Home|€ 300,- korting op cursussen
€ 300,- korting op cursussen2023-05-24T15:58:44+02:00

€ 300 korting op meerdaagse opleidingen

OSR, SDU Opleidingen en VU Law Academy bieden naast de eendaagse opleidingen ook meerdaagse opleidingen die zijn goedgekeurd door de Raad voor Rechtsbijstand. Op deze cursussen ontvangen deelnemers aan het project een korting van € 300,– excl. BTW. Hieronder staan de opleidingen vermeld.

Tijdens deze training ga je experimenteren, ontdek je je talenten en leer je deze inzetten bij het geven van advies. Door de individuele intake ontstaat maatwerk voor iedere deelnemer, waarbij je als deelnemer ook leert reflecteren op je eigen gedrag.

Een goed advies komt alleen tot stand in een slim samenspel tussen jou en je (interne) klant. Je wilt de vraag van de ander, maar ook de omstandigheden en verwachtingen die spelen bij de ontvanger scherp in beeld te krijgen. Alleen dan is acceptatie van het advies gegarandeerd.

Tijdstip: 
31 mei 2023 9.30-11.30 uur
7 juni 2023 9.30-17.00 uur
28 juni 2023 9.30-17.00 uur
5 juli 2023 13.00-15.00 uur

Deelname:  
€ 1200 ,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 1500 ,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
16 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PS6070SA300’ voor € 300,- korting. Aanmelden via deze link

In deze basiscursus komen op de eerste lesdag de algemene huurrechtthema’s aan bod, zoals het aangaan en beëindigen van huurovereenkomsten en de verplichtingen van huurder en verhuurder. Tijdens de lesdag rondom de huur van woonruimte wordt onder meer ingegaan op de onderwerpen renovatie, derdenbescherming (bijv. onderhuur) en tijdelijke huur. De derde en laatste lesdag komt het huurrecht bedrijfsruimte aan de orde met onder andere thema’s zoals indeplaatsstelling, vaststelling huurprijzen en beëindiging van de huur van bedrijfsruimten.

Tijdstip: 
31 mei 2023 10.00-16.30 uur
7 juni 2023 10.00-16.30 uur
21 juni 2023 10.00-16.30 uur

Deelname:  
€ 1575 ,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 1875 ,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
15 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PS6070SA300’ voor € 300,- korting. Aanmelden via deze link

In deze cursus komen op de eerste lesdag de algemene huurrecht thema’s aan bod, zoals het aangaan en beëindigen van huurovereenkomsten en de verplichtingen van huurder en verhuurder. Tijdens de tweede lesdag rondom de huur van woonruimte wordt onder meer ingegaan op de onderwerpen renovatie, derdenbescherming (bijv. onderhuur) en tijdelijke huur.

Tijdstip: 
31 mei 2023 10.00-16.30 uur
7 juni 2023 10.00-16.30 uur

Deelname:  
€ 950,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€1250 ,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
10 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PS6070SA300’ voor € 300,- korting. Aanmelden via deze link

Om huurders of verhuurders bij te staan of te adviseren in huurrechtelijke kwesties heb je een goede basis nodig van het huurrecht. Onze basisopleiding huurrecht biedt deze. Gedurende deze opleiding komen alle elementaire onderdelen van het huurrecht met betrekking tot woonruimten en bedrijfsruimten aan bod. Begrip ‘huur’, de verplichtingen van huurders en verhuurders en de gebrekenregeling worden uitvoerig besproken en toegelicht. Daarnaast gaan we in op de belangrijkste thema’s rondom de huur van woonruimten en van bedrijfsruimten en ook het huurprijzenrecht van woonruimten komt intensief aan bod. De opleiding wordt afgesloten met het technische onderdeel huurprijzenrecht woonruimte en de praktijkmiddag waarin specifieke casuïstiek binnen het woonruimterecht wordt behandeld.

Tijdstip: 
31 mei 2023 10.00-16.30 uur
7 juni 2023 10.00-16.30 uur
21 juni 2023 10.00-16.30 uur
28 juni 2023 10.00-16.30 uur

Deelname:  
€ 1950,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 2250 ,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
20 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PS6070SA300’ voor € 300,- korting. Aanmelden via deze link

In deze cursus komen op de eerste lesdag de algemene huurrechtthema’s aan bod, zoals aangaan en beëindigen van huurovereenkomsten en de verplichtingen van huurder en verhuurder. Tijdens de tweede lesdag rondom de huur van bedrijfsruimtes wordt onder meer ingegaan op de onderwerpen als indeplaatsstelling, vaststelling huurprijzen, en beëindiging van de huur van bedrijfsruimten.

Tijdstip: 
31 mei 2023 10.00-16.30 uur
21 juni 2023 10.00-16.30 uur

Deelname:  
€ 950,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 1250 ,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
10 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PS6070SA300’ voor € 300,- korting. Aanmelden via deze link

Om huurders of verhuurders bij te staan of te adviseren in huurrechtelijke kwesties rondom woonruimte heb je een goede basis nodig van het huurrecht. Onze driedaagse basiscursus huurrecht biedt deze. Gedurende deze opleiding komen alle elementaire onderdelen van het huurrecht met betrekking tot woonruimten aan bod. Begrip ‘huur’, de verplichtingen van huurders en verhuurders en de gebrekenregeling worden uitvoerig besproken en toegelicht. Daarnaast gaan we in op de belangrijkste thema’s rondom de huur van woonruimten. De cursus wordt afgesloten met het technische onderdeel huurprijzenrecht woonruimte en de praktijkmiddag waarin specifieke casuïstiek binnen het woonruimterecht wordt behandeld.

Tijdstip: 
31 mei 2023 10.00-16.30 uur
7 juni 2023 10.00-16.30 uur
28 juni 2023 10.00-16.30 uur

Deelname:  
€ 1575,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 1875 ,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
15 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PS6070SA300’ voor € 300,- korting. Aanmelden via deze link

 

In deze unieke tweedaagse training staat de effectiviteit van jouw optreden tijdens de zitting centraal. Deze hooggewaardeerde tweedaagse training staat onder leiding van een senior trainer (tevens praktiserend advocaat) en een ervaren bestuursrechter. Het streven is om zo realistisch en praktijkgericht mogelijk te werken. Er is veel tijd ingeruimd voor een dialoog met de rechter.

Tijdstip: 
23 juni 2023 9.30-17.00 uur
30 juni 2023 9.30-17.00 uur

Deelname:  
€ 1375 ,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 1675 ,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
6 NJ + 6 J PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PS6070SA300’ voor € 300,- korting. Aanmelden via deze link

Tijdens de basisopleiding onderwijsrecht mbo, ho en wo krijg je een overzicht van de rechten en plichten in de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) en de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW). Daarnaast krijg je inzicht in de rechtspositie van studenten, bestuur, opleidingsmanagement en medezeggenschapsraad. Ook worden thema’s als de toelating en de verwijdering van studenten, de bevoegdheden van de examencommissie, de mate van aansprakelijkheid van onderwijsinstellingen voor studievertraging en de verplichtingen bij studenten met een handicap of ondersteuningsbehoefte behandeld. Aan de hand van oordelen uit de rechtspraak en instanties zoals het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs wordt duidelijk gemaakt hoe het recht op onderwijs in de praktijk invulling krijgt.

Tijdstip: 
Deze opleiding start 14 november 2023.

Deelname:  
€ 2450,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 2750,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
30 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PS6070SA300’ voor € 300,- korting. Aanmelden via deze link

In de verdiepingscursus passend onderwijs komen alle relevante juridische aandachtspunten inzake passend onderwijs in relatie tot de leerling aan bod. In dat kader behandelen we onder meer de volgende onderwerpen: de zorgplicht van scholen conform de Wet passend onderwijs en de Wgbh/cz, de rol van de Geschillencommissie Passend onderwijs, de Landelijke bezwaaradviescommissie toelaatbaarheidsverklaringen en de Onderwijsconsulenten, alsmede strategie en aanpak bij geschillen. Zie het programma voor een uitgebreide beschrijving.

Tijdstip: 
Deze opleiding start 15 september 2023.

Deelname:  
€ 1275,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 1575,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
15 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PS6070SA300’ voor € 300,- korting. Aanmelden via deze link

Er is veel beweging in het onderwijsveld. Bepalingen rond het stichten van scholen en opleidingen zijn gewijzigd, ‘passend onderwijs’ transformeert naar ‘inclusief onderwijs’, het Inspectietoezicht moet anders, de rechtsbescherming van ouders, leerlingen en studenten moet beter. Allemaal ontwikkelingen die raken aan onderwijsrechtelijke kaders. In de leergang worden deze bewegingen met u doorgenomen; zo raakt u wegwijs in de hoofdlijnen van alle relevante wet- en regelgeving voor het onderwijs.

Wat deze leergang onderscheidt van andere leergangen onderwijsrecht, is dat u van het begin tot het einde met dezelfde groep cursisten het onderwijs volgt. Hierdoor leert u van en met elkaar, tijdens elke bijeenkomst. Onze leergang bevat een integraal programma waardoor qua didactiek een rode draad gewaarborgd is.

Tijdstip: 
Deze leergang start 20 september 2023.

Deelname:  
€3455 ,- (geen BTW) plus 10 % korting voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 3755,- (geen BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
42 PO-punten

Aanmelden:
Graag in het opmerkingenveld vermelden: “Ik kom in aanmerking voor de korting als sociaal advocaat” voor € 300,- euro korting. Aanmelden via deze link

Arbeidsrecht is een dynamisch vakgebied. Hoe houdt u als advocaat, arbeidsjurist of HRM/PZ-specialist uw kennis up-to-date? In deze leergang krijgt u een actueel overzicht van de thema’s die spelen in het arbeidsrecht. De leergang is praktijkgericht, wat betekent dat u uw opgedane kennis gelijk kunt inzetten.

Tijdstip: 
Deze leergang start 28 september 2023.

Deelname:  
€ 3695 ,- (geen BTW) plus 10 % korting voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 3995,- (geen BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
42  PO-punten

Aanmelden:
Graag in het opmerkingenveld vermelden: “Ik kom in aanmerking voor de korting als sociaal advocaat” voor € 300,- euro korting. Aanmelden via deze link

Project sociale advocatuur in Mr. Online

Mr. Online van 28 maart jl. opent met een artikel over het project ter ondersteuning van de sociale advocatuur dat door de Praktizijn wordt uitgevoerd. Het artikel draagt als titel: “Steun van commerciële kantoren aan sociale advocaten: het kan, en het werkt”. We zijn er Lees meer

28 maart | 2023|
Advertentie

 

Titel

Ga naar de bovenkant