Home|€ 300,- korting op cursussen
€ 300,- korting op cursussen2023-01-25T14:31:55+02:00

€ 300 korting op meerdaagse opleidingen

OSR, SDU Opleidingen en VU Law Academy bieden naast de eendaagse opleidingen ook meerdaagse opleidingen die zijn goedgekeurd door de Raad voor Rechtsbijstand. Op deze cursussen ontvangen deelnemers aan het project een korting van € 300,– excl. BTW. Hieronder staan de opleidingen vermeld.

De basisopleiding sociaal zekerheidsrecht van OSR juridische opleidingen biedt een intensief en interactief programma waarin de vier belangrijkste pijlers uitvoerig worden behandeld:

  • Inkomen (WW, dagloon, inkomensbesluit)
  • Arbeidsongeschiktheid (ZW, WIA, Wajong, WAO, WAZ)
  • Sociale voorzieningen (Participatiewet, Wmo en Jeugdwet)
  • Procesrecht (zowel algemeen als toegespitst op de verschillende onderwerpen)

Met de Basisopleiding sociaal zekerheidsrecht leg je een zeer gedegen en praktijkgerichte basis om zelfstandig te kunnen adviseren en procederen in de meest voorkomende sociale zekerheidsrecht-kwesties.

Tijdstip: 
6 maart 2023 10.00-16.30 uur
13 maart 2023 10.00-16.30 uur
20 maart 2023 10.00-16.30 uur
27 maart 2023 10.00-16.30 uur

Deelname:  
€ 1950 ,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 2250,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
20 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PS6070SA300’ voor € 300,- korting. Aanmelden via deze link

Deze vierdaagse specialisatiecursus bereidt je voor op de complexe en soms weerbarstige praktijk. Vanzelfsprekend komen het juridisch kader en de nieuwe wet- en regelgeving rondom de WVGGZ en WZD aan bod. Op dag 1 wordt uitgebreid in gegaan op de systematiek van de WVGGZ, de zorgmaatregel en de crisismaatregel. Op dag 2 wordt de WZD behandeld en wordt de samenhang tussen de nieuwe wetten toegelicht. Ook wordt de veranderde rechtspositie van de psychiatrische patiënt belicht. Op dag 3 staan de achtergronden zoals ziektebeelden, medicijnen en de rol van de psychiater op het programma. Dag 4 staat in het kader van de omgang met psychiatrisch patiënten en communicatieve vaardigheden.

Tijdstip: 
8 maart 2023 10.00-16.30 uur
15 maart 2023 10.00-16.30 uur
22 maart 2023 10.00-16.30 uur
31 maart 2023 10.00-16.30 uur

Deelname:  
€1950 ,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 2250 ,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
20 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PS6070SA300’ voor € 300,- korting. Aanmelden via deze link

Tijdens deze leergang behandelen de docenten de nieuwe regels en gewijzigde wetgeving in het sociaal domein. Met veel aandacht voor de uitvoeringspraktijk. Daarbij kijken we ook naar complex overgangsrecht. Tot slot behandelen we ook bezwaren van cliënten: door de wetswijziging verandert er veel voor cliënten, daardoor het aantal bezwaarschriften naar verwachting zal toenemen.

Tijdstip: 
8 maart 2023 10.00-16.30 uur
22 maart 2023 10.00-16.30 uur
5 april 2023 10.00-16.30 uur

Deelname:  
€ 1575 ,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 1875 ,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
15 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PS6070SA300’ voor € 300,- korting. Aanmelden via deze link

Tijdens deze tweedaagse verdiepingscursus gaan ervaren docenten uitvoerig en met een praktijkgerichte inslag nader in op de belangrijkste thema’s binnen het ontslagrecht. Ze geven u waardevolle, praktische tips en tricks om het gehele ontslagproces goed en zonder valkuilen te doorlopen.

Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) zijn de ontslaggronden limitatief in de wet opgesomd en is de kantonrechtersformule als ‘smeermiddel van het ontslagrecht’ afgeschaft. Ook heeft de invoering van de WWZ geleid tot een stroom aan jurisprudentie en nieuwe gezichtspunten.

Dit heeft de nodige impact gehad op de arbeidsrechtpraktijk. De wijze van adviseren van cliënten, het opbouwen van een ‘voldragen’ dossier door werkgevers, de manier van procederen en de onderhandelingspositie van werkgevers en werknemers zijn (op onderdelen fundamenteel) anders geworden.

Tijdstip: 
14 maart  2023 13.00- 17.15  uur
21 maart  2023 13.00- 16.45  uur

Deelname:  
€ 895,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€1195,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
10 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PSS2023’ voor € 300,- korting. Aanmelden via deze link

Met de leergang Pensioenrecht verwerft u diepgaand inzicht in alle juridische aspecten van ontwerp, toezegging, uitvoering en wijziging van pensioenregelingen. Hiermee biedt de leergang niet alleen onmisbare kennis voor juristen, maar voor iedereen die in de dagelijkse praktijk te maken heeft met pensioenvraagstukken.
NIEUW: vanaf 2023 wordt de leergang blended aangeboden, met een aantrekkelijke en praktische mix van online en fysieke bijeenkomsten.

Tijdstip: 
Deze leergang start 14 maart 2023.

Deelname:  
€ 10.695 ,- (geen BTW) plus 10 % korting voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 10.995 ,- (geen BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
63 PO-punten

Aanmelden:
Graag in het opmerkingenveld vermelden: “Ik kom in aanmerking voor de korting als sociaal advocaat” voor € 300,- euro korting. Aanmelden via deze link

Tijdens de leergang vreemdelingenrecht regulier, module A en B leer je hoe je in veel voorkomende reguliere vreemdelingenzaken tot een oplossing kunt komen. Dit doen we door in de eerste drie dagen (module A) onder andere in te gaan op de rechtsbronnen en systematiek van de vreemdelingenwet en regelgeving. Tijdens deze module komen ook de regels die betrekking hebben op de toelating, het rechtmatig verblijf en beëindiging verblijf aan bod. Ook gaan we in op gezinshereniging en voortgezet verblijf. Op de derde dag bespreken we op hoofdlijnen het procesrecht regulier vreemdelingenrecht.

Tijdens de tweede module van deze leergang, dag 4 en 5 gaan we onder andere in op processtrategieën en actualiteiten binnen het vreemdelingenrecht. De docenten gaan ook in op de procedure na beslissing verblijfsbeëindiging, uitzetting en maatregelen van vrijheidsontneming en -beperking en de procedures die daarbij horen.

Tijdstip: 
15 maart 2023 10.00-16.30 uur
22 maart 2023 10.00-16.30 uur
29 maart 2023 10.00-16.30 uur
5 april 2023 10.00-16.30 uur
12 april 2023 10.00-16.30 uur

Deelname:  
€ 2100 ,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 2400 ,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
25 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PS6070SA300’ voor € 300,- korting. Aanmelden via deze link

Tijdens de cursus Vreemdelingen Regulier Module A leer je hoe je in veel voorkomende reguliere vreemdelingenzaken tot een oplossing kunt komen. Dit doen we door onder andere in te gaan op de rechtsbronnen, systematiek van de vreemdelingenwet en regelgeving. Tijdens de cursus komen regels die betrekking hebben op de toelating, het rechtmatig verblijf en beëindiging verblijf aan bod. Ook gaan we in op gezinshereniging en voortgezet verblijf. Tenslotte bespreken we op hoofdlijnen het procesrecht regulier vreemdelingenrecht.

Tijdstip: 
15 maart 2023 10.00-16.30 uur
22 maart 2023 10.00-16.30 uur
29 maart 2023 10.00-16.30 uur

Deelname:  
€ 1275,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 1575,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
15 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PS6070SA300’ voor € 300,- korting. Aanmelden via deze link

In deze unieke tweedaagse training staat de effectiviteit van jouw optreden tijdens de zitting centraal. Deze hooggewaardeerde tweedaagse training staat onder leiding van een senior trainer (tevens praktiserend advocaat) en een ervaren bestuursrechter. Het streven is om zo realistisch en praktijkgericht mogelijk te werken. Er is veel tijd ingeruimd voor een dialoog met de rechter.

Tijdstip: 
17 maart 2023 9.30-17.00 uur
24 maart 2023 9.30-17.00 uur

Deelname:  
€ 1375 ,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 1675 ,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
6 NJ + 6 J PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PS6070SA300’ voor € 300,- korting. Aanmelden via deze link

Het onderwijsrecht is een dynamisch rechtsgebied. De rechten en plichten van betrokkenen in het onderwijs zijn in uitgebreide, complexe en steeds veranderende regels vastgelegd. Wat is de rechtspositie van docenten, leerlingen en ouders? Hoe zit het met medezeggenschap en wat is ‘passend onderwijs’?

Tijdstip: 
Deze opleiding start 21 maart 2023.

Deelname:  
€ 2450,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 2750,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
30 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PS6070SA300’ voor € 300,- korting. Aanmelden via deze link

Of je nu uitsluitend verzekeringskwesties behandelt of dat je je incidenteel over een verzekeringspolis buigt om na te gaan of die een deel van de schade dekt waarvoor een derde aansprakelijk is: basale kennis van het polisrecht is van groot belang. Dé kernvraag bij verzekeringskwesties is immers of een voorval is gedekt onder een polis. Daartoe moet je weten hoe verzekeringen tot stand komen, hoe polisvoorwaarden moeten worden uitgelegd, welke schade onder een polis gedekt is en of er redenen of gronden zijn die de toepasselijkheid van de verzekering in de weg staan.

Tijdstip: 
28 maart 2023, 10.00-16.30 uur
11 april 2023, 10.00-16.30 uur

Deelname:  
€ 825 ,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 1125,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
12 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PS6070SA300’ voor € 300,- korting. Aanmelden via deze link

Als juridisch professional wil je effectief kunnen onderhandelen. Met deze training leer je hoe je succesvol onderhandelt, voor jezelf en voor je cliënt. Deze training is uitermate geschikt voor iedereen die regelmatig in een juridische context onderhandelt: van belangenbehartigers tot advocaten en van overheidsjuristen tot rechtsbijstandverleners. Het geeft je eigen ontwikkeling een stevige impuls.

Tijdstip: 
3 april 2023, 9.30 -16.45
4 april 2023, 930-16.45

Deelname:  
€ 1200,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 1500 ,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
12 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PS6070SA300’ voor € 300,- korting. Aanmelden via deze link

In deze training leer je hoe je de controle terugkrijgt door jezelf weer achter het stuur te zetten. Met een meer proactieve werkhouding en een helder werksysteem, waaronder een lege inbox, creëer je meer overzicht en structuur. Daarnaast werken we aan vaardigheden om planmatig te werken. Vervolgens laten we je ervaren wat multitasken doet met je brein en krijg je handvatten om jouw output te verhogen.

Tijdens de training focussen we op jou als persoon. Wat maakt het dat je zo druk bent? Wat zijn je valkuilen? Welke gedragsverandering zal tot meer effectiviteit leiden? Je leert patronen te doorbreken waardoor je minder werkdruk voelt en meer werkgeluk ervaart.

Tijdstip: 
3 april 2023, 13.00-16.45 uur
24 april 2023, 13.00-1645 uur

Deelname:  
€ 950 ,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 1250 ,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
10 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PS6070SA300’ voor € 300,- korting. Aanmelden via deze link

Ben je advocaat of jurist in het vreemdelingenrecht? Heb je goede basiskennis, redelijke praktijkervaring en ervaring in het vreemdelingenrecht? Dan is deze cursusmodule Vreemdelingenrecht regulier B een goed instappunt om je kennis van het vreemdelingenrecht en van vreemdelingenbewaring te verdiepen en te verbreden.

Tijdens de eerste dag van deze tweedaagse module gaan we onder andere in op processtrategieën en actualiteiten binnen het vreemdelingenrecht. De tweede dag staat in het teken van de procedure na beslissing verblijfsbeëindiging, uitzetting en maatregelen van vrijheidsontneming en -beperking en de procedures die daarbij horen.

Tijdstip: 
5 april 2023, 10.00-16.30 uur
12 april 2023, 10.00-16.30 uur

Deelname:  
€ 825 ,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 1125,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PS6070SA300’ voor € 300,- korting. Aanmelden via deze link

In deze unieke tweedaagse training staat de effectiviteit van jouw optreden tijdens de zitting centraal. Deze hooggewaardeerde tweedaagse training staat onder leiding van een senior trainer (tevens praktiserend advocaat) en een ervaren bestuursrechter. Het streven is om zo realistisch en praktijkgericht mogelijk te werken. Er is veel tijd ingeruimd voor een dialoog met de rechter.

Tijdstip: 
11 april 2023 9.30-17.00 uur
18 april 2023 9.30-17.00 uur

Deelname:  
€ 1375 ,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 1675 ,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
6 NJ + 6 J PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PS6070SA300’ voor € 300,- korting. Aanmelden via deze link

In deze meerdaagse blended basisopleiding maak je als herstelgerichte dienstverlener kennis met relevante aspecten van de letselschadebranche. Ter voorbereiding op de lesdag start je met zelfstudie op basis van een digitale reader, Tijdens de opleiding komen onder andere de stappen in een letselschadetraject en rechtsgebieden zoals aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht aan de orde. Wat zijn de moet- en mijdregels in de letselschadebranche? Hoe stel je je het beste op in een letselschadetraject, zonder dit in juridisch of financieel opzicht nadelig te beïnvloeden? Je leert welke partijen je kunt tegenkomen en hoe processen verlopen.

Tijdstip: 
11 april 2023, 9.30-17.00 uur
25 april 2023, 10.30-12.00 uur

Deelname:  
€ 875 ,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 1175,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
– PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PS6070SA300’ voor € 300,- korting. Aanmelden via deze link

Als uw cliënt strafrechtelijk vervolgd wordt, wilt u hem optimaal ondersteunen. Deze ondersteuning begint bij een effectief verweer in de rechtszaal. Hiervoor is het van groot belang dat u de relevante regels uit de wet en de jurisprudentie kent. Bij VU Law Academy – onderdeel van de Vrije Universiteit (VU) – verzamelt en verscherpt u die kennis met de leergang Strafrechtelijk bewijsrecht vanuit verdedigingsperspectief.

Tijdstip: 
Deze leergang start 11 april 2023.

Deelname:  
€ 2050,- (geen BTW) plus 10 % korting voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 2350,- (geen BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
20 PO-punten

Aanmelden:
Graag in het opmerkingenveld vermelden: “Ik kom in aanmerking voor de korting als sociaal advocaat”. Aanmelden via deze link

In deze driedaagse opleiding doe je kennis op van de fundamenten van het algemeen bestuursrecht en de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Je analyseert de kernbegrippen, behandelt jurisprudentie en verdiept je in casuïstiek. Je leert analyseren, motiveren en adviseren op het terrein van het materieel en formeel bestuursrecht. Vanuit de doorlopende casus keer je steeds terug naar de theorie en doe je je eerste praktijkervaring op. Je leert jezelf bekwamen in het bestuursprocesrecht. Met behulp van zittingscasus leer je de procestechniek kennen en bekwamen in de toepassing daarvan.

Tijdstip: 
12 april 2023, 10.00-16.30 uur
19 april 2023, 10.00-16.30 uur
26 april 2023, 10.00-16.30 uur

Deelname:  
€ 1575,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 1875 ,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
15 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PS6070SA300’ voor € 300,- korting. Aanmelden via deze link

In de leergang Parenting Coordination wordt u opgeleid om op te treden als Parenting Coordinator (PC) in de fase na een (echt-)scheiding of andere zaken waarbij de belangen van minderjarige kinderen een rol spelen. De PC put uit psychologische en juridische kennis en kan een beslissende rol spelen als partijen/ouders ook onder begeleiding van de PC niet samen tot een oplossing komen.

Tijdstip: 
De leergang start 17 april 2023

Deelname:  
€ 1500,- (geen BTW) plus 10% korting voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 1800,- (geen BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
17 PO-punten

Aanmelden:
Graag in het opmerkingenveld vermelden: “Ik kom in aanmerking voor de korting als sociaal advocaat”. Aanmelden via deze link

In deze Tweedaagse verdiepingscursus de zieke wernemer gaan de ervaren docenten mr. Pieter Fluit en mr. Kerstin Hopman in op de juridische leerstukken die spelen rond de zieke werknemer. Zij doen dit aan de hand van praktijkvoorbeelden. Aan bod komen zowel de situatie dat de zieke werknemer in dienst is, alsmede wanneer deze uit dienst is getreden.

Tijdstip: 
21 april  2023  9.00-16.45  uur
28 april  2023  9.00-16.45  uur

Deelname:  
€ 895,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€1195,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
12 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PSS2023’ voor € 300,- korting. Aanmelden via deze link

In deze driedaagse basisopleiding leg je een gedegen basis van het insolventierecht. Naast juridische kennis leer je ook de basis voor het interpreteren en beoordelen van bedrijfscijfers. Na afloop van deze opleiding ben je in staat om in brede zin te adviseren in insolventiekwesties.

Het insolventierecht lijkt het exclusieve terrein van de curator. Maar het speelveld is breder. Denk bijvoorbeeld aan juristen en insolventiemedewerkers bij advocatenkantoren en rechtbanken die faillissementsdossiers voorbereiden. Of aan juridisch adviseurs van aandeelhouders, pand- en hypotheekhouders, producenten, leveranciers en afnemers van een insolvente onderneming bijstaan.

Tijdstip: 
25 april 2023, 10.00-1630 uur
10 mei 2023, 10.00-16.30 uur
17 mei 2023, 10.00-16.30 uur

Deelname:  
€1575 ,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€1875 ,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
20 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PS6070SA300’ voor € 300,- korting. Aanmelden via deze link

Van juridische professionals wordt in toenemende mate een rol als proactieve probleemoplosser verwacht, waarbij niet alleen juridische kennis, maar ook andere competenties en creativiteit noodzakelijk zijn. In deze leergang leert u hoe u effectieve conflictoplossingsmechanismen kiest en toepast, vanuit een brede visie op het voorkomen, inperken en oplossen van conflicten. De soft skills die u opdoet, kunt u meteen toepassen in de praktijk.

Tijdstip: 
Deze leergang start 9 mei 2023.

Deelname:  
€,2600- (geen BTW) plus 10 % korting voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€  2900 (geen BTW) voor niet-leden

PO-punten:  24 PO-punten

Aanmelden:
Graag in het opmerkingenveld vermelden: “Ik kom in aanmerking voor de korting als sociaal advocaat”. Aanmelden via deze link

Als advocaat of bedrijfsjurist, die te maken heeft met zieke werknemers, wil je op de hoogte zijn van actuele thema’s en ontwikkelingen in het arbeidsrecht en het sociaal zekerheidsrecht. Met deze opleiding ben je helemaal up-to-date.

In deze tweedaagse cursus de eerste drie ziektejaren doe je kennis op van alle recente en relevante rechtspraak, van de betekenis en achtergrond van de belangrijkste wet- en regelgeving en van de opvattingen daarover in de literatuur.

Tijdstip: 
10 mei 2023, 10.00-16.30 uur
17 mei 2023, 10.00-16.30 uur

Deelname:  
€ 950,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€1250 ,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
10 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PS6070SA300’ voor € 300,- korting. Aanmelden via deze link

Je bent jurist en hebt al kennis gemaakt met intervisie en je wil je nu verder ontwikkelen. Of je wil met je kantoor inspelen op de nieuwe kwaliteitseisen van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) voor intervisie. Met deze praktijkgerichte training leer je hoe je een intervisie succesvol kunt leiden.

In onze training leer je snel tot de kern van een dilemma te komen. Je leert hoe je inzichtgevende vragen stelt aan de deelnemers van jouw intervisiegroep en hoe je constructieve feedback geeft. Zo kun je een intervisiegroep begeleiden conform de normen gesteld door de NOvA.

Tijdstip: 
23 mei 2023, 10.00-17.15 uur
27 juni 2023, 10.00-17.15 uur

Deelname:  
€ 950,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 1250,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
10 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PS6070SA300’ voor € 300,- korting. Aanmelden via deze link

De meeste advocaten en juristen weten het van zichzelf: “Ik heb veel praktijkervaring opgebouwd, ik heb kennis ontwikkeld van een aantal specialismen, maar ik ben het zicht op de basisleerstukken van het verbintenissenrecht kwijtgeraakt”. Dat is problematisch, omdat ons recht een getrapte structuur heeft. En dus de gedachtevorming over zelfs de meest gespecialiseerde vragen bij de basis moet beginnen. Heeft men een gedegen kennis van die basis, dan is men veel beter en sneller in staat de grote lijnen van de oplossing te zien.

Tijdstip: 
Deze leergang start 23 mei 2023.

Deelname:  
€ 1950,,- (geen BTW) plus 10 % korting voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 2250 ,- (geen BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
18  PO-punten

Aanmelden:
Graag in het opmerkingenveld vermelden: “Ik kom in aanmerking voor de korting als sociaal advocaat” voor € 300,- euro korting. Aanmelden via deze link

Tijdens de Basiscursus Burenrecht staat u samen met onze docenten stil bij de privaatrechtelijke en publiekrechtelijke aspecten van het burenrecht.

De cursus is verdeeld over twee dagen:

Dinsdag 23 mei 2023

  • Hinder, bomen en balkons (privaat / ochtend)
  • Overheidsbesluiten en hinder in publiekrecht (publiek / middag)

Dinsdag 30 mei 2023

  • Grenzen en grensgeschillen (privaat / ochtend)
  • Hinder tijdens de bouw, handhaving en Wet aanpak woonoverlast (publiek / middag)

Tijdstip: 
23 mei 2023 9.00- 16.50  uur
30 mei 2023 9.00- 16.50  uur

Deelname:  
€ 1095,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 1395,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
12 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PSS2023’ voor € 300,- korting. Aanmelden via deze link

Om werknemers of werkgevers bij te staan of te adviseren in arbeidsrechtelijke kwesties heb je een goede basis nodig van het arbeidsrecht. Onze basisopleiding arbeidsrecht biedt deze. Gedurende deze opleiding komen alle elementaire onderdelen van het arbeidsrecht aan bod. Begrippen als arbeidsverhoudingen, ziekte en re-integratie worden uitvoerig besproken en toegelicht. Daarnaast gaan we in op diverse vormen van het ontslagrecht en de uitdagingen van de dagelijkse procespraktijk. Vooral in de praktijk valt veel winst te boeken door de juiste keuzes te maken, bijvoorbeeld bij het bepalen of je wel of niet de gang naar de rechter maakt.

Tijdstip: 
24 mei 2023 10.00-16.30 uur
31 mei 2023 10.00-16.30 uur
7 juni 2023 10.00-16.30 uur
14 juni 2023 10.00-16.30 uur

Deelname:  
€ 1950,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 2250,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PS6070SA300’ voor € 300,- korting. Aanmelden via deze link

De leergang Sociaal zekerheidsrecht bestaat uit 6 colleges van 3,5 uur verspreid over twee maanden. In deze twee maanden behandelt en bespreekt u de kern van de relevante wetgeving in het Sociaal Zekerheidsrecht.

Tijdstip: 
Deze leergang start 25 mei 2023.

Deelname:  
€ 1375,- (geen BTW) plus 10 % korting voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 1675,-,- (geen BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
21 PO-punten

Aanmelden:
Graag in het opmerkingenveld vermelden: “Ik kom in aanmerking voor de korting als sociaal advocaat”. Aanmelden via deze link

Tijdens deze training ga je experimenteren, ontdek je je talenten en leer je deze inzetten bij het geven van advies. Door de individuele intake ontstaat maatwerk voor iedere deelnemer, waarbij je als deelnemer ook leert reflecteren op je eigen gedrag.

Een goed advies komt alleen tot stand in een slim samenspel tussen jou en je (interne) klant. Je wilt de vraag van de ander, maar ook de omstandigheden en verwachtingen die spelen bij de ontvanger scherp in beeld te krijgen. Alleen dan is acceptatie van het advies gegarandeerd.

Tijdstip: 
31 mei 2023 9.30-11.30 uur
7 juni 2023 9.30-17.00 uur
28 juni 2023 9.30-17.00 uur
5 juli 2023 13.00-15.00 uur

Deelname:  
€ 1200 ,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 1500 ,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
16 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PS6070SA300’ voor € 300,- korting. Aanmelden via deze link

In deze basiscursus komen op de eerste lesdag de algemene huurrechtthema’s aan bod, zoals het aangaan en beëindigen van huurovereenkomsten en de verplichtingen van huurder en verhuurder. Tijdens de lesdag rondom de huur van woonruimte wordt onder meer ingegaan op de onderwerpen renovatie, derdenbescherming (bijv. onderhuur) en tijdelijke huur. De derde en laatste lesdag komt het huurrecht bedrijfsruimte aan de orde met onder andere thema’s zoals indeplaatsstelling, vaststelling huurprijzen en beëindiging van de huur van bedrijfsruimten.

Tijdstip: 
31 mei 2023 10.00-16.30 uur
7 juni 2023 10.00-16.30 uur
21 juni 2023 10.00-16.30 uur

Deelname:  
€ 1575 ,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 1875 ,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
15 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PS6070SA300’ voor € 300,- korting. Aanmelden via deze link

In deze cursus komen op de eerste lesdag de algemene huurrecht thema’s aan bod, zoals het aangaan en beëindigen van huurovereenkomsten en de verplichtingen van huurder en verhuurder. Tijdens de tweede lesdag rondom de huur van woonruimte wordt onder meer ingegaan op de onderwerpen renovatie, derdenbescherming (bijv. onderhuur) en tijdelijke huur.

Tijdstip: 
31 mei 2023 10.00-16.30 uur
7 juni 2023 10.00-16.30 uur

Deelname:  
€ 950,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€1250 ,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
10 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PS6070SA300’ voor € 300,- korting. Aanmelden via deze link

Om huurders of verhuurders bij te staan of te adviseren in huurrechtelijke kwesties heb je een goede basis nodig van het huurrecht. Onze basisopleiding huurrecht biedt deze. Gedurende deze opleiding komen alle elementaire onderdelen van het huurrecht met betrekking tot woonruimten en bedrijfsruimten aan bod. Begrip ‘huur’, de verplichtingen van huurders en verhuurders en de gebrekenregeling worden uitvoerig besproken en toegelicht. Daarnaast gaan we in op de belangrijkste thema’s rondom de huur van woonruimten en van bedrijfsruimten en ook het huurprijzenrecht van woonruimten komt intensief aan bod. De opleiding wordt afgesloten met het technische onderdeel huurprijzenrecht woonruimte en de praktijkmiddag waarin specifieke casuïstiek binnen het woonruimterecht wordt behandeld.

Tijdstip: 
31 mei 2023 10.00-16.30 uur
7 juni 2023 10.00-16.30 uur
21 juni 2023 10.00-16.30 uur
28 juni 2023 10.00-16.30 uur

Deelname:  
€ 1950,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 2250 ,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
20 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PS6070SA300’ voor € 300,- korting. Aanmelden via deze link

In deze cursus komen op de eerste lesdag de algemene huurrechtthema’s aan bod, zoals aangaan en beëindigen van huurovereenkomsten en de verplichtingen van huurder en verhuurder. Tijdens de tweede lesdag rondom de huur van bedrijfsruimtes wordt onder meer ingegaan op de onderwerpen als indeplaatsstelling, vaststelling huurprijzen, en beëindiging van de huur van bedrijfsruimten.

Tijdstip: 
31 mei 2023 10.00-16.30 uur
21 juni 2023 10.00-16.30 uur

Deelname:  
€ 950,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 1250 ,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
10 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PS6070SA300’ voor € 300,- korting. Aanmelden via deze link

Om huurders of verhuurders bij te staan of te adviseren in huurrechtelijke kwesties rondom woonruimte heb je een goede basis nodig van het huurrecht. Onze driedaagse basiscursus huurrecht biedt deze. Gedurende deze opleiding komen alle elementaire onderdelen van het huurrecht met betrekking tot woonruimten aan bod. Begrip ‘huur’, de verplichtingen van huurders en verhuurders en de gebrekenregeling worden uitvoerig besproken en toegelicht. Daarnaast gaan we in op de belangrijkste thema’s rondom de huur van woonruimten. De cursus wordt afgesloten met het technische onderdeel huurprijzenrecht woonruimte en de praktijkmiddag waarin specifieke casuïstiek binnen het woonruimterecht wordt behandeld.

Tijdstip: 
31 mei 2023 10.00-16.30 uur
7 juni 2023 10.00-16.30 uur
28 juni 2023 10.00-16.30 uur

Deelname:  
€ 1575,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 1875 ,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
15 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PS6070SA300’ voor € 300,- korting. Aanmelden via deze link

 

In deze unieke tweedaagse training staat de effectiviteit van jouw optreden tijdens de zitting centraal. Deze hooggewaardeerde tweedaagse training staat onder leiding van een senior trainer (tevens praktiserend advocaat) en een ervaren bestuursrechter. Het streven is om zo realistisch en praktijkgericht mogelijk te werken. Er is veel tijd ingeruimd voor een dialoog met de rechter.

Tijdstip: 
23 juni 2023 9.30-17.00 uur
30 juni 2023 9.30-17.00 uur

Deelname:  
€ 1375 ,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 1675 ,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
6 NJ + 6 J PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PS6070SA300’ voor € 300,- korting. Aanmelden via deze link

Tijdens de basisopleiding onderwijsrecht mbo, ho en wo krijg je een overzicht van de rechten en plichten in de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) en de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW). Daarnaast krijg je inzicht in de rechtspositie van studenten, bestuur, opleidingsmanagement en medezeggenschapsraad. Ook worden thema’s als de toelating en de verwijdering van studenten, de bevoegdheden van de examencommissie, de mate van aansprakelijkheid van onderwijsinstellingen voor studievertraging en de verplichtingen bij studenten met een handicap of ondersteuningsbehoefte behandeld. Aan de hand van oordelen uit de rechtspraak en instanties zoals het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs wordt duidelijk gemaakt hoe het recht op onderwijs in de praktijk invulling krijgt.

Tijdstip: 
Deze opleiding start 14 november 2023.

Deelname:  
€ 2450,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 2750,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
30 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PS6070SA300’ voor € 300,- korting. Aanmelden via deze link

In de verdiepingscursus passend onderwijs komen alle relevante juridische aandachtspunten inzake passend onderwijs in relatie tot de leerling aan bod. In dat kader behandelen we onder meer de volgende onderwerpen: de zorgplicht van scholen conform de Wet passend onderwijs en de Wgbh/cz, de rol van de Geschillencommissie Passend onderwijs, de Landelijke bezwaaradviescommissie toelaatbaarheidsverklaringen en de Onderwijsconsulenten, alsmede strategie en aanpak bij geschillen. Zie het programma voor een uitgebreide beschrijving.

Tijdstip: 
Deze opleiding start najaar 2023.

Deelname:  
€ 1275,- (excl. BTW) voor deelnemers aan het project voor de sociale advocatuur.
€ 1575,- (excl. BTW) voor niet-leden.

PO-punten: 
15 PO-punten

Aanmelden:
Gebruik code ‘PS6070SA300’ voor € 300,- korting. Aanmelden via deze link

Arbeidsrecht is een dynamisch vakgebied. Hoe houdt u als advocaat, arbeidsjurist of HRM/PZ-specialist uw kennis up-to-date? In deze leergang krijgt u een actueel overzicht van de thema’s die spelen in het arbeidsrecht. De leergang is praktijkgericht, wat betekent dat u uw opgedane kennis gelijk kunt inzetten.

Tijdstip: 
Deze leergang start najaar 2023.

Deelname:  
€ 3695 ,- (geen BTW) plus 10 % korting voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 3995,- (geen BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
42  PO-punten

Aanmelden:
Graag in het opmerkingenveld vermelden: “Ik kom in aanmerking voor de korting als sociaal advocaat” voor € 300,- euro korting. Aanmelden via deze link

Er is veel beweging in het onderwijsveld. Bepalingen rond het stichten van scholen en opleidingen zijn gewijzigd, ‘passend onderwijs’ transformeert naar ‘inclusief onderwijs’, het Inspectietoezicht moet anders, de rechtsbescherming van ouders, leerlingen en studenten moet beter. Allemaal ontwikkelingen die raken aan onderwijsrechtelijke kaders. In de leergang worden deze bewegingen met u doorgenomen; zo raakt u wegwijs in de hoofdlijnen van alle relevante wet- en regelgeving voor het onderwijs.

Wat deze leergang onderscheidt van andere leergangen onderwijsrecht, is dat u van het begin tot het einde met dezelfde groep cursisten het onderwijs volgt. Hierdoor leert u van en met elkaar, tijdens elke bijeenkomst. Onze leergang bevat een integraal programma waardoor qua didactiek een rode draad gewaarborgd is.

Tijdstip: 
Deze leergang start najaar 2023.

Deelname:  
€3455 ,- (geen BTW) plus 10 % korting voor leden van de Praktizijns-Sociëteit
€ 3755,- (geen BTW) voor niet-leden

PO-punten: 
42 PO-punten

Aanmelden:
Graag in het opmerkingenveld vermelden: “Ik kom in aanmerking voor de korting als sociaal advocaat” voor € 300,- euro korting. Aanmelden via deze link

Aanwinstenlijsten week 4 en 5 online

Vandaag hebben we de nieuwe aanwinstenlijsten op deze pagina geplaatst, het gaat om boeken, tijdschriftartikelen en artikelen in bundels. Lees meer

6 februari | 2023|

Titel

Ga naar de bovenkant