€ 300,- korting op cursussen2022-05-19T17:21:53+02:00

€ 300 korting op meerdaagse opleidingen

OSR, SDU Opleidingen en VU Law Academy bieden naast de eendaagse opleidingen ook meerdaagse opleidingen die zijn goedgekeurd door de Raad voor Rechtsbijstand. Op deze cursussen ontvangen deelnemers aan het project een korting van € 300,– excl. BTW. Hieronder staan de opleidingen vermeld.

De vier modules van de Basisopleiding huurrecht zijn:

Module 1: Huurrecht algemeen
Module 2: Huurrecht woonruimte (lesdag 2)
Module 3: Huurrecht bedrijfsruimte (lesdag 3)
Module 4: Huurprijzenrecht woonruimte en Huurcommissie & Praktijkmiddag woonruimterecht

Tijdstip: 
8 juni 2022, 10.00-16.30 uur
15 juni 2022, 10.00-16.30 uur
22  juni 2022, 10.00-16.30 uur
29 juni 2022, 10.00-16.30 uur

Deelname:  
€ 1950,-  (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 2250,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
20 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PS6070SA300’ voor 300,- euro korting. Aanmelden via deze link

In deze basiscursus komen op de eerste lesdag de algemene huurrechtthema’s aan bod, zoals het aangaan en beëindigen van huurovereenkomsten en de verplichtingen van huurder en verhuurder. Tijdens de lesdag rondom de huur van woonruimte wordt onder meer ingegaan op de onderwerpen renovatie, derdenbescherming (bijv. onderhuur) en tijdelijke huur. De derde en laatste lesdag komt het huurrecht bedrijfsruimte aan de orde met onder andere thema’s zoals indeplaatsstelling, vaststelling huurprijzen en beëindiging van de huur van bedrijfsruimten.

Tijdstip: 
8 juni  2022, 10.00-16.30 uur
15 juni 2022, 10.00-16.30 uur
22 juni 2022, 10.00 -16.30 uur

Deelname:  
€ 1575,-  (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 1875,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
15 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PS6070SA300’ voor 300,- euro korting. Aanmelden via deze link

Binnen huurrecht is specifieke wet- en regelgeving en gedegen kennis van de rechtspraak een vereiste om adequaat te adviseren en procederen. Ben je praktijkjurist met weinig of geen kennis van het huurrecht dan omvat deze basiscursus alle elementaire onderdelen van het huurrecht op het gebied van woonruimte.

Tijdstip: 
8 juni  2022, 10.00-16.30 uur
15 juni 2022, 10.00-16.30 uur

Deelname:  
€ 950,-  (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 1250,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
10 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PS6070SA300’ voor 300,- euro korting. Aanmelden via deze link

Nieuwe en gewijzigde wetgeving zorgen ervoor dat kennis binnen het huurrecht snel veroudert. Denk bijvoorbeeld aan de invoering van de Wet Doorstroming Huurmarkt 2015 die in 2016 in werking is getreden. Of de recente uitspraak van de Raad van State over het verbod van airbnb in Amsterdam. Actuele maar vooral ook praktijkgerichte kennis van het huurrecht is en blijft daarom onmisbaar.

Tijdstip: 
8 juni  2022, 10.00-16.30 uur
15 juni 2022, 10.00-16.30 uur
29 juni 2022, 10.00 -16.30 uur

Deelname:  
€ 1575,-  (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 1875,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
15 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PS6070SA300’ voor 300,- euro korting. Aanmelden via deze link

Deze basisopleiding ziet op kennis en vaardigheden op strafrechtelijke, civielrechtelijke en psychologische onderwerpen. Na het volgen van de vier opleidingsdagen beschikt u over een basisniveau van kennis en vaardigheden op het gebied van Letsel- en Slachtofferzaken en bent u in staat om op deskundige wijze die zaken af te handelen. Tevens voldoet u aan de eisen van de Raad voor Rechtsbijstand.

De sprekers zijn afkomstig uit de advocatuur (letselpraktijk en strafrecht), Openbaar Ministerie en de wetenschap/rechtspraak, maar ook werkzaam bij Stichting Slachtofferhulp Nederland.

Tijdstip: 
9 juni 2022, 12.30 – 19.00 uur
16 juni 2022, 12.30 – 19.00 uur
23 juni 2022, 12.30 – 19.00 uur
30 juni 2022, 12.30 – 19.00 uur

Deelname:  
€ 1595,- (excl. BTW) voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 1895,- (excl. BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
20 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PSS2022’ voor 300,- euro korting. Aanmelden via deze link

Deze leergang heeft als doel om u in staat te stellen om op hoog niveau als raadsman op te treden in strafzaken, in het bijzonder door uitstekende verweren te voeren en verzoeken te doen. In interactieve colleges komen de voor de strafrechtadvocaat belangrijkste onderwerpen van het materiële, formele en sanctierecht aan de orde. Daarbij wordt, voor zover relevant, ook aandacht besteed aan supranationale aspecten (EVRM, EU-recht). Ook worden professionele vaardigheden, zoals het deugdelijk opbouwen van een juridisch betoog en het analyseren van jurisprudentie, getraind. U wordt uitgedaagd om stellingen in te nemen en van gedachte te wisselen naar aanleiding van casusposities.

Tijdstip: 
De leergang start 15 september 2022

Deelname:  
€ 4450,- (geen BTW) plus 10 % korting voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 4750,- (geen BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
48 PO-punten

Aanmelden:
Graag in het opmerkingenveld vermelden: “Ik kom in aanmerking voor de korting als sociaal advocaat”. Aanmelden via deze link

Arbeidsrecht is een dynamisch vakgebied. Hoe houdt u als advocaat, arbeidsjurist of HRM/PZ-specialist uw kennis up-to-date? In deze leergang krijgt u een actueel overzicht van de thema’s die spelen in het arbeidsrecht. De leergang is praktijkgericht, wat betekent dat u uw opgedane kennis gelijk kunt in zetten. De Raad voor Rechtsbijstand heeft deze leergang goedgekeurd als opleiding voor het verkrijgen van toevoegingen in arbeidsrecht. De leergang is bedoeld voor advocaten en juristen met een aantal jaren ervaring op het terrein van arbeidsvraagstukken.

Tijdstip: 
De leergang start 29 september 2022

Deelname:  
€ 3695,- (geen BTW) plus 10% korting voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 3995,- (geen BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
42 PO-punten

Aanmelden:
Graag in het opmerkingenveld vermelden: “Ik kom in aanmerking voor de korting als sociaal advocaat”. Aanmelden via deze link

Adequaat handelen en adviseren binnen het financieel-economisch strafrecht vergt specifieke kennis en expertise. Deze leergang biedt u de mogelijkheid om u te onderscheiden op een uitdagend en groeiend rechtsgebied. Wordt u de advocaat aan wie men denkt bij een doorzoeking door de FIOD, de opsporingsambtenaar of toezichthouder die een ingewikkelde economische zaak behandelt? Of de bedrijfsjurist die betrokken wordt bij zaken wanneer het echt spannend wordt en er gereageerd moet worden?

Tijdstip: 
Deze leergang start 1 november 2022 (datum onder voorbehoud).

Deelname:  
€ 3.695,- (geen BTW) plus 10 % korting voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 3.995,-,- (geen BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
36 PO-punten

Aanmelden:
Graag in het opmerkingenveld vermelden: “Ik kom in aanmerking voor de korting als sociaal advocaat”. Aanmelden via deze link

In de leergang Parenting Coordination wordt u opgeleid om op te treden als Parenting Coordinator (PC) in de fase na een (echt-)scheiding of andere zaken waarbij de belangen van minderjarige kinderen een rol spelen. De PC put uit psychologische en juridische kennis en kan een beslissende rol spelen als partijen/ouders ook onder begeleiding van de PC niet samen tot een oplossing komen.

Tijdstip: 
De leergang start voorjaar 2023

Deelname:  
€ 1500,- (geen BTW) plus 10% korting voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 1800,- (geen BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
17 PO-punten

Aanmelden:
Graag in het opmerkingenveld vermelden: “Ik kom in aanmerking voor de korting als sociaal advocaat”. Aanmelden via deze link

Aanwinstenlijsten weken 20 en 21 online

Vandaag hebben we de nieuwe aanwinstenlijsten op deze pagina geplaatst, het gaat om boeken, tijdschriftartikelen en artikelen in bundels. Lees meer

27 mei | 2022|

Titel

Ga naar de bovenkant