Welkom, U bent niet ingelogd | log in

SubMenuSnelkoppelingen

 Gebruiksvoorwaarden
 Privacy-enCookiebeleid
 Lid worden
 Wachtwoord Vergeten
 Wij helpen u - Contact
  Nieuwsbrief Strafrecht
  European Courts

  

 

Faits divers

De Praktizijn volgt de dagelijkse ontwikkelingen rond digitalisering op de voet:

 • het dagelijks werk van juristen is -en blijft- dat er zaaksinformatie (casus) wordt gematched met studieinformatie om die te verwerken tot een eigen informatieproduct (conclusie, dagvaarding, vonnis enz.)
 • wijzen van werken, gebruik van nieuwe communicatiemiddelen, bedieningsgemak van apparatuur, mogelijkheden om slimmer te zoeken en efficiënter te werken, om de eigen informatiehuishouding beter te organiseren zijn er legio
 • daar moeten keuzes in worden gemaakt. De werkattitude van de jurist zal ook moeten veranderen om het werk kwalitatief en efficiënt te kunnen blijven doen

Enkele feiten en misverstanden:

 • digitalisering brengt de wereld tot op het bureau van de jurist 24/7
 • de overheid publiceert –betrouwbare- bronnen gratis (i.c. regelgeving en rechtspraak)
 • google biedt “gratis” toegang tot een oneindig domein
 • dat domein is ondanks de omvang verre van compleet, zeker voor wat betreft professionele –commercieel- gepubliceerde informatie
 • er is een toenemende perceptie dat informatie “gratis moet zijn”
 • gratis informatie lijkt net zo relevant en betrouwbaar als informatie waarvoor betaald moet worden (maar je zoekt je een ongeluk)
 • jonge advocaten, de hoopvolle generatie digitale grazers, of generatie Z. vinden met hun mobiele apparatuur alles wat zij nodig hebben
 • teleurstellend dat tal van proefschriften en handboeken nog niet als e-publicatie wordt aangeboden
 • werken met tablets is al volledig ingeburgerd
 • organisatie van de eigen informatiehuishouding wordt volledig “door de computer” gedaan, daar heb je geen omkijken meer naar (tot je het weer nodig hebt)

Heeft de bibliotheek nog bestaansrecht? Zeker! Want:

 • zoeken is makkelijk, vinden is moeilijk
 • informatieberg dijt alleen maar uit
 • helpt bij het organiseren van informatie, van oudsher kerntaak van de bibliotheek 
 • verwijst naar een betrouwbare bron of stelt deze uit eigen collectie beschikbaar
 • deskundige hulp moet betaalbaar zijn, voor elke advocaat bereikbaar
 • de vereniging heeft geen winstoogmerk maar wil voor haar leden een kwalitatief goede service bieden voor een aanvaardbaar contributietarief
 • de bibliotheek staat via stagiaires en studentmedewerkers in contact met onderwijsinstellingen en vervult door begeleiding van studenten een belangrijke rol in de ontwikkeling van vaardigheden van jong-juristen 

De missie van de bibliotheek zal niet veranderen, de wijze waarop deze wordt ingevuld wel

Parnassusweg 220 1076 AV AMSTERDAM bibliotheek tel. 088-361 1430 togakamer tel. 088-361 7059