PSS2022’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

De Jeugdwet heeft grote gevolgen voor de dagelijkse praktijk van de jeugdrechtadvocaat. Ben jij goed op de hoogte van de wijzigingen die in het civiele jeugdrecht van kracht zijn geworden? Tijdens deze cursus bespreken de docenten de belangrijkste veranderingen voor de advocatenpraktijk en de ervaringen met deze wet, op praktische wijze. De wetgeving op het terrein van de jeugdbescherming en de jeugdzorg komen aan bod. Ook relevante jurisprudentie in jeugdbescherming en jeugdzorg worden besproken en er wordt een casus behandeld.

Tijdstip: 
14 december 2022, 14.00-17.15

Deelname:
€ 125,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 250,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
3 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PS6070SA’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Tijdens de actualiteitencursus Participatiewet komen zowel de nieuwste jurisprudentie als de recente ontwikkelingen over de wetgeving aan de orde. Onder andere de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) en de gevolgen van strafrechtelijke vrijspraak voor besluiten waarbij de bijstand wordt ingetrokken en teruggevorderd komen aan de orde. Verder komen zaken als verplichtingen en maatregelen, leefvormen zoals duurzaam gescheiden leven, gezamenlijke huishouding en kostendelers, middelen, bijzondere bijstand en de aanvraagproblematiek aan bod.

Tijdstip: 
15 december 2022, 10.00-16.30

Deelname:
€ 312,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 625,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
5 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PS6070SA’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

In deze cursus krijgt u onder meer antwoord op de volgende vragen:
-Bent u er al op voorbereid dat volgens het Pensioenakkoord alle pensioenregelingen worden gewijzigd en dat dit gevolgen heeft voor de arbeidsrechtpraktijk?
-Weet u wanneer werkgevers verplicht moeten deelnemen aan bedrijfstakpensioenfondsen (en algemeen verbindend verklaarde cao’s)?

Tijdstip: 
15 december 2022, 12.30 – 17.15 uur

Deelname:  
€ 227,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 455,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
4 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PSS2022’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Wet- en regelgeving binnen het huurrecht zijn continu aan verandering onderhevig. Als juridisch professional wil je op de hoogte zijn van actuele thema’s en ontwikkelingen in het huurrecht. Met deze actualiteitencursus huurrecht ben je in één dag weer helemaal up-to-date.

Tijdstip: 
15 december 2022, 10.00-16.30

Deelname:
€ 312.50,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 625,- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit.

PO-punten: 
5 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PS6070SA’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

In deze cursus is extra veel tijd ingeruimd om te oefenen aan de hand van juridische cases.

Tijdens deze eendaagse cursus komen aan bod:

 • Effectieve voorbereiding van de onderhandeling
 • De onderhandelingsruimte en het BAZO
 • Naar een win-win: afweging van doelen en belangen
 • Strategieën en gesprekstechnieken
 • Omgaan met weerstand en manipulatief gedrag

 

Tijdstip: 
15 december 2022, 9.00 – 16.00 uur

Deelname:  
€ 327,50  (geen BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€ 475,- (geen BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
5 PO-punten

Aanmelden:
Graag in het opmerkingenveld vermelden: “Ik kom in aanmerking voor de korting als sociaal advocaat”. Aanmelden via deze link

In deze cursus bespreken echte kenners de belangrijkste ontwikkelingen in het migratierecht (regulier en asiel) aan de hand van de meest recente jurisprudentie. Tevens wordt stilgestaan bij nieuwe (en op handen zijnde) wetgeving.

Tijdstip: 
15 december 2022, 9.30 – 17.00 uur

Deelname:  
€ 270,- (geen BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€ 540,- (geen BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
6 PO-punten

Aanmelden:
Graag in het opmerkingenveld vermelden: “Ik kom in aanmerking voor de korting als sociaal advocaat”. Aanmelden via deze link

De WIA en ZW zijn lastige onderwerpen binnen het sociaal verzekeringsrecht. Toch is het belangrijk voor u als (arbeidsrecht)advocaat en jurist om goed op de hoogte zijn van deze wetten, want in uw werkzaamheden kunnen deze wetten regelmatig naar voren komen in uw adviespraktijk wanneer u cliënten bijstaat en adviseert.

Tijdens deze cursus krijgt u van twee gerenommeerde experts in deze materie in één dag een compleet en helder overzicht van de WIA en ZW en de werking van deze wetten in de praktijk.

Tijdstip: 
16 december 2022, 9.00 – 16.45 uur

Deelname:  
€ 337,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€ 675,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
6 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PSS2022’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

In één dag een compleet overzicht van de Jeugdwet (Jw) en de Participatiewet (Pw)? Dat kan in deze nieuwe cursus die gegeven wordt door mr. Linda Meys!

Tijdens de opleidingsdag behandelt zij het wettelijk kader, de kernbegrippen, de toegangscriteria en vaste jurisprudentie zowel op het gebied van de Jw (ochtend) als de Pw (middag). Naast de basis en verdieping neemt ze ook de actuele ontwikkelingen en jurisprudentie met u door zodat u in één dag weer helemaal up-to-date bent.

Tijdstip: 
19 december 2022, 9.00 – 16.45 uur

Deelname:  
€ 337,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 675,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
6 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PSS2022’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Wilt u op de hoogte worden gebracht van de actuele ontwikkelingen in het algemeen bestuursrecht en het bestuursprocesrecht? Dan is de cursus Actualiteiten bestuurs(proces)recht van de VU Law Academy zeker iets voor u!

 

Tijdstip: 
19 december 2022, 13.00 – 17.30 uur

Deelname:  
€ 197,50 (geen BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur
€ 395,- (geen BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
4 PO-punten

Aanmelden:
Graag in het opmerkingenveld vermelden: “Ik kom in aanmerking voor de korting als sociaal advocaat”. Aanmelden via deze link

 

 

In deze middagcursus leer je op welke manier het EU-Handvest doorwerkt in de arresten van het Europese Hof van Justitie en nationale rechters. Na de cursus weet je hoe je de waarborgen uit het EU-Handvest en de jurisprudentie van het Europese Hof en nationale rechters zo goed mogelijk inzet voor je cliënten.

Tijdstip: 
22 december 2022, 9.30-12.45

Deelname:
€ 187,50 (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 375,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
3 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PS6070SA’ voor 50% korting. Aanmelden via deze link

Beleidsplan 2023-2026 online

In de bestuursvergadering van 26 oktober 2022 is het beleidsplan 2023-2026 definitief aangenomen. In het beleidsplan wordt geschetst hoe de Praktizijns-Sociëteit in de komende jaren de bestaande dienstverlening gaat intensiveren en nieuwe diensten zal ontwikkelen en aan de leden zal aanbieden. De Praktizijn heeft ambities Lees meer

6 december | 2022|

Titel

Ga naar de bovenkant