Welkom, U bent niet ingelogd | log in

SubMenuSnelkoppelingen

 Gebruiksvoorwaarden
 Privacy-enCookiebeleid
 Lid worden
 Wachtwoord Vergeten
 Wij helpen u - Contact
  Nieuwsbrief Strafrecht
  European Courts

  

 

Bijeenkomsten 2014-2018

Verdiepingsbijeenkomsten Praktizijns-Sociëteit samenwerking met de Rechtbank Amsterdam

De ambities reiken verder. Met de Verdiepingsbijeenkomsten in het kader van een ‘Excellente Rechtspraktijk’ brengt de bibliotheek rechters, stafjuristen, advocaten en officieren van justitie uit het arrondissement Amsterdam met elkaar in contact om standpunten uit te wisselen over actuele thema’s uit de rechtspraktijk.

De commissie Verdiepingsbijeenkomsten bestaat uit mrs. W.F. Korthals Altes en N.M. van Waterschoot, beiden senior rechter in de rechtbank van Amsterdam en drs. P.C.C. Rodenburg, directeur van de Praktizijns-Sociëteit.

Rechters en advocaten te Amsterdam en soms interessante vakgenoten van buiten Amsterdam worden door de commissie aangezocht als sprekers over een scala aan onderwerpen die zich voordoen in de rechtspraktijk.

  • Maximaal negentig deelnemers uit het arrondissement kunnen de verdiepingsbijeenkomsten bijwonen. Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Vol=vol.
  • Tijd: 16.00 -18.00 uur, met na afloop een hapje en een drankje
  • Locatie: Rechtbank Amsterdam, een zittingzaal, Parnassusweg 220, Amsterdam
  • Toegang: Leden van de Praktizijns-Sociëteit € 60,- , niet-leden € 90,-, leden rechterlijke macht om niet
  • Deelname wordt gehonoreerd met twee PE-punten (leden rechterlijke macht) en twee PO-punten (advocaten in samenwerking met de Stichting Opleiding advocaten Amsterdam)
  • opgave voor deelname bij finette@praktizijn.nl o.v.v. verdiepingsbijeenkomst + datum

-o-o-o-o-o-o-o-o-

Samenwerking Amsterdams Juridisch Genootschap AJG "Notariële Vereniging" - Praktizijns-Sociëteit

Het AJG, sinds 1874, het genootschap dat lezingen organiseert voor Juristen in Amsterdam en omstreken ontbeerde belangstelling voor de avondlezingen die zij organiseerde in de Industriële Club op de Dam. Het bestuur van de AJG besloot een liaison aan te gaan met de Praktizijns-Sociëteit om lezingen AJG Nieuwe stijl te organiseren.
De lezingen AJG Nieuwe stijl zullen worden gehouden tijdens de lunchtijd, waarbij de AJG telkens te gast is bij een van de kantoren op de Zuidas.

Mededelingen over de lunchbijeenkomsten zullen verschijnen in de digitale nieuwsbrief PraktizijnBulletin. De beknopte mededeling -titel van de lezing, naam spreker(s), datum/tijd en plaats- zal via een link worden gekoppeld aan een meer uitgebreide uitnodiging op de website van De Praktizijn, www.praktizijn.nl
Onder de tab 'Bijeenkomsten 2014-2018' treft u het programma voor zowel de lezingen van de AJG als het programma voor de Verdiepingsbijeenkomsten die De Praktizijn samen met de rechtbank organiseert.

Het bestuur van het AJG

Parnassusweg 220 1076 AV AMSTERDAM bibliotheek tel. 088-361 1430 togakamer tel. 088-361 7059