Welkom, U bent niet ingelogd | log in

SubMenuSnelkoppelingen

 Gebruiksvoorwaarden
 Privacy-enCookiebeleid
 Lid worden
 Wachtwoord Vergeten
 Wij helpen u - Contact
  Nieuwsbrief Strafrecht
  European Courts


 

Dienstverlening

De Praktizijns-Sociëteit biedt de volgende dienstverlening aan de leden aan.

De bibliotheek
U kunt gebruik maken van de Praktizijnsbibliotheek. De bibliotheek omvat ongeveer 20.000 boeken en 170 lopende tijdschriftjaargangen, zowel lopende als oude jaargangen. Aanvullend kent de collectie archieven van honderden inmiddels opgeheven tijdschriften. De actuele informatie is in de bibliotheek aanwezig, ouder materiaal is opgeslagen in het archief. Deze materialen kunnen op verzoek voor u worden opgehaald uit het archief.

De bibliotheek is voor alle leden vrij toegankelijk maar u kunt de collectie natuurlijk ook doorzoeken op de website van de Praktizijn. De collectie bevat een unieke auteurstabel waarmee u van iedere juridisch auteur eenvoudig vast kunt stellen welke publicaties op zijn/haar naam staan.  De Praktizijnsbibliotheek is hiermee een van de meest uitgebreide juridische bibliotheken van Nederland.

Voor kantoren zonder bibliotheek fungeert de Praktizijn dus als de “eigen” bibliotheek en voor kantoren met een (digitale) bibliotheek geldt de Praktizijn als achtervang voor hiaten in de kantoorcollecties. Of u nu werkzaam bent bij een “klein” of een “groot” kantoor, u kunt altijd en onbeperkt gebruik maken van de Praktizijnsbibliotheek.

Ambities
De Praktizijns-Sociëteit heeft een ambitieus beleidsplan opgesteld. Met de in het plan genoemde actiepunten wil de Praktizijn onder meer het volgende bereiken:
-    De bibliotheek zal aantrekkelijker worden gemaakt als studie- en als ontmoetingsruimte voor de leden.
-    De Praktizijn gaat verenigingsactiviteiten ontplooien om de leden meer met elkaar in contact te brengen.
-    Digitale ontsluiting van zowel het archief als van de actuele bibliotheek zullen ter hand worden genomen.
-    De bibliotheek ontwikkelt zich hiermee tot een “hybride” bibliotheek: informatie zal zowel op papier als elektronisch worden aangeboden.
-    De collectie zal doorzoekbaar worden in de digitale zoeksystemen bij advocatenkantoren.
-    De Praktizijn wil zich ontwikkelen tot kennisinstituut voor de advocatuur en het notariaat. Onder meer zullen daartoe op de website zullen literatuurlijsten worden geplaatst.

Telkens wanneer een nieuw initiatief is afgerond, zal de Praktizijn dit aan u melden.

Aanwinstenlijsten
Twee keer maand publiceert de bibliotheek op de website een overzicht van de boeken die recent zijn aangeschaft, van artikelen uit tijdschriften die in het bestand zijn beschreven en van artikelen die in recent verschenen bundels zijn opgenomen. U kunt zich abonneren om automatisch per e-mail de nieuwe lijsten toegezonden te krijgen.

Uitleen van boeken
U kunt de in de bibliotheek aanwezige boeken ter plekke lezen. Een groot deel van de boeken kan daarnaast worden geleend.

Toezending van artikelen
Via de website worden 200.000 tijdschriftartikelen getoond. De artikelen van in de bibliotheek aanwezige jaargangen kunt u ter plekke kopiëren of bij ons aanvragen.

Casusvragen
Uw inhoudelijke vragen kunnen door de baliemedewerkers worden beantwoord. Het is verstandig om deze vragen in de bibliotheek te stellen en tezamen met een medewerker op zoek te gaan naar de meest relevante literatuur.

Advocatenhub
De bibliotheek kent een leestafel waar u boeken uit de bibliotheek kunt bestuderen, tijdschriften kunt raadplegen of de krant kunt lezen. Voorts kent de bibliotheek vijftien werkplekken waar gestudeerd kan worden en zijn er drie computers beschikbaar waarmee u naar informatie kunt zoeken. Sinds kort hebben we "Selfservice barista": een professioneel Nespresso-apparaat waarmee we verse koffie en cappuccino schenken.
De Praktizijn wil uitdrukkelijk de “Advocatenhub” zijn: u bent van harte welkom om in de bibliotheek rustig te komen werken, zowel voorafgaand of na afloop van een zitting als wanneer er op kantoor te weinig studieruimte beschikbaar is.

Cursussen
De Praktizijn faciliteert de organisatie van cursussen en opleidingen. hiertoe worden zittingzalen van de rechtbank ingezet. De opleidingsinstituten bieden bestaande cursussen aan waarmee PO-punten behaald kunnen worden. Speciaal voor leden van de Praktizijn worden aantrekkelijke kortingen op het cursustarief berekend.

Verdiepingsbijeenkomsten
Een aantal keren per jaar organiseren de Amsterdamse rechtbank en de Praktizijn zogenoemde verdiepingsbijeenkomsten. In deze bijeenkomsten wordt ingegaan op actuele juridische vraagstukken. Deelname levert u 2 PO-punten op.

Symposium en diner
Jaarlijks wordt in november het symposium en aansluitend het Praktizijnsdiner georganiseerd. Naast het informatieve karakter van het symposium biedt het diner de leden de mogelijkheid om elkaar informeel te treffen. Deelname aan het symposium levert u 2 PO-punten op.
     
Parnassusweg 220 1076 AV AMSTERDAM bibliotheek tel. 088-361 1430 togakamer tel. 088-361 7059