€ 300,- korting op meerdaagse cursussen2023-09-19T13:01:01+02:00

€ 300 korting op meerdaagse opleidingen

OSR, SDU Opleidingen en VU Law Academy bieden naast de eendaagse opleidingen ook meerdaagse opleidingen die zijn goedgekeurd door de Raad voor Rechtsbijstand. Op deze cursussen ontvangen deelnemers aan het project een korting van € 300,– excl. BTW. Hieronder staan de opleidingen vermeld.

Arbeidsrecht is een dynamisch vakgebied. Hoe houdt u als advocaat, arbeidsjurist of HRM/PZ-specialist uw kennis up-to-date? In deze leergang krijgt u een actueel overzicht van de thema’s die spelen in het arbeidsrecht. De leergang is praktijkgericht, wat betekent dat u uw opgedane kennis gelijk kunt inzetten.

Tijdstip: 
Deze leergang start 28 september 2023.

Deelname:  
€ 3695 ,- (geen BTW) plus 10 % korting voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 3995,- (geen BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
42  PO-punten

Aanmelden:
Graag in het opmerkingenveld vermelden: “Ik kom in aanmerking voor de korting als sociaal advocaat” voor € 300,- euro korting. Aanmelden via deze link

Neem de stap naar expertise in een groeiende praktijk
Adequaat handelen en adviseren binnen het financieel-economisch strafrecht vergt specifieke kennis en expertise. Deze leergang biedt u de mogelijkheid om u te onderscheiden op een uitdagend en groeiend rechtsgebied. Wordt u de advocaat aan wie men denkt bij een doorzoeking door de FIOD, de opsporingsambtenaar of toezichthouder die een ingewikkelde economische zaak behandelt? Of de bedrijfsjurist die betrokken wordt bij zaken wanneer het echt spannend wordt en er gereageerd moet worden?

Doelgroep
De leergang richt zich op advocaten die specialist willen worden in het financieel-economisch strafrecht, opsporingsambtenaren, toezichthouders, bedrijfsjuristen en compliance officers en forensische onderzoekers.

Tijdstip: 
De leergang start op 31 oktober 2023

Deelname:
3595,50 (geen BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
3995,- (geen BTW)  voor niet-leden

PO-punten: 
36 PO-punten

Aanmelden:
Graag in het opmerkingenveld vermelden: “Ik ben lid van de Praktizijns-sociëteit”. Aanmelden via deze link

In deze Tweedaagse verdiepingscursus de zieke werknemer gaan de ervaren docenten mr. Pieter Fluit en mr. Kerstin Hopman in op de juridische leerstukken die spelen rond de zieke werknemer. Zij doen dit aan de hand van praktijkvoorbeelden. Aan bod komen zowel de situatie dat de zieke werknemer in dienst is, alsmede wanneer deze uit dienst is getreden.

Tijdens de cursus krijg je heldere antwoorden van de docenten op vragen uit de praktijk waaronder aard en omvang van de ziekte, welke informatie de werkgever behoort te krijgen, re-integratie, WIA, passende arbeid en ontslag.
-Hoe zit het bijvoorbeeld met de loondoorbetalingsplicht voor de werkgever indien de werknemer met passende arbeid is gere-integreerd en weer opnieuw uitvalt?
-Wat voor een sancties kan een werkgever krijgen bij onvoldoende re-integratie inspanningen?
-En welke sancties kunnen voor de werknemer gelden?

Uiteraard zetten de docenten tijdens deze cursus ook uiteen wat de gevolgen zijn van de invoering van de Wwz voor dit onderwerp.
-Hoe zit het met de mogelijkheden om arbeidsongeschikte werknemers te ontslaan?
-En wat is geregeld ten aanzien van de transitievergoeding voor langdurige arbeidsongeschikte werknemers?

Tijdstip: 
Deze meerdaagse cursus  start  5 oktober 2023.

Deelname:  
€ 895  ,- (ex. BTW) € 300,- korting voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 1195 ,- (ex. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
12  PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code   PSS2023 voor € 300,- euro korting. Aanmelden via deze link

Met deze leergang krijgt u inzicht in de juridische kaders als het gaat om cybersecurityuitdagingen in de praktijk. We starten met de basis gaan van daaruit de verdieping in zodat u een compleet en actueel beeld krijgt van de belangrijkste cybersecurity vraagstukken.

In deze leergang behandelen we de volgende onderwerpen:

  • Bedreigingen voor de digitale samenleving: cybercriminaliteit, cyberspionage en kwetsbare omstandigheden. In deze bijeenkomst krijgt u overzicht van algemene cybersecurity-uitdagingen en van het (Nederlandse) cybersecuritylandschap. We gaan van hieruit de diepte in m.b.t. nationale en internationale bepalingen inzake cybercriminaliteit.
  • Europees wetgevingskader: u maakt kennis met het zich snel ontwikkelende regelgevingskader voor cybersecurity binnen de Europese Unie. Dit omvat de GDPR, de NIS-II-richtlijn, de richtlijn radioapparatuur en bepalingen inzake cybersecurity in diverse aanverwante besluiten.
  • Security-by-design: tijdens deze bijeenkomsten gaan we aan de slag met security governance en relevante normen. U maakt kennis met algemene beveiligingsverplichtingen en raakt op de hoogte van alle ins en outs van een verantwoord beleid m.b.t. openbaarmaking en bug bounty-programma’s.
  • Contractbeheer: tijdens deze bijeenkomst leert u hoe u afhankelijkheden van derden kunt identificeren en beoordelen en u gaat aan de slag met het beheer hiervan via contracten.
  • Verzekeringszaken: u ontwikkelt inzicht in de mate waarin cybersecurity risico’s kunnen worden overgedragen aan derden door middel van verzekeringen.
  • Incident management: u maakt kennis met incident management van detectie tot kennisgeving, aansprakelijkheidsbeheer en oplossingen.

 Tijdstip: 
De leergang start op 6 november 2023

Deelname:
De prijs wordt binnenkort bekend gemaakt.

PO-punten: 
16 PO-punten

Aanmelden:
Graag in het opmerkingenveld vermelden: “Ik ben lid van de Praktizijns-sociëteit  ”. Aanmelden via deze link

Tijdens deze tweedaagse basiscursus arbeidsrecht krijgt u door vier experts in het vak en tevens zeer deskundige sprekers de basisbeginselen van de verschillende onderwerpen die spelen binnen het arbeidsrecht uitgelegd.

De hoofdthema’s zoals de arbeidsovereenkomst en CAO, ziekte en re-integratie, conflict en ontslag, de procedure bij de kantonrechter en de UWV-procedure komen in deze cursus aan bod. Tevens wordt het bewijsrecht in het arbeidsrecht behandeld. Getuigenbewijs, camera’s en heimelijke geluidsopnames. Wat is mogelijk, hoe verzamelt u bewijs en wat is toegestaan? Op deze manier wordt u voorzien van een solide basiskennis in het arbeidsrecht en krijgt u handvatten aangereikt voor in de praktijk.

Tijdstip: 
Deze meerdaagse cursus  start  6 oktober 2023.

Deelname:  
€ 895 ,- (ex. BTW) € 300,- korting voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 1195 ,- (ex. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
12 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code   PSS2023 voor € 300,- euro korting. Aanmelden via deze link

Bent u als advocaat of jurist werkzaam in de sportsector en heeft u behoefte aan meer overzicht van alle voor u relevante juridische regels? Wilt u meer inzicht in zowel de fundering alsook de praktische toepassing van wetgeving en jurisprudentie binnen de context van sportorganisaties? In de leergang Sport en recht aan de VU in Amsterdam worden alle juridische vakgebieden behandeld waarmee u in de sportsector te maken kunt krijgen.

Meer dan tien verschillende experts maken u wegwijs in thema’s zoals het verenigingsrecht, schadeaansprakelijkheidsrecht, arbeidsrecht en cao, Europees recht en de sport, matchfixing, seksuele intimidatie en nog veel meer. Vanuit ieder vakgebied gaat u aan de slag met zowel de achterliggende theorie alsook de toepassing in de praktijk, zodat u na afloop zelfstandig:

  • vraagstukken van sport en recht kunt analyseren;
  • effectief kunt schakelen tussen de verschillende juridische disciplines;
  • weet welke juridische regels uit de wet voor u relevant zijn;
  • deze regels en de bijbehorende jurisprudentie kunt toepassen.

Uniek aan deze leergang is de focus op samenhang tussen de verschillende juridische vakgebieden, zodat u een (nog beter) overzicht krijgt om de sportsector optimaal te bedienen.

Tijdstip: 
De leergang start op 14 november 2023

Deelname:
€ 2.430,- (prijs 2023) inclusief cursusmateriaal, consumpties en examengeld. (geen BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 2.700,- (prijs 2023) inclusief cursusmateriaal, consumpties en examengeld. (geen BTW)  voor niet-leden

PO-punten: 
25 PO-punten

Aanmelden:
Graag in het opmerkingenveld vermelden: “Ik ben lid van de Praktizijns-sociëteit”. Aanmelden via deze link

Najaarssessies GIO en intervisie

Neemt u nog niet deel aan enige vorm van kwaliteitstoetsing? Schrijf u dan nu in voor deelname aan de najaarsronde van ons Gestructureerd Intercollegiaal Overleg (GIO) of onze intervisie. De Praktizijn organiseert ook dit najaar weer een inhaalronde waarmee we garanderen dat u aan uw Lees meer

12 september | 2023|
Advertentie

 

Titel

Ga naar de bovenkant