Welkom, U bent niet ingelogd | log in

SubMenu


Bijlage(n)
Snelkoppelingen

 Gebruiksvoorwaarden
 Privacy-enCookiebeleid
 Lid worden
 Wachtwoord Vergeten
 Wij helpen u - Contact
  Nieuwsbrief Strafrecht
  European Courts

  

 

Ledenvergadering 27-06-2018

CONVOCATIE algemene ledenvergadering van de Praktizijns-Sociëteit

Te houden op woensdag 27 juni om 16:30 uur in de Langemeijerzaal,

rechtbank Amsterdam, E-1


De vergadering wordt gehouden WOENSDAG 27 juni aanstaande
[per abuis wordt in de header van PraktizijnBulletin '28 juni' vermeld]


Agenda:

1.             Opening

2.             Mededelingen van de voorzitter

3.             Vaststelling van de notulen van de algemene ledenvergadering van 28 juni 2017 (besluit)

4.             Rekening en verantwoording van het bestuur
     -              
jaarrekening 2017 (besluit)
     -              
verslag van de kascommissie en benoeming van de nieuwe kascommissie (besluit)

5.             Decharge van de bestuurders (besluit)

6.             Verkiezing bestuurslid (besluit)

Naar aanleiding van de oproep door het bestuur hebben zich diverse gegadigden gemeld. Het bestuur stelt voor de volgende kandidaat te benoemen:

                                             mr. Wouter de Haan van W. de Haan Advocatuur te Amstelveen

7.             Vaststelling van de contributie voor 2019 / Reglement Tarieven 2019 (besluit)

8.             Bibliotheek, togakamer; dienstverlening aan de leden

9.             Bespreking beleidsplan

10.          Bespreking evenredige vertegenwoordiging van leden kleine en grote kantoren in het bestuur

11.          Rondvraag

12.          Sluiting

Amsterdam, 15 juni 2018

mr. M. Bijkerk
secretaris Bestuur

 

De stukken voor de vergadering, te weten de conceptnotulen van de vergadering van 28 juni 2017, het concept Financieel verslag over 2017, de begroting 2018, het concept Reglement Tarieven 2019 zijn in te zien op de website*, www.praktizijn.nl: De Sociëteit > Ledenvergadering

* [Vanaf 15 juni 2018]

Praktizijns-Sociëteit

Parnassusweg 220 1076 AV Amsterdam Postbus 84500 1080 BN Amsterdam tel. 088 361 1430 bieb@praktizijn.nl www.praktizijn.nl NL17INGB0000.1032.13 KvK 40536647 NL06ABNA046.69.64.757 btw NL0030.25.573.B01

Parnassusweg 220 1076 AV AMSTERDAM bibliotheek tel. 088-361 1430 togakamer tel. 088-361 7059