Welkom, U bent niet ingelogd | log in

SubMenu


Bijlage(n)


Snelkoppelingen

 Lid worden
 Wachtwoord Vergeten
 Wij helpen u - Contact
  Nieuwsbrief Strafrecht
  European Courts

Ledenvergadering 28-06-2017

CONVOCATIE algemene ledenvergadering van de Praktizijns-Sociëteit

Te houden op woensdag 28 juni om 16:30 uur in de Praktizijnsbibliotheek,

rechtbank Amsterdam


Agenda:

1. Opening

2. Mededelingen van de voorzitter

3. Vaststelling van de notulen van de algemene ledenvergadering van 13 juni 2016

4. Rekening en verantwoording van het bestuur

-    de jaarrekening 2016

-    verslag van de kascommissie en benoeming van de nieuwe kascommissie

5. Decharge van de bestuurders

6. Vaststelling van de contributie voor 2018 / Reglement Tarieven 2018

7. Bibliotheek, togakamer; dienstverlening aan de leden

8. Rondvraag

9. Sluiting

 

Amsterdam, 16 juni 2017

mr. J.C. Westermann
secretaris Bestuur  kees.westermann@rutgersposch.com

 

De stukken voor de vergadering, te weten de conceptnotulen van de vergadering van 13 juni 2016, het concept Financieel verslag over 2016, de begroting 2017, het concept Reglement Tarieven 2018 zijn in te zien op de website*, www.praktizijn.nl: De Sociëteit > Ledenvergadering

* [Vanaf 19 juni 2017]

Praktizijns-Sociëteit

Parnassusweg 220 1076 AV Amsterdam Postbus 84500 1080 BN Amsterdam tel. 088 361 7096 bieb@praktizijn.nl www.praktizijn.nl NL17INGB0000.1032.13 KvK 40536647 NL06ABNA046.69.64.757 btw NL0030.25.573.B01

Parnassusweg 220 1076 AV AMSTERDAM bibliotheek tel. 088-361 1430 togakamer tel. 088-361 7059